Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Podczas uruchamiania systemu lub rozruchu pojawia się niebieski ekran błędu „Unmountable_Boot_Volume" (Windows XP)

W komputerach przenośnych HP z zainstalowanym systemem Microsoft Windows XP bez zainstalowanego dodatku Service Pack 2 podczas uruchamiania może być wyświetlany następujący błąd:
STOP 0x000000ED (0xaaaaaaaa,0xbbbbbbbb,0xcccccccc,0xdddddddd) UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Przyczyną błędu jest współdziałanie systemu Windows XP z dyskiem twardym podczas nieoczekiwanego zamknięcia komputera. Niekiedy, jeśli zawartość pamięci podręcznej nie zostanie poprawnie zapisana na dysku, podczas ponownego uruchamiania komputera przenośnego występuje błąd.
W celu rozwiązania błędu „Unmountable_Boot_Volume” wyświetlanego na niebieskim ekranie należy:
 1. Wykasować początkowy komunikat o błędzie i uruchomić polecenie sprawdzania dysku (CHKDSK)
 2. Zainstalować dodatek Windows XP Service Pack 2, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu błędu.
 3. W razie potrzeby ponownie zainstalować system operacyjny Windows XP.
Więcej informacji od firmy Microsoft na temat usunięcia tego błędu można znaleźć na stronie Komunikat o błędzie zatrzymania 0x000000ED podczas instalowania woluminu na dysku IDE z włączoną pamięcią podręczną oraz w artykule pomocy technicznej firmy Microsoft Nie można zamontować woluminu rozruchowego (jęz. ang.).
Opcja 1: Kasowanie początkowego błędu Unmountable_Boot_Volume
Pierwszą czynnością zaradczą, którą należy wykonać, jest usunięcie komunikatu o błędzie i uruchomienie polecenia CHKDKS /R w celu umożliwienia rozruchu komputera i uruchomienia systemu Windows. W zależności od momentu, w którym błąd wystąpił w trakcie procesu uruchamiania, komunikat o błędzie można prawdopodobnie usunąć, wykonując jedną lub kilka opisanych poniżej czynności. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne i urządzenia USB.
 • Uruchom ponownie komputer i po wyświetleniu wyboru opcji Uruchom system Windows XP lub Uruchom konsolę odzyskiwania wybierz Konsolę odzyskiwania, uruchom Tryb awaryjny, a następnie otwórz okno polecenia i uruchom polecenie CHKDSK /R.
 • Uruchom ponownie komputer, naciśnij klawisz F8, aby uruchomić Tryb awaryjny, a następnie otwórz okno polecenia i uruchom polecenie CHKDSK /R.
 • W przypadku nowszego modelu komputera przenośnego z systemem Windows XP i programem HP Recovery Manager na partycji D: dysku twardego uruchom ponownie komputer, naciśnij klawisz F11, aby uruchomić program HP Recovery Manager i wybierz pozycję Opcje zaawansowane. W przypadku wyświetlenia monitu otwórz okno polecenia i uruchom polecenie CHKDSK /R.
 • W przypadku posiadania płyty HP Operating System dołączanej do starszych modeli komputerów przenośnych z systemem XP lub płyty z handlową wersją systemu Windows XP, użyj Opcji 1, aby ponownie uruchomić komputer, wybierz Konsolę odzyskiwania, a następnie uruchom polecenie CHKDSK /R.
 • W przypadku posiadania płyty HP Recovery dołączanej do nowszych modeli komputerów przenośnych z systemem XP gdy nie można uzyskać dostępu do programu HP Recovery Manager na dysku twardym, konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego Windows XP, a następnie instalacja dodatku Service Pack 2 dla systemu XP.
  Uwaga:
Płyta HP Recovery nie zawiera Konsoli odzyskiwania, lecz można wykorzystać ją do odzyskania pierwotnego obrazu systemu Windows XP na dysku twardym. W przypadku zagubienia dysku do odzyskiwania zapoznaj się z dokumentem Komputery HP - Jak znaleźć płyty do odzyskiwania? (w języku angielskim), aby zamówić nowy dysk.
