Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Na czarnym ekranie pojawia się komunikat o błędzie „Nie znaleziono systemu operacyjnego"

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych z systemem operacyjnym Windows XP i Windows 2000. Informacje dotyczące komputerów przenośnych z systemem operacyjnym Windows Vista i Windows 7, podano w Komputery przenośne HP - Postępowanie w przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie Boot Device not Found (Nie znaleziono urządzenia rozruchu).
Firma HP zaleca poniższe rozwiązanie w przypadku komunikatów o błędzie typu „błąd podczas uruchamiania” lub „czarny ekran”, które mogą pojawić się przed uruchomieniem systemów Windows XP lub Windows 2000.

Nie znaleziono systemu operacyjnego

Ten komunikat o błędzie może się pojawić z jednego lub kilku następujących powodów:
 • System BIOS komputera nie wykrywa dysku twardego.
 • Dysk twardy jest uszkodzony.
 • Główny rekord rozruchowy systemu Windows (MBR) na dysku twardym jest uszkodzony.
 • Nie działa partycja lub część dysku twardego zawierająca MBR systemu Windows.
Skorzystaj z jednej z poniższych metod, aby rozwiązać ten problem:

Czynność 1: Przetestuj dysk twardy

Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić dysk twardy w komputerze przenośnym za pomocą autotestu dysku twardego HP.
 1. Podłącz zasilacz do komputera przenośnego.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund, żeby wyłączyć komputer.
 3. Trzymając wciśnięty przycisk zasilania naciśnij i przytrzymaj klawisz F10, żeby włączyć komputer. Zwolnij klawisz F10 , gdy na ekranie komputera pojawi się tekst.
 4. Gdy uruchomi się narzędzie konfiguracji BIOS, za pomocą klawisza strzałki w prawo wybierz menu Narzędzia.
 5. Wybierz Autotest dysku twardego.
 6. Naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć test.
Podczas autotestu dysku twardego wyświetlany będzie Estimated test time (Szacowany czas testu). Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje przeprowadzenie testu szybkiego, szczegółowego oraz testu SMART.
Jeśli test nie powiedzie się, skontaktuj się z serwisem i pomocą techniczną HP, aby uzyskać instrukcje na temat zamawiania zamiennego dysku twardego.
Jeśli wszystkie testy zakończą się pomyślnie, oznacza to, że dysk twardy nie jest uszkodzony. Z reguły firma HP nie wymienia dysku twardego na gwarancji, jeśli powiedzie się test wykonany za pomocą narzędzia HP Hard Drive Self Test.
Uwaga:
Wiele problemów z komputerem jest związanych z usterkami oprogramowania, które znajduje się na dysku twardym. Zaawansowana funkcja autotestu dysku twardego HP naprawia błędy związane z oprogramowaniem znajdującym się na dysku twardym, ale nie przedstawia raportu o błędach. Po ukończeniu testu uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy problem z komputerem został rozwiązany.
Jeśli wszystkie testy zostaną pomyślnie ukończone, naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli nadal pojawia się komunikat „Nie znaleziono systemu operacyjnego", wykonaj Czynność 2.

Czynność 2: Napraw główny rekord rozruchowy (MBR)

Główny rekord rozruchowy (MBR – Master Boot Record) to część dysku twardego wykorzystywana przez komputer w celu uruchamiania systemu operacyjnego Windows. Jeżeli MBR jest uszkodzony, komputer nie uruchomi się. Główny rekord rozruchowy (MBR) można naprawić z pomocą płyty CD z systemem operacyjnym Windows dołączonej do komputera przenośnego HP. W celu przeprowadzenia naprawy MBR należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
 1. Włóż płytę z systemem operacyjnym Windows do napędu optycznego (CD lub DVD).
 2. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund, żeby wyłączyć komputer. Naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby uruchomić komputer.
 3. Po pojawieniu się monitu naciśnij klawisz Enter, żeby Uruchomić z płyty CD.
 4. W menu konfiguracji systemu Windows, naciśnij przycisk R, żeby uruchomić konsolę odzyskiwania.
 5. W wierszu C:\> wpisz FIXMBR i naciśnij klawisz Enter, żeby kontynuować.
 6. Po wyświetleniu pytania, czy chcesz napisać nowy MBR, naciśnij klawisz y, a następnie Enter.
 7. Po napisaniu MBR ponownie uruchom komputer, naciskając przycisk zasilania.
Uwaga:
Więcej informacji na temat korzystania z konsoli odzyskiwania systemu Windows można znaleźć na stronie Microsoft: Dodatkowe informacje na temat Konsoli odzyskiwania Windows (jęz. ang.).

Czynność 3: Ponownie zainstaluj system operacyjny Windows na dysku twardym

W celu przeprowadzenia ponownej instalacji system operacyjnego Windows XP na komputerze przenośnym HP należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie Komputery przenośne HP – Naprawa lub ponowna instalacja systemu Windows XP.

Czynność 4: Kontakt z HP

Jeśli nie można rozwiązać problemu stosując powyższe czynności, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy HP.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...