Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Problemy z instalacją systemu operacyjnego Windows XP

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP Pavilion i Compaq Presario, których system operacyjny jest zmieniany z Windows XP na Windows 7 lub Windows Vista. Ten dokument nie dotyczy komercyjnych komputerów przenośnych i komputerów stacjonarnych.
W kwietniu 2010 roku firma HP przestała dostarczać konsumenckich komputerów przenośnych z systemem operacyjnym Windows XP. Zależnie od tego, kiedy użytkownik uzyskał swoją kopię systemu Windows XP, firma Microsoft może już nie oferować dla niej ogólnodostępnej pomocy technicznej. Ogólnodostępna pomoc techniczna obejmuje m.in. sterowniki dla nowego sprzętu, zaktualizowane sterowniki, zabezpieczenia, poprawki, łatki lub aktualizacje oprogramowania.
Zmiana systemu operacyjnego na handlową wersję Windows XP na komputerze przenośnym HP będącym na gwarancji powoduje unieważnienie części tej gwarancji dotyczącej oprogramowania. Część gwarancji dotycząca oprogramowania obejmuje wyłącznie oryginalne oprogramowanie i system operacyjny dostarczone wraz z komputerem przenośnym. Nie obejmuje modyfikacji oprogramowania wykonanych po zakupie.
Gwarancja na sprzęt jest ważna w określonym okresie gwarancyjnym. Jeśli wystąpił problem ze sprzętem, możesz zostać poproszony o ponowne zainstalowanie oryginalnego systemu operacyjnego w celu sprawdzenia, czy problem jest spowodowany przez awarię sprzętową.
Znane problemy związane ze zmianą systemu operacyjnego z Vista lub Windows 7 do XP
W przypadku posiadania konsumenckiego komputera przenośnego HP Pavilion lub Compaq Presario dostarczonego z systemem Windows 7 lub Vista, zmiana systemu operacyjnego (OS) spowoduje kilka problemów funkcjonalnych. Wiele komponentów, takich jak karta dźwiękowa, graficzna, łączność z siecią, napędy lub inne urządzenia mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle. Przed zmianą systemu operacyjnego warto uzyskać informacje na temat wsparcia producentów sprzętu oraz zapoznać się z problemami napotykanymi przez innych użytkowników.
Firma Microsoft zaprzestała sprzedaży systemu operacyjnego XP i zapewnia ograniczone wsparcie dla istniejących instalacji. Zasady pomocy technicznej i użytkowania produktów firmy Microsoft znajdują się na jej stronie internetowej.
Producenci nowych składników sprzętowych nie oferują sterowników do systemu XP
Technologia produkcji sprzętu uległa zmianie od momentu wprowadzenia na rynek nowszych systemów operacyjnych Vista i Windows 7. Niektórzy producenci składników sprzętowych nie oferują wsparcia dla systemu XP. Po zmianie systemu operacyjnego komputerów HP Pavilion lub Compaq Presario, przeznaczonych dla systemu Windows Vista, na starszy, mogą wystąpić następujące problemy:
 • Firma HP nie zapewnia zgodnych z systemem Windows XP sterowników obsługujących dźwięk, wideo, grafikę, połączenia sieciowe, napędy lub inne urządzenia w tych komputerach.
 • Zmiana systemu operacyjnego może wymagać ponownej instalacji pierwotnego obrazu oprogramowania w przypadku rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wsparcia technicznego.
 • Nowszy sprzęt może zostać zaprojektowany z myślą o pracy z nowszym systemem operacyjnym, jak np. Vista lub Windows 7. Wskutek tego niektórzy producenci składników sprzętowych mogą nie oferować sterowników zgodnych z systemem Windows XP.
 • Nawet jeśli inna firma lub system Windows mogą dostarczyć sterowniki ogólne, umożliwiające działanie urządzeń, wydajność komputera HP może być mniejsza niż optymalna.
W celu wyszukania zgodnych sterowników należy skorzystać z usług Windows Update oraz HP Help & Support
Zarówno firma Microsoft jak i HP zapewniają narzędzie pomocne w lokalizacji zgodnych sterowników i oprogramowania. Niektórych aktualizacji nie można zainstalować dopóki nie zostaną zainstalowane inne aktualizacje, a komputer nie zostanie uruchomiony ponownie, w związku z czym należy kilkakrotnie uruchomić narzędzia aktualizacji.
 • Funkcja Windows Update stanowi część systemów operacyjnych Vista oraz Windows 7 i jest uruchamiana z dysku twardego. W przypadku systemu operacyjnego XP należy odwiedzić stronę internetową firmy Microsoft i uruchomić narzędzie internetowe. Aby uruchomić usługę Windows Update, należy wykonać poniższe czynności.
  1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę www.update.microsoft.com.
  2. Zaznacz opcje sprawdzania aktualizacji dla systemu operacyjnego i oprogramowania Microsoft, takiego jak Word, Excel lub Office.
