Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Konfiguracja faksu dla linii analogowej w Polsce

Konfiguracja faksu bez podłączonych żadnych dodatkowych urządzeń
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania jako Faks, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Faks.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu z telefonem
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz kabel telefoniczny do telefonu zgodnie z instrukcją producenta telefonu.
 4. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania jako Faks lub FaksTel, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Faks lub FaksTel.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu ze zintegrowanym telefonem i automatyczną sekretarką
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz kabel telefoniczny do telefonu z automatyczną sekretarką zgodnie z instrukcją producenta telefonu.
 4. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
  Uwaga:
Komunikat wychodzący (OGM) w automatycznej sekretarce telefonu powinien trwać przynajmniej 10 sekund, ale nie dłużej niż 20 sekund.
Na końcu komunikatu głosowego nagraj 5-7 sekund ciszy (łączny czas komunikatu to czas trwania komunikatu głosowego oraz 5-7 sekund nagranej ciszy).
Szczegółowe instrukcje dotyczące nagrywania i ponownego nagrywania komunikatów można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Skonfiguruj ustawienie Liczba dzwonków do odebrania w urządzeniu HP w taki sposób, aby liczba ta była przynajmniej o dwie jednostki większa niż ustawienie automatycznej sekretarki telefonu. Na przykład, jeśli automatyczna sekretarka telefonu uruchamia się po czterech sygnałach dzwonka, urządzenie HP powinno mieć ustawione sześć sygnałów.
W przypadku problemów ze zmianą ustawień faksu należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia HP.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania na Automatyczną sekretarkę, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Automatyczna sekretarka.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu z oddzielnym telefonem i automatyczną sekretarką
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. W związku z tym, że podłączasz dwa dodatkowe urządzenia analogowe, konieczne jest zastosowanie rozdzielacza telefonicznego.
    Uwaga:
  Uwaga: rozdzielacz telefoniczny nie jest dostarczony z urządzeniem wielofunkcyjnym HP i w związku z tym należy zakupić go osobno.
  Podłącz rozdzielacz telefoniczny do gniazda oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 4. Podłącz kabel telefoniczny do automatycznej sekretarki zgodnie z instrukcją obsługi automatycznej sekretarki.
 5. Włóż drugi koniec kabla telefonicznego do gniazda rozdzielacza telefonicznego, jak pokazano powyżej.
 6. Podłącz drugi kabel telefoniczny do telefonu zgodnie z instrukcją obsługi telefonu.
 7. Włóż drugi koniec kabla telefonicznego do drugiego gniazda rozdzielacza telefonicznego, jak pokazano powyżej.
  Uwaga:
Komunikat wychodzący (OGM) w automatycznej sekretarce telefonu powinien trwać przynajmniej 10 sekund, ale nie dłużej niż 20 sekund.
Na końcu komunikatu głosowego nagraj 5-7 sekund ciszy (łączny czas komunikatu to czas trwania komunikatu głosowego oraz 5-7 sekund nagranej ciszy).
Szczegółowe instrukcje dotyczące nagrywania i ponownego nagrywania komunikatów można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Skonfiguruj ustawienie Liczba dzwonków do odebrania w urządzeniu HP w taki sposób, aby liczba ta była przynajmniej o dwie jednostki większa niż ustawienie automatycznej sekretarki telefonu. Na przykład, jeśli automatyczna sekretarka telefonu uruchamia się po czterech sygnałach dzwonka, urządzenie HP powinno mieć ustawione sześć sygnałów.
W przypadku problemów ze zmianą ustawień faksu należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia HP.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania na Automatyczną sekretarkę, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Automatyczna sekretarka.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu z modemem telefonicznym komputera
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz kabel telefoniczny do modemu telefonicznego komputera zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  Jeśli podłączasz modem telefoniczny komputera, wyłącz w nim funkcję odbierania faksów, ponieważ może on odpowiadać na faksy przychodzące przed faksem HP. W razie wątpliwości sprawdź dane techniczne modemu telefonicznego lub komputera.
