Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Aktualizujemy naszą stronę

  W razie wystąpienia błędów prosimy spróbować ponownie później. 

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP -- Komputer działa wolno (Windows 7)

Ten dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem operacyjnym Windows 7.
Skorzystaj z Wspomaganego rozwiązywania problemów firmy HP, aby rozwiązać problemy związane z wydajnością komputera, LUB wykonaj poniższe czynności.
Dokument ten jest przydatny przy poprawianiu wydajności działania systemu Windows i innych programów. W dalszej części dokumentu podane są sposoby zwiększania wydajności systemu przez udostępnienie większej ilości zasobów.
Najczęstsze przyczyny niskiej wydajności komputera:
 • Za mało wolnego miejsca na dysku lub błędy dysku.
 • Aplikacje, które wymagają dużej ilości zasobów systemowych.
 • Zbyt wiele zadań wykonywanych w tym samym czasie.
 • Dodatkowe efekty wizualne.
 • Brak wystarczającej pamięci.
 • Przegrzanie z powodu korzystania z aplikacji intensywnie korzystających z zasobów graficznych lub z powodu kurzu w otworach wentylacyjnych.
 • Uruchamianie wielu instancji oprogramowania antywirusowego.
Uwaga:
HP SmartFriend to usługa pomocy technicznej, która może pomóc rozwiązać problemy z niską wydajnością systemu i zwiększyć szybkość komputera (opcja dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryb awaryjny Windows 7 (w języku angielskim).

Rozwiązanie Fix it firmy Microsoft automatycznie zwiększające wydajność systemu

Aby automatycznie zwiększyć wydajność systemu, użyj narzędzia Fix It firmy Microsoft. Więcej informacji można znaleźć na stronie MS Fix It. (w języku angielskim).

Wyłączenie dodatkowych efektów wizualnych, w celu poprawienia wydajności systemu

Programy graficzne i efekty wizualne mogą zajmować dużą ilość zasobów systemowych. Wyłączenie tych efektów może poprawić wydajność systemu. W tej części wyjaśniono, jak ustawić efekty wizualne, tak aby osiągnąć jak najlepszą wydajność oraz w jaki sposób wyłączyć interfejs Windows Aero.

Korzystanie z programu HP Support Assistant sprawia, że komputer działa wydajnie i bez problemów

Firma HP zaleca regularne używanie programu HP Support Assistant. Korzystaj z tego narzędzia, aby komputer działał wydajnie.
W razie wątpliwości, czy używana jest najnowsza wersja, pobierz bieżącą wersję programu HP Support Assistant z witryny HP.
Uwaga:
Jeżeli komputer nie obsługuje programu HP Support Assistant, przejdź do następnej części, w której przedstawiono procedurę poprawy wydajności bez programu HP Support Assistant.
Uruchom program HP Support Assistant, aby przeskanować komputer i ustalić status koniecznych zabiegów konserwacyjnych. Po zakończeniu skanowania zostanie wyświetlona lista zalecanych zabiegów konserwacyjnych. Sprawdź i wykonaj wszystkie zalecane czynności.
Wykonaj poniższe czynności, aby przeskanować komputer za pomocą programu HP Support Assistant:
 1. Na pasku zadań na dole ekranu kliknij dwukrotnie ikonę programu HP Support Assistant .
 2. W razie potrzeby na ekranie Witamy w programie HP Support Assistant wybierz żądaną opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W programie HP Support Assistant na ekranie Moje urządzenia kliknij pozycję Sprawdź aktualizacje i komunikaty.
  Opcja Sprawdź aktualizacje i komunikaty
  Zostanie wyświetlony ekran z postępem sprawdzania tych elementów.
  Ekran postępu sprawdzania aktualizacji i komunikacji
 4. Po zakończeniu skanowania na ekranie Dostępne aktualizacje zaznacz pola wyboru wszystkich dostępnych aktualizacji, a potem kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj.
  Ekran Dostępne aktualizacje z zaznaczonymi polami wyboru i przyciskiem Pobierz i zainstaluj
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Proces aktualizacji został ukończony.

