Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Koronawirus (COVID19) Uwaga!

  Uwaga! Występuje dłuższy niż standardowy czas oczekiwania na połączenie z agentem Call Center. Zachęcamy do skorzystania z naszych rozwiązań wsparcia online, takich jak wirtualny agent wsparcia  i narzędzia diagnostyczne online (po angielsku) aby przyspieszyć obsługę.Dziękujemy za zrozumienie.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Informacje na temat narzedzia Menedzer urzadzen (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów HP i Compaq z systemem Windows 7.
Ten dokument zawiera informacje dotyczące korzystania z narzędzia Menedżer urządzeń oraz wyświetlanych kodów błędów.
Uwaga:
Musisz być zalogowany jako administrator, aby zmienić ustawienia w Menedżerze urządzeń. Inni użytkownicy mogą wyświetlać ustawienia, ale nie mogą dokonywać zmian.
Rys. : Menedżer urządzeń
Menedżer urządzeń przechowuje informacje na temat urządzeń zainstalowanych w komputerze. Menedżer urządzeń przechowuje następujące informacje:
 • Czy urządzenie działa prawidłowo oraz komunikaty o błędach, jeśli nie działa prawidłowo
 • Zainstalowane urządzenia
 • Porty IRQ
 • Przydziały pamięci
 • Sterowniki
Menedżer urządzeń umożliwia wprowadzanie zmian we właściwościach urządzeń.

Jak uruchamiać Menedżera urządzeń i wyświetlać kody błędów

Aby wyświetlić kody błędów w Menedżerze urządzeń, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij Start , a następnie w polu wyszukiwania wpisz Menedżer urządzeń. Kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
  Rys. : Uruchamianie Menedżera urządzeń
 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia (na przykład Karty graficzne), aby wyświetlić urządzenia w tej kategorii.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  Rys. : Kliknij Właściwości
 4. Kliknij kartę Ogólne, aby wyświetlić stan urządzenia.
  Rys. : Przykład komunikatu o prawidłowym stanie urządzenia
  Rys. : Przykład komunikatu o wystąpieniu problemu
  Uwaga:
  Jeśli w urządzeniu wystąpił problem, zostanie wyświetlony typ tego problemu. Możliwe jest także wyświetlenie kodu problemu oraz sugerowanego rozwiązania. Więcej informacji na temat kodów błędów i ich znaczenia można znaleźć w sekcji Szczegółowe informacje na temat kodów błędów.
  Jeśli dostępny jest przycisk Sprawdź rozwiązania, kliknij go, aby przesłać raport błędów Windows do firmy Microsoft.

Omówienie kart Menedżera urządzeń

W programie Menedżerze urządzeń kliknij znak plus (+) znajdujący się obok urządzenia, prawym przyciskiem myszy kliknij wybrane urządzenie, a następnie wybierz Właściwości. Wyświetlone zostanie okno właściwości.
Poniżej zostały przedstawione niektóre standardowe karty. Okno właściwości w przypadku niektórych urządzeń może zawierać karty, które nie zostały tutaj przedstawione:
 • Szczegóły
 • Wielkość
 • Zaawansowane (Advanced)
Kliknij nagłówek lub znajdujący się obok znak plus (+), aby rozwinąć informacje:
 • W dolnej części karty znajduje się pole Lista urządzeń powodujących konflikty. W przypadku konfliktu na tej liście pokazywany jest kod błędu.
 • Jeśli system Windows wykrywa prawidłowo urządzenie, zaznaczone jest pole wyboru Użyj ustawień automatycznych. Urządzenie powinno działać prawidłowo.
 • Jeśli ustawienia zasobów urządzenia są dostępne jako Konfiguracja podstawowa <n> (gdzie <n> jest liczbą z zakresu od 0000 do 0009), można zmienić konfigurację, wybierając inne ustawienia zasobów z listy.
 • Jeśli ustawienia urządzenia nie są dostępne jako Konfiguracja podstawowa, kliknij przycisk Zmień ustawienie i ręcznie dostosuj wartości zasobów. Aby na przykład edytować ustawienie Zakres We/Wy, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij pole wyboru Użyj ustawień automatycznych, aby usunąć jego zaznaczenie.
  2. Kliknij przycisk Zmień ustawienie.
  3. Kliknij odpowiedni zakres We/Wy dla urządzenia.
  4. Zapisz nowe ustawienie i kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.
  5. Uruchom komputer ponownie, aby nowe ustawienie zostało rozpoznane.

