Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Koronawirus (COVID19) Uwaga!

    Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Kody błędów systemu Windows dotyczące połączeń telefonicznych

Ten dokument dotyczy komputerów z systemem Windows.
Dokument ten zawiera kody błędów dial-up networking (DUN) oraz Usługi zdalnego dostępu (RAS), wraz z krótkim opisem każdego kodu.
Uwaga:
Niniejszy dokument nie zawiera informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z podanymi kodami błędów. Ponowne uruchomienie komputera, wyjęcie oraz ponowna instalacja modemu przy pomocy Menadżera urządzeń może rozwiązać większość z tych problemów.
Rys. : Przykład błędu
Ilustracja Komunikatu o błędzie 680.
Rys. : Przykład błędu
Ilustracja Komunikatu o błędzie 633.
Sieciowe kody błędów
Kody błędów
Opis
14
Połączenie zostało zerwane lub wznowione.
600
Jakaś operacja oczekuje. Ustawienie modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
601
Dojście do portu jest nieprawidłowe. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
602
Port jest już otwarty. Modem jest używany przez inny program.
603
Ustawienia bufora (dozwolona przestrzeń w komputerze na dostępu do modemu) są zbyt małe. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
604
Podano złe informacje. Ustawienie portu szeregowego modemu mogło zostać zmienione.
605
Ustawienie informacji o porcie nie jest możliwe. Ustawienie portu szeregowego modemu mogło zostać zmienione.
606
Port nie jest połączony. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
607
Zdarzenie jest niewłaściwe. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
608
Urządzenie nie istnieje. Ustawienie portu szeregowego modemu mogło zostać zmienione.
609
Typ urządzenia nie istnieje.
610
Bufor jest niewłaściwy. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
611
Trasa nie jest dostępna. NetBIOS nie został prawdopodobnie zainstalowany lub skonfigurowany (sieć NT).
612
Trasa nie jest przydzielona. NetBIOS nie został prawdopodobnie zainstalowany lub skonfigurowany (sieć NT).
613
Określono niewłaściwą kompresję. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
614
Brak wystarczającej przestrzeni na bufory do uzyskania dostępu do modemu. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
615
Port nie został znaleziony. Ustawienie portu szeregowego modemu mogło zostać zmienione.
616
Oczekuje żądanie asynchroniczne. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
617
Rozłączanie.
Kody błędów
Opis
618
Port nie jest otwarty. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
619
Port jest rozłączony. Ustawienie portu szeregowego modemu mogło zostać zmienione.
620
Brak punktów końcowych. Ustawienie portu szeregowego modemu mogło zostać zmienione.
621
Otwarcie pliku książki telefonicznej nie jest możliwe. Brak lub uszkodzenie pliku rasphone.pbk (jedynie NT, XP).
622
Załadowanie pliku książki telefonicznej nie jest możliwe. Brak lub uszkodzenie pliku rasphone.pbk (jedynie NT, XP).
623
Odnalezienie wpisu książki telefonicznej nie jest możliwe. Brak lub uszkodzenie pliku rasphone.pbk (jedynie NT, XP).
624
Zapisanie pliku książki telefonicznej nie jest możliwe. Brak lub uszkodzenie pliku rasphone.pbk (jedynie NT, XP).
625
W książce telefonicznej znaleziono niewłaściwe informacje. Brak lub uszkodzenie pliku rasphone.pbk (jedynie NT, XP).
626
Załadowanie ciągu znaków nie jest możliwe. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
Kod błędu
Opis
627
Odnalezienie klucza nie jest możliwe.
628
Port został rozłączony.
629
Port został rozłączony przez zdalny komputer. Najbardziej powszechną przyczyną wystąpienia tego błędy jest błędne hasło.
630
Port został rozłączony w wyniku awarii sprzętowej.
631
Port został rozłączony przez użytkownika.
632
Rozmiar struktury jest nieprawidłowy. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
633
Port jest już używany lub nie jest skonfigurowany do wybierania numeru usługi Dostęp zdalny.
Uwaga:
Błąd jest jednym z częściej występujących, a jego przyczynę można rozwiązać poprzez usunięcie nazwy modelu z Menadżera urządzeń, ponowne uruchomienie komputera i poczekanie aż mechanizm Plug and Play systemu Windows ponownie wykryje i zainstaluje modem.
634
Zarejestrowanie tego komputera w sieci zdalnej nie jest możliwe. Prawdopodobnie inny komputer, używający tego samego profilu logowania, jest już zalogowany.
635
Nieznany błąd.
Kody błędów
Opis
636
Do portu jest przyłączone złe urządzenie. Oznacza to, że modem mógł być nieprawidłowo zainstalowany.
