Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Notebooki HP -- używanie czytnika linii papilarnych na potrzeby logowania się do programów i na strony internetowe

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem Windows Vista.
Wyjaśnienie czytnika linii papilarnych
Niektóre modele komputerów HP wyposażone są w czytnik linii papilarnych. Używanie czytnika linii papilarnych wymaga skonfigurowania konta użytkownika z hasłem na komputerze. Konto takie umożliwia logowanie do komputera przez przesunięcie palca wskazującego. Można także używać czytnika linii papilarnych do automatycznego wstawiania haseł na stronach internetowych i w innych programach wymagających logowania. Oprogramowanie sterujące czytnikiem linii papilarnych zostało dostarczone przez firmę VeriSoft.
Po utworzeniu profilu skojarzonego z liniami papilarnymi poprzez zarejestrowanie linii papilarnych i utworzenie konta użytkownika Windows Vista można skonfigurować usługę Jednorazowe logowanie, która pozwala zastosować skaner linii papilarnych do utworzenia konta w każdym programie wymagającym podania nazwy użytkownika i hasła.
Utworzenie profilu skojarzonego z liniami papilarnymi
Aby utworzyć profil skojarzony z liniami papilarnymi, należy w normalny sposób zalogować się do systemu Windows Vista. W przypadku jedynego użytkownika komputera z kontem skonfigurowanie profilu skojarzonego z liniami papilarnymi przebiega natychmiastowo. W przypadku komputera używanego wspólnie z innymi osobami konieczne będzie założenie własnego konta użytkownika systemu Windows Vista. Instrukcja zakładania konta użytkownika systemu Windows Vista znajduje się w części Zobacz także.
Aby utworzyć profil VeriSoft skojarzony z liniami papilarnymi, wykonaj następujące czynności.
 1. Kliknij Start > Wszystkie programy > VeriSoft > My Identity (Mój profil) i wybierz opcję Register Credentials (Zarejestruj dane do logowania), aby otworzyć VeriSoft Registration Wizard (Kreator rejestrowania).
  Można również otworzyć kreatora przesuwając palcem w poprzek skanera linii papilarnych.
 2. W odpowiedzi na komunikat wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby móc ręcznie zalogować się do komputera.
 3. Po otwarciu kreatora wybierz opcję Next (Dalej) > Fingerprints (registered) (Linie papilarne, zarejestrowane), aby otworzyć okno Enroll your fingerprints (Zarejestruj odciski linii papilarnych swoich palców).
 4. Zdecyduj, którego palca będziesz używać przy logowaniu. Wybierz teraz myszką lub rysikiem odpowiedni palec na ekranowych ikonach z rękoma. (Zarejestrowane palce są wyświetlone na zielono; różni użytkownicy mogą wybierać ten sam palec.)
  Rys. : Zarejestruj odciski linii papilarnych swoich palców
  Ilustracja przedstawiająca ekran powitalny rejestracji odcisków linii papilarnych.
 5. Zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem przesunięcia palca po czytniku co najmniej czterokrotnie, aby program mógł zebrać odpowiednią ilość informacji. Można przesuwać palec z prawej do lewej strony lub z lewej do prawej, ale należy przesuwać go tak samo przez cały proces rejestracji.
  Jeżeli zarejestrowany obraz okaże się niewystarczającej jakości lub jeżeli palec przesuwany był za szybko, zostanie wyświetlony komunikat z poleceniem ponownego przesunięcia palca.
  VeriSoft zaleca zarejestrowanie linii papilarnych dwóch palców. W odpowiedzi na komunikat wybierz inny palec i powtórz proces rejestrowania.
 6. Aby zakończyć rejestrowanie, kliknij przycisk Next (Dalej). Po udanym zarejestrowaniu linii papilarnych można logować się do systemu Windows Vista palcem zamiast hasła.
Konfiguracja usługi Single Sign On (Jednorazowe logowanie)
Usługa jednorazowe logowanie umożliwia używanie linii papilarnych zamiast hasła w wielu sytuacjach wymagających zabezpieczenia hasłem, na przykład przy logowaniu do poczty elektronicznej i na stronach internetowych. Zamiast wpisywać hasło w pustych polach wystarczy przesunąć zarejestrowany palec na czytniku linii papilarnych, a program VeriSoft dokona logowania do programu lub strony internetowej. Aby skonfigurować usługę Single Sign On (jednorazowe logowanie), postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.
 1. Kliknij Start > Wszystkie programy > VeriSoft > My Identity (Mój profil) > Settings and Options (Ustawienia i opcje) > General Options (Opcje ogólne), aby otworzyć okno General Options (Opcje ogólne).
 2. Sprawdź, czy pole wyboru przy opcji Use VeriSoft to sign into Windows (Logowanie się do systemu Windows za pomocą programu VeriSoft) jest zaznaczone. Kliknij przycisk Zastosuj.
 3. Wybierz opcję Single Sign On (jednorazowe logowanie) w oknie Settings and Options (Ustawienia i opcje).
 4. Sprawdź, czy wszystkie opcje oprócz Do not show hint window (Nie pokazuj okna z poradami) są zamknięte, kliknij przycisk Apply (Zastosuj) i zamknij okno.
Teraz powinno być możliwe używanie czytnika linii papilarnych w różnych programach.
Logowanie do innych programów za pomocą profilu VeriSoft skojarzonego z liniami papilarnymi
Aby logować się do programu lub witryny internetowej za pomocą czytnika linii papilarnych, należy zarejestrować dany program oraz podać nazwę użytkownika i hasło. VeriSoft zapmiętuje te dane i wprowadza je po przesunięciu palca w poprzek czytnika linii papilarnych.
