Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Zarządzanie opcjami zasilania (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows 7.
Niniejszy dokument zawiera informacje na temat trybów zarządzania energią. Komputery mogą zawierać wiele różnych opcji, obsługiwać wiele połączeń i mieć różne konfiguracje, co wpływa na listę dostępnych opcji zarządzania energią. Opcje zarządzania energią dostępne na Twoim komputerze mogą nieznacznie różnić się od tych pokazanych w niniejszym dokumencie.

Korzystanie z opcji menu Start w celu zmiany stanu zasilania w systemie Windows 7

Naciśnięcie przycisku zasilania lub wybranie opcji stanu zasilania z menu Start, powoduje domyślnie zapisanie przez system Windows w pamięci bieżącej sesji i przełączenie komputera w stan niskiego poboru energii w celu umożliwienia szybkiego wznowienia pracy.
Rys. : Opcje menu Start
Opcje menu Start
Poniższa tabela przedstawia poszczególne opcje stanu zasilania oraz ich funkcje:
Nazwa
Opis
Zamknij
Polecenia Zamknij powinieneś użyć jedynie wówczas, gdy chcesz wyłączyć zasilanie komputera i nie zamierzasz go używać przez kilka dni.
Przełącz użytkownika
Służy do wylogowania bieżącego użytkownika i pozwala na szybkie przełączenie na inne konto systemu Windows.
Wyloguj
Służy do wylogowania z systemu Windows bieżącego użytkownika.
Zablokuj
Służy do ochrony dostępu do komputera w przypadku, gdy chcesz od niego odejść na krótką chwilę. W czasie, gdy komputer jest zablokowany, system Windows wyświetla ekran powitalny. W celu odblokowania komputera wpisz Twoje hasło.
Uruchom ponownie
Zamyka system Windows, wyłącza i ponownie uruchamia komputer.
Uśpienie
Zapisuje w pamięci bieżącą sesję i przełącza komputer w stan niskiego poboru energii.

Plany zasilania systemu Windows

Plan zasilania to zestaw ustawień systemowych i sprzętowych określający strategię zużywania energii komputera użytkownika. Plany zasilania służą do zmniejszenia ilości energii, jaką pobiera komputer, zwiększenia jego wydajności lub zrównoważenia tych dwóch opcji.
W systemie Windows zdefiniowano następujące, domyślne plany pomagające w zarządzaniu zużyciem energii:
Plan zasilania
Opis
Zrównoważony (zalecany)
Automatycznie równoważy wydajność i zużycie energii.
Oszczędzanie energii
Pozwala zaoszczędzić energię przez zmniejszenie wydajności.
Wysoka wydajność
Zwiększa wydajność i szybkość odpowiedzi systemu.

Wybór planu zasilania w systemie Windows 7

Aby wybrać plan zasilania, należy wykonać następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start , Panel sterowania, a następnie opcję Sprzęt i dźwięk.
 2. Kliknij ikonę Opcje zasilania.
  Rys. : Opcje zasilania
  Opcje zasilania
 3. W oknie Wybierz plan zasilania wybierz wymagany plan zasilania.
  Uwaga:
  W niektórych komputerach zdefiniowano niestandardowe plany takie jak na przykład Energy Star. Są one także wyświetlane w tym oknie.
  Rys. : Wybór planu zasilania
  Wybór planu zasilania
 4. Zamknij okno Wybierz plan zasilania.

