Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Komputer nie uruchamia się i emituje sygnał dźwiękowy lub miga dioda LED

Ten dokument dotyczy komputerów przenośnych HP.
Jeśli komputer się nie uruchamia, kontrolki LED lub sygnały dźwiękowe mogą pomóc w zidentyfikowaniu problemu. Poniższe informacje opisują kody błędów migających kontrolek i sygnałów dźwiękowych.
Określone wzorce krótkich i długich mignięć, a także długie i krótkie sygnały dźwiękowe (jeśli dotyczy) wskazują na konkretne błędy. Sekwencja migania/sygnałów dźwiękowych oznacza typ błędu:
 • Czerwona dioda miga, wskazując główną kategorię błędu (długie mignięcia).
 • Biała dioda miga, wskazując pomocniczą kategorię błędu (krótkie mignięcia). Na przykład „3.5” oznacza 3 długie mignięcia na czerwono i 5 krótkich mignięć na biało.
 • Przerwa jednosekundowa po ostatnim mignięciu liczby głównej.
 • Przerwa dwusekundowa po ostatnim mignięciu liczby pomocniczej.
 • Sekwencje sygnałów kodów błędu są emitowane w przypadku pięciu powtórzeń wzoru, a potem wyłączane.
 • Sekwencje migania kodów błędów trwają do momentu odłączenia komputera lub naciśnięcia przycisku zasilania.
Uwaga:
Nie wszystkie diagnostyczne kody diod LED i kody dźwiękowe są dostępne w odniesieniu do wszystkich modeli komputerów.
Kategoria
Główny/pomocniczy kod
Opis problemu
Etapy rozwiązywania problemów
BIOS
2.2
Obszar główny (DXE) systemu BIOS został uszkodzony i binarny obraz odzyskiwania nie jest dostępny. Występuje też podczas aktualizowania systemu BIOS.
Zwykle nie trzeba nic robić.
 1. Poczekaj, aż aktualizacje i zmiany zostaną zakończone.
 2. Jeżeli aktualizacje się przeciągają, wypróbuj odzyskiwanie Sure Start.
BIOS
2.3
Zasady wbudowanego kontrolera wymagają od użytkownika wpisania ciągu klucza.
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi monitami.
 2. Jeżeli problem nadal występuje, wypróbuj odzyskiwanie Sure Start.
BIOS
2.4
Wbudowany kontroler sprawdza lub przywraca blok rozruchowy.
 1. Poczekaj, aż komputer podejmie próbę odzyskania systemu BIOS.
 2. Jeżeli problem nie ustąpi po kilku minutach,wypróbuj odzyskiwanie Sure Start.
Sprzęt
3.2
Czas oczekiwania wbudowanego kontrolera wygasł w oczekiwaniu na powrót systemu BIOS z inicjalizacji pamięci.
Wskazuje potencjalne uszkodzenie pamięci.
 1. Ponownie zainstaluj pamięć.
 2. Popraw konfigurację pamięci (popraw umieszczenie modułów DIMM i dopasowanie wielkości/typu).
 3. Przetestuj, używając sprawnej pamięci.
 4. Wymień uszkodzony podzespół.
Sprzęt
3.3
Czas oczekiwania wbudowanego kontrolera wygasł w oczekiwaniu na powrót systemu BIOS z inicjalizacji grafiki.
Wskazuje potencjalne uszkodzenie procesora grafiki.
Karty zintegrowane:
 1. W przypadku kart zintegrowanych sprawdź, czy procesor grafiki jest zintegrowany z procesorem, czy płytą systemową.
 2. W przypadku procesora grafiki zintegrowanego z procesorem wymień go na sprawny procesor.
 3. W przypadku konfiguracji zintegrowanej wymień płytę systemową i/lub procesor w razie potrzeby. Jeżeli karta rozszerzenia wymaga dodatkowego zasilania, upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony.
Karty niezintegrowane:
 1. Ponownie zainstaluj kartę graficzną, jeżeli to możliwe.
 2. Przetestuj ze sprawną kartą graficzną, jeżeli to możliwe.
 3. Wymień uszkodzony podzespół.
Sprzęt
3.4
Płyta systemowa wyświetla awarię zasilania (crowbar).*
Wskazuje potencjalną awarię zasilania.
