Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Wyłączanie otwierania programów podczas uruchamiania systemu Windows 7

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP z systemem Microsoft Windows 7.
Wiele programów komputerowych może uruchamiać się automatycznie. Niektóre z nich nie są widoczne w czasie pracy systemu Windows. Niektóre z tych programów są niezbędne i nie można ich zmienić lub usunąć. Niektóre z nich mogą być używane opcjonalnie. Jeszcze inne w ogóle mogą nie być potrzebne. Jednak wszystkie te programy zajmują zasoby procesora i pamięci komputera. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat programów, które nie są niezbędne, oraz sposobu uniemożliwienia ich uruchamiania.

Uniemożliwianie automatycznego uruchamiania niepotrzebnych programów przez ich odinstalowanie

Usunięcie niepotrzebnych programów zapobiegnie automatycznemu uruchamianiu tych programów i zwiększy ilość wolnego miejsca na dysku. Wykonaj następujące czynności, aby usunąć niepotrzebne programy:
 1. Kliknij Start , a następnie kliknij Panel sterowania.
 2. W obszarze Programy kliknij przycisk Odinstaluj program.
 3. Sprawdź elementy, które pojawią się w oknie Odinstaluj lub zmień program. Wyświetlone elementy to programy, które obecnie są zainstalowane w komputerze.
  Rys. : Odinstaluj lub zmień okno programu
  Odinstaluj lub zmień okno programu
 4. Na liście kliknij dowolny program, który ma zostać odinstalowany.
 5. Kliknij przycisk Odinstaluj lub Zmień znajdujący się na pasku nad listą programów.
  Uwaga:
  Nie usuwaj elementów, których nie jesteś pewien. W tabeli na końcu tego dokumentu można znaleźć listę często używanych programów. Lista ta pomoże zdecydować, które programy można usunąć.
 6. Czytaj i reaguj na wszelkie komunikaty, które mogą pojawić się podczas usuwania programu z komputera.
 7. Czynność powtórz dla wszystkich programów, które chcesz odinstalować.
 8. Po usunięciu wszystkich wybranych programów zamknij wszystkie otwarte okna i ponownie uruchom komputer.

Zapobieganie uruchamianiu programów podczas uruchamiania systemu Windows 7

W poniższych częściach przedstawiono różne sposoby wyłączania automatycznego uruchamiania programów podczas uruchamiania systemu Windows 7.

Użycie ikon zasobnika systemowego systemu Windows 7 do uniemożliwiania automatycznego uruchamiania programów

Każda z małych ikon w zasobniku systemowym obok zegara reprezentuje program, który pracuje w tle. Umieszczenie wskaźnika myszy na każdej z tych ikon spowoduje wyświetlenie nazwy lub funkcji programu. Można zwiększyć dostępne zasoby systemu i wykluczyć potencjalne konflikty poprzez ograniczenie liczby programów, które są uruchamiane z systemem Windows.
Rys. : Ikona programu HP Advisor w zasobniku systemowym
Ikona programu HP Advisor w zasobniku systemowym
Czasami program ma funkcję, która może zostać użyta w celu uniemożliwienia jego uruchomienia w czasie uruchamiania systemu Windows. Aby sprawdzić, czy dany program ma taką funkcję, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij dwukrotnie lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę w zasobniku systemowym, aby wyświetlić więcej opcji.
 2. Spróbuj znaleźć opcje lub pozycje w menu, które uniemożliwiają uruchomienie programu, takie jak Otwórz, Opcje lub Właściwości. Szukaj wszystkiego, co jest związane z uruchamianiem programu. Jeżeli znajdziesz ustawienie, które umożliwia automatyczne uruchomienie programu podczas uruchamiania systemu Windows - wyłącz je. Jeżeli funkcja ta nie jest dostępna, spróbuj usunąć ikony z folderu Autostart.

Usuwanie ikon programów z folderu Autostart w systemie Windows 7 w celu wyłączenia automatycznego uruchamiania

Niektóre programy otwierają się za pośrednictwem ikony skrótu umieszczonej w folderze Autostart (ikony Autostartu). Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić ukryte ikony uruchamianych programów i usunąć te ikony z folderu Uruchamianie:
Uwaga:
Usuwanie elementów z folderu Autostart nie spowoduje odinstalowania aplikacji.
 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows i z menu wybierz polecenie NowyFolder. Nadaj folderowi nazwę Bezautostartu. Folder ten będzie potrzebny później.
 2. Kliknij przycisk Start , a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Autostart i z menu podręcznego wybierz polecenie Eksploruj.
  Zostanie wyświetlony folder Autostart.
  Rys. : Folder Autostart
  Folder Autostart
 3. Znajdujące się w nim ikony oznaczają programy uruchamiane podczas otwierania systemu Windows. Kliknij jedną z ikon prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danego programu.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, którą chcesz usunąć, i wybierz polecenie Wytnij.
 5. Kliknij dwukrotnie folder Bezautostartu, utworzony wcześniej na pulpicie.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wewnątrz folderu Bezautostartu, a następnie wybierz polecenie Wklej. Ikony wycięte z folderu Autostart zostaną umieszczone w folderze Bezautostartu.
 7. Ponownie uruchom komputer.
  Wszystkie elementy usunięte z folderu Autostart nie będą już uruchamiane podczas uruchamiania Windows. Można je uruchomić poprzez dwukrotne kliknięcie żądanego elementu w folderze Bezautostartu.

