Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Sprawdzanie komputera przenośnego za pomocą oprogramowania HP System Health Scan

Opis
Oprogramowanie HP System Health Scan automatycznie porównuje często występujące problemy z aktualnym stanem oprogramowania i urządzeń w celu wykrycia problemów, które mogą wystąpić podczas pracy z komputerem przenośnym. Ten dokument zawiera informacje na temat sposobu korzystania z aplikacji HP System Health Check w przypadku komputerów przenośnych.
  Uwaga:
Komputer musi być podłączony do Internetu, aby oprogramowanie HP System Health Scan mogło prawidłowo pracować. Oprogramowanie HP System Health Scan jest w pełni obsługiwane przez przeglądarkę Microsoft Internet Explorer w wersji 5.5 i wyższej oraz przez system Windows 98 SE oraz nowsze wersje Windows. Oprogramowanie HP System Health Scan nie jest obsługiwane przez przeglądarki inne niż Microsoft Internet Explorer.
HP System Health Scan posiada następujące funkcje:
 • Sprawdzanie aktualnej wersji oprogramowania, sterowników i BIOS HP na podstawie najnowszych wersji dostępnych na portalu internetowym HP. Jeśli wersja zainstalowana w komputerze jest stara, Health Scan wyświetli łącze do pobrania i zainstalowania nowszej wersji.
 • Wykrywanie stanu oprogramowania i sprzętu, który wskazuje na wystąpienie lub możliwość wystąpienia problemów. W przypadku wykrycia problemu HP System Scan wyświetla komunikaty diagnostyczne, które pomagają ustalić przyczyny i określić prawidłowy sposób rozwiązania problemu.
    Uwaga:
  HP System Health Scan nie wyświetla listy wszystkich sterowników i oprogramowania do Twojego komputera. Powiadomi Cię jedynie o nowszych wersjach sterowników i oprogramowania, które zostało zainstalowane w komputerze.
 • Udostępnianie narzędzia do diagnostyki sprzętu, które sprawdza funkcjonowanie podstawowych elementów komputera.
Rozwiązanie
Użyj poniższych informacji, aby poznać funkcje oprogramowania HP System Health Scan.
Pierwsze kroki
 • Kliknij to łącze, aby rozpocząć skanowanie za pomocą HP System Health Scan.
 • Lub w systemie Windows XP można uruchomić System Health Scan, klikając Start, Pomoc, a następnie Wsparcie i Rozwiąż problem. W Kroku 1 kliknij łącze Sprawdź komputer.
Sprawdzenie aktualizacji oprogramowania i często występujących problemów
Za pomocą połączenia z Internetem oprogramowanie HP System Health Scan sprawdza podstawowe informacje dotyczące komputera. Te charakterystyczne dla systemu informacje, takie jak wersje sterowników oraz oprogramowanie BIOS, jak również marka i model komputera przenośnego, są sprawdzane w bazie danych znanych problemów oraz ich przyczyn. Każda z poniższych okoliczności może spowodować wyświetlenie alertu podczas skanowania:
 • Wykryto błąd Windows.
 • Sugestie dotyczące optymalizacji wydajności komputera.
 • Dostępne są aktualizacje sterowników, BIOS oraz oprogramowania dla tego komputera.
Po przeprowadzeniu wstępnego skanowania zostaną wyświetlone wyniki (zobacz rys. 1).
Rys. : Wyniki skanowania stanu komputera
Kliknij element Więcej informacji, aby otrzymać określone informacje dotyczące danego problemu lub znalezionej aktualizacji i bezpośrednio pobrać zaktualizowane pliki do komputera, klikając opcję Kliknij tutaj, aby pobrać.
Korzystanie z narzędzia do diagnostyki sprzętu
Gdy zostaną wyświetlone wyniki wstępnego skanowania, System Health Scan umożliwia dalsze wsparcie w postaci Diagnostyki sprzętu. Aby rozpocząć korzystanie z diagnostyki sprzętu, kliknij kartę Diagnostyka sprzętu.
Rys. : Karta Diagnostyka sprzętu (nie można kliknąć obrazu)
Zaznacz pole obok urządzenia, które ma być zdiagnozowane i kliknij przycisk Uruchom wybraną diagnostykę.
Testowanie może potrwać wiele minut, w zależności od wybranego urządzenia. Po zakończeniu testowania wyniki wykażą, czy urządzenie jest prawidłowo zainstalowane i czy działa prawidłowo.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...