 4. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
  Uwaga:
Modem telefoniczny komputera może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Powyższa konfiguracja ma jedynie charakter poglądowy.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania jako Faks, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Faks.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu z modemem telefonicznym komputera i telefonem
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz kabel telefoniczny do modemu telefonicznego komputera zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  Jeśli podłączasz modem telefoniczny komputera, wyłącz w nim funkcję odbierania faksów, ponieważ może on odpowiadać na faksy przychodzące przed faksem HP. W razie wątpliwości sprawdź dane techniczne modemu telefonicznego lub komputera.
 4. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 5. Podłącz drugi kabel telefoniczny do telefonu zgodnie z instrukcją obsługi telefonu.
 6. Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do drugiego gniazda telefonicznego modemu w komputerze, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  W związku z tym, że modem telefoniczny komputera może mieć tylko jedno analogowe gniazdo telefoniczne, należy zakupić rozdzielacz telefoniczny, który należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi komputera.
  Uwaga:
Modem telefoniczny komputera może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Powyższa konfiguracja ma jedynie charakter poglądowy.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania jako Faks lub FaksTel, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Faks lub FaksTel.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu z modemem telefonicznym komputera i zintegrowanym telefonem z automatyczną sekretarką
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz kabel telefoniczny do modemu telefonicznego komputera zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  Jeśli podłączasz modem telefoniczny komputera, wyłącz w nim funkcję odbierania faksów, ponieważ może on odpowiadać na faksy przychodzące przed faksem HP. W razie wątpliwości sprawdź dane techniczne modemu telefonicznego lub komputera.
 4. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 5. Podłącz drugi kabel telefoniczny do telefonu z automatyczną sekretarką zgodnie z instrukcją obsługi telefonu.
 6. Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do drugiego gniazda telefonicznego modemu w komputerze, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  W związku z tym, że modem telefoniczny komputera może mieć tylko jedno analogowe gniazdo telefoniczne, należy zakupić rozdzielacz telefoniczny, który należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi komputera.
  Uwaga:
Modem telefoniczny komputera może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Powyższa konfiguracja ma jedynie charakter poglądowy.
  Uwaga:
Komunikat wychodzący (OGM) w automatycznej sekretarce telefonu powinien trwać przynajmniej 10 sekund, ale nie dłużej niż 20 sekund.
Na końcu komunikatu głosowego nagraj 5-7 sekund ciszy (łączny czas komunikatu to czas trwania komunikatu głosowego oraz 5-7 sekund nagranej ciszy).
Szczegółowe instrukcje dotyczące nagrywania i ponownego nagrywania komunikatów można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Skonfiguruj ustawienie Liczba dzwonków do odebrania w urządzeniu HP w taki sposób, aby liczba ta była przynajmniej o dwie jednostki większa niż ustawienie automatycznej sekretarki telefonu. Na przykład, jeśli automatyczna sekretarka telefonu uruchamia się po czterech sygnałach dzwonka, urządzenie HP powinno mieć ustawione sześć sygnałów.
W przypadku problemów ze zmianą ustawień faksu należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia HP.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania na Automatyczną sekretarkę, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Automatyczna sekretarka.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu z modemem telefonicznym komputera i oddzielnym telefonem z automatyczną sekretarką
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz kabel telefoniczny do modemu telefonicznego komputera zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  Jeśli podłączasz modem telefoniczny komputera, wyłącz w nim funkcję odbierania faksów, ponieważ może on odpowiadać na faksy przychodzące przed faksem HP. W razie wątpliwości sprawdź dane techniczne modemu telefonicznego lub komputera.
 4. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 5. Podłącz drugi kabel telefoniczny do automatycznej sekretarki zgodnie z instrukcją obsługi automatycznej sekretarki.
 6. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do drugiego gniazda telefonicznego modemu w komputerze, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  W związku z tym, że modem telefoniczny komputera może mieć tylko jedno analogowe gniazdo telefoniczne, należy zakupić rozdzielacz telefoniczny, który należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi komputera.
 7. Podłącz kabel telefoniczny do telefonu zgodnie z instrukcją producenta telefonu.
 8. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do drugiego gniazda automatycznej sekretarki, zgodnie z instrukcją obsługi automatycznej sekretarki.
  Uwaga:
Modem telefoniczny komputera może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Powyższa konfiguracja ma jedynie charakter poglądowy.
