Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Testowanie i używanie zasilacza sieciowego

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP i Compaq.
Zasilacz służy do ładowania akumulatora komputera przenośnego i zapewnia niezawodne źródło zasilania podczas pracy z komputerem przenośnym przez dłuższy czas. W przypadku awarii zasilacza nie będzie on ładował akumulatora i nie zapewni zasilania komputera przenośnego bez akumulatora. Dokument ten zawiera informacje dotyczące używania i testowania zasilacza komputera przenośnego.

Używanie zasilacza

Dzięki odpowiedniemu użytkowaniu i zachowaniu uwagi, zasilacz komputera przenośnego będzie w stanie naładować jego baterię i zapewnić zasilanie potrzebne do pracy w dłuższych okresach czasu. Zapoznaj się z sekcją poniżej, aby uzyskać informacje na temat właściwego użytkowania i obsługi zasilacza sieciowego.

Testowanie zasilacza sieciowego

Jeśli na komputerze przenośnym wystąpi jeden z następujących objawów, sprawdź działanie zasilacza, wykonując czynności opisane poniżej, aby upewnić się, że działa on poprawnie.
 • Po podłączeniu zasilacza sieciowego komputer przenośny nie uruchamia się i żadne kontrolki LED nie świecą się.
 • Ekran komputera przenośnego jest pusty, gdy komputer jest podłączony do zasilacza.
 • Po podłączeniu komputera do zasilacza sieciowego bateria nie jest ładowana.
  Przestroga:
Zasilacz może się wyłączyć i nie zapewniać zasilania w przypadku wzrostu napięcia, przegrzania lub spięcia. Aby przywrócić zasilanie na wyjściu zasilacza, odłącz zasilacz od komputera przenośnego na 5 minut i podłącz go ponownie.

Krok 1: Sprawdzenie, czy zasilacz, przewód zasilający i komputer nie mają uszkodzeń fizycznych

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić uszkodzenia podzespołów zasilania:
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 2. Odłącz przewód DC od komputera.
 3. Sprawdź etykietę zasilacza, aby upewnić się, że znajduje się na niej logo HP.
  Rys. : Przykład logo HP na zasilaczu
  Zasilacz sieciowy z podświetlonym logo HP
 4. Sprawdź zasilacz i przewody pod kątem uszkodzeń lub śladów przegrzewania.
  Rys. : Przykład uszkodzonego zasilacza
  Uszkodzony i pęknięty zasilacz z uszkodzonym przewodem
  Rys. : Przykład uszkodzonego zasilacza
  Uszkodzony zasilacz
  Rys. : Przykłady ułamanych złączy
  Przykłady ułamanych złączy
  Rys. : Przykłady pozaginanych lub brakujących styków ID
  Przykłady pozaginanych lub brakujących styków ID
 5. Sprawdź złącze DC komputera, aby upewnić się, czy styk nie jest zgięty lub ułamany.
  Upewnij się, że w złączu DC nie ma blokad ani obcych materiałów oraz że centralny wtyk ID jest wyprostowany i nie jest przekrzywiony we wtyku DC.
  Rys. : Styk złącza DC w komputerze
  Styk złącza DC w komputerze
 6. Obejrzyj końcówki wtyczki zasilacza sieciowego.
  Rys. : Końcówka zasilacza sieciowego
  Uszkodzona końcówka zasilacza sieciowego
 7. Sprawdź złącze DC pod kątem uszkodzeń.
  Rys. : Złącze DC
  Złącze DC
 8. Sprawdź czy styk ID wewnątrz zasilacza, aby ustalić czy jest zagięty, czy nie.
  Uszkodzony styk
  Uszkodzony, wygięty styk
  Uszkodzony styk
  Uszkodzony, wygięty styk
Jeśli zasilacz, złącze DC lub przewody są uszkodzone, nie używaj zasilacza. Zasilacz zastępczy może zostać zakupiony od firmy HP. Patrz Zamawianie części zamiennych z certyfikatem HP, aby uzyskać więcej informacji, lub skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP, aby uzyskać dalsze wsparcie.
Jeśli zasilacz, złącze DC ani przewody nie są uszkodzone, przejść do następnego kroku.

Krok 2: Upewnij się, że gniazdko ścienne działa

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić czy gniazdko ścienne działa:
 1. Odłącz przewód zasilający od gniazda elektrycznego.
 2. Sprawdź działanie gniazdka ściennego podłączając małą lampkę lub inne urządzenie, co do którego masz pewność, że działa.
  Jeśli lampka lub urządzenie działa poprawnie, gniazdko jest sprawne. Przejdź do kroku 3: Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający i zasilacz sieciowy.
  Jeśli gniazdko ścienne nie jest pod napięciem, przetestuj lampę lub inne urządzenie w innym gniazdku ściennym, do momentu aż znajdziesz działające gniazdko i przejdź do następnego kroku.

Krok 3: Odłącz i ponownie podłącz przewód zasilający i zasilacz sieciowy.

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć kabel zasilający.
 1. Odłącz przewód zasilający od zasilacza sieciowego.
 2. Ponownie podłącz przewód zasilający do zasilacza sieciowego. Upewnij się, że kabel zasilający jest dobrze podłączony do wtyczki zasilacza sieciowego.

Krok 4: Podłącz zasilacz do komputera przenośnego.

