Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Korzystanie z opcji graficznych Aero (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem operacyjnym Windows 7.
Aero to funkcje obrazu, które są dostępne w wersji Home Premium, Professional i Ultimate systemu Windows 7. Funkcję Aero można włączyć i samodzielnie skonfigurować. Gdy funkcja Aero jest włączona, można ustawić własny schemat kolorów okien dialogowych i sprawić, aby były przezroczyste jak szyba. Oprócz efektów wizualnych, funkcja Aero ma również zalety praktyczne, umożliwiające np. zastosowanie trójwymiarowego układu okien, które można przesuwać za pomocą opcji sortowania umieszczonych na pasku zadań. Aero umożliwia również podgląd miniatury okna - w tym celu wystarczy umieścić kursor na przycisku na pasku zadań.
Uwaga:
Jeżeli komputer przez dłuższy czas pracuje na baterii, funkcję Aero można wyłączyć, aby oszczędzić energię.

Włączanie Windows Aero

Funkcja Aero jest domyślnie włączona w wersji Home Premium, Professional i Ultimate systemu Windows 7. Jeżeli po zmianie motywu w komputerze na bardziej klasyczny chcesz ponownie włączyć funkcję Aero, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Start , wpisz Personalizacja komputera i naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij żądany motyw Windows Aero.

Wyłączanie Windows Aero

Domyślnie funkcja Aero jest włączona w systemie Windows. Aby zmienić motyw Aero na inny, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Start , wpisz Personalizacja komputera i naciśnij klawisz Enter.
 2. Kliknij żądany motyw Windows Aero.

Dostosuj ustawienia Windows Aero

Aby zmienić schemat kolorów motywu Windows Aero, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Start , wpisz Personalizacja komputera i naciśnij klawisz Enter.
 2. Wybierz pozycję Kolor okna, aby wyświetlić opcje dostosowywania w nowym oknie.
 3. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Włącz przezroczystość, aby włączyć lub wyłączyć efekt Aero na krawędziach wszystkich okien.
  Jeżeli przezroczystość jest wyłączona, motyw pulpitu będzie wyglądał tak samo, jak w przypadku klasycznych ustawień starszych wersji systemu Windows, ale nadal na pasku zadań będą dostępne opcje układania okien oraz miniatur.
 4. Wybierz kolor z listy wyświetlanych kolorów okien dialogowych lub wybierz pozycję Pokaż mikser kolorów, aby utworzyć niestandardowy kolor obramowań okna dialogowego.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wybrane opcje.

Korzystanie z opcji Aero Peek, Snap i Shake

W systemie Windows 7 wprowadzono trzy nowe funkcje, które pomagają użytkownikom zarządzać otwartymi oknami w komputerze przenośnym oraz przestrzeniami roboczymi na kilku monitorach.

Aero Peek

Funkcja Aero Peek pomaga użytkownikowi zarządzać otwartymi oknami na pasku zadań za pośrednictwem następujących funkcji.
 • Umieść wskaźnik myszy na miniaturą na pasku zadań. Po kilku sekundach wszystkie inne okna staną się przezroczyste i zostanie wyświetlone okno powiązane z miniaturą.
 • Umieść wskaźnik myszy na innej miniaturze bez klikania tej miniatury. Wyświetlone okno zostanie zmienione na okno powiązane z nowo wskazaną miniaturą.
 • Usunięcie wskaźnika myszy z miniatury przywróci poprzedni układ ekranu.
 • Kliknij miniaturę. Okno powiązane z wybraną miniaturą zostanie przesunięte na pierwszy plan.
 • Funkcja Aero Peek jest również dostępna po naciśnięciu klawiszy ALT+TAB na klawiaturze.
 • Naciśnij klawisz Windows oraz spację, aby wyświetlić pulpit.

Aero Snap

Zarządzanie otwartymi oknami w przypadku połączenia z zewnętrznym monitorem lub ekranem panoramicznym może być dużym wyzwaniem. Funkcja Aero Snap pomaga użytkownikom przez automatyczne przyciąganie okien do lewej, prawej lub górnej krawędzi ekranu.
 • Kliknij i przytrzymaj pasek tytułu okna, a następnie przesuń okno w prawo lub w lewo do krawędzi ekranu - okno przejdzie do trybu częściowej maksymalizacji. Przeciągnięcie okna do lewej krawędzi zmaksymalizuje okno z lewej strony, a przeciągnięcie okna do prawej krawędzi spowoduje maksymalizację z prawej strony ekranu. Odciągnięcie okna od krawędzi spowoduje przywrócenie poprzedniego stanu.
 • Kliknięcie paska tytułu i przyciągnięcie okna do górnej krawędzi monitora spowoduje maksymalizację okna.
 • Dwukrotne kliknięcie górnej lub dolnej krawędzi okna, które nie jest obecnie zmaksymalizowane, spowoduje maksymalizację okna w pionie. Górna i dolna część okna zostaną rozciągnięte do górnej i dolnej krawędzi ekranu, ale szerokość okna pozostanie niezmieniona.
 • Przeciągnięcie okna w dół ze zmaksymalizowanego lub zmaksymalizowanego w pionie widoku spowoduje przywrócenie poprzedniego stanu.
Uwaga:
W przypadku używania kilku monitorów lub rozszerzonego pulpitu wewnętrzna krawędź, tam gdzie monitor zewnętrzny styka się z wyświetlaczem LCD, jest ignorowana przez Aero Snap.