Użycie narzędzia Konfiguracja systemu w systemie Windows 7 w celu uniemożliwiania automatycznego uruchamiania programów

Aby wybrać i wyłączyć uruchamianie niektórych programów z systemem Windows, wykonaj następujące czynności.
  Przestroga:
Wyłącz jedynie te elementy, które znasz i które są niepotrzebne. Wyłączenie krytycznych składników systemu może spowodować problemy.
 1. Kliknij przycisk Start i w polu wyszukiwania wpisz msconfig. Kliknij opcję msconfig.
  Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.
  Rys. : Narzędzie Konfiguracja systemu w wynikach wyszukiwania
  Narzędzie Konfiguracja systemu w wynikach wyszukiwania
  Pojawi się okno narzędzia konfiguracji systemu.
 2. Kliknij kartę Ogólne i sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Uruchamianie selektywne.
  Rys. : Karta Ogólne
  Karta Ogólne
 3. Przejdź do karty Uruchamianie i usuń zaznaczenia wszystkich zadań, które nie są związane z pracą systemu i nie są wymagane.
  Jeżeli nie znasz danego zadania, zapisz jego nazwę i sprawdź w Internecie. Nie usuwaj zaznaczenia opcji zadań, o których nie wiesz, do czego służą. Listę plików, których wyłączanie nie jest zalecane, można znaleźć w dokumencie pomocy technicznej HP: Używanie narzędzia Konfiguracja systemu firmy Microsoft w systemie Windows 7.
  Rys. : Karta Uruchamianie
  Karta Uruchamianie
 4. Kliknij Zastosuj, a następnie OK, aby zatwierdzić zmiany. Ponownie uruchom komputer.
 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
  Rys. : Ponownie uruchom komputer
  Ponownie uruchom komputer
 6. Jeżeli system Windows lub inne oprogramowanie przestanie działać po usunięciu zaznaczenia przy zadaniu, ponownie uruchom komputer i wykonaj podaną procedurę w odwrotnej kolejności, aby zaznaczyć element ponownie. W razie potrzeby naciśnij przycisk F8 po wyświetleniu pierwszego, niebieskiego ekranu startowego HP (w chwilę po włączeniu komputera), aby otworzyć komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryb awaryjny Windows 7.
Po wykonaniu tych czynności system Windows będzie uruchamiał się w trybie uruchamiania selektywnego. Oznacza to, że system Windows zapobiegnie uruchomieniu niektórych programów. Jeżeli w przyszłości tryb Uruchamiania selektywnego zostanie wyłączony, te same programy, co poprzednio, będą uruchamiały się automatycznie po włączeniu komputera.

Wyłączanie automatycznego uruchamiania programu HP TouchSmart w systemie Windows 7

Elementy, których nazwa rozpoczyna się od HPTS lub HP TouchSmart, są powiązane z oprogramowaniem HP TouchSmart. Sprawdź w tabeli znajdującej się na końcu tego dokumentu. Jeżeli nie używasz programu HP TouchSmart, można uniemożliwić jego uruchamianie podczas uruchamiania systemu Windows, korzystając z funkcji Personalizuj lub ustawień w programie TouchSmart.

Sprawdzanie konieczności automatycznego uruchamiania programów w systemie Windows 7

Programy zamieszczone w poniższej tabeli są najczęściej występującymi programami, które uruchamiają się w systemie Windows w komputerach stacjonarnych HP i Compaq. Lista nie zawiera wszystkich możliwych programów, które mogą być załadowane w komputerze. Jeżeli programu nie ma na liście, zapisz jego nazwę i sprawdź informacje na jego temat w Internecie.
  Przestroga:
Nazwa wyświetlana na tej liście może być również nazwą wirusa lub trojana. Wiele wirusów i trojanów kopiuje nazwy plików systemowych, na skutek czego wiele nieświadomych osób usuwa plik systemowy, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania systemu Windows. Do wyszukiwania i usuwania wirusów oraz trojanów używaj oprogramowania antywirusowego. Ta lista nie stanowi ostatecznych wytycznych dotyczących identyfikacji wirusów lub trojanów.

Informacje dotyczące automatycznie uruchamianych programów

Więcej informacji na temat programów, które uruchamiają się automatycznie oraz ich funkcji można znaleźć na stronie:
Witryna biblioteki procesów Uniblue - ProcessLibrary.com (wersja angielska)
Uwaga:
Jedno lub kilka z powyższych łączy przenosi użytkownika poza witrynę firmy Hewlett-Packard. Firma HP nie ma wpływu i nie odpowiada za informacje spoza witryny HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...