Wykonaj następujące czynności:
 1. Wyjmij podstawową (i zapasową) baterię z komputera przenośnego.
 2. Podłącz końcówkę złącza DC zasilacza do gniazda zasilania w komputerze.
 3. Podłącz przewód zasilacza bezpośrednio do działającego gniazda elektrycznego. Nie podłączaj zasilacza do listwy zasilającej, zabezpieczenia przepięciowego lub wtórnego źródła zasilania.
 4. Sprawdź, czy kontrolka LED na zasilaczu sieciowym świeci się po podłączeniu go do gniazda ściennego.
  Uwaga:
  Niektóre zasilacze nie są wyposażone w kontrolkę LED.
 5. Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo w każdym miejscu.

Krok 5: Sprawdź, czy komputer przenośny jest zasilany z zasilacza

Aby sprawdzić czy komputer przenośny jest zasilany z zasilacza, sprawdź kontrolkę blisko gniazda zasilacza komputera przenośnego. Jeśli kontrolka zasilacza się świeci, zasilacz działa prawidłowo. W tym przypadku należy przejść do kolejnej czynności.
Rys. : Przykład kontrolki zasilacza
Jeśli kontrolka zasilania nie świeci się, zasilacz sieciowy może być uszkodzony lub płyta systemowa jest uszkodzona i wymaga naprawy. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta HP.

Krok 6: Przeprowadź Test UEFI zasilacza sieciowego

Wykonaj poniższe czynności, aby przeprowadzić Test zasilacza za pomocą narzędzia UEFI PC Hardware Diagnostics.
 1. Sprawdź, czy przewód zasilający i zasilacz są podłączone do systemu i gniazdka ściennego.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż komputer wyłączy się.
 3. Włącz komputer.
 4. Natychmiast kilkakrotnie naciskaj klawisz F2, średnio co sekundę, aż zostanie wyświetlony ekran Diagnostyka sprzętu HP PC UEFI.
 5. W menu głównym programu UEFI wybierz opcję Testy podzespołów.
  Rys. : Menu główne UEFI z wybraną opcją testy podzespołów
  Menu główne UEFI z wybraną opcją testy podzespołów
 6. W menu Testy podzespołów wybierz opcję Zasilanie.
  Rys. : Menu Testy podzespołów UEFI z wybraną opcją zasilanie
  Menu Testy podzespołów UEFI z wybraną opcją zasilanie
 7. W menu testów zasilania wybierz test Zasilacza.
  Rys. : Menu zasilanie z wybraną opcją Zasilacz
  Menu zasilanie z wybraną opcją Zasilacz
 8. Kliknij przycisk Uruchom raz, aby rozpocząć test.
  Rys. : Uruchamianie testu zasilacza
  Uwaga:
  Jeśli test Zasilacza nie jest dostępny, pobierz najnowszą wersję systemu UEFI. Patrz sekcja HP PC Hardware Diagnostics.
 9. Po ukończeniu testu zostaną wyświetlone wyniki.
  Rys. : Przykład raportu z testu zasilacza
  Przykład raportu z testu zasilacza
  Jeżeli wynik testu jest POZYTYWNY, z zasilaczem sieciowym nie dzieje się nic złego. Nie należy go wymieniać.
  Jeżeli wynik testu jest negatywny, zapisz 24-cyfrowy kod identyfikatora usterki przed wymianą zasilacza. (Kod identyfikacyjny usterki nie jest wyświetlany o ile zasilacz nie jest podłączony do prądu).
  Uwaga:
  Jeśli zasilacz jest uszkodzony, a komputer jest na gwarancji, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP. (W tym wypadku 24-cyfrowy kod może być przydatny). Jeśli komputer nie jest już na gwarancji, zobacz sekcję Zamawianie części zamiennych z certyfikatem HP.

Krok 7: Odszukanie ikony baterii w obszarze powiadomień

System Windows wyświetla ikonę baterii w obszarze powiadomień. Skorzystaj z tej ikony pulpitu Windows, która znajduje się obok daty i czasu.
 • Po podłączeniu zasilacza sieciowego do komputera ikona ładowania baterii informuje, że zasilacz sieciowy działa prawidłowo i zapewnia wystarczające zasilanie.
  Rys. : Ikona ładowania baterii
  Ikona ładowania baterii
 • Po podłączeniu zasilacza sieciowego do komputera zamiast tego może pojawić się ikona zasilania baterii.
  Rys. : Ikona miernika energii baterii
  Ikona zasilania z baterii
  Po podłączeniu zasilacza sieciowego do komputera ikona zasilania z baterii informuje o jednej z następujących sytuacji:
  • Zasilacz sieciowy działa nieprawidłowo.
   Jeśli zasilacz sieciowy jest uszkodzony, a komputer jest na gwarancji, wymień zasilacz na odpowiedni zasilacz zamienny. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zamawianie części zamiennych z certyfikatem HP.
  • Zasilacz sieciowy nie zapewnia zasilania wystarczającego do równoczesnego ładowania baterii i działania komputera przenośnego. Nie należy używać zasilaczy z innych komputerów. Użyj zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem przenośnym, aby uzyskać najwyższą wydajność. Aby zamówić zasilacz wymienny, zobacz sekcję Zamawianie części zamiennych z certyfikatem HP.
Jeżeli problemy z ładowaniem lub zasilaniem nadal występują, istnieje możliwość, że bateria jest uszkodzona lub głęboko rozładowana. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów z baterią komputera przenośnego w dokumencie Bateria nie zasila komputera przenośnego ani nie utrzymuje napięcia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...