Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Aktywacja systemu operacyjnego Windows 7

Dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq z systemem Windows 7.
Aby zapobiegać piractwu oprogramowania, firma Microsoft wymaga aktywacji systemu Windows 7 zanim będzie można używać pełnej wersji systemu operacyjnego. Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby dowiedzieć się więcej o aktywacji produktu Windows 7
System Windows 7 trzeba aktywować w następujących przypadkach:
 • Zakup nowego komputera przenośnego HP lub Compaq.
 • Zakup kopii systemu Windows 7 w sklepie.
 • Uaktualnienie do innej wersji, np. Windows 7 Enterprise.
 • Wyświetlenie na komputerze ostrzeżenia o zapobieganiu piractwu.
 • Wyświetlenie monitu o aktywację mimo wcześniejszej aktywacji systemu Windows.
 • Wyświetlenie komunikatu „Nieoryginalny system Windows”.

Rodzaje aktywacji systemu Windows 7

System Windows 7 można aktywować na dwa sposoby:
 • W ramach aktywacji produktu Windows przed weryfikacją, a następnie aktywacją produktu Windows do firmy Microsoft wysyłany jest identyfikator instalacji. Aktywacja produktu Windows wymaga dwóch numerów. Jednym z nich jest Identyfikator instalacji (generowany poprzez wprowadzenie klucza produktu systemu Windows 7), podawany firmie Microsoft przez użytkownika komputera przenośnego przez Internet lub przez telefon. Drugim jest Identyfikator potwierdzenia, przydzielony przez firmę Microsoft, który jest stosowany w celu aktywacji oprogramowania systemu operacyjnego. Ten sposób jest wykorzystywany w przypadku aktualizacji lub instalacji systemu Windows 7 z płyty (nie przy użyciu funkcji odzyskiwania systemu HP).
 • Preinstalacja na indywidualnym komputerze odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Przed pierwszym użyciem nie są wymagane żadne czynności w celu aktywowania systemu operacyjnego. W przypadku systemów aktywowanych w ramach preinstalacji na indywidualnym komputerze można wymienić większość sprzętu komputerowego bez konieczności ponownej aktywacji oprogramowania za pośrednictwem firmy Microsoft.
  Uwaga:
  Większość komputerów przenośnych HP i Compaq jest dostarczanych z wstępnie aktywowanym systemem Windows 7.

Terminy dotyczące aktywacji systemu Windows

Poniższa lista zawiera wyjaśnienia terminów używanych podczas procesu aktywacji:
 • Aktywacja produktu Windows (WPA) - przed rozpoczęciem użytkowania systemu Windows wymagane jest odblokowanie komputera.
 • Preinstalacja na indywidualnym komputerze (SLP) - aktywowanie systemu Windows na ogół nie wymaga żadnych czynności ze strony użytkownika.
 • Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (EULA) - umowa, którą użytkownik systemu Windows musi zaakceptować, aby korzystać z produktu Windows.
 • Certyfikat Autentyczności (COA) - metoda identyfikacji dowodu własności potwierdzająca, że produkt nie jest sfałszowany lub skopiowany. Może to być naklejka z kodem kreskowym i numerem identyfikacyjnym produktu.
 • Identyfikator instalacji - numer generowany na podstawie klucza Certyfikatu Autentyczności wprowadzonego podczas instalacji systemu Windows.
 • Identyfikator potwierdzenia - numer umożliwiający zakończenie procesu aktywacji.

Ostrzeżenie antypirackie Windows 7

Ostrzeżenie antypirackie Windows 7 będzie pojawiać się okresowo, jeśli dana kopia systemu Windows nie została aktywowana. Po aktywacji systemu Windows 7 komunikat ten nie będzie wyświetlany.
Przykład ostrzeżenia antypirackiego Windows 7
Po uaktualnieniu komputera do systemu Windows 7 z wcześniejszej wersji systemu Windows lub po instalacji nowej wersji systemu Windows 7 na komputerze przenośnym, komunikat ten będzie się wyświetlał do czasu przeprowadzenia aktywacji systemu.
Jeśli komunikat z ostrzeżeniem antypirackim wyświetla się mimo tego, że komputer został zakupiony z preinstalowanym systemem Windows 7, być może system wymaga ponownej aktywacji bądź komputer należy przywrócić do oryginalnego stanu fabrycznego za pomocą aplikacji HP System Recovery.

