Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Notebooki HP - Korzystanie z narzędzia do konfiguracji systemu (Msconfig) (Windows 7)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów przenośnych HP z systemem operacyjnym Windows 7.
Narzędzie do konfiguracji systemu firmy Microsoft (Msconfig) umożliwia zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów przez tymczasowe wyłączenie otwierania niepotrzebnych programów podczas uruchamiania systemu Windows. Następujące informacje umożliwią wykonywanie działań w oknie narzędzia do konfiguracji systemu.
Proces identyfikacji i usuwania konfliktów programów komputerowych należy rozpocząć od uruchomienia komputera w trybie awaryjnym. Uruchomienie w trybie awaryjnym powoduje załadowanie tylko najważniejszych urządzeń i usług, umożliwiających działanie komputera.

Film przedstawia ogólne informacje na temat narzędzia konfiguracji systemu firmy Microsoft

Znalezienie okna Konfiguracja systemu Windows

Podczas zapoznawania się z poniższymi informacjami warto mieć otwarte okno Msconfig. Żeby otworzyć Msconfig, kliknij Start, wpisz msconfig w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję msconfig.exe, kiedy zostanie wyświetlona na liście.

Znaczenie narzędzia Konfiguracja systemu Windows

Na karcie Ogólne można wybrać grupy programów uruchamianych podczas rozruchu systemu Windows:
 • Uruchamianie normalne. Ustawienie to powoduje uruchomienie wszystkich aplikacji, które normalnie są uruchamiane z systemem Windows.
 • Uruchamianie diagnostyczne. Ustawienie to powoduje wyświetlenie zapytania podczas rozruchu systemu Windows. Programy zaplanowane do uruchomienia są wyświetlane kolejno i pojedynczo. Wpisz T, żeby uruchomić daną apliację lub N, jeżeli nie chcesz jej uruchamiać.
 • Uruchamianie selektywne. Przy tym ustawieniu system Windows wyłączy automatyczne uruchomienie się niektórych programów. W opcjach wyboru Uruchamiania selektywnego można zaznaczyć rodzaje programów, które będą uruchamiane podczas rozruchu systemu Windows. Na przykład po wybraniu opcji Załaduj elementy startowe uruchomione zostaną wszystkie pozycje z karty Uruchamianie.
Na karcie Rozruch można ustawić opcje konfiguracji systemu operacyjnego i zaawansowane ustawienia debugowania:
 • Bezpieczny rozruch: Minimalny. Uruchomienie Eksploratora Windows w trybie awaryjnym, jedynie z najważniejszymi usługami systemowymi. Sieć wyłączona.
 • Bezpieczny rozruch: Powłoka alternatywna. Uruchomienie wiersza poleceń systemu Windows w trybie awaryjnym, jedynie z najważniejszymi usługami systemowymi. Sieć i pulpit wyłączone.
 • Bezpieczny rozruch: Naprawa usługi Active Directory. Uruchomienie pulpitu systemu Windows w trybie awaryjnym, jedynie z najważniejszymi usługami systemowymi i usługą Active Directory.
 • Bezpieczny rozruch: Sieć. Uruchomienie pulpitu systemu Windows w trybie awaryjnym, jedynie z najważniejszymi usługami systemowymi. Sieć wyłączona.
 • Rozruch bez interfejsu GUI. Nie wyświetla pulpitu podczas rozruchu systemu Windows.
 • Dziennik rozruchu. W dzienniku, znajdującym się w pliku %SystemRoot*Ntbtlog.txt, przechowywane są wszelkie informacje dotyczące procesu rozruchu.
 • Podstawowy tryb wideo. Uruchomienie pulpitu systemu Windows z minimalnymi ustawieniami karty graficznej. Po wybraniu tej opcji uruchamiane są standardowe sterowniki karty graficznej zamiast specjalnych sterowników obsługujących sprzęt graficzny komputera.
 • Informacje o rozruchu systemu operacyjnego. Po wybraniu tej opcji podczas procesu rozruchu wyświetlane są nazwy sterowników podczas ich ładowania.
 • Wszystkie ustawienia rozruchu są stałe. Po zaznaczeniu tej opcji nie można wycofać zmian zaznaczając Uruchamianie normalne na karcie Ogólne; każdą opcję będzie trzeba zmienić ręcznie.
Na karcie Usługi można wyświetlić programy, które uruchamiają się przy rozruchu systemu Windows lub są regularnie uruchamiane przez system Windows.
Na karcie Uruchamianie znajduje się lista programów, które uruchamiają się automatycznie po otwarciu systemu Windows. Aby wyłączyć program, należy usunąć znacznik wyboru przy nazwie i ścieżce wybranego programu.
Na karcie Narzędzia można wybierać i uruchamiać narzędzia diagnostyczne.