Oczyszczanie systemu bez korzystania z programu HP Support Assistant

Dysk twardy w komputerze może mieć istotny wpływ na wydajność systemu. W miarę upływu czasu, dysk twardy może zapełnić się niechcianymi lub tymczasowymi plikami, dane mogą zostać pofragmentowane i przechowywane w niewłaściwy sposób lub na dysku mogą występować błędy. Wszystkie te problemy mogą wpłynąć na wydajność systemu i można ich łatwo uniknąć. Sposoby utrzymywania wydajności dysku twardego poprzez usuwanie niepożądanych i tymczasowych plików, sprawdzanie dysku twardego w poszukiwaniu błędów oraz defragmentacja dysku zostały opisane w poniższej sekcji.

Instalacja krytycznych aktualizacji systemu Windows

Jeżeli zainstalowane na komputerze oprogramowanie i sterowniki nie są aktualne, wydajność komputera może spadać. Wykonaj czynności wskazane w dokumencie Aktualizacja oprogramowania i sterowników za pomocą Windows Update (Windows 10, 8, 7), aby zainstalować krytyczne aktualizacje systemu Windows i poprawić wydajność systemu.

Usuwanie wirusów i oprogramowania szpiegującego za pomocą programu Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft

Jeżeli komputer działa powoli po połączeniu z Internetem, przyczyną mogą być programy szpiegowskie typu adware lub spyware. Programy szpiegujące typu adware i spyware wykorzystują połączenie z Internetem do pobierania i przekazywania danych w sposób niewidoczny dla użytkownika. Dane te mogą zawierać m.in. informacje prywatne lub niechciane reklamy. Usunięcie szkodliwego oprogramowania spowoduje poprawę wydajności systemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Komputer może być zainfekowany przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie (Windows 10, 8).
Program Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft jest dostępny bezpłatnie do pobrania dla wszystkich komputerów, w których zainstalowany jest oryginalny system operacyjny Windows. Program ten zapewnia ochronę przed wirusami, programami szpiegującymi i innym szkodliwym oprogramowaniem. Informacje na temat pobierania i korzystania z programu Microsoft Security Essentials można znaleźć w dokumencie Ochrona przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym za pomocą programu Zabezpieczenia podstawowe firmy Microsoft.

Zarządzanie aplikacjami w celu poprawy wydajności systemu

Nieużywane aplikacje zainstalowane na dysku twardym lub pozostawienie uruchomionych aplikacji, gdy nie są używane, mogą mieć negatywny wpływ na wydajność systemu. Metody usuwania niepożądanych aplikacji i zamykania aplikacji, które nie są używane, zostały opisane w poniższej sekcji.

Skonfiguruj programy uruchamiane przy włączaniu komputera, aby ograniczyć ilość programów działających w tle

Program startowy to program, który otwiera się przy uruchamianiu systemu Windows. Z biegiem czasu, kiedy instalujesz coraz więcej programów, w obszarze powiadomień pojawia się więcej ikon (zwykle ikony te znajdują się w prawym dolnym rogu obok ikonki czasu). Każda z tych ikon oznacza program działający w tle i zużywający cenne zasoby systemowe. Aby sprawdzić, jakie są to programy, wskaż je kolejno kursorem myszy. Programy, które zwykle ładują się i działają w tle, to oprogramowanie zabezpieczające, Windows update, oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych i programy multimedialne. Możesz zwiększyć wydajność systemu poprzez uniemożliwienie załadowania tych zadań lub przez zmianę ich ustawień. Ponieważ programy są zwykle uruchamiane z różnych miejsc, są różne sposoby wyłączania ładowania programów przy uruchamianiu komputera.
Sposoby usuwania niepożądanych programów startowych za pomocą narzędzia konfiguracji systemu i folderu Autostart zostały opisane w poniższej sekcji.