Jeżeli na komputerze możliwe jest uruchomienie systemu Windows XP, uruchomienie narzędzia Windows Update i zainstalowanie dodatku Windows XP Service Pack 2 lub nowszego może zapobiec ponownemu występowaniu błędu w przyszłości.
Uruchomienie polecenia CHKDSK /R z poziomu Konsoli odzyskiwania
Jeśli komputer nie może uruchomić Trybu awaryjnego (F8) ani narzędzia Recovery Manager (F11), możliwe może być uruchomienie Konsoli odzyskiwania systemu Windows, a następnie uruchomienie polecenia CHKDSK /R w celu skasowania początkowego błędu Unmountable_Boot_Volume. Poniżej znajduje się opis czynności mających na celu uzyskanie dostępu do okna polecenia za pomocą Konsoli odzyskiwania. Po otwarciu okna polecenia w systemie Windows XP instrukcje dotyczące użycia polecenia sprawdzania dysku (CHKDSK /R) są takie same.
 1. Włóż płytę HP Operating System lub płytę z wersją handlową systemu operacyjnego do napędu CD / DVD, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z płyty CD lub DVD.
 3. Pojawi się niebieski ekran i kilka plików zostanie załadowanych. Proces ładowania może potrwać kilka minut.
 4. Po wyświetleniu menu konfiguracji na niebieskim ekranie naciśnij klawisz R, aby wybrać opcję Napraw instalację systemu Windows XP.
  Wybór tej opcji powoduje otwarcie okna polecenia.
  Jeżeli na komputerze został uruchomiony system Windows, kliknij przycisk Start, wybierz Uruchom, wpisz CMD i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno polecenia.
  Rys. : Okno wiersza polecenia
  Ilustracja przedstawiająca okno wiersza polecenia.
 5. W wierszu C:\ wpisz CHKDSK /R i naciśnij klawisz Enter. Proces naprawiania może trwać 30-60 minut, w zależności od wielkości twardego dysku i wymaganych napraw.
 6. Po wyświetleniu wyników działania polecenia CHKDSK wpisz exit w wierszu polecenia C: i naciśnij klawisz Enter.
 7. System Windows uruchomi się ponownie. Wyjmij płytę CD lub DVD i poczekaj na normalne uruchomienie systemu Windows.
Wykonanie tych czynności umożliwi rozwiązanie problemu występowania początkowego komunikatu o błędzie.
Opcja 2: Ponowna instalacja systemu operacyjnego (w razie potrzeby)
Z tej opcji należy skorzystać wyłącznie wtedy, jeżeli nie można uruchomić systemu Windows lub nie można uzyskać dostępu do okna wiersza polecenia. W takim wypadku konieczna będzie instalacja systemu operacyjnego XP, sterowników, aplikacji i wszystkich aktualizacji.
  Ostrzeżenie:
Podczas instalacji lub procesu odzyskiwania wszystkie osobiste dane i oprogramowanie zainstalowane na komputerze zostaną utracone. Program HP Recovery Manager zaleci utworzenie kopii zapasowej dokumentów i folderów przed przeprowadzeniem ponownej instalacji systemu operacyjnego. Monit o konieczności utworzenia kopii zapasowych ważnych plików nie jest wyświetlany w przypadku handlowej wersji płyty instalacyjnej XP.
Więcej opcji można znaleźć w dokumencie Przegląd opcji odzyskiwania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego (Windows 10, 8, 7, Vista, XP) (w języku angielskim)
Ponowna instalacja systemu operacyjnego XP
Wykonanie opisanych poniżej czynności umożliwi przeprowadzenie ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows XP za pomocą płyty instalacyjnej HP Operating System lub płyty instalacyjnej handlowej wersji systemu Microsoft.
 1. Podłącz zasilacz do komputera przenośnego.
 2. Włóż płytę instalacyjną HP lub Microsoft XP do napędu CD/DVD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
 3. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z płyty CD lub DVD.
 4. Pojawi się niebieski ekran i kilka plików zostanie załadowanych. Proces ładowania może potrwać kilka minut.
 5. W niebieskim menu konfiguracji naciśnij klawisz Enter, aby kontynuować.
 6. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować umowę licencyjną i kontynuować.
