Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenia wielofunkcyjne HP Photosmart Premium C309a i C309c -- Poziome smugi lub linie na wydrukowanym obrazie

Na wydrukowanym obrazie widoczne są poziome smugi lub linie. Linie są prostopadłe do kierunku podawania papieru w urządzeniu.
Rys. : Poziome smugi lub linie — strzałka wskazuje kierunek podawania papieru przez drukarkę
Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności w podanej kolejności.
Krok 1: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu
Szacunkowe poziomy atramentu można sprawdzić, korzystając z jednej z poniższych metod.
  Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie w celach orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.
 1. Naciśnij przycisk Konfiguracja na panelu sterowania drukarki.
  Zostanie otwarte menu Konfiguracja.
 2. Naciśnij strzałkę w dół , aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Zostanie otwarte menu Narzędzia.
 3. Naciśnij strzałkę w dół , aby zaznaczyć pozycję Wyświetl szacowane poziomy atramentu, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Na panelu sterowania zostanie wyświetlony wskaźnik poziomu atramentu.
  Rys. : Wskaźnik poziomu atramentu na panelu sterowania
 4. Po przejrzeniu wskaźnika poziomu atramentu naciśnij przycisk OK.
  Wyświetlacz panelu sterowania powróci do menu Narzędzia.
 5. W razie potrzeby naciśnij przycisk menu głównego , aby powrócić do ekranu głównego.
 • Jeżeli w którymkolwiek wkładzie poziom atramentu jest niski, przejdź do następnego kroku, aby wymienić go.
 • Jeżeli w żadnym wkładzie poziom atramentu nie jest niski, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do kroku trzeciego w niniejszym dokumencie, aby wybrać wyższą jakość wydruków.
 1. Uruchom Centrum obsługi HP:
  • Windows XP: Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, wskaż folder HP i kliknij Centrum obsługi HP.
  • Windows Vista: Kliknij kolejno ikonę Windows (), Wszystkie programy, wskaż HP i kliknij Centrum obsługi HP.
  W nowym oknie otwarte zostanie Centrum obsługi HP.
 2. Kliknij opcję Ustawienia ().
 3. W sekcji Ustawienia drukowania kliknij Przybornik drukarki. W nowym oknie wyświetli się Przybornik drukarki.
 4. Kliknij kartę Szacunkowy poziom atramentu.
  Na komputerze wyświetli się grafika z szacunkowymi poziomami atramentu.
  Rys. : Grafika szacunkowych poziomów atramentu w Przyborniku
 • Jeżeli w którymkolwiek wkładzie poziom atramentu jest niski, przejdź do następnego kroku, aby wymienić go.
 • Jeżeli w żadnym wkładzie poziom atramentu nie jest niski, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do kroku trzeciego w niniejszym dokumencie, aby wybrać wyższą jakość wydruków.
Odwiedź witrynę HP SureSupply, aby sprawdzić zgodność wkładów atramentowych lub pojemników z tonerem oraz kupić wkłady zamienne i inne materiały eksploatacyjne.
 1. Przejdź do witryny HP SureSupply.
 2. Przewiń na dół strony, aby upewnić się, że podany kraj/region jest prawidłowy.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zamówić nowe materiały eksploatacyjne lub sprawdzić ich zgodność z drukarką.
Oryginalne wkłady atramentowe i materiały eksploatacyjne HP można również zakupić w innych sklepach.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższą ilustrację, a następnie wybierz z menu opcjęOtwórz w nowym oknie, aby zobaczyć demonstrację dotyczącą wymiany wkładów.
  Uwaga:
Jeśli demonstracja nie wyświetli się prawidłowo, użyj jednej z poniższych metod, aby wymienić wkłady:
 • Podręcznik użytkownika dostarczony wraz z urządzeniem.
 • Pliki pomocy online zainstalowane wraz z oprogramowaniem urządzenia. Aby otworzyć pliki, kliknij przycisk Start lub ikonę systemu Windows (), wskaż Wszystkie programy, kliknij HP, kliknij folder urządzenia, a następnie opcję Pomoc ().
