Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Testowanie kamery internetowej w komputerze przenośnym Mini z systemem Windows XP

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Mini z zainstalowanym systemem Windows XP
Komputer przenośny HP Mini posiada wbudowaną kamerę internetową, która znajduje się bezpośrednio nad ekranem. Kamera internetowa jest urządzeniem wejściowym, tak jak skaner. Samodzielnie nie pełni ona żadnej funkcji, ale może by rozpoznawana i używana przez inne programy. Kamera internetowa może być używana do rejestrowania obrazu wideo lub do robienia zdjęć. Obrazy te można następnie załączać do wiadomości e-mail lub eksportować do aplikacji udostępniających zawartość w Internecie.
Uwaga:
Uwaga: kamera internetowa Mini nie jest przeznaczona do rejestrowania obrazu przy słabym oświetleniu. W związku z tym może być ona stosowana jedynie w dobrze oświetlonych pomieszczeniach. W razie konieczności, można również wykorzystać źródło światła znajdujące się za kamerą Mini, które oświetla fotografowany obiekt.

Włącz kamerę internetową

Jeśli ikona kamery internetowej nie jest wyświetlana na pulpicie lub w oknie Mój komputer lub nie można jej uruchomić z menu Windows Start, może to oznaczać, że kamera jest wyłączona. Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć kamerę:
  1. Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer i wybierz opcję Właściwości. W oknie Właściwości mojego komputera wybierz kartę Sprzęt i kliknij element Menedżer urządzeń. Kliknij symbol plus (+) obok opcji Urządzenia do obrazowania i znajdź na liście urządzeń kamerę internetową. Jeśli kamera internetowa znajduje się w sekcji Urządzenia do obrazowania ale na ikonie znajduje się czerwony symbol X, oznacza to, że kamera jest wyłączona.
  2. Aby włączyć kamerę, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Urządzenie USB wideo i kliknij Włącz. Ikona kamery powinna teraz pojawić się na pulpicie lub w oknie Mój komputer. Jeśli kamera internetowa nie jest wyszczególniona w oknie Menedżera urządzeń, zainstaluj oryginalne sterowniki kamery internetowej.

Zainstaluj oryginalne sterowniki kamery internetowej

Jeśli kamera internetowa nie jest wyszczególniona w oknie Menedżera urządzeń, zainstaluj oryginalne sterowniki kamery internetowej w następujący sposób:
  1. KliknijStart, Panel sterowania, a następnie Dodaj sprzęt. Pojawi się okno Kreatora dodawania sprzętu i wtedy kliknij Dalej.
  2. Kreator przeskanuje komputer w poszukiwaniu nowego sprzętu. Gdy kamera internetowa zostanie znaleziona, wybierz z listy opcję Urządzenie USB wideo i kliknij Zakończ, aby ponownie zainstalować oryginalne sterowniki.
  3. Możesz teraz kliknąć ikonę pulpitu lub przejść do okna Mój komputer i kliknąć element Urządzenie USB wideo pod elementem Skanery i aparaty fotograficzne, aby uruchomić kamerę. Gdy kamera już działa, przejdź na stronę internetową HP, aby wyszukać i zainstalować najnowsze zaktualizowane sterowniki kamery internetowej. Jeśli jakość obrazu nie jest zadowalająca, możesz przeprowadzić test działania kamery internetowej.

Wykonaj test diagnostyczny kamery internetowej

Jeśli jakość obrazu nie jest akceptowalna, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy elektronika kamery działa prawidłowo:
  1. Kliknij Start, kliknij Mój komputer, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kamera internetowa w sekcji Urządzenia do obrazowania, a następnie wybierz opcję Właściwości. Na karcie Ogólne w oknie Właściwości kliknij opcję Testuj kamerę w sekcji Diagnostyka. Test potrwa kilka sekund i zostaną wyświetlone wyniki testu wraz z zaleceniami, jeśli jakieś działania są konieczne. Można również przejść na stronę HP i sprawdzić, czy dostępne są zaktualizowane sterowniki kamery.
  2. Jeśli obraz nadal jest niewyraźny, sprawdź, czy na obiektywie kamery nie ma przezroczystej osłony. Jeśli jest, należy ją zdjąć z obiektywu.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...