Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Informacje wyświetlane w narzędziu Menedżer urządzeń w systemie Windows 7

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z zainstalowanym systemem Windows 7.
Dokument zawiera informacje dotyczące korzystania z narzędzia Menedżer urządzeń oraz wyświetlanych kodów błędów.
Menedżer urządzeń jest narzędziem, które umożliwia sprawdzenie stanu sprzętu komputerowego, takich jak napęd optyczny, karta graficzna, karta muzyczna i kamerka internetowa. Działania, które możesz wykonać obejmują:
 • Sprawdzenie jakie urządzenia i sterowniki są zainstalowane w komputerze.
 • Aktualizacja sterowników.
 • Odinstalowanie niepotrzebnych lub konfliktowych sterowników oraz ponowna instalacja sterowników za pomocą narzędzia HP Recovery Manager.
  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne PC - korzystanie z narzędzia HP Backup and Recovery Manager.
 • Informacje o błędzie obrazu.
Gdzie można znaleźć Menedżera urządzeń?
Aby uruchomić narzędzie Menedżer urządzeń i wyświetlić informacje o urządzeniach oraz o sterownikach, wykonaj poniższe czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz Menedżer, a następnie wybierz z listy program Menedżer urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia (na przykład Karty graficzne), aby wyświetlić szczegółową listę urządzeń w tej kategorii.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie i wybierz opcję Właściwości, aby wyświetlić ogólne informacje o sterownikach.
Do czego służą karty właściwości Menedżera urządzeń?
Poniższa tabela zawiera ogólne informacje na temat zawartości każdej karty Menedżera urządzeń:
Karta
Definicja
Ogólne
Informacje na temat sterownika – typu, producenta, lokalizacji oraz stanu. Stan urządzenia informuje, czy wystąpił błąd lub czy urządzenie działa prawidłowo.
Sterownik
Informacje na temat dostawcy, daty instalacji oraz wersji sterownika. Dostępne są również działania, takie jak aktualizacja sterownika, wyłączenie sterownika lub odinstalowanie sterownika.
Szczegóły
Więcej szczegółowych informacji na temat sterownika.
Zasoby
Dostępne ustawienia zasobów oraz informacje o konfliktach sterowników. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat określonych kodów błędów.
Pasek narzędzi Menedżera urządzeń
Pasek narzędzi Menedżera urządzeń pozwala wykonywać różne czynności związane z urządzeniami, które znajdują się w komputerze. Wskaż myszą każdą ikonę, aby poznać ich funkcje.
Rys. : Przyciski na pasku narzędzi Menedżera urządzeń
Symbole błędów w Menedżerze urządzeń
W Menedżerze urządzeń do powiadamiania o określonym stanie błędu są stosowane następujące symbole:
Symbol
Definicja
Żółty piorun
Sygnalizuje problem. Zostanie wyświetlony kod błędu dla urządzenia.
Wyłączone urządzenie
Wskazuje wyłączone urządzenie. Wyłączone urządzenie jest fizycznie obecne w systemie, wykorzystuje zasoby, ale nie załadowało sterownika w trybie chronionym.
Automatyczne ustawienia wybrane ręcznie
Ustawienia urządzenia zostały ręcznie wybrane i nie zostały ręcznie wybrane W zasobach urządzenia we właściwościach komputera oznacza, że nie została zaznaczona opcja Użyj ustawień automatycznych dla urządzenia i są wybrane ustawienia ręczne. Nie wskazuje na problem lub stan wyłączenia urządzenia.
Określony sterownik nie jest dostępny
Wskazuje na brak dostępności sterownika przeznaczonego dla urządzenia oraz że został zainstalowany inny zgodny sterownik.
Szczegółowe informacje o kodach błędów
Gdy w Menedżerze urządzeń wyświetlony jest komunikat o błędzie, określony kod będzie zawierał informacje na temat właściwego rozwiązania. Skorzystaj z poniższej tabeli.
  Uwaga:
Aby zainstalować najnowszą wersję systemu BIOS lub aktualizację sterownika lub programu, przejdź na stronę Sterowniki i pliki do pobrania HP dla danego modelu. Aby usunąć urządzenie z Menedżera urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia na liście, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Sterownik można także zaktualizować z poziomu karty Sterownik w oknie Właściwości urządzenia. Kliknij dwukrotnie nazwę urządzenia, wybierz Właściwości, kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij Zaktualizuj sterownik.
Kody błędów w Menedżerze urządzeń
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 1
Urządzenie nie jest skonfigurowane prawidłowo.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia.
Możesz również usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń lub przeprowadzić skanowanie w poszukiwaniu zmian.