637
Przekształcenie ciągu znaków nie jest możliwe. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
638
Przekroczono limit czasu żądania. Jedno z ustawień modemu mogło zostać zmienione bez ponownego uruchomienia systemu Windows.
639
Brak sieci asynchronicznej.
640
Wystąpił błąd NetBIOS. Ustawiona szybkość połączenia może być zbyt dużą dla linii o tej jakości.
641
Serwer nie może alokować zasobów NetBIOS wymaganych do obsługi klienta.
642
Jedna z nazw NetBIOS jest już zarejestrowana w sieci zdalnej. Prawdopodobnie inny komputer, używający tego samego profilu logowania, jest już zalogowany.
643
Awaria karty sieciowej serwera.
644
Nie będziesz otrzymywać wyskakujących komunikatów sieciowych.
645
Błąd wewnętrznego sprawdzania tożsamości. Ustawienie Wymagaj szyfrowanego hasła w Typach serwerów jest prawdopodobnie włączone. Aktywne może być oprogramowanie do podłączania podręcznego urządzenia.
646
To konto nie ma pozwolenia na logowanie o tej porze dnia.
647
Konto jest wyłączone.
648
Hasło wygasło.
649
Konto nie ma uprawnień do usługi Dostęp zdalny.
650
Serwer zdalnego dostępu nie odpowiada.
651
Modem (lub inne urządzenie łączące) zaraportował błąd. Modem mógł zostać zainstalowany przy użyciu złego pliku .inf.
652
Nie rozpoznana odpowiedź urządzenia. Modem mógł zostać zainstalowany przy użyciu złego pliku .inf.
653
Odnalezienie makra wymaganego przez to urządzenie w sekcji pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.
654
Polecenie lub odpowiedź w sekcji pliku .INF urządzenia odwołuje się do nie zdefiniowanego makra.
Kody błędów
Opis
655
Nie odnaleziono makra <monit> w sekcji pliku .INF urządzenia.
656
Makro <domyślniewył.> w sekcji pliku .INF urządzenia zawiera niezdefiniowane makro.
657
Otwarcie pliku .INF urządzenia nie jest możliwe.
658
Nazwa urządzenia w pliku .INF urządzenia lub pliku .INI nośników jest za długa.
659
Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanej nazwy urządzenia.
660
Plik .INF urządzenia nie zawiera odpowiedzi dla tego polecenia.
661
W pliku .INF urządzenia brakuje polecenia.
662
Dokonano próby ustawienia makra nie występującego w sekcji pliku .INF urządzenia.
663
Plik .INI nośników odwołuje się do nieznanego typu urządzenia.
664
Alokowanie pamięci nie jest możliwe. Zamknij niektóre programy lub aplikacje i spróbuj ponownie.
665
Port nie jest skonfigurowany dla usługi Dostęp zdalny.
666
Modem (lub inne urządzenie łączące) nie działa.
667
Odczytanie pliku .INI nośników nie jest możliwe.
668
Porzucono połączenie. Spróbuj połączyć się ponownie.
669
Użycie parametru w pliku .INI nośników nie jest właściwe.
670
Odczytanie nazwy sekcji z pliku .INI nośników nie jest możliwe.
671
Odczytanie typu urządzenia z pliku .INI nośników nie jest możliwe.
672
Odczytanie nazwy urządzenia z pliku .INI nośników nie jest możliwe.
673
Odczytanie sposobu użycia z pliku .INI nośników nie jest możliwe.
Kody błędów
Opis
674
Odczytanie maksymalnej szybkości połączenia (connection BPS) z pliku .INI nośników nie jest możliwe.
675
Odczytanie maksymalnej szybkości nośnej (carrier BPS) z pliku .INI nośników nie jest możliwe.
676
Linia jest zajęta. Spróbuj połączyć się ponownie.
677
Zamiast modemu odpowiedziała osoba. Sprawdź, czy posiadany numer to na pewno numer dostawcy usług internetowych, a nie zwykły numer telefoniczny.
678
Brak odpowiedzi.
679
Wykrycie nośnika danych nie jest możliwe. Może to wskazywać na problem związany z dostawcą usług internetowych.
680
Brak sygnału połączenia. Sprawdź nieodsłuchane wiadomości na telefonie.
681
Urządzenie informuje o błędzie ogólnym. Sprawdź, czy modem na pewno działa.
682
ERROR WRITING SECTIONNAME.
683
ERROR WRITING DEVICETYPE.
684
ERROR WRITING DEVICENAME.
685
ERROR WRITING MAXCONNECTBPS.
686
ERROR WRITING MAXCARRIERBPS.
