Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Photosmart Premium C309a i C309c All-in-One - Poziome smugi lub linie na wydrukowanym obrazie

Problem

Na wydrukowanym obrazie widoczne są poziome smugi lub linie. Linie są prostopadłe do kierunku podawania papieru w urządzeniu.
Rys. : Poziome smugi lub linie — strzałka wskazuje kierunek podawania papieru przez drukarkę

Rozwiązanie

Aby rozwiązać problem, zastosuj się po kolei do poniższych instrukcji.

Krok 1: Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu

Szacunkowe poziomy atramentu można sprawdzić, korzystając z poniższej metody.
Uwaga:
Wskazania i ostrzeżenia o poziomie atramentu są szacunkowe i służą jedynie do celów orientacyjnych. Gdy pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu, postaraj się zaopatrzyć w zamienny wkład atramentowy, aby uniknąć opóźnień w drukowaniu. Wkłady atramentowe należy wymienić dopiero wtedy, gdy jakość druku stanie się nie do przyjęcia.

Sprawdzanie szacunkowych poziomów atramentu przy użyciu panelu sterowania

 1. Naciśnij przycisk Konfiguracja na panelu sterowania drukarki.
  Zostanie otwarte menu Konfiguracja.
 2. Naciśnij strzałkę w dół , aby wybrać pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Zostanie otwarte menu Narzędzia.
 3. Naciśnij strzałkę w dół , aby zaznaczyć pozycję Wyświetl szacowane poziomy atramentu, a następnie naciśnij przycisk OK.
  Na panelu sterowania zostanie wyświetlony wskaźnik poziomu atramentu.
  Rys. : Wskaźnik poziomu atramentu na panelu sterowania
 4. Po przejrzeniu wskaźnika poziomu atramentu naciśnij przycisk OK.
  Wyświetlacz panelu sterowania powróci do menu Narzędzia.
 5. W razie potrzeby naciśnij przycisk menu głównego , aby powrócić do ekranu głównego.
 • Jeżeli jakiekolwiek wkłady wykazują niski poziom atramentu, przejdź do następnego kroku, aby je wymienić.
 • Jeżeli poziom atramentu jest wysoki we wszystkich wkładach drukujących, nie musisz ich wymieniać. Przejdź do kroku trzeciego w niniejszym dokumencie, aby wybrać wyższą jakość wydruków.

Krok 2: Wymień zużyte lub puste wkłady atramentowe

Kupuj zamienne wkłady drukujące i inne materiały eksploatacyjne w Sklepie HP lub u lokalnych sprzedawców.
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy poniższą grafikę, a następnie kliknij Otwórz łącze w nowym oknie, aby zobaczyć demonstrację dotyczącą wymiany wkładów.
Uwaga:
Jeśli demonstracja nie wyświetli się prawidłowo, użyj jednej z poniższych metod, aby wymienić wkłady:
 • Podręcznik użytkownika dostarczony wraz z urządzeniem.
 • Pliki pomocy online zainstalowane wraz z oprogramowaniem urządzenia. Aby uzyskać dostęp do plików, kliknij przycisk Start lub ikonę Windows (), a następnie kolejno pozycje Wszystkie programy, HP, folder używanego produktu i pozycję Pomoc ().

Krok 3: Wybierz wyższe ustawienie jakości wydruków

 1. W programie, z którego drukujesz, kliknij menu Plik, a następnie pozycję Drukuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie.
 2. Upewnij się, że na liście rozwijanej Nazwa: wyświetlane jest prawidłowe urządzenie.
 3. Kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Właściwości. Nazwa tego przycisku zależy od używanego oprogramowania. Inne opcje to:
  • Właściwości
  • Opcje
  • Ustawienia drukarki
  • Drukarka
  • Preferencje
 4. Kliknij kartę Funkcje.
 5. Z listy rozwijanej Jakość druku: wybierz wyższe ustawienie jakości druku, np. Najlepsza lub Maksymalna rozdzielczość.
  Uwaga:
  Ustawienie Maksymalna rozdzielczość nie jest dostępne w przypadku drukowania na papierze zwykłym.
 6. Kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Właściwości zostanie zamknięte, a okno Drukowanie pozostanie otwarte. Aby je zamknąć, kliknij ponownie przycisk OK.