Kod 2
W zależności od tego, które urządzenie uległo awarii, może pojawić się jeden z dwóch różnych komunikatów. Ten kod oznacza, że program ładowania urządzenia nie załadował urządzenia. W przypadku problemów z ISAPNP, PCI lub BIOS pojawia się poniższy komunikat: System Windows nie może załadować sterownika dla tego urządzenia, ponieważ komputer wykazuje dwa typy magistrali. (Kod 2)
W przypadku innych problemów pojawi się poniższy komunikat: Nie można załadować sterownika urządzenia za pomocą programów ładujących. (Kod 2)
Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS dla komputera przenośnego. Ponownie uruchom komputer, następnie usuń urządzenie z Menedżera urządzeń, ponownie uruchom komputer, aby zainstalować i inicjalizować urządzenie.
Kod 3
Urządzenie może być uszkodzone lub systemowi może brakować wolnej pamięci lub innych zasobów.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia. Problem ten można także spróbować rozwiązać, uruchamiając ponownie komputer lub usuwając pliki z dysku twardego.
Kod 4
Plik INF dla urządzenia jest niepoprawny lub rejestr jest uszkodzony. Na przykład jeśli w pliku .inf określone jest pole, które powinno być polem tekstowym, ale jest binarne.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Zaktualizuj sterownik, jeśli błąd wystąpi ponownie.
Kod 5
Wystąpiła awaria urządzenia z powodu braku arbitra.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń, zaktualizuj sterownik i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 6
Między tym urządzeniem a innym urządzeniem istnieje konflikt.
Na karcie Zasoby ręcznie wpisz własne ustawienia lub wymień urządzenie na inne, które jest zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 7
Skonfigurowanie urządzenia jest niemożliwe.
Jeśli urządzenie działa poprawnie, nie jest konieczne wykonywanie czynności w celu usunięcia kodu błędu.
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, spróbuj usunąć urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchomić ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Zaktualizuj sterownik, jeśli błąd wystąpi ponownie.
Kod 8
Nie można znaleźć programu ładowania urządzenia. Na przykład plik .inf urządzenia może wskazywać na brakujący lub nieprawidłowy plik.
Jeśli program DevLoader jest systemowym programem ładowania, wyświetlany jest następujący tekst: To urządzenie nie działa prawidłowo, ponieważ system Windows nie może załadować pliku <nazwa> ładującego sterowniki dla urządzenia.
W większości przypadków należy ponownie zainstalować lub zaktualizować sterownik. Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, skontaktuj się z producentem urządzenia w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników.
Jeśli nie można rozwiązać problemu, przeprowadź odzyskiwanie systemu.
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 9
Informacje w Rejestrze dotyczące tego urządzenia są nieprawidłowe.
Usuń urządzenie i zainstaluj je ponownie.
Jeśli kod błędu ponownie pojawia się, skontaktuj się z producentem urządzenia, aby uzyskać odpowiednie ustawienia rejestru.
Kod 10
Nie można uruchomić urządzenia (na przykład, nie jest dostępne lub nie działa prawidłowo). Ten komunikat może różnić się znacznie od podanego, ponieważ pochodzi on ze sterownika.
Sprawdź, czy urządzenie zostało prawidłowo podłączone do komputera. Na przykład sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a wszystkie karty zostały prawidłowo umieszczone w gniazdach.
Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w polu Stan urządzenia i uzyskaj najnowsze sterowniki ze strony Sterowniki i pliki do pobrania HP.
Kod 11
Awaria urządzenia.
Usuń i zainstaluj urządzenie, zaktualizuj sterownik i upewnij się, czy urządzenie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows.
Kod 12
Do jednego zasobu są przypisane dwa urządzenia lub ustawienia systemu BIOS nie zapewniają sterownikowi wystarczających zasobów.
Wyłącz lub usuń jedno z powiązanych urządzeń. Kliknij kartę Zasoby w oknie Właściwości urządzenia, aby ręcznie wprowadzić ustawienia lub wymienić urządzenie na zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 13
Nie można uruchomić urządzenia z powodu problemu ze sterownikiem urządzenia.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 14
Urządzenie napotkało problem, który może zostać rozwiązany przez ponowne uruchomienie komputera.
Ponownie uruchom komputer.
Kod 15
Zasoby urządzenia pozostają w konflikcie z zasobami innego urządzenia.
Kliknij kartę Zasoby w oknie Właściwości urządzenia, aby ręcznie wprowadzić ustawienia lub wymienić urządzenie na zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 16
Urządzenie nie zostało całkowicie wykryte. Gdy urządzenie nie jest całkowicie wykryte, nie wszystkie jego zasoby mogą być zidentyfikowane.
Kliknij kartę Zasoby w oknie Właściwości urządzenia, aby ręcznie wprowadzić ustawienia lub wymienić urządzenie na zgodne z technologią Plug and Play.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, uzyskaj najnowsze sterowniki ze strony Sterowniki i pliki do pobrania HP.