Pasek narzędzi Menedżera urządzeń

Pasek narzędzi w Menedżerze urządzeń służy do wykonywania różnych akcji dotyczących urządzeń znajdujących się w systemie. Więcej informacji na temat przycisków paska narzędzi można znaleźć w poniższej tabeli.
Rys. : Przyciski na pasku narzędzi Menedżera urządzeń
Symbol
Definicja
Wyświetla/ukrywa drzewo konsoli narzędzia Menedżer urządzeń znajdujące się po lewej stronie okna.
Wyświetla właściwości wybranego urządzenia.
Otwiera pliki Pomocy Menedżera urządzeń (programu Microsoft Management Console).
Wyświetla okienko Działania Menedżera urządzeń, które zawiera możliwe działania umożliwiające rozwiązanie problemu z urządzeniem.
Skanuje w poszukiwaniu zmian sprzętu.
Aktualizuje sterownik urządzenia, jeśli jest on dostępny.
Odinstalowuje urządzenie z systemu.
Wyłącza urządzenie w systemie.

Przywracanie sterownika

Jeżeli urządzenie nie działa poprawnie po aktualizacji sterownika, przywróć poprzednio zainstalowany sterownik.
 1. Otwórz Menedżera urządzeń.
 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia. Na przykład, kliknij dwukrotnie Karty graficzne aby wyświetlić urządzenia w tej kategorii.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie urządzenie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Przejdź do karty Sterownik.
 5. Kliknij przycisk Przywróć sterownik, a następnie wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
  Uwaga:
  Jeżeli nie można skorzystać z przycisku Przywróć sterownik, sterownik nie był aktualizowany i nie może zostać przywrócony.
  Rys. : Przywracanie sterownika
  Przywracanie sterownika

Symbole błędów w Menedżerze urządzeń

W Menedżerze urządzeń do powiadamiania o określonym stanie błędu są stosowane następujące symbole:
Symbol
Definicja
Wskazuje stan problemu z urządzeniem. Urządzenie będące w stanie problemu może działać. Wyświetlany jest także kod wyjaśniający dany problem.
Wskazuje wyłączone urządzenie. Wyłączone urządzenie jest fizycznie dostępne w systemie, wykorzystuje zasoby, ale nie ma w systemie załadowanego sterownika trybu chronionego dla tego urządzenia.
W zasobach komputera w oknie właściwości wskazuje, że dla urządzenia nie zaznaczono pola wyboru Użyj ustawień automatycznych i wybrano ustawienia ręczne. Nie wskazuje na problem lub stan wyłączenia urządzenia.
Wskazuje na brak dostępności sterownika przeznaczonego dla urządzenia oraz że został zainstalowany inny zgodny sterownik.

Szczegółowe informacje o kodach błędów

W poniższej tabeli wiele błędów można wyeliminować poprzez aktualizację sterownika. W przypadku aktualizacji sterowników, poprawek systemu BIOS i oprogramowania należy skorzystać ze strony wyszukiwania sterowników i programów do pobrania w witrynie firmy HP. Wyszukaj numer modelu komputera, aby uzyskać listę dostępnych aktualizacji.
Uwaga:
Aby usunąć urządzenie z Menedżera urządzeń, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę urządzenia na liście, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
Sterownik można także zaktualizować z poziomu karty Sterownik w oknie Właściwości urządzenia. Dwukrotnie kliknij nazwę urządzenia, aby przejść na stronę Właściwości programu Menedżer urządzeń, kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...