Są dwa sposoby rejestrowania programów: podczas logowania do danego programu lub przy zastosowaniu Kreatora pojedynczego logowania. Po przeprowadzeniu rejestracji programu można zmodyfikować ustawienia bezpieczeństwa.
Rejestrowanie programu podczas logowania
Aby za pomocą czytnika linii papilarnych dodać program do biblioteki loginów i haseł VeriSoft podczas logowania do aplikacji, należy wykonać następujące czynności.
 1. Otwórz w normalny sposób okno logowania programu. Może być to na przykład ekran logowania do internetowego konta poczty elektronicznej.
 2. Wprowadź ręcznie prawidłową nazwę użytkownika i hasło. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk Zaloguj, w zależności od programu.
 3. Zostanie otwarte okno z pytaniem „Do you want the system to remember the credentials you entered for <application name>?” (Czy chcesz, aby system zapamiętał login i hasło wprowadzone dla <nazwa programu>?) Wybierz pozycję Yes (Tak).
  Profil Verisoft został powiązany z nazwą użytkownika i hasłem danej aplikacji lub strony internetowej. Od tego momentu można używać linii papilarnych do logowania do programu zamiast hasła.
    Uwaga:
  Przy następnej próbie logowania do programu lub witryny internetowej, po otwarciu okna logowania włączy się Kreator logowania VeriSoft. Aby ekran ten nie pojawiał się w przyszłości, można w dowolnym momencie usunąć zaznaczenie przy opcji Show Welcome and Completion pages next time (Pokaż następnym razem strony z powitaniem i potwierdzeniem).
 4. W tym momencie kliknij przycisk Next (Dalej), aby otworzyć okno Introduce Yourself (Przedstaw się). Można teraz przesunąć zarejestrowanym palcem w poprzek czytnika linii papilarnych, aby zalogować się do programu lub na witrynie internetowej.
Rejestrowanie programu za pomocą kreatora rejestracji jednokrotnej
Aby ręcznie dodać nowy program do biblioteki loginów i haseł VeriSoft poprzez utworzenie nazwy użytkownika i hasła, należy wykonać następujące czynności.
 1. Po otwarciu pulpitu lub nowego programu, do którego nie posiadasz nazwy użytkownika, loginu lub konta, przesuń palec w poprzek czytnika linii papilarnych. Na ekranie pojawi się menu Bioscrypt.
 2. Wybierz opcję Register New Application (Zarejestruj nowy program), a następnie Next (Dalej).
 3. Wybierz Add a new SSO Application (Dodaj jako nowy program dla jednorazowego logowania).
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać program, który chcesz zarejestrować, czynność i jaka ma być zautomatyzowana, a następnie przeciągnij ikonę z okna aplikacji SSO (Rejestracja jednokrotna) do obszaru wpisywania hasła w programie, w którym hasło ma być automatyczne.
  Po zakończeniu wykonywania instrukcji zamknij okno.
Nowa aplikacja została pomyślnie dołączona do biblioteki loginów i haseł VeriSoft.
Zarządzanie loginem i hasłem aplikacji oraz usuwanie wpisów
Jeżeli w dowolnym momencie wystąpi potrzeba usunięcia lub modyfikacji loginu i hasła jednej z aplikacji (jeżeli na przykład hasło przy pierwszym logowaniu zostało błędnie wpisane i teraz masz dwa hasła dla tej samej strony internetowej lub aplikacji), możesz zarządzać loginem i hasłem, wykonując czynności opisane w dalszej części dokumentu.
Można również edytować właściwości dla danej pary złożonej z loginu i hasła, aby włączyć lub wyłączyć funkcję rejestracji jednokrotnej. Można ponadto kontrolować zachowanie programu VeriSoft, aby program ten automatycznie wpisywał i zatwierdzał hasło lub tylko wypełniał pola, ale czekał na potwierdzenie użytkownika.
 1. Po otwarciu pulpitu lub nowego programu, do którego nie posiadasz nazwy użytkownika, loginu lub konta, przesuń palec w poprzek czytnika linii papilarnych. Na ekranie pojawi się menu Bioscrypt.
 2. Wybierz pozycję Manage Applications & Credentials (Zarządzaj aplikacjami i danymi użytkownika).
 3. Wybierz stronę internetową lub program z listy.
 4. Kliknij przycisk Remove (Usuń), aby usunąć tylko daną parę złożoną z loginu i hasła.
  (Aby edytować parę złożoną z loginu i hasła, należy wybrać daną parę i kliknąć przycisk Properties (Właściwości) lub kliknąć tę parę prawym przyciskiem myszy i wybrać Properties (Właściwości) z menu kontekstowego.)
Usuwanie z systemu wszystkich nazw użytkownika, haseł i profilu powiązanego z liniami papilarnymi
Aby usunąć całą bibliotekę nazw użytkownika i haseł oraz linie papilarne z systemu — na przykład przed oddaniem notebooka — należy wykonać następujące czynności.
Proces ten nie ma wpływu na możliwość zalogowania się na konto użytkownika systemu Windows Vista. Logowanie do systemu Vista wymagało będzie ręcznego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła, tak, jak poprzednio.
 1. Na pulpicie Windows Vista kliknij menu Start > Wszystkie programy> VeriSoft > My Identity (Mój profil).
 2. Wybierz opcję More (więcej).
 3. W menu rozwijanym wybierz opcję Clear Identity for this Account (Usuń profil dla tego konta).
 4. Kliknij przycisk Tak.
Dane dotyczące linii papilarnych, nazwy użytkownika i hasła zostały pomyślnie usunięte z notebooka.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...