Kod 17
Sprzęt jest urządzeniem wielofunkcyjnym i w pliku .inf urządzenia zawarte są nieprawidłowe informacje o sposobie przydzielania zasobów urządzenia urządzeniom podrzędnym.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, uzyskaj najnowsze sterowniki ze strony Sterowniki i pliki do pobrania HP.
Kod 18
Urządzenie należy zainstalować ponownie.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia. Jeśli to nie pozwoli rozwiązać problemu, usuń urządzenie z Menedżera urządzeń, a następnie ponownie uruchom komputer, aby ponownie zainstalować/zainicjować urządzenie.
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 19
Rejestr zwrócił nieznany wynik.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia, które spowodują uruchomienie narzędzia Scanreg.exe.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wpisz scanreg/restore w wierszu polecenia.
Na końcu usuń urządzenie w Menedżerze urządzeń, a następnie zainstaluj je ponownie i poczekaj na jego wykrycie w systemie.
Kod 20
Program ładowania sterownika VxD (Vxdldr) zwrócił nieznany wynik. Na przykład może występować niezgodność wersji między sterownikiem urządzenia i systemem operacyjnym.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i zainstaluj je ponownie.
Kod 21
W urządzeniu wystąpił problem, który można rozwiązać przez ponowne uruchomienie komputera.
Wyłącz system Windows, wyłącz komputer i uruchom go ponownie.
Kod 22
To urządzenie jest wyłączone.
Włącz urządzenie. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń, wybierz polecenie Włącz, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli kod błędu pojawi się ponownie, usuń urządzenie z Menedżera urządzeń, a następnie ponownie uruchom komputer, aby ponownie zainstalować/zainicjować urządzenie.
Czy urządzenie zostało wyłączone w systemie BIOS? Włącz urządzenie za pomocą narzędzia BIOS.
Kod 23
Program ładowania urządzenia opóźnił uruchomienie urządzenia i nie przekazał do systemu Windows informacji o tym, kiedy będzie gotowy do uruchomienia urządzenia.
Sprawdź ustawienia głównej karty graficznej we właściwościach Ekranu. Usuń podstawową i dodatkową kartę graficzną w Menedżerze urządzeń, a następnie uruchom ponownie komputer.
Sprawdź, czy sterowniki są aktualne i poprawnie zainstalowane.
W przypadku urządzeń innych niż karta graficzna zastosuj zalecane rozwiązanie.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i ponownie uruchom komputer.
Kod 24
Urządzenie nie zostało znalezione, nie działa prawidłowo lub nie zainstalowano wszystkich sterowników.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do komputera. Na przykład sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, a wszystkie karty zostały prawidłowo umieszczone w gniazdach.
Kod 25
Ten problem zwykle pojawia się tylko podczas pierwszego i drugiego rozruchu po skopiowaniu wszystkich plików przez Instalatora systemu Windows. Jeśli ten kod zostanie zidentyfikowany, najprawdopodobniej oznacza niekompletną instalację.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia. Może być konieczne wykonanie procedury przywracania systemu.
Kod 26
Urządzenie nie zostało załadowane. Być może wystąpił problem związany ze sterownikiem urządzenia lub nie wszystkie sterowniki zostały zainstalowane.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.
Zaktualizuj sterownik, jeśli błąd wystąpi ponownie.
Kod 27
Część rejestru opisująca dostępne zasoby dla urządzenia nie zawiera poprawnych wpisów. Na przykład urządzenie jest oznaczone jako konfigurowane, ale informacje o konfiguracji w pliku .inf wskazują, że urządzenia nie można konfigurować.
Aby rozwiązać ten problem, użyj Menedżera urządzeń do usunięcia urządzenia, a następnie uruchom ponownie komputer.
Zaktualizuj sterownik, jeśli błąd wystąpi ponownie.
Kod 28
Sterowniki nie są zainstalowane.
Wykonaj instrukcje podane w polu Stan urządzenia. Jeśli problem nie zostanie usunięty, usuń urządzenie w Menedżerze urządzeń i uruchom ponownie komputer.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, uzyskaj najnowsze sterowniki ze strony Sterowniki i pliki do pobrania HP.
Kod błędu
Opis błędu
Sugerowane rozwiązanie
Kod 29
Oprogramowanie układowe urządzenia nie zapewnia wystarczających zasobów.
Zaktualizuj sterownik urządzenia.
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może być niezgodne z używaną wersją systemu Windows, mogła wystąpić awaria sprzętu lub błąd połączenia z urządzeniem.
Kod 30
Nie można współdzielić przerwania IRQ.
Mogą występować dwa urządzenia przydzielone do jednego przerwania IRQ. Zmień sprzęt na zgodny z technologią Plug and Play lub popraw ustawienia zworek.