W systemie Windows 7 wyświetlany jest monit o ponowną aktywację

W przypadku nabycia komputera przenośnego z preinstalowanym systemem Windows 7 komputer może wymagać aktywacji poprzez firmę Microsoft z następujących powodów:
 • Aktualizacja systemu Windows.
 • Ukończenie procesu odzyskiwania systemu po przeprowadzeniu odzyskiwania za pomocą dysków odzyskiwania HP.
 • Instalacja pewnych sterowników i oprogramowania urządzeń.
 • Odinstalowywanie pewnych programów lub plików należących do systemu operacyjnego.
 • Aktualizacja systemu BIOS lub instalacja nowej wersji systemu BIOS firmy innej niż HP.
 • Wymiana płyty głównej na płytę bez wersji BIOS specyficznej dla producenta sprzętu (OEM).

System Windows 7 nie jest oryginalny

W systemie Windows 7 wyświetlane jest okno dialogowe aktywacji systemu, a tło pulpitu jest czarne i widoczny jest na nim jeden z następujących komunikatów o błędzie:
 • Nieoryginalny system Windows.
 • Ta kopia systemu Windows nie jest oryginalna.
 • Aktywuj dzisiaj. Aktywuj system Windows teraz.
 • Błąd: 0x80070005 Odmowa dostępu: żądana akcja wymaga podniesionych przywilejów.
Przykład komunikatu Nieoryginalny system Windows
Ponownie aktywuj system Windows 7, aby rozwiązać ten problem.
Jeżeli kopia systemu Windows 7 jest oryginalna, może to oznaczać brak uprawnień do klucza rejestru lub brak kluczy rejestru. Więcej informacji o rozwiązywaniu problemów można znaleźć w witrynie firmy Microsoft w artykule Windows 7 displays "Windows is not Genuine" with an error code of 0x80070005 (System Windows 7 wyświetla komunikat „Nieoryginalny system Windows” z kodem błędu 0x80070005) (w języku angielskim).

Aktywuj system operacyjny Windows 7 przez Internet

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem aktywacji systemu Windows 7 jest aktywacja przez Internet. W przypadku braku połączenia z Internetem bądź gdy nawiązanie połączenia jest kłopotliwe, przejdź do sekcji Inne sposoby aktywacji systemu Windows 7 poniżej.
Aby aktywować system Windows 7 przez Internet:
 1. Połącz się z Internetem.
 2. Kliknij ikonę Start, w polu wyszukiwania wpisz system, a następnie w oknie Panel sterowania wybierz pozycję System.
  Okno System
 3. W oknie System przewiń do pozycji Aktywacja systemu Windows, a następnie kliknij opcję Zmień klucz produktu.
  Zmień klucz produktu
 4. W oknie Aktywacja systemu Windows wybierz pozycję Aktywuj system Windows w trybie online.
  Aktywuj system Windows teraz przez Internet
 5. W polu Klucz produktu wpisz klucz produktu, kliknij Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Wprowadź klucz produktu
  Klucz produktu można znaleźć na etykiecie Certyfikat Autentyczności przyklejonej do komputera przenośnego (zwykle pod spodem) lub na opakowaniu dysku z systemem Windows 7.
  Klucz produktu na etykiecie z Certyfikatem Autentyczności
  Jeśli posiadasz opakowanie dysku z systemem Windows 7, zobacz dokument Przyklejenie etykiety Certyfikatu Autentyczności systemu Windows 7 na komputerze, aby mieć do niego łatwy dostęp w przyszłości.
 6. Jeśli aktywacja produktu powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran z potwierdzeniem, a następnie proces konfiguracji systemu Windows 7 będzie kontynuowany. Problem został rozwiązany.
  Aktywacja systemu Windows przebiegła pomyślnie.
Po pomyślnej aktywacji systemu Windows 7 w aplikacji System Panelu sterowania wyświetlone zostanie potwierdzenie, że system Windows został aktywowany.
Szczegółowe informacje dotyczące aktywacji systemu Windows 7 można znaleźć w artykule Microsoft TechNet Technologie aktywacji systemu Windows 7 (w języku angielskim).

Inne sposoby aktywacji systemu Windows 7

W sekcji poniżej wyjaśniono inne sposoby aktywacji systemu Windows 7.

Zobacz również

Witryna Get help with activation errors (Pomoc w razie problemów z aktywacją) (w języku angielskim).


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...