687
ERROR WRITING USAGE.
688
ERROR WRITING DEFAULTOFF.
689
ERROR READING DEFAULTOFF.
690
ERROR EMPTY INI FILE.
691
Brak dostępu, ponieważ nazwa użytkownika oraz/lub hasło są niewłaściwe w domenie. Upewnij się, że wprowadzona nazwa użytkownika oraz/lub hasło są prawidłowe.
692
Awaria sprzętowa portu lub przyłączonego urządzenia.
693
ERROR NOT BINARY MACRO.
Kody błędów
Opis
694
ERROR DCB NOT FOUND.
695
ERROR STATE MACHINES NOT STARTED.
696
ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED.
697
ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING.
698
Nazwa kluczowa odpowiedzi w pliku .INF urządzenia nie ma oczekiwanego formatu.
699
Odpowiedź urządzenia spowodowała przepełnienie bufora.
700
Rozszerzone polecenie w pliku .INF urządzenia jest za długie.
701
Urządzenie przestawiono do szybkość b/s nie dającą się zrealizować przez sterownik portu COM.
702
Odebrano odpowiedź urządzenia, gdy nikt nie oczekiwał.
703
ERROR INTERACTIVE MODE.
704
ERROR BAD CALLBACK NUMBER.
705
ERROR INVALID AUTH STATE.
706
ERROR WRITING INITBPS.
707
Wskazówka diagnostyczna X.25.
708
Konto wygasło.
709
Błąd zmiany hasła.
710
Podczas łączności z modemem wykryto ciąg błędów przepełnienia.
711
Nieudana inicjalizacja Menedżera RAS. Sprawdź dziennik zdarzeń.
712
Inicjalizacja portu Biplex. Poczekaj kilka sekund i ponów próbę.
713
Brak dostępnych aktywnych linii ISDN.
Kody błędów
Opis
714
Brak kanałów ISDN do utworzenia połączenia.
715
Z powodu złej jakości linii telefonicznej wystąpiło za dużo błędów. Oznacza to, że na linia telefonicznej mogą występować zakłócenia elektrostatyczne.
716
Konfiguracja IP usługi dostępu zdalnego nie nadaje się do użytku.
717
Brak adresów IP w statycznej puli adresów IP usługi dostępu zdalnego.
718
Limit czasu protokołu PPP.
719
Połączenie PPP zostało zakończone przez komputer zdalny.
720
Nie skonfigurowano żadnych protokołów sterujących PPP.
721
Końcówka zdalna protokołu PPP nie odpowiada.
722
Pakiet protokołu PPP jest nieprawidłowy.
723
Numer telefonu łącznie z prefiksem i sufiksem jest za długi.
724
Protokół IPX nie może wybierać zewnętrznych numerów telefonów na tym porcie, ponieważ komputer jest routerem IPX.
725
Protokół IPX nie może odbierać wywołań połączeń telefonicznych na tym porcie, ponieważ router IPX nie jest zainstalowany.
726
Protokół IPX nie może być używany do wybierania zewnętrznych numerów telefonów na więcej niż jednym porcie jednocześnie.
727
Nie można uzyskać dostępu do TCPCFG.DLL.
728
Nie można odnaleźć karty IP powiązanej z usługą Dostęp zdalny.
729
Nie można używać protokołu SLIP, jeśli nie zainstaluje się protokołu IP.
730
Rejestracja komputera nie została zakończona.
731
Protokół nie został skonfigurowany.
732
Negocjacje PPP nie są zbieżne.
733
Protokół kontrolny PPP dla tego protokołu sieciowego nie jest dostępny na serwerze.
Kody błędów
Opis
734
Protokół kontrolny połączeń PPP został zakończony.
735
Żądany adres został odrzucony przez serwer.
736
Zdalny komputer zakończył protokół kontrolny.
737
Wykryto sprzężenie zwrotne.
738
Serwer nie przypisał adresu, dlatego modem nie może się połączyć.
Kody błędów
Opis
739
Serwer zdalny nie może użyć szyfrowanego hasła systemu Windows NT.
740
Urządzenia TAPI skonfigurowane dla usługi Dostęp zdalny nie mogą zostać zainicjowane lub nie zostały poprawnie zainstalowane.
741
Komputer lokalny nie obsługuje szyfrowania.
742
Serwer zdalny nie obsługuje szyfrowania.
743
Serwer zdalny wymaga szyfrowania.
744
Nie można użyć numeru sieci IPX przypisanego przez serwer zdalny. Sprawdź dziennik zdarzeń.
745
Brak pliku koniecznego do wykonania połączenia telefonicznego.