Kod 31
System Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia.
Zaktualizuj sterownik urządzenia.
Jeśli problem występuje nadal, urządzenie może być niezgodne z używaną wersją systemu Windows, mogła wystąpić awaria sprzętu lub błąd połączenia z urządzeniem.
Kod 32
Sterownik (usługa) wymagany dla tego urządzenia został wyłączony.
W rejestrze uruchamianie tego sterownika jest wyłączone.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Kod 33
System Windows nie może określić, jakie zasoby są wymagane.
Urządzenie może być niezgodne z używaną wersją systemu Windows. Może być konieczna wymiana urządzenia na zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 34
System Windows nie może określić ustawień konfiguracyjnych dla instalowanego urządzenia.
Aby rozwiązać ten problem, kliknij kartę Zasoby w oknie właściwości urządzenia, aby wprowadzić ręcznie ustawienia lub zamień urządzenie na inne, zgodne z technologią Plug and Play.
Kod 35
Nie można prawidłowo skonfigurować instalowanego urządzenia.
Kod 36
Parametry żądania przerwania urządzenia (IRQ) wymagają ponownego skonfigurowania.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem oraz użyj narzędzia konfiguracji BIOS aby zmienić ustawienia IRQ.
Kod 37
System Windows nie może zainicjować sterownika urządzenia.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, uzyskaj najnowsze sterowniki ze strony Sterowniki i pliki do pobrania HP.
Kod 38
Nie można zainstalować sterownika, ponieważ w pamięci systemowej znajduje się już wystąpienie sterownika.
Pobierz najnowsze sterowniki ze strony Sterowniki i pliki do pobrania HP i ponownie uruchom komputer.
Kod 39
System Windows nie może znaleźć sterownika urządzenia.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, uzyskaj najnowsze sterowniki ze strony Sterowniki i pliki do pobrania HP.
Kod 40
System Windows nie może uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ informacje klucza usługi są nieprawidłowe lub nie istnieją w rejestrze.
Usuń urządzenie z Menedżera urządzeń i uruchom ponownie komputer w celu ponownego zainstalowania/ponownego zainicjowania urządzenia.
Jeśli problem występuje nadal, wykonaj procedurę przywracania systemu w celu przywrócenia rejestru.
Kod 41
System Windows pomyślnie załadował sterownik urządzenia dla tego sprzętu, ale nie może odnaleźć urządzenia sprzętowego.
Wykonaj poniższe czynności:
 1. Usuń nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń i wyłącz komputer.
 2. Odłącz urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie w celu zweryfikowania prawidłowości połączenia.
 3. Włącz komputer.
Jeśli ten błąd pojawi się ponownie, sprawdź, czy urządzenie jest zgodne z używaną wersją systemu Windows.
Kod 42
Nie można zainstalować sterownika urządzenia, ponieważ w pamięci systemowej znajduje się już wystąpienie urządzenia.
Ponownie uruchom komputer.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania. Jeśli używasz dwóch urządzeń tego samego typu i jednego producenta, odłącz jedno z nich od komputera.
Kod 43
Sterownik urządzenia nie działa prawidłowo.
Ponownie uruchom komputer.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania.
Kod 44
Nastąpiło przypadkowe wyłączenie urządzenia.
Ponownie uruchom komputer.
Jeśli ten kod błędu pojawi się ponownie, zapoznaj się z kartą Rozwiązywanie problemów w celu jego rozwiązania.
Kod 45
Obecnie urządzenie nie jest podłączone do komputera.
Ten kod błędu nie wymaga żadnych czynności.
Kod 46
Nie można uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ trwa proces zamykania systemu. Urządzenie powinno działać prawidłowo po ponownym uruchomieniu komputera.
Ten kod błędu nie wymaga żadnych czynności.
Kod 47
Nie można uzyskać dostępu do urządzenia, ponieważ działa w trybie bezpiecznego usuwania, ale nie zostało jeszcze odinstalowane.
Odłącz urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie.
Aby uaktywnić ponownie urządzenie, uruchom ponownie komputer.
Kod 48
Oprogramowanie dla tego urządzenia zostało zablokowane przed uruchamianiem, ponieważ wiadomo o nim, że powoduje problemy z systemem Windows.
Zaktualizuj sterownik lub zamień urządzenie na inny zgodny sprzęt.
Kod 49
System Windows nie może uruchomić nowego urządzenia, ponieważ został przekroczony limit rozmiaru rejestru.
Użyj Menedżera urządzeń do odinstalowania niepotrzebnych lub nieużywanych urządzeń, a następnie uruchom ponownie komputer. W celu przywrócenia rejestru może być wymagane wykonanie procedury odzyskiwania systemu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...