  Uwaga:
Komunikat wychodzący (OGM) w automatycznej sekretarce telefonu powinien trwać przynajmniej 10 sekund, ale nie dłużej niż 20 sekund.
Na końcu komunikatu głosowego nagraj 5-7 sekund ciszy (łączny czas komunikatu to czas trwania komunikatu głosowego oraz 5-7 sekund nagranej ciszy).
Szczegółowe instrukcje dotyczące nagrywania i ponownego nagrywania komunikatów można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Skonfiguruj ustawienie Liczba dzwonków do odebrania w urządzeniu HP w taki sposób, aby liczba ta była przynajmniej o dwie jednostki większa niż ustawienie automatycznej sekretarki telefonu. Na przykład, jeśli automatyczna sekretarka telefonu uruchamia się po czterech sygnałach dzwonka, urządzenie HP powinno mieć ustawione sześć sygnałów.
W przypadku problemów ze zmianą ustawień faksu należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia HP.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania na Automatyczną sekretarkę, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Automatyczna sekretarka.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.
Konfiguracja faksu z modemem telefonicznym komputera i automatyczną sekretarką
Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć urządzenie HP i inne urządzenia:
 1. Podłącz kabel faksu HP dostarczony wraz z urządzeniem HP All-in-One do gniazdka oznaczonego symbolem 1-LINE z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 2. Podłącz drugi koniec kabla faksu HP do ściennego gniazda telefonicznego.
 3. Podłącz kabel telefoniczny do modemu telefonicznego komputera zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  Jeśli podłączasz modem telefoniczny komputera, wyłącz w nim funkcję odbierania faksów, ponieważ może on odpowiadać na faksy przychodzące przed faksem HP. W razie wątpliwości sprawdź dane techniczne modemu telefonicznego lub komputera.
 4. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do gniazdka oznaczonego symbolem 2-EXT z tyłu (lub z boku) urządzenia, jak pokazano na rysunku powyżej.
 5. Podłącz drugi kabel telefoniczny do automatycznej sekretarki zgodnie z instrukcją obsługi automatycznej sekretarki.
 6. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego do drugiego gniazda telefonicznego modemu w komputerze, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
    Uwaga:
  W związku z tym, że modem telefoniczny komputera może mieć tylko jedno analogowe gniazdo telefoniczne, należy zakupić rozdzielacz telefoniczny, który należy podłączyć zgodnie z instrukcją obsługi komputera.
  Uwaga:
Modem telefoniczny komputera może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Powyższa konfiguracja ma jedynie charakter poglądowy.
  Uwaga:
Komunikat wychodzący (OGM) w automatycznej sekretarce telefonu powinien trwać przynajmniej 10 sekund, ale nie dłużej niż 20 sekund.
Na końcu komunikatu głosowego nagraj 5-7 sekund ciszy (łączny czas komunikatu to czas trwania komunikatu głosowego oraz 5-7 sekund nagranej ciszy).
Szczegółowe instrukcje dotyczące nagrywania i ponownego nagrywania komunikatów można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Skonfiguruj ustawienie Liczba dzwonków do odebrania w urządzeniu HP w taki sposób, aby liczba ta była przynajmniej o dwie jednostki większa niż ustawienie automatycznej sekretarki telefonu. Na przykład, jeśli automatyczna sekretarka telefonu uruchamia się po czterech sygnałach dzwonka, urządzenie HP powinno mieć ustawione sześć sygnałów.
W przypadku problemów ze zmianą ustawień faksu należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia HP.
Sprawdzenie działania konfiguracji
 1. Przed kontynuacją sprawdź, czy wszystkie urządzenia są włączone.
 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym i czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.
 3. Aby skonfigurować urządzenie HP, postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na plakacie instalacyjnym.
 4. Niektóre modele faksów HP mają przycisk na panelu sterowania z opisem Tryb odbierania, który umożliwia wybór trybu odbierania faksów. Ustaw tryb odbierania na Automatyczną sekretarkę, naciskając i zwalniając przycisk Tryb odbierania, aż na wyświetlaczu pojawi się tryb Automatyczna sekretarka.
 5. Umów się, aby ktoś wysłał do Ciebie faks.
 6. Wyślij faks do innej osoby.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...