Przechodzenie do trybu awaryjnego za pomocą narzędzia Msconfig

Wykonanie opisanych poniżej czynności spowoduje, że elementy uruchamiane zazwyczaj, jak oprogramowanie antywirusowe i inne ważne funkcje, nie będą uruchamiane podczas rozruchu systemu.
Opisane poniżej czynności służą rozwiązywaniu problemów. Po przywróceniu prawidłowego działania komputera należy ponownie ustawić Uruchamianie normalne.
 1. Żeby otworzyć Msconfig, kliknij Start, wpisz msconfig w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję msconfig.exe, kiedy zostanie wyświetlona na liście.
 2. Na karcie Ogólne w oknie Konfiguracja systemu wybierz opcję Uruchamianie diagnostyczne.
 3. W menu Rozruch zaznacz opcję Tryb awaryjny i kliknij przycisk OK.
 4. W odpowiedzi na komunikat kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby włączyć komputer w trybie awaryjnym.
  Jeżeli komputer nie uruchomi się automatycznie, włącz go naciskając przycisk zasilania.
 5. W celu otwarcia okna Konfiguracja systemu po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz msconfig i naciśnij klawisz Enter.
 6. Na karcie Narzędzia w oknie Konfiguracja systemu wybierz narzędzie diagnostyczne i kliknij przycisk Uruchom.
Po ukończeniu rozwiązywania problemu należy powtórzyć wykonywanie tych czynności, wybierając tym razem opcję Uruchamianie normalne, aby umożliwić uruchomienie zaplanowanych programów i usług z systemem Windows.

Bezpieczne ustawienia uruchamiania

Podczas diagnozowania i rozwiązywania problemów w systemie Windows 7 nie należy wyłączać następujących elementów:
 • BTTray.exe
 • QPService.exe
 • HPHC_Scheduler.exe
 • HPWuSchd2.exe
 • QlbCtrl.exe
 • MSASCui.exe
 • NVCpl.dll
 • NvStartup
 • NVMcTray
 • NvTaskbarInit
 • jusched.exe
 • ccApp.exe
 • cltUIStb.exe
 • osCheck.exe
 • SynTPEnh.exr
 • WiFiMsg.exe
 • HPWAMain.exe
 • HPWuSch2.exe

Wyłączanie innych elementów uruchamiania na potrzeby rozwiązywania problemów

Następujące rodzaje programów można wyłączyć na potrzeby rozwiązywania problemów, ale należy włączyć je ponownie przed ustawieniem opcji Uruchamianie normalne w narzędziu konfiguracji systemu Windows firmy Microsoft (Msconfig).
 • Oprogramowanie antywirusowe - wyłącz oprogramowanie antywirusowe tylko na potrzeby rozwiązywania problemów.
 • Zarządzenie klawiaturą - wyłącz, aby zakończyć działanie dodatkowych klawiszy multimedialnych oraz pokrętła regulacji głośności.
 • Ikony w zasobniku systemowym - wyłącz, aby uniemożliwić wyświetlanie ikon w zasobniku systemowym.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...