752
Podczas przetwarzania skryptu napotkano na błąd.
753
Nie można odłączyć połączenia, ponieważ zostało utworzone przez router z wieloma protokołami.
754
System nie może znaleźć łącza jednoczesnego użycia.
755
System nie może automatycznie wybierać numeru, ponieważ to połączenie określiło niestandardowy moduł telefoniczny.
756
Numer tego połączenia jest już wybierany (prawdopodobnie przez inny proces).
757
Nie można automatycznie uruchomić usługi Dostęp zdalny. Dodatkowe informacje można znaleźć w dzienniku zdarzeń.
758
Udostępnianie połączenia internetowego jest już włączone dla tego połączenia.
760
Wystąpił błąd podczas włączania funkcji routingu.
Kody błędów
Opis
761
Wystąpił błąd podczas włączania usługi Udostępnianie połączenia internetowego.
763
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego. Do udostępniania przeznaczono więcej niż jedno połączenie przez sieć lokalną LAN.
764
Czytnik kart inteligentnych nie jest zainstalowany.
765
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego (ICS). Połączenie przez sieć lokalną LAN już istnieje (automatyczne adresowanie).
766
Brak certyfikatu.
767
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego (ICS). Dla połączenia LAN wybranego jako sieć prywatna skonfigurowano kilka adresów IP. Skonfiguruj połączenie LAN tak aby adresy IP były niepowtarzalne.
768
Awaria szyfrowania danych.
769
Określone miejsce docelowe nie jest osiągalne.
770
Komputer zdalny odrzucił próbę połączenia.
771
Sieć jest zajęta.
772
Sprzęt sieciowy komputera zdalnego nie jest zgodny z żądanym typem wywołania.
773
Numer docelowy uległ zmianie.
774
Tymczasowa usterka.
775
Połączenie zostało zablokowane przez komputer zdalny.
776
Komputer zdalny wywołał funkcję Nie przeszkadzaj.
777
Modem w komputerze zdalnym nie działa.
778
Nie ma możliwości zweryfikowania tożsamości serwera.
779
Połączenie wymaga użycia karty inteligentnej. Włącz opcję karty inteligentnej.
780
Funkcja, którą próbowano wykonać, nie jest prawidłowa dla tego połączenia.
781
Brak prawidłowego certyfikatu szyfrowania.
Kody błędów
Opis
782
Na tym komputerze włączono usługę Translator adresów sieciowych jako protokół routingu. Należy usunąć przed próbą włączenia Udostępniania połączenia sieciowego (ICS).
783
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego (ICS). Połączenie LAN wybrane jako sieć prywatna jest nieobecne lub odłączone od sieci.
784
Nazwa użytkownika jest inna niż wymagana przez kartę inteligentną.
785
Połączenia nie jest skonfigurowane do użycia z kartą inteligentną. Zmień właściwości połączenia tak, aby używało karty inteligentnej.
786
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Brak prawidłowego certyfikatu komputera.
787
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Warstwa zabezpieczeń nie może uwierzytelnić komputera zdalnego.
788
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Warstwa zabezpieczeń nie może wynegocjować zgodnych parametrów z komputerem zdalnym.
789
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Warstwa zabezpieczeń napotkała na błąd przetwarzania podczas negocjacji z komputerem zdalnym.
790
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Nie można sprawdzić poprawności certyfikatu na komputerze zdalnym.
791
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Nie znaleziono zasad zabezpieczeń dla połączenia.
792
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Został przekroczony limit czasu negocjacji zabezpieczeń.
793
Próba połączenia przy użyciu protokołu L2TP nie powiodła się. Podczas negocjacji zabezpieczeń wystąpił błąd.
794
Atrybut Framed Protocol RADIUS nie ma wartości PPP.
795
Atrybut Tunnel Type RADIUS nie jest poprawny.
796
Atrybut Service Type RADIUS nie ma wartości Framed ani Callback Framed.
797
Nie znaleziono modemu lub jest on zajęty.
798
Nie można znaleźć certyfikatu, który może zostać użyty z protokołem uwierzytelniania rozszerzonego.
799
Nie można włączyć Udostępniania połączenia internetowego (ICS). Konfliktu adresu IP. Upewnij się, aby tylko jeden komputer hosta używał adresu IP 192.168.0.1
800
Nie można ustanowić połączenia VPN. Serwer VPN może być nieosiągalny lub parametry zabezpieczeń tego połączenia mogą być niepoprawnie skonfigurowane.
995
Operacja anulowana.
Kody błędów
Opis
1382
Maksymalna wielkość przekroczona.
1793
Konto wygasło.
2250
Połączenie sieciowe nie istnieje.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...