Krok 4: Wydrukuj raport diagnostyki jakości druku

 1. Make sure there is plain white paper loaded in the input tray.
 2. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk Konfiguracja (). Zostanie otwarte menu Konfiguracja.
 3. Naciśnij przycisk strzałki w dół (), aby podświetlić pozycję Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk OK. Zostanie otwarte menu Narzędzia.
 4. Naciśnij symbol strzałki w dół (), aby wybrać pozycję Wydrukuj raport diagnostyczny jakości druku, a następnie naciśnij przycisk OK. Urządzenie wydrukuje raport jakości druku.
  Rys. : Raport z jakości wydruku

Krok 5: Sprawdź raport jakości druku pod kątem defektów

Sprawdź raport jakości druku, aby określić występowanie defektów. Defekty w raporcie mogą pomóc skuteczniej zdiagnozować i naprawić problem dotyczący jakości druku.

Próbki tekstu w raporcie jakości druku zawierają paski, plamy lub smugi

Sprawdź, czy przykładowy tekst raportu z jakości wydruku zawiera pasy, smugi lub rozmycia.
Rys. : Przykłady tekstu zawierającego pasy, smugi i rozmycia
Jeśli opisane defekty występują w przykładowym tekście, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879417).

Kolorowe paski w raporcie jakości druku są jednostronnie wyblakłe lub są na nich paski

Sprawdź, czy kolorowe prostokąty na raporcie z jakości wydruku są z jednej strony wyblakłe lub zawierają pasy.
Rys. : Przykłady kolorowych prostokątów z wyblaknięciami lub zawierających pasy
Jeśli opisany defekt jest widoczny na kolorowych prostokątach, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879437).

Kolorowe paski w raporcie jakości druku są rozmyte lub są na nich jasne paski

Sprawdź, czy kolorowe prostokąty na raporcie z jakości wydruku są rozmyte lub przekreślone jasnymi pasami.
Rys. : Przykłady kolorowych prostokątów zawierających jasne pasy
Jeśli opisany defekt jest widoczny na kolorowych prostokątach, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879445).

Kolorowe paski w raporcie jakości druku nie są jednolite lub widać na nich paski innego koloru

Sprawdź, czy kolorowe prostokąty na raporcie z jakości wydruku są jednobarwne oraz czy nie są przekreślone paskiem innego koloru.
Rys. : Przykład kolorowego prostokąta przekreślonego paskiem innego koloru
Jeśli opisany defekt jest widoczny na kolorowych prostokątach, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879449).

Linie wzoru wyrównania w raporcie jakości druku są nierówne

Uwaga:
Sprawdź linie wzorca wyrównywania tylko wtedy, gdy wszystkie inne elementy raportu z jakości wydruku są wydrukowane prawidłowo. Postrzępiony wygląd linii wzorca wyrównywania może występować, nawet jeśli nie występuje żaden problem związany z wyrównywaniem. Przyczyną mogą być inne problemy dotyczące jakości druku.
Sprawdź, czy linie wzorca wyrównywania na raporcie z jakości wydruku nie są postrzępione.
Rys. : Przykład postrzępionych linii wzorca wyrównywania
Jeśli opisany defekt występuje na raporcie z jakości wydruku, kliknij tutaj w celu rozwiązania problemu (c01879470).

Przyczyna

Smugi lub linie na drukowanym obrazie mogą być spowodowane jednym z poniższych czynników:
 • Niski poziom atramentu lub zużyte wkłady
 • Powietrze w głowicy drukującej
 • Niewystarczająca automatyczna konserwacja drukarki (czynności przygotowawcze)


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...