Zmiana planu zasilania w systemie Windows 7

Specyficzne ustawienia wszystkich planów zasilania mogą zostać zmodyfikowane. Aby zmodyfikować ustawienia planu zasilania, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start , Panel sterowania, a następnie opcję Sprzęt i dźwięk.
 2. Kliknij ikonę Opcje zasilania.
 3. Kliknij element Zmień ustawienia planu znajdujący się obok planu, który chcesz zmodyfikować.
  Rys. : Zmiana ustawień planu
  Zmiana ustawień planu
 4. W oknie Zmień ustawienia planu wybierz ustawienia ekranu oraz uśpienia, których chcesz użyć.
 5. Aby zmienić inne ustawienia zasilania kliknij Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
  Rys. : Zmiana ustawień uśpienia i ekranu
  Zmiana ustawień uśpienia i ekranu
 6. W karcie Ustawienia zaawansowane rozwiń kategorię, którą chcesz zmodyfikować. Rozwiń każde z ustawień, które chcesz zmienić a następnie wybierz wartości, których chcesz użyć.
  Rys. : Zmiana Zaawansowanych ustawień zasilania
  Zmiana Zaawansowanych ustawień zasilania
 7. Gdy skończysz, kliknij OK, a następnie Zapisz zmiany.

Tworzenie własnego planu zasilania w systemie Windows 7

Możesz utworzyć własny plan zasilania, opierając się na wymaganej od komputera wydajności. Aby na przykład korzystać z komputera w celu oglądania filmów, możesz utworzyć plan zasilania o wysokiej wydajności i nazwać go Filmy, a następnie wybrać ten plan w razie potrzeby. Wykonaj czynności opisane poniżej i utwórz własny plan zasilania.
 1. Kliknij przycisk Start, Panel sterowania, a następnie opcję Sprzęt i dźwięk.
 2. Kliknij ikonę Opcje zasilania.
 3. W lewym oknie kliknij polecenie Utwórz plan zasilania.
  Rys. : Tworzenie opcji planu zasilania
   Tworzenie opcji planu zasilania
 4. W oknie Tworzenie planu zasilania wybierz plan o cechach, które chcesz uwzględnić w swoim nowym planie, wpisz nazwę nowego planu w polu Nazwa planu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Rys. : Tworzenie planu zasilania
  Tworzenie planu zasilania
 5. Wybierz ustawienia ekranu oraz uśpienia, które chcesz zastosować i kliknij przycisk Utwórz. Nowy plan wyświetla się w oknie Wybierz plan zasilania.
  Rys. : Wyświetla się nazwa nowego planu zasilania
  Wyświetla się nazwa nowego planu zasilania
 6. Zamknij okno Wybierz plan zasilania.

Zmiana ustawień trybów oszczędzania energii

System Windows ma kilka trybów oszczędzania energii. W tej części opisano sposób zmiany ustawień dla następujących trybów:
 • Tryb uśpienia: Naciśnięcie przycisku zasilania domyślnie powoduje przejście systemu Windows w tryb uśpienia. Bieżąca sesja zostaje zapisana w pamięci, a komputer przełączony w stan niskiego poboru energii w celu umożliwienia szybkiego wznowienia pracy.
 • Tryb uśpienia hybrydowego: Tryb uśpienia hybrydowego to stan uśpienia przy niskim poborze energii, który chroni otwarte programy i dokumenty gdy komputer jest w stanie niskiego poboru energii. W trybie uśpienia hybrydowego system Windows zapisuje otwarte dokumenty i programy w pamięci i na dysku twardym.
 • Tryb hibernacji: Hibernacja to stan oszczędzania energii, który powoduje zapisanie otwartych dokumentów i programów na twardym dysku komputera, a następnie wyłączenie komputera. Gdy chcesz ponownie użyć komputera, szybko wychodzi on z trybu hibernacji i ponownie otwiera programy i dokumenty, które zostały wcześniej zapisane. Spośród wszystkich stanów oszczędzania energii systemu Windows hibernacja jest tym, w którym komputer zużywa najmniej energii.
 • Tryb pozornego uśpienia: W trybie pozornego uśpienia komputer sprawia wrażenie wyłączonego, lecz kontynuuje wykonywanie zadań takich jak nagrywanie programów telewizyjnych według harmonogramu, udostępnianie plików wideo oraz muzyki.
Aby dowiedzieć się więcej na temat zmiany ustawień oszczędzania energii, kliknij znak (+) obok odpowiedniej procedury poniżej.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...