Dopasowanie ustawień funkcji Przywracanie systemu

Przywracanie systemu to funkcja systemu Windows umożliwiająca przywrócenie oprogramowania i ustawień systemu do stanu z określonego dnia. W tym celu funkcja Przywracanie systemu zapisuje wszystkie zmiany plików systemowych w punkcie przywracania. Punkty przywracania zajmują bardzo dużo miejsca na dysku. Niezależnie od wielkości dysku twardego funkcja Przywracanie systemu może wykorzystywać do czterech procent miejsca na dysku twardym, jeżeli nie jest odpowiednio skonfigurowana.
  Przestroga:
W razie problemów z systemem, które wymagają przywracania komputera do stanu z określonego dnia, NIE należy usuwać punktów przywracania.
  Przestroga:
Zaznaczenie pola wyboru Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach spowoduje wyłączenie funkcji tworzenia punktów przywracania. Nie można przywrócić systemu do stanu z określonego dnia bez punktów przywracania.
Sposoby ograniczania ilości miejsca dostępnego dla funkcji przywracania systemu lub ręcznego tworzenia punktów przywracania zostały opisane w poniższych sekcjach.

Obniżanie temperatury w komputerze w celu poprawy wydajności

Nadmierne nagrzewanie może powodować problemy w każdym komputerze. Gdy temperatura wewnątrz komputera wzrośnie powyżej 35 stopni Celsjusza, z zasady znacznie wzrasta ryzyko uszkodzenia ważnych podzespołów. Najczęstszą przyczyną przegrzania jest nagromadzenie się kurzu wewnątrz komputera. Komponenty elektryczne komputera wytwarzają ciepło. Zainstalowane w komputerach wentylatory pomagają w usuwaniu ciepłego powietrza, dzięki czemu pozostałe komponenty utrzymywane są w normalnej temperaturze pracy. Niewłaściwe chłodzenie może doprowadzić do nadmiernego nagrzewania się elementów wewnątrz obudowy, co może spowodować ich uszkodzenie i obniżyć wydajność systemu. Dźwięk pracującego bez przerwy wentylatora może wskazywać, że twój komputer nie pracuje tak wydajnie, jak powinien. Źródłem problemów może być nagromadzony kurz, który blokuje otwory odpowietrzające.

Wideo przedstawiające obniżanie temperatury w komputerze przenośnym

Wideo przedstawiające obniżanie temperatury w komputerze stacjonarnym

Wykonaj następujące kroki, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania się komputera.
 1. Otwory wentylacyjne w komputerach znajdują się w różnych miejscach obudowy i umożliwiają cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia. Jeśli otwory te zostaną zablokowane lub jeśli elementy wytwarzające ciepło pokryją się warstwą kurzu, wentylator nie będzie w stanie prawidłowo ich chłodzić, co może doprowadzić do przegrzewania się elementów. Nagromadzenie się kłaczków i kurzu uniemożliwia obieg powietrza wokół żeberek chłodzących, co wymusza bardziej intensywną pracę wentylatora. Jeśli w otworach znajduje się kurz, należy wyczyścić wnętrze komputera, wydmuchując kurz z obszarów wokół wentylatora i osłony cieplnej. Zapobiega to gromadzeniu się kurzu.
    Przestroga:
  Aby zapobiec uszkodzeniom komputera, przed przystąpieniem do wdmuchiwania sprężonego powietrza upewnij się, że komputer jest wyłączony, a zasilacz odłączony od sieci.
  Użyj sprężonego powietrza w pojemniku (można również użyć odkurzacza pracującego w trybie nadmuchu lub suszarki pracującej w trybie chłodnego powietrza, aczkolwiek lepsze do tego zadania jest sprężone powietrze w pojemniku), aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych i zapobiec przegrzewaniu komputera. Usunięcie kurzu usprawni obieg powietrza, dzięki czemu poprawi się chłodzenie, a wentylator będzie mógł pracować ciszej.
  Rozmieszczenie otworów układu chłodzenia różni się w zależności od modelu komputera. Można je zlokalizować, szukając wewnątrz otworów miedzianych lub czarnych żeberek. Należy też wdmuchnąć sprężone powietrze przez inne otwory, takie jak otwór wlotowy wentylatora, aby pomóc w utrzymaniu cyrkulacji powietrza i zapobiec osiadaniu kurzu na poszczególnych elementach komputera. Okresowe wykonywanie opisanych wyżej czynności prewencyjnych w znacznym stopniu ograniczy ryzyko uszkodzenia komponentów urządzenia i zapobiegnie zmniejszeniu wydajności komputera.
  Przedmuchiwanie bocznego otworu wentylacyjnego komputera przenośnego
  Więcej informacji na temat czyszczenia komputera przenośnego można znaleźć w dokumencie Czyszczenie komputera przenośnego.
 2. Aby zmniejszyć możliwość wystąpienia problemów spowodowanych przegrzaniem, sprawdź, czy wentylatory na komputerze są w stanie prawidłowo pracować. Umieść komputer pionowo na twardej, poziomej powierzchni oraz zapewnij przynajmniej 15,25 cm wolnej przestrzeni przy każdym wentylatorze.
 3. Jeżeli komputer się przegrzewa, umieść go w chłodniejszym pomieszczeniu. Czasami wystarczy niewielka zmiana temperatury otoczenia, aby jakaś część nie ulegała awarii. Należy przenieść komputer do chłodniejszego pomieszczenia w domu lub w biurze. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wykonaj następną czynność.
 4. Jeżeli problem z przegrzewaniem utrzymuje się pomimo oczyszczenia otworów wentylacyjnych i przeniesienia komputera do chłodniejszego pomieszczenia, może to oznaczać awarię określonego składnika sprzętowego. Aby sprawdzić, czy części takie, jak pamięć, procesor lub urządzenia graficzne nie są uszkodzone, należy wykonać test. Większość komputerów przenośnych HP i Compaq posiada zainstalowane oprogramowanie diagnostyczne umożliwiające wykrywanie awarii sprzętowych. Więcej informacji można uzyskać w dokumencie Testowanie w celu wykrycia usterek sprzętu.
  W przypadku uszkodzenia części komputera należy wymienić uszkodzony element lub skontaktować się z HP w celu uzyskania dalszej pomocy.

