Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Testowanie kamery internetowej w systemie Vista z użyciem programu Windows Live Messenger

Ten dokument pomocy technicznej dotyczy notebooków HP z systemem Windows Vista.
Jeśli system operacyjny w komputerze przenośnym z wbudowaną kamerą internetową zostanie zmieniony z Windows XP na Windows Vista lub z Windows Vista na Windows XP, przejdź do sekcji Kamera internetowa nie działa po zmianie systemu operacyjnego.
Problemy z kamerą internetową mogą mieć różne przyczyny. Problem może wiązać się z samym urządzeniem kamery lub jej sterownikami lub oprogramowanie, które próbuje użyć kamery może powodować problem.
W pierwsze kolejności sprawdź, czy kamera internetowa HP działa prawidłowo. Jeśli kamera nie odpowiada, wtedy oznacza to, że ten dokument może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. W tym celu wykonaj czynności przedstawione w poniższych sekcjach.
Jeśli sama kamera działa prawidłowo, problem może być związany z programem, którego używasz. Często zdarza się tak, że niektóre programy nie rozpoznają wbudowanych kamer internetowych. Na przykład, program Muvee AutoProducer rozpoznaje kamerę internetową, ale program Windows Movie Maker nie rozpoznaje kamery. Jeśli dany program nie rozpoznaje kamery internetowej, należy poszukać na stronie internetowej producenta aktualizacji sterowników, dokumentacji oraz poprawek do programów.
Jeśli występują problemy natury ogólnej i nie pojawiają się określone komunikaty o błędzie, oznacza to, że ten dokument może pomóc Ci w rozwiązaniu tych problemów. Jeśli pojawiają się określone komunikaty o błędzie, przejdź do sekcji Komputery przenośne HP - Rozwiązywanie problemów związanych z określonymi komunikatami o błędzie dotyczącym kamery internetowej HP (wersja angielska).
Sprawdź, czy kamera internetowa HP działa prawidłowo
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, aby rozwiązać problem związany z kamerą internetową HP, jest sprawdzenie, czy kamera HP działa prawidłowo.
Firma HP zaleca użycie w tym celu programu QuickPlay, jako domyślnego narzędzia do testowania działania kamery internetowej HP.
Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy kamera internetowa działa prawidłowo.
 1. Kliknij przycisk QuickPlay (z reguły znajduje się w pobliżu ekranu), aby otworzyć aplikację QuickPlay.
  Ewentualnie kliknij Start, w polu wyszukiwania wprowadź quickplay, a następnie wybierz wyświetloną pozycję QuickPlay, aby uruchomić aplikację QuickPlay.
 2. Kliknij ikonę QuickPlay Video , , a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Kamera internetowa HP w kolumnie Źródło.
Aby sprawdzić, czy używasz najnowszej wersji programu QuickPlay, przejdź do sekcji Komputery przenośne HP - Korzystanie z narzędzi aktualizacji HP do aktualizacji oprogramowania HP, sterowników i systemu BIOS komputerów, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat znajdowania aktualizacji oprogramowania.
Jeśli oryginalna wersja programu Quickplay została odinstalowana i posiadasz płyty do odzyskiwania systemu operacyjnego, przejdź do sekcji Instalacja i aktualizacja programu QuickPlay/DVD Play 3.x
Uzyskanie i instalacja programu Windows Live Messenger
Program Windows Live Messenger umożliwia uczestnictwo w wideokonferencji z innymi użytkownikami. Aby można było przeprowadzić wideokonferencję, obaj użytkownicy muszą mieć podłączoną i włączoną kamerę internetową. Oba komputery nie muszą mieć tego samego systemu operacyjnego, ale aby zapewnić najlepszą jakość, oba komputery powinny mieć zainstalowaną najnowsza wersję programu Windows Live Messenger.
Aby skonfigurować komputer do celów wideokonferencji w programie Windows Live Messenger, wykonaj poniższą procedurę:
 1. W przepadku pierwszej konfiguracji programu, kliknij Uruchom , wprowadź live, a następnie na wyświetlonej liście wybierz pozycję Pobierz program Windows Live Messenger i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.
  Na stronie Microsoft kliknij łącze Pobierz bezpłatnie, aby rozpocząć pobieranie.
 2. Gdy pojawi się ostrzeżenie zabezpieczeń, kliknij Uruchom i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie, aby zainstalować program.
Po pobraniu i zainstalowaniu programu Windows Live Messenger skonfiguruj program w następujący sposób:
 1. Uruchom program Windows Live Messenger, kliknij Narzędzia, Konfiguracja audio i video, kliknij Dalej i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby skonfigurować:
  • Głośniki
  • Mikrofon
  • Ustawienia wideo
 2. Po skonfigurowaniu ustawień audio i wideo kliknij Działania, Wideo, Rozpocznij wideokonferencję.
    Uwaga:
  Aby przetestować połączenie, należy upewnić się, że drugi uczestnik ma tę samą wersję programu Windows Live Messenger. Obie strony muszą posiadać identyfikatory Windows Live.