 1. W programie, z którego drukujesz, kliknij menu Plik, a następnie pozycję Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie.
 2. Upewnij się, że na liście rozwijanej Nazwa: wyświetlane jest prawidłowe urządzenie.
 3. Kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Właściwości. Nazwa tego przycisku zależy od używanego oprogramowania. Inne opcje to:
  • Właściwości
  • Opcje
  • Ustawienia drukarki
  • Drukarka
  • Preferencje
 4. Kliknij kartę Funkcje.
 5. Z listy rozwijanej Jakość druku: wybierz wyższe ustawienie jakości druku, np. Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczość.
    Uwaga:
  Ustawienie Maksymalna rozdzielczość nie jest dostępne w przypadku drukowania na papierze zwykłym.
 6. Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Właściwości zostanie zamknięte, a okno Drukowanie pozostanie otwarte. Aby je zamknąć, kliknij ponownie przycisk OK.
 1. Make sure there is plain white paper loaded in the input tray.
 2. On the product control panel, press the Setup button (). The Setup Menu opens.
 3. Press the Down Arrow button () to select Tools, and then press OK. The Tools menu opens.
 4. Press the Down Arrow button () to select Print Quality Report, and then press OK. The print quality report prints.
  Rys. : Print Quality Report
Krok 5: Sprawdź raport jakości druku pod kątem defektów.
Sprawdź raport jakości druku, aby określić występowanie defektów. Defekty w raporcie mogą pomóc skuteczniej zdiagnozować i naprawić problem dotyczący jakości druku.
Sprawdź, czy przykładowy tekst raportu z jakości wydruku zawiera pasy, smugi lub rozmycia.
Rys. : Przykłady tekstu zawierającego pasy, smugi i rozmycia
Jeśli opisane defekty występują w przykładowym tekście, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879417).
Sprawdź, czy kolorowe prostokąty na raporcie z jakości wydruku są z jednej strony wyblakłe lub zawierają pasy.
Rys. : Przykłady kolorowych prostokątów z wyblaknięciami lub zawierających pasy
Jeśli opisany defekt jest widoczny na kolorowych prostokątach, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879437).
Sprawdź, czy kolorowe prostokąty na raporcie z jakości wydruku są rozmyte lub przekreślone jasnymi pasami.
Rys. : Przykłady kolorowych prostokątów zawierających jasne pasy
Jeśli opisany defekt jest widoczny na kolorowych prostokątach, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879445).
Sprawdź, czy kolorowe prostokąty na raporcie z jakości wydruku są jednobarwne oraz czy nie są przekreślone paskiem innego koloru.
Rys. : Przykład kolorowego prostokąta przekreślonego paskiem innego koloru
Jeśli opisany defekt jest widoczny na kolorowych prostokątach, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879449).
  Uwaga:
Sprawdź linie wzorca wyrównywania tylko wtedy, gdy wszystkie inne elementy raportu z jakości wydruku są wydrukowane prawidłowo. Postrzępiony wygląd linii wzorca wyrównywania może występować, nawet jeśli nie występuje żaden problem związany z wyrównywaniem. Przyczyną mogą być inne problemy dotyczące jakości druku.
Sprawdź, czy linie wzorca wyrównywania na raporcie z jakości wydruku nie są postrzępione.
Rys. : Przykład postrzępionych linii wzorca wyrównywania
Jeśli opisany defekt występuje na raporcie z jakości wydruku, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879470).
Brak defektów na raporcie z jakości wydruku oznacza, że system druku działa prawidłowo. Nie ma potrzeby wymiany materiałów eksploatacyjnych lub oddawania urządzenia do naprawy. Jeśli problem z jakością druku występuje nadal, kliknij tutaj, aby kontynuować ogólne rozwiązywanie problemów z jakością druku (c01879474).
Przyczyna
Smugi lub linie na drukowanym obrazie mogą być spowodowane jednym z poniższych czynników:
 • Niski poziom atramentu lub zużyte wkłady
 • Powietrze w głowicy drukującej
 • Niewystarczająca automatyczna konserwacja drukarki (czynności przygotowawcze)

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...