Zwiększ ilość pamięci

Zwiększenie ilości pamięci może poprawić wydajność systemu. W większości komputerów przenośnych HP i Compaq można zwiększyć ilość pamięci RAM. Sprawdź w instrukcji obsługi danego modelu komputera, czy można zwiększyć ilość pamięci RAM.
Informacje opisujące te czynności krok po kroku zostały przedstawione w dokumencie Komputery przenośne HP — Zwiększanie pamięci (RAM) lub Komputery stacjonarne HP — Zwiększanie ilości pamięci (RAM).

Odzyskaj system za pomocą narzędzia Odzyskiwanie systemu HP

Jeżeli powyższe czynności nie pozwoliły poprawić wydajności systemu komputera, ponownie zainstaluj system operacyjny, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Przejdź do dokumentu Odzyskiwanie systemu za pomocą programu Odzyskiwanie systemu HP (Windows 7), aby uzyskać instrukcje.

Zalecany harmonogram konserwacji

Aby zwolnić zasoby i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie komputera, postępuj zgodnie z harmonogramem konserwacji podanym poniżej.
Zalecany harmonogram konserwacji
Codziennie
Co tydzień
Co miesiąc
Co kwartał
Zarządzanie pocztą e-mail
 • Usuń wiadomości e-mail z nieznanych źródeł.
 • Nie otwieraj załączników wiadomości, których nadawcom nie ufasz.
 • Zorganizuj pocztę e-mail.
Ochrona przed wirusami oraz programami adware i spyware
 • Zaktualizuj pliki definicji lub zaplanuj tygodniową aktualizację automatyczną.
 • Przeprowadź pełne skanowanie przeciw wirusom, programom adware i spyware lub zaplanuj tygodniowe skanowanie automatyczne.
Używaj usługi Windows Update
Sprawdź dostępne aktualizacje lub zaplanuj miesięczną aktualizację automatyczną.
Ustaw nowe hasła
Zoptymalizuj wydajność systemu
Sprawdź menu Start
Wyczyść komputer, klawiaturę i mysz
Do usunięcia kurzu i zanieczyszczeń z obszarów wentylacyjnych użyj przenośnego odkurzacza.
Wyczyść pliki przeglądarki internetowej
 • Usuń pliki cookie.
 • Usuń pamięć podręczną.
 • Usuń pliki historii wyszukiwania.
Wyczyść pulpit
Usuń niepotrzebne ikony i odinstaluj nieużywane programy.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...