Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Rozwiązywanie problemów z portami szeregowymi i równoległymi w systemie Windows Vista

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows Vista.
Użyj czynności opisanych w niniejszym dokumencie, aby rozwiązać problemy związane z portami szeregowymi i równoległymi poprzez ich włączenie lub zresetowanie.
  Uwaga:
Komputer z systemem Windows Vista może nie być wyposażony w port szeregowy lub równoległy. Aby skorzystać z urządzenia wykorzystującego taki port, należy zakupić kartę rozszerzeń, w której znajduje się wymagany port.
Czynność 1: Włączenie portów w systemie BIOS
Aby port równoległy lub szeregowy działał prawidłowo, należy go włączyć w systemie BIOS (Basic Input/Output System). Wiele urządzeń równoległych może także wymagać użycia trybu ECP. Aby włączyć porty (jeśli są wyłączone) i tryb ECP w systemie BIOS, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz komputer i po wyświetleniu pierwszego ekranu naciśnij kilkakrotnie klawisz F10.
 2. Naciśnij klawisz STRZAŁKI W PRAWO, aby wybrać ekran Advanced menu (Menu zaawansowane).
 3. Za pomocą klawiszy STRZAŁKI W GÓRĘ lub W DÓŁ wybierz pozycję I/O Device Configuration (Konfiguracja urządzenia We/Wy), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Za pomocą klawiszy STRZAŁKI W GÓRĘ lub W DÓŁ wybierz listę ustawień obok pozycji Serial Port A (Port szeregowy A).
 5. Jeśli port nie jest ustawiony jako Enabled (Włączony), naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać pozycję Enabled (Włączony).
 6. Jeśli lista ustawień obok pozycji Base I/O Address (Podstawowy adres We/Wy) i Interrupt Request (IRQ) (Żądanie przerwania) dla Serial Port A (Portu szeregowego A) jest taka sama, jak w przypadku Serial Port B (Portu szeregowego B), wybierz pozycję Base I/O Address (Podstawowy adres We/Wy) i zmień wartość na inną. Domyślne wartości dla większości komputerów to 3F8H/IRQ 4 dla portu szeregowego A oraz 2F8H/IRQ 3.
 7. W ten sam sposób wybierz i włącz pozycję Serial Port B (Port szeregowy B) i inne Parallel ports (Porty równoległe).
    Uwaga:
  Dla portu równoległego może być dostępne ustawienie trybu lub lista trybów. Wiele skanerów równoległych i urządzeń wielofunkcyjnych nie działa, jeśli nie został ustawiony tryb Extended Capabilities Port (ECP - port rozszerzony) lub Bi-directional (Dwukierunkowy).
 8. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia i wyjść.
 9. Podłącz urządzenie szeregowe lub równoległe, aby sprawdzić dany port. Jeśli urządzenie szeregowe lub równoległe nie działa, przejdź do następnej czynności.
Czynność 2: Ponownie zainstaluj porty
Usuń i ponownie zainstaluj porty szeregowe lub równoległe, aby wymusić w systemie Windows Vista zresetowanie informacji dla portów. Kiedy system Windows Vista ponownie wykryje porty, rozpocznie wyszukiwanie wolnych numerów żądań przerwań IRQ i ponownie przypisze nowe wartości IRQ oraz Base Address (Podstawowy adres). Aby usunąć i ponownie zainstalować porty w systemie Windows Vista, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer, a następnie kilkakrotnie (z częstotliwością raz na sekundę) naciśnij klawisz F8, aż do wyświetlenia menu.
 2. Wybierz pozycję Safe Mode (Tryb awaryjny), a następnie naciśnij klawisz ENTER. System Windows Vista zostanie uruchomiony i w narożnikach ekranu będzie wyświetlany komunikat Safe Mode (Tryb awaryjny).
 3. Kliknij przycisk Start, prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Computer (Komputer), a następnie kliknij pozycję Properties (Właściwości).
 4. Kliknij przycisk Device Manager (Menedżer urządzeń).
 5. Kliknij znak plus (+) obok pozycji Ports (COM & LPT) (Porty (COM i LPT)).
 6. Prawym przyciskiem myszy kliknij port szeregowy lub równoległy, a następnie kliknij pozycję Uninstall (Odinstaluj).
 7. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić usunięcie portu.
 8. Kontynuuj usuwanie portów, aż do usunięcia wszystkich portów szeregowych lub równoległych.
 9. Ponownie uruchom komputer.
 10. Kiedy system Windows Vista zostanie uruchomiony, automatycznie wykryje i skonfiguruje porty.
 11. Podłącz urządzenie szeregowe lub równoległe, aby sprawdzić dany port. Jeśli urządzenie szeregowe lub równoległe nadal nie działa, spróbuj wykonać następujące czynności:
  1. Użyj innego przewodu do podłączenia urządzenia.
  2. Użyj innego portu do podłączenia urządzenia (szeregowego).
  3. Zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej lub w dokumentacji urządzenia wykorzystującego dany port. Urządzenie do prawidłowego działania może wymagać specjalnych ustawień.
  4. Jeśli została zainstalowana dodatkowa karta portu równoległego, upewnij się, że zworki urządzenia na karcie określają inne wartości IRQ (Żądanie przerwania) i Base I/O Address (Podstawowy adres We/Wy), niż te, które są używane przez port LPT1 w systemie BIOS. Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z kartą lub dostępną na stronie internetowej producenta karty.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...