 3. Kiedy druga osoba przyłączy się do połączenia, w oknie programu Windows Live Messenger pojawi się obraz wideo.
 4. Kliknij Zakończ połączenie wideo, aby zakończyć połączenie i zamknąć program.
Przetestuj wbudowaną kamerę internetową za pomocą programu Windows Live Messenger
Aby sprawdzić, czy kamera internetowa komputera przenośnego HP lub Compaq, wyposażonego w system Microsoft Vista, działa prawidłowo, przeprowadź następujący test w programie Windows Live Messenger.
 1. Zaloguj się w programie Windows Live Messenger.
 2. Kliknij strzałkę w dół, znajdującą się w górnym prawym rogu okna Windows Live Messenger, aby zaprosić inną osobę do wideokonferencji. Wybierz opcję Działania, wybierz Wideo, a następnie kliknij element Pokaż kamerę internetową.
 3. Gdy pojawi się odpowiednie polecenie, wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie w oknie Konfiguracja audio i wideo:
  1. Sprawdź, czy wybrane są głośniki lub zestaw słuchawkowy, który ma być użyty, ustaw siłę głosu głośników i przejdź dalej.
  2. Sprawdź, czy wybrany jest mikrofon, który ma być użyty, ustaw siłę głosu mikrofonu i przejdź dalej.
  3. Sprawdź, czy wybrana jest opcja Kamera internetowa HP i zakończ procedurę. Zobaczysz również siebie w kamerze internetowej w dolnym prawym rogu okna.
 4. Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie z użyciem kamery i kliknij OK.
 5. W oknie rozmowy pojawi się symbol oznaczający, że zaprosiłeś wybraną osobę i obraz z Twojej kamery jest wyświetlany na monitorze tej osoby.
Ten test sprawdza, czy kamera internetowa działa oraz czy rejestruje i odtwarza pliki wideo.
Przetestuj kamerę internetową innego producenta za pomocą programu Windows Live Messenger
Aby zapewnić najbardziej optymalną pracę urządzenia, większość producentów kamer internetowych USB dostarcza program konfiguracyjny, który musi zostać uruchomiony przed podłączeniem kamery internetowej do komputera. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi, które zostały dostarczone z kamerą internetową.
Aby sprawdzić, czy kamera internetowa USB innego producenta działa i jest zainstalowana prawidłowo w komputerze z systemem Microsoft Windows Vista, przeprowadź następujący test w programie Windows Live Messenger.
 1. Podłącz kamerę internetową do portu USB komputera. System Windows w ciągu kilku sekund powinien wykryć kamerę internetową i zainstalować wymagane sterowniki.
 2. Zaloguj się w programie Windows Live Messenger.
 3. Kliknij strzałkę w dół, znajdującą się w górnym prawym rogu okna Windows Live Messenger, aby zaprosić inną osobę do wideokonferencji. Wybierz opcję Działania, wybierz Wideo, a następnie kliknij element Pokaż kamerę internetową.
 4. Gdy pojawi się odpowiednie polecenie, wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie w oknie Konfiguracja audio i wideo:
  1. Sprawdź, czy wybrane są głośniki lub zestaw słuchawkowy, który ma być użyty, ustaw siłę głosu głośników i przejdź dalej.
  2. Sprawdź, czy wybrany jest mikrofon, który ma być użyty, ustaw siłę głosu mikrofonu i przejdź dalej.
  3. Sprawdź, czy wybrana jest opcja Kamera internetowa HP i zakończ procedurę. Zobaczysz również siebie w kamerze internetowej w dolnym prawym rogu okna.
 5. Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie z użyciem kamery i kliknij OK.
 6. W oknie rozmowy pojawi się symbol oznaczający, że zaprosiłeś wybraną osobę i obraz z Twojej kamery jest wyświetlany na monitorze tej osoby.
Przegląd innych działań naprawczych
Problemy z kamerą internetową mogą mieć różne przyczyny. Problem może wiązać się z samym urządzeniem kamery lub jej sterownikami lub oprogramowanie, które próbuje użyć kamery może powodować problem.
Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik BIOS dla danego modelu komputera. Przejdź do sekcji Wyszukiwanie oprogramowania HP, sterowników i aktualizacji BIOS w systemie Windows Vista.
Przed próbą rozwiązania problemu związanego z rejestrowaniem filmu wideo lub wyświetlania programu, należy sprawdzić, czy kamera internetowa HP działa prawidłowo.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...