  3. Zezwól programowi na przeskanowanie komputera w poszukiwaniu aktualizacji i poprawek. Najnowszy pakiet Service Pack systemu operacyjnego Windows XP, zawierający wszystkie sterowniki, których publikacja jest planowana przez firmę Microsoft, to SP3. Firma Microsoft nie planuje tworzenia nowych sterowników i oprogramowania dla systemu operacyjnego Windows XP.
 • Aplikacja HP Help & Support systemu operacyjnego XP zawiera pewne narzędzia konserwacyjne, jednak nie kieruje do narzędzi diagnostycznych Instant Support Professional Edition, które działają za pośrednictwem połączenia internetowego. Narzędzia zostały zaprojektowane dla znanych kombinacji sprzętu i systemu operacyjnego. Mogą one nie zapewnić aktualizacji dla określonego komputera przenośnego o nieznanej konfiguracji.
  1. Pobierz najnowszą wersję programu HP Help & Support do systemu operacyjnego XP pod adresem www.hp.com/go/helpandsupport.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz opcję Pomoc i wsparcie.
  3. Wybierz opcję Aktualizuj i postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
Uruchamianie programu HP Notebook Utilities dla systemu Windows XP
Notebooki HP są wyposażone w wyjątkowe funkcje, które stają się niedostępne po zainstalowaniu standardowego systemu operacyjnego Windows XP. Można wprawdzie znaleźć i zainstalować poszczególne narzędzia, jednak firma HP przygotowała pakiet SP27720 - Notebook Utilities dla systemu Windows XP zawierający zestaw narzędzi do obsługi notebooka. Wspomniane narzędzia umożliwiają kalibrację akumulatora, przełączanie ekranu za pomocą skrótów klawiszowych, szybkie blokowanie komputera i korzystanie z funkcji bezprzewodowych.
Pobierz i zapisz plik pakietu w komputerze. Nie uruchamiaj programu bezpośrednio z Internetu. Niektóre narzędzia sprawdzają dysk twardy pod kątem poprzednich wersji programu i wyświetlają komunikat z prośbą o odinstalowanie bieżącej wersji:
 1. Otwórz Panel sterowania, kliknij prawym klawiszem myszy nazwę programu i wybierz polecenie Odinstaluj w menu rozwijanym.
 2. Przed zainstalowaniem nowej wersji narzędzi wyłącz komputer i uruchom go ponownie.
Aktualizacja lub ponowna instalacja sterowników za pomocą Menedżera urządzeń
Jeżeli komputer przenośny nie rozpozna urządzenia USB lub sterownik nie zostanie prawidłowo zainstalowany, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Nie można uruchomić urządzenia. (wartość FailReasonString) Wartość będzie się zmieniać, zależnie od składnika sprzętowego, którego instalacja zakończyła się niepowodzeniem.
Urządzenie nie zostało znalezione, nie działa prawidłowo lub nie zainstalowano wszystkich sterowników. (Kod 10)
Jeżeli urządzenie, którego instalacja zakończyła się niepowodzeniem, jest zewnętrznym urządzeniem peryferyjnym, takim jak drukarka lub dysk twardy USB, odłącz, a następnie ponownie podłącz przewód w celu upewnienia się, że połączenie jest prawidłowe. Aby usunąć błąd i zainstalować zgodny sterownik, podłącz komputer do Internetu i zastosuj jedną lub więcej z poniższych czynności.
Zaktualizuj sterownik urządzenia
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Mój komputer.
 2. Wybierz opcję Właściwości, a następnie kartę Sprzęt.
 3. Kliknij przycisk Menedżer urządzeń, aby uruchomić Menedżera urządzeń.
  W Menedżerze urządzeń symbol graficzny z wykrzyknikiem (!) wewnątrz żółtego trójkąta służy do identyfikowania urządzenia, które nie zostało wykryte lub zainstalowane, przez co nie działa prawidłowo.
 4. Wybierz kartę Sterownik.
 5. Kliknij Aktualizuj sterownik i poczekaj aż system Windows przeszuka komputer i sieć w celu odnalezienia właściwego sterownika.
Dezinstalacja urządzenia HP i ponowna instalacja
 1. Otwórz program Menedżer urządzeń zgodnie z powyższymi instrukcjami.
 2. Wybierz niedziałające prawidłowo urządzenie oznaczone wykrzyknikiem (!) wewnątrz żółtego trójkąta i kliknij Odinstaluj.
 3. Zamknij Menedżera urządzeń i wyłącz komputer.
 4. Uruchom komputer ponownie i poczekaj aż system Windows wykryje urządzenia plug-and-play i zainstaluje sterowniki. Poczekaj aż system Windows przeszuka komputer i sieć w celu odnalezienia właściwego sterownika.