 1. Zredukuj konfigurację (procesor, płyta systemowa, zasilacz, 1 moduł DIMM) i spróbuj znaleźć uszkodzony podzespół.
 2. Jeszcze bardziej zmniejsz liczbę podzespołów, jeżeli problem nadal występuje.
 3. Przetestuj, używając sprawnego zasilacza.
 4. Wymień uszkodzony podzespół.
 5. Jeżeli nie można potwierdzić źródła, wymień procesor, płytę główną i zasilacz.
Sprzęt
3.5
Nie można wykryć procesora.*
Wskazuje potencjalne uszkodzenie procesora.
 1. W razie możliwości ponownie zainstaluj procesor.
 2. W razie możliwości przetestuj ze sprawnym procesorem.
 3. Wymień uszkodzony podzespół.
 4. Wymień zarówno procesor, jak i płytę systemową, jeżeli nie można wykonać powyższych czynności.
Sprzęt
3.6
Procesor nie obsługuje włączonej funkcji.
Wysłano żądanie do procesora związane z funkcją, której nie ma.
 1. Wyczyść pamięć CMOS i nie używaj wybranego ustawienia.
 2. Jeżeli procesor obsługuje tę funkcję, wymień procesor.
Termiczne
4.2
Wykryto nadmierną temperaturę procesora.*
Wykryto przegrzewanie się procesora.
 1. Sprawdź, czy wentylatory działają prawidłowo.
 2. Wyczyść wentylatory.
 3. Wyczyść pamięć CMOS.
 4. Wymień pastę termiczną.
 5. Wymiana modułu CPU.
Termiczne
4.3
Wykryto nadmierną temperaturę otoczenia.
Ogólna temperatura komputera jest zbyt wysoka.
 1. Sprawdź, czy wentylatory działają.
 2. Wyczyść wentylatory.
 3. Wyczyść pamięć CMOS.
 4. Wymień czujnik temperatury.
 5. Wymień płytę systemową, jeżeli problem nadal występuje.
Termiczne
4.4
Wykryto nadmierną temperaturę MXM.
Karta graficzna MXM się przegrzewa.
 1. Sprawdź, czy wentylatory systemowe działają prawidłowo.
 2. Wyczyść wentylatory.
 3. Wyczyść pamięć CMOS.
 4. Wymień kartę MXM.
Płyta główna
5.2
Wbudowany kontroler nie może odnaleźć prawidłowego oprogramowania sprzętowego.
Nieprawidłowa pamięć ROM kontrolera.
 1. Wyjmij ostatnio zainstalowany sprzęt.
 2. Wyczyść pamięć CMOS.
 3. Zaktualizuj system BIOS podczas usuwania elementów, których to dotyczy.
 4. Przetestuj ze sprawnym podzespołem.
 5. Wymień podzespół lub płytę systemową w razie potrzeby.
Płyta główna
5.3
Upłynął czas oczekiwania wbudowanego kontrolera na system BIOS.
System BIOS nie może uzyskać dostępu do podzespołu w określonym czasie.
 1. Ponownie zainstaluj podzespół.
 2. Przetestuj ze sprawnym podzespołem.
 3. Wymień podzespół lub płytę systemową w razie potrzeby.
Płyta główna
5.4
Czas oczekiwania wbudowanego kontrolera wygasł w oczekiwaniu na powrót systemu BIOS z inicjalizacji płyty głównej.
Zbyt wolna inicjalizacja płyty systemowej w odniesieniu do podzespołu.
 1. Sprawdź, czy używany jest prawidłowy zasilacz.
 2. Wyczyść pamięć CMOS.
 3. Ponownie zainstaluj podzespoły.
 4. Przetestuj ze sprawnymi podzespołami.
 5. Wymień uszkodzone części.
Gwiazdka (*) wskazuje zdarzenie wyzwolone przez sprzęt; wszystkie inne zdarzenia są kontrolowane przez system BIOS.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...