Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z trybem uśpienia i hibernacją (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Komputer nie reaguje po przejściu w tryb uśpienia lub hibernację
Ponowne uruchomienie usunie wszystkie informacje z pamięci komputera, co może sprawić, że ponownie zacznie działać. Aby rozpocząć rozwiązywanie tego problemu, przed wykonaniem jakichkolwiek czynności ponownie uruchom komputer.
Jeżeli nie można wybudzić komputera przenośnego z trybu uśpienia, najpierw podłącz go do źródła zasilania i sprawdź, czy wskaźnik zasilania świeci.
Nieoczekiwane samoczynne wyłączanie trybu uśpienia
Jeśli komputer nieoczekiwanie wychodzi z trybu uśpienia, zapoznaj się z informacjami w tej sekcji, aby zapobiec wznawianiu pracy komputera przez urządzenia.
Komputer nie przechodzi w tryb uśpienia lub hibernację
Jeśli komputer nie będzie w stanie przejść w tryb uśpienia lub hibernacji, wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem.
Wyłączanie monitu o hasło po wyjściu z trybu uśpienia
Jeżeli po zalogowaniu się do komputera musisz podać hasło, domyślne ustawienie będzie identyczne jak w przypadku wznawiania pracy z trybu uśpienia / hibernacji.
Wykonaj poniższe czynności, aby wyeliminować konieczność wprowadzania hasła przy wznawianiu z trybu uśpienia.
Wyłączanie trybu uśpienia hybrydowego w systemie Windows 7
Ustawienie trybu uśpienia hybrydowego może spowodować problemy z trybem uśpienia. Aby wyłączyć tryb uśpienia hybrydowego, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij ikonę Start, a następnie pozycję Panel sterowania.
 2. Kliknij kategorię System i konserwacja, a następnie kliknij polecenie Opcje zasilania. Zostanie wyświetlone okno Opcje zasilania.
  Rys. : Opcje zasilania
  Okno Opcje zasilania
 3. W oknie Opcje zasilania kliknij przycisk radiowy Wysoka wydajność.
  Rys. : Wysoka wydajność
  Plan zasilania Wysoka wydajność w oknie Opcje zasilania
 4. Kliknij polecenie Zmień ustawienia planu, a następnie kliknij polecenie Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia zaawansowane.
  Rys. : Ustawienia zaawansowane
  Okna Ustawienia zaawansowane opcji zasilania
 5. Kliknij znak plus (+) przy gałęzi Uśpienie.
 6. Kliknij znak plus (+) przy gałęzi Zezwalaj na stan uśpienia hybrydowego.
 7. Z rozwijanego menu wybierz opcję Wyłącz.
  Rys. : Zaawansowane ustawienia zasilania
  Okno Opcje zasilania z zaznaczoną wyłączoną opcją Zezwalaj na stan uśpienia hybrydowego
 8. Kliknij przycisk OK.
Informacje o trybie uśpienia i hibernacji w systemie Windows 7
Uśpienie: Naciśnięcie klawisza uśpienia na klawiaturze lub kliknięcie polecenia Uśpij w menu Zamknij systemu Windows 7 sprawia, że komputer przechodzi w tryb uśpienia. Komputer przenośny można przełączyć w tryb uśpienia również przez zamknięcie pokrywy wyświetlacza. W trybie uśpienia stan wszystkich uruchomionych aplikacji jest zapisywany w pamięci, a następnie wyłączane jest zasilanie wyświetlacza i dysku twardego. Energia jest używana wyłącznie do podtrzymywania danych przechowywanych w pamięci. Przywracanie z trybu uśpienia trwa szybko, na ogół w ciągu kilku sekund. Tryb uśpienia jest przydatny do wstrzymywania działania komputera na krótki czas. W przypadku komputerów przenośnych dostarczanie energii do modułów pamięci może obciążać baterię, jeżeli komputer przenośny nie jest podłączony do zasilania.
Hibernacja: Kliknięcie polecenia Hibernuj w menu Zamknij systemu Windows 7 (jeżeli jest dostępne) powoduje przełączenie komputera w tryb hibernacji. W trybie hibernacji stan wszystkich uruchomionych aplikacji jest zapisywany na dysku twardym, a następnie całkowicie wyłączane jest zasilanie komputera. Komputer nie pobiera energii w tym trybie. Podczas ponownego uruchamiania komputera odtwarzany jest poprzedni stan wszystkich otwartych aplikacji. Ponowne uruchamianie z trybu hibernacji może trwać dłużej niż ponowne uruchamianie z trybu uśpienia. Z tego trybu warto korzystać, jeżeli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...