Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - Rozwiązywanie problemów związanych z domowymi sieciami przewodowymi (Windows Vista)

Niniejszy dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows Vista.
Ten dokument zawiera instrukcje umożliwiające rozwiązywanie problemów związanych z domowymi sieciami przewodowymi. Więcej informacji na temat konfiguracji sieci można znaleźć w dokumentacji Tworzenie domowej sieci przewodowej oraz udostępnianie plików w systemie Windows Vista.
Krok 1: Skorzystaj z listy kontrolnej połączenia sieciowego
Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby rozwiązać wiele problemów związanych z sieciami domowymi:
 • Sprawdź wszystkie kable i przewody sieciowe. Luźny lub rozłączony kabel lub przewód uniemożliwia połączenie z siecią oraz dostęp do Internetu. Sprawdź następujące połączenia:
  • Kabel sieciowy z modemu do koncentratora sieciowego (lub routera)
  • Kabel sieciowy z koncentratora sieciowego do portu sieciowego RJ-45 w komputerze.
   Rys. : Kształt złącza RJ-45
  • Kabel sieciowy pomiędzy dwoma komputerami.
 • Sprawdź kontrolki koncentratora sieciowego. Kontrolki często mogą sygnalizować miejsce wystąpienia problemu z połączeniem.
 • Jeśli próbujesz połączyć się z innym komputerem w sieci, upewnij się, że komputer ten jest włączony.
  Wszystkie wszystkie w sieci muszą mieć włączoną funkcję odnajdowania sieci i udostępniania plików, aby możliwy był dostęp innych komputerów w środowisku sieciowym. Więcej informacji można znaleźć w kroku 2: Skorzystaj z centrum sieci i udostępniania
 • Sprawdź ustawienia zapory we wszystkich komputerach w sieci. Ustawienia zapory mogą uniemożliwiać dostęp do sieci.
Po wykonaniu czynności wymienionych na liście kontrolnej spróbuj połączyć się z siecią.
Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problem został rozwiązany.
Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, przejdź do kroku 2.
Krok 2: Skorzystaj z centrum sieci i udostępniania
Centrum sieci i udostępniania wyświetla stan sieci i umożliwia skonfigurowanie opcji odnajdowania sieci i udostępniania plików w sieci. Wykonaj te kroki, aby użyć narzędzia Centrum sieci i udostępniania:
 1. Kliknij Start, Panel sterowania, Sieć i Internet, a następnie Centrum sieci i udostępniania.
  Pojawi się okno Centrum sieci i udostępniania.
  Rys. : Centrum sieci i udostępniania
 2. Sprawdź stan sieci w górnej części okna:
  • Podwójna zielona linia pomiędzy nazwą komputera i nazwą sieci oznacza prawidłowe połączenie z siecią.
   Rys. : Prawidłowe połączenie z siecią
  • Linia z czerwonym znakiem X oznacza zerwane połączenie lub brak połączenia.
   Rys. : Brak połączenia lub zerwane połączenie
  W przypadku zerwania lub braku połączenia kliknij Połącz z siecią, aby spróbować połączyć się z siecią.
 3. W obszarze sieci wyświetlony zostanie dostęp do sieci i połączenie z siecią.
  Rys. : Obszar sieci
  Kliknij Wyświetl stan, aby wyświetlić stan sieci.
 4. W obszarze Udostępnianie i odnajdowanie wyświetlone są aktualne ustawienia udostępniania i odnajdowania sieci.
  Rys. : Obszar Udostępnianie i odnajdowanie
  Kliknij strzałkę obok każdego elementu, aby zmienić ustawienie:
    Uwaga:
  Te ustawienia muszą być włączone we wszystkich komputerach, aby możliwe było podłączenie tych komputerów do sieci. Na przykład, jeśli w jednym z komputerów w sieci opcja Udostępnianie plików jest wyłączona, wtedy z żadnego punktu w sieci nie można będzie uzyskać dostępu do tego komputera.
  • Odnajdywanie sieci: Włącz odnajdowanie sieci, aby umożliwić komputerowi odnajdywanie innych komputerów i urządzeń sieciowych.
  • Udostępnianie plików: Włącz opcję udostępniania plików, aby udostępniać pliki i foldery innym komputerom w sieci.
  • Udostępnianie folderu publicznego: Włącz opcję udostępniania folderu publicznego, aby umożliwić innym komputerom dostęp do Folderu publicznego danego komputera. Możesz określić, czy użytkownicy innych komputerów w sieci mogą mieć możliwość otwierania plików, otwierania i modyfikowania plików lub możesz odmówić dostępu użytkownikom sieci.
  • Udostępnianie drukarki: Włącz udostępnianie drukarki, aby umożliwić użytkownikom sieci dostęp do drukarek podłączonych do tego komputera. Aby uzyskać dostęp do drukarek, użytkownicy sieci muszą znać nazwę użytkownika i hasło konta użytkownika w tym komputerze.
  • Udostępnianie chronione hasłem: Włącz opcję udostępniania chronionego hasłem, aby w celu uzyskania dostępu do plików, folderów i drukarek w sieci użytkownicy sieci musieli wpisać nazwę użytkownika i hasło konta użytkownika w tym komputerze. Wyłącz opcję udostępniania chronionego hasłem, aby każda osoba w sieci miała dostęp do komputera.