 7. Po wyświetleniu okna konfiguracji naciśnij klawisz Esc, aby kontynuować instalację świeżej kopii systemu operacyjnego bez przeprowadzania naprawy.
 8. Naciśnij klawisz Enter, aby skonfigurować system operacyjny.
 9. Naciśnij klawisz C, aby kontynuować konfigurację na wybranej partycji.
 10. Za pomocą klawiszy strzałek zaznacz opcję Formatuj partycję, stosując system plików NTFS (szybkie) i naciśnij klawisz Enter.
 11. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że w wyniku formatowania usunięte zostaną wszystkie pliki na dysku.
  1. Naciśnij klawisz ESC, aby anulować formatowanie.
  2. Naciśnij klawisz F, aby sformatować dysk.
Po sformatowaniu twardego dysku rozpocznie się instalacja systemu Windows XP. Proces instalacji może potrwać godzinę. W trakcie instalacji komputer zostanie kilkakrotnie uruchomiony ponownie i zostanie wyświetlony pulpit systemu Windows, lecz nie oznacza to zakończenia procesu konfiguracji. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować ustawienia sprzętowe i programowe. Konfiguracja jest zakończona po wyświetleniu monitu o zalogowanie się na komputerze.
  Uwaga:
W przypadku wyświetlenia monitu o wprowadzenie klucza produktu Microsoft Windows należy odszukać go na certyfikacie autentyczności Microsoft, znajdującym się na spodniej części obudowy komputera przenośnego.
Jeżeli do posiadanego modelu została dołączona płyta instalacyjna systemu operacyjnego XP HP, prawdopodobnie dostępna jest także płyta Driver Recovery. Te dodatkowe sterowniki mogą okazać się konieczne do korzystania ze wszystkich składników sprzętowych i nawiązywania połączenia z siecią. Włóż płytę HP Driver Recovery do napędu optycznego i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Patrz Komputery przenośne HP - Odzyskiwanie aplikacji za pomocą płyt do odzyskiwania sterowników i aplikacji (od 2001 r. do 2005 r.) (w języku angielskim)
Przywracanie systemu operacyjnego XP
Wykonanie opisanych poniżej czynności umożliwi wykorzystanie do przywrócenia pierwotnego obrazu systemu Windows XP płyty do odzyskiwania HP, utworzonej za pomocą programu Recovery Manager lub zamówionej w firmie HP.
Szczegółowe informacje na temat odzyskiwania systemu dla danego modelu komputera można znaleźć w dokumencie Przegląd sposobów naprawy lub przeprowadzania ponownej instalacji systemu operacyjnego (w języku angielskim).
 1. Podłącz zasilacz do komputera przenośnego.
 2. Włóż płytę HP Recovery do napędu CD/DVD i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
 3. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z płyty CD lub DVD.
 4. Zostanie wyświetlony ekran programu Recovery Manager z listą opcji wyboru.
 5. W przypadku wyświetlenia monitu o utworzenie kopii zapasowych ważnych plików włóż pustą płytę CD lub DVD do napędu optycznego, kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopie zapasowe plików.
 6. W przypadku wyświetlenia monitu o odzyskanie systemu operacyjnego, kliknij przycisk Dalej.
 7. Po wyświetleniu ostrzeżenia o usunięciu wszystkich plików w wyniku formatowania kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić decyzję.
Proces odzyskiwania za pomocą płyt do odzyskiwania HP może trwać godzinę lub dłużej. W trakcie procesu odzyskiwania komputer zostanie kilkakrotnie uruchomiony ponownie i na kilka minut zostanie wyświetlony pulpit systemu Windows, lecz nie oznacza to zakończenia procesu konfiguracji.
Przywrócenie i instalacja wszystkich programów i plików będących częścią oryginalnej instalacji komputera przenośnego HP wymaga czasu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować ustawienia sprzętowe i programowe. Odzyskiwanie jest zakończone po wyświetleniu monitu o zalogowanie się na komputerze.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...