Ręczne wyszukiwanie i instalacja alternatywnych sterowników i programów
Jeżeli znasz numer modelu składnika sprzętowego, możesz wyszukać inne komputery korzystające ze składników tego samego producenta, a następnie wyszukać zgodne sterowniki. System operacyjny XP został skonstruowany w oparciu o starsze technologie, w związku z czym funkcjonalność jego sterowników jest ograniczona w porównaniu do sterowników systemu Windows 7.
Wyszukaj sterowniki stosowane w podobnych modelach z nowym systemem operacyjnym. Możesz odwiedzić stronę HP Drivers and Downloads (Sterowniki HP i pobieranie) w celu wyszukania zaktualizowanego oprogramowania sterowników urządzenia dla innych komputerów z danej serii produktów.
  Uwaga:
Przed przystąpieniem do instalacji innych sterowników lub oprogramowania należy zweryfikować, że są one zaprojektowane dla określonej wersji składnika sprzętowego. Zapoznaj się z plikiem Readme lub instrukcjami instalacji dotyczącymi zaktualizowanego pliku.
  Ostrzeżenie:
NIE WOLNO instalować losowych sterowników lub oprogramowania, ponieważ niezgodny program może spowodować nieprawidłowe działanie komputera lub uniemożliwić jego działanie całkowicie! Przykładowo, próba zainstalowania systemu BIOS dla procesora 32-bitowego Intel na komputerze z 64-bitowym procesorem AMD spowoduje, że komputer całkowicie przestanie działać, a przywrócenie go do poprzedniego stanu funkcjonalności może okazać się niemożliwe.
Ponowna instalacja poprzedniego systemu operacyjnego w przypadku nieprawidłowego działania komputera
W przypadku zmiany systemu operacyjnego na komputerze z Vista lub Windows 7 na Windows XP użytkownik prawdopodobnie zauważy, że funkcje takie jak dźwięk, napęd DVD czy też kamera internetowa przestały działać. W takiej sytuacji użytkownik sprawdza stronę internetową produktu w poszukiwaniu wsparcia dla posiadanego komputera przenośnego, lecz znajduje tam tylko niewiele sterowników dla systemu XP. Firma HP NIE zapewnia sterowników zgodnych z XP dla komputerów przeznaczonych dla systemu Vista lub Windows 7. Jeżeli komputer został dostarczony z zainstalowanym systemem operacyjnym innym niż XP, zgodnie z pisemną umową firma HP zapewnia pomoc techniczną odnośnie zainstalowanego sprzętu i oprogramowania pod warunkiem korzystania z pierwotnego systemu. Możesz wtedy ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny.
  Uwaga:
Możesz próbować korzystać ze sterowników i programów dostarczanych przez inne firmy. Jednak firma HP nie może zapewnić wsparcia technicznego lub rozwiązać mogących się pojawić potencjalnych problemów ze sprzętem do czasu przywrócenia poprzedniego systemu operacyjnego Vista lub Windows 7.
W celu rozwiązania problemów sprzętowych i programowych wymagana jest ponowna instalacja poprzedniego systemu operacyjnego zgodnie z poniższą instrukcją:
 • Jeśli dyski DVD HP Recovery dla systemu Windows Vista lub Windows 7 zostały utworzone podczas pracy w jednym z tych systemów, włóż dysk odzyskiwania do napędu i uruchom komputer ponownie, aby przywrócić poprzedni system operacyjny. Więcej informacji, patrz Przywracanie systemu HP (Windows Vista) lub Przywracanie systemu HP (Windows 7).
 • Jeśli nie utworzyłeś dysków HP Recovery DVD przed zmianą systemu na Windows XP, wymagane jest zamówienie zestawu dysków odzyskiwania od firmy HP. Zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej HP Jak znaleźć płyty przywracania?, aby uzyskać więcej informacji.
Instalacja dwóch systemów operacyjnych nie jest zalecana
Mimo że w sieci Internet dostępne są informacje dotyczące instalacji dwóch systemów operacyjnych na jednym komputerze, firma HP nie zapewnia wsparcia technicznego dla komputerów z zainstalowanymi dwoma systemami. Komputery z dwoma systemami operacyjnymi wymagają sterowników dla obu systemów, jednakże firma HP nie zapewnia sterowników dla komponentów, które nie są przeznaczone dla określonego systemu. Taka zmiana konfiguracji może wymagać ponownej instalacji pierwotnego obrazu oprogramowania w przypadku rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wsparcia technicznego.
Ponadto nawet jeśli użytkownik znajdzie uniwersalne sterowniki innych firm, umożliwiające instalację dwóch systemów operacyjnych na posiadanym komputerze, należy uwzględnić wielkość dysku twardego. Każdy system wymaga określonej ilości miejsca na dysku. Instalacja systemu Windows XP i Vista może znacznie ograniczyć ilość miejsca na dysku, uniemożliwiając instalację innych aplikacji i zmniejszając pożądaną wydajność i możliwości komputera.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...