  • Udostępnianie multimediów: Włącz udostępnianie multimediów, aby użytkownicy sieci mogli uzyskać dostęp do udostępnionej muzyki, zdjęć oraz filmów, które znajdują się w tym komputerze.
Po skonfigurowaniu ustawień w Centrum sieci i udostępniania, spróbuj połączyć się z siecią.
Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problem został rozwiązany.
Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, przejdź do kroku 3.
Krok 3: Korzystanie z narzędzia Diagnostyka sieci Windows
Narzędzie Diagnostyka sieci Windows jest narzędziem, które umożliwia zidentyfikowanie wielu problemów, które mogą wystąpić w sieci domowej. Wykonaj poniższe kroki, aby użyć narzędzia Diagnostyka sieci Windows:
 1. Kliknij przycisk Start , Panel sterowania, Sieć i Internet, a następnie kliknij Centrum sieci i udostępniania.
  Pojawi się okno Centrum sieci i udostępniania.
  Rys. : Centrum sieci i udostępniania
 2. Kliknij przycisk Diagnozuj i napraw.
  Uruchomi się narzędzie Diagnostyka sieci systemu Windows i sprawdzi, czy w sieci nie występują żadne problemy.
  Rys. : Diagnostyka sieci systemu Windows
 3. Jeśli Diagnostyka sieci systemu Windows wyświetli komunikat o problemie związanym z siecią, wykonaj instrukcje, aby naprawić problem.
  Gdy narzędzie Diagnostyka sieci systemu Windows wyświetli komunikat Windows nie znalazł żadnych problemów z połączeniem internetowym, spróbuj połączyć się z siecią.
  Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problem został rozwiązany.
  Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, przejdź do kroku 4.
Krok 4: Sprawdzenie karty sieciowej w Menedżerze urządzeń
Jeśli nadal występują problemy związane z siecią, może to oznaczać, że wystąpił problem z kartą sieciową. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić status karty sieciowej w Menedżerze urządzeń:
 1. Kliknij przycisk Start , kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i kliknij Właściwości.
  Wyświetli się okno System.
  Rys. : Okno System
 2. Kliknij opcję Device Manager (Menedżer urządzeń).
  Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń.
  Rys. : Menedżer urządzeń
 3. Kliknij znak plus (+) obok kategorii Karty sieciowe.
  Rys. : Karty sieciowe
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową, a następnie kliknij Właściwości.
  Rys. : Menu podręczne
  Zostanie wyświetlone okno Właściwości.
  Rys. : Okno Właściwości
 5. W sekcji Stan urządzenia sprawdź, czy karta sieciowa działa prawidłowo.
  Jeśli karta sieciowa nie działa prawidłowo, może to oznaczać, że należy ją wymienić. Jeśli karta sieciowa nie działa prawidłowo, może to oznaczać, że sterownik może być uszkodzony.
 6. Sterownik może być uszkodzony. Kliknij kartę Sterownik, aby zaktualizować lub przywrócić sterownik:
  • Kliknij Zaktualizuj sterownik, aby sprawdzić dostępność aktualizacji sterownika.
   W nowym oknie kliknij opcję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika, aby automatycznie przeskanować komputer oraz Internet w celu odszukania najnowszego sterownika. Jeśli dostępny jest nowszy sterownik, wykonaj instrukcje dotyczące aktualizacji sterownika.
  • Kliknij opcję Przywróć sterownik, aby przywrócić poprzednią działającą wersję sterownika.
Spróbuj połączyć się z siecią.
Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problem został rozwiązany.
Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, przejdź do kroku 5.
Krok 5: Użyj Narzędzia do diagnostyki sprzętu
Jeśli nadal występują problemy z siecią, uruchom narzędzia do diagnostyki sprzętu, aby zgromadzić więcej informacji i wykonać odpowiednie czynności zaradcze.
 1. Kliknij przycisk Start , Wszystkie programy, Pomoc i narzędzia, a następnie Narzędzia do diagnostyki sprzętu.
 2. Jeśli pojawi się komunikat, kliknij OK, aby uruchomić narzędzia do diagnostyki sprzętu.
  Okno narzędzia do diagnostyki sprzętu
  Rys. : Narzędzia do diagnostyki sprzętu
 3. Kliknij folder Komunikacja.
 4. Pod nazwą karty sieciowej kliknij polecenie Wykonaj test, aby narzędzia do diagnostyki sprzętu przetestowały system.
  Jeśli pojawi się kod błędu, może być konieczne oddanie komputera do naprawy. Ponownie wykonaj test, aby potwierdzić kod błędu. Zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat narzędzi do diagnostyki sprzętu lub jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kodzie błędu: Wykrywanie problemów ze sprzętem za pomocą Narzędzi do diagnostyki sprzętu.
  Uwaga:
Jeśli czynności opisane w tym dokumencie nie przyniosły rozwiązania problemu, konieczne może być skontaktowanie się z działem pomocy technicznej. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej lub oddaniem komputera do naprawy, spróbuj wykryć problemy za pomocą Narzędzi do diagnostyki sprzętu. Więcej informacji na temat testowania sprzętu w poszukiwaniu ewentualnych błędów znajdziesz w dokumencie pomocy HP Narzędzi do diagnostyki sprzętu. Jeżeli po wykonaniu testu wyświetlony zostanie komunikat z kodem błędu, skontaktuj się z HP (w języku angielskim), aby uzyskać dalszą pomoc. Zapisz numer błędu, aby móc go podać przedstawicielowi działu.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...