Aero Shake

Funkcja Aero Shake umożliwia zminimalizowanie wszystkich okien oprócz jednego. Kliknij i przytrzymaj pasek tytułu wybranego okna i poruszaj oknem szybko do przodu i do tyłu. Wszystkie pozostałe okna powinny zostać zminimalizowane. Aby cofnąć tę czynność i przywrócić pozostałe okna, potrząśnij ponownie oknem i wszystkie zminimalizowane okna powinny zostać przywrócone.

Rozwiązywanie problemów związanych z Windows Aero

Jeżeli występuje problem związany z korzystaniem z funkcji Aero, możesz wykonać poniższe działania, aby poprawić działanie komputera.

Rozwiązywanie problemów z Aero za pomocą Centrum akcji

Centrum akcji systemu Windows 7 jest wyposażone w narzędzia do rozwiązywania problemów, które umożliwiają rozwiązanie większości problemów z funkcją Aero lub z ekranem Windows. Dostęp do Centrum akcji można uzyskać w Panelu sterowania w kategorii System i bezpieczeństwo jako polecenie Znajdź i rozwiąż problemy.
 1. Kliknij Start i w polu wyszukiwania wpisz rozwiązywanie problemów.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Rozwiązywanie problemów.
 3. W kategorii Wygląd i personalizacja kliknij polecenie Wyświetlaj efekty pulpitu Aero.
 4. W oknie rozwiązywania problemów Aero kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć usuwanie problemów.
  Uwaga:
  Możesz wybrać opcję, aby system Windows automatycznie rozwiązywał znalezione problemy. Kliknij Zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Zastosuj poprawki automatycznie.

Sprawdzanie ustawień ekranu

Funkcja Aero w systemie Windows 7 wymaga zastosowania określonych ustawień graficznych. Sprawdź, czy opcja koloru jest ustawiona jako 32-bitowa lub wyższa, wykonując poniższe czynności:
 1. Kliknij Start, wpisz Ekran i naciśnij Enter.
 2. Kliknij Zmień ustawienia ekranu i kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. Na karcie Monitor z listy rozwijanej Kolory wybierz True Color*32 bity.
  Uwaga:
  Jeżeli ustawienia graficzne wysokiej rozdzielczości nie są dostępne, sprawdź, czy są zainstalowane najnowsze sterowniki karty graficznej.
Jeżeli funkcja Aero działa przez jakiś czas, a następnie powraca do trybu niższej rozdzielczości, firma HP sugeruje korzystanie z Planu zasilania zalecanego przez HP.

Aktualizowanie sterowników ekranu

Windows 7 wymaga określonych sterowników graficznych. Jeżeli ustawienie 32-bitowe koloru nie jest wyświetlone w oknie ustawień ekranu lub gdy komputer został uaktualniony z Windows XP lub Vista na Windows 7, wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować najnowsze sterowniki graficzne:
 1. Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę Wsparcie i sterowniki HP.
 2. W razie potrzeby wpisz numer modelu komputera w polu wyszukiwania i naciśnij klawisz Enter.
 3. Po wyświetleniu opcji wyboru systemu operacyjnego wybierz system operacyjny Windows 7.
 4. Na stronie pobierania sterowników w sekcji Sterowniki - karty graficzne wybierz łącze do najnowszej wersji sterownika karty graficznej.
 5. Kliknij Tylko pobierz i po wyświetleniu monitu przycisk Uruchom, aby zainstalować sterownik.
Po zakończeniu instalacji sterowników karty graficznej, sprawdź, czy w systemie dostępne jest już środowisko Aero.

Ustawianie planu zasilania zalecanego przez HP

Aby zapewnić oszczędność energii baterii, plan oszczędzania energii komputera przenośnego może być automatycznie ustawiony w taki sposób, aby wyłączać efekt przezroczystości Aero. HP dostarcza komputery przenośne z uruchomionym planem zasilania zalecanym przez HP, ale użytkownik w dowolnym momencie może zmienić opcje zasilania. Aby zmienić aktualny plan zasilania na plan zasilania zalecany przez HP, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij Start , w polu wyszukiwania wpisz zasilania i z wyników wyszukiwania wybierz pozycję Opcje zasilania.
 2. Sprawdź, czy wybranym planem zasilania jest plan Zalecany przez HP. Jeżeli plan zalecany przez HP nie jest wyświetlany, kliknij polecenie Pokaż plany dodatkowe.
  Jeżeli plan zasilania Zalecany przez HP nie pozwala na użycie funkcji Aero w przypadku zasilania z baterii, można również wybrać plan zasilania Wysoka wydajność. Jednak spowoduje to skrócenie czasu pracy komputera przenośnego na baterii.
Plan zasilania zalecany przez HP jest skonfigurowany w taki sposób, aby zapewnić pełną wydajność komputera przenośnego i maksymalną oszczędność energii w czasie bezczynności.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...