Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Witamy użytkowników drukarek Samsung

  Potrzebujesz pomocy dla drukarek Samsung? HP jest tu, by pomóc. Więcej informacji

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP i Compaq - tworzenie zestawu płyt odzyskiwania (Windows Vista)

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych HP i Compaq z systemem Windows Vista.
Za pomocą programu Recovery Disc Creation można utworzyć zestaw płyt odzyskiwania, które posłużą do przywrócenia komputera do pierwotnego stanu fabrycznego w przypadku poważnych problemów.
Stanowczo zalecane jest utworzenie zestawu płyt odzyskiwania jak najszybciej po zakupie komputera. W przypadku, gdy na komputerze stacjonarnym HP lub Compaq z systemem Windows Vista nie zainstalowano oprogramowania HP Recovery CD Creator lub gdy płyty odzyskiwania nie zostały utworzone zanim doszło do uszkodzenia lub usunięcia partycji odzyskiwania, konieczne będzie odnalezienie w Internecie zestawu płyt odzyskiwania dla danego modelu komputera albo zainstalowanie nowego systemu operacyjnego.
Program Recovery Disc Creation może zostać wykorzystany do utworzenia tylko jednego zestawu płyt odzyskiwania dla danego komputera. Zestaw płyt odzyskiwania zawiera pierwotny system operacyjny, sterowniki i oprogramowanie zainstalowane fabrycznie na komputerze.
Funkcje i istotne informacje
Poniżej przedstawiona została lista funkcji i istotnych informacji dotyczących programu Recovery Disc Creation:
 • Program Recovery Disc Creation tworzy zestaw płyt odzyskiwania systemu na czystych, przeznaczonych do zapisu płytach. Firma HP zaleca korzystanie z czystych płyt DVD+R (jeśli są obsługiwane). W związku z tym, że płyty odzyskiwania są bardzo istotne, zaleca się korzystanie z płyt zaufanych producentów. Należy przygotować około 2 czystych płyt DVD+R (lub około 11 czystych płyt CD). O liczbie wymaganych płyt program Disc Creator informuje na początku procesu.
    Uwaga:
  Płyty Mini-disc nie są zgodne z programem Recovery Disc Creation.
 • Tymczasowo wyłącz Kontrolę konta użytkownika systemu Windows, jeżeli funkcja ta jest włączona. Pozwoli to zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów podczas tworzenia płyt.
 • Program Disc Creation pozwala na utworzenie tylko jednego pełnego zestawu płyt.
 • Do utworzenia zestawu płyt odzyskiwania w programie Disc Creation konieczna jest nieuszkodzona partycja odzyskiwania (Recovery D:) do utworzenia zestawu płyt. Nieuszkodzona partycja odzyskiwania to taka, która nie została zmodyfikowana ani usunięta.
 • Proces tworzenia zajmuje około 30 minut na każdą płytę DVD. Nie jest konieczne, aby cały zestaw płyt odzyskiwania został utworzony podczas jednej sesji.
 • Pracę programu Disc Creation można przerwać w dowolnym momencie, z wyjątkiem procesu zapisywania (nagrywania), poprzez kliknięcie przycisku Abort (Przerwij). Podczas następnego uruchomienia programu Disc Creation jego praca zostanie wznowiona od momentu, w którym została przerwana.
Tworzenie płyt odzyskiwania w systemie Windows
Aby utworzyć zestaw płyt do przywracania systemu, wykonaj poniższe czynności:
  Uwaga:
Użyj płyt DVD+R, jeżeli napęd optyczny obsługuje ten typ płyt. Niektóre wersje programu Recovery Disc Creator nie działają z niektórymi rodzajami płyt (na przykład CD-RW, DVD-RW i DVD+RW). Płyty Mini-disc nie są zgodne z programem Recovery Disc Creator.
  Uwaga:
Jeśli podczas tworzenia płyt odzyskiwania uruchomione jest oprogramowanie szyfrowania dysku, mogą wystąpić błędy weryfikacji pliku. W przypadku korzystania z oprogramowania szyfrowania dysku, takiego jak BitLocker, wyłącz opcję szyfrowania przed rozpoczęciem tworzenia płyt odzyskiwania.
 1. Odłącz komputer od Internetu i zamknij inne programy.
  Tworzenie płyt odzyskiwania intensywnie wykorzystuje zasoby komputera.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie Wszystkie programy.
 3. Kliknij pozycję PC Help & Tools, a następnie Recovery Disc Creation, aby uruchomić program.
  Zostanie wyświetlony ekran Welcome (Witamy).
  Rys. : Okno Welcome (Witamy) programu Recovery Manager
  Okno Welcome (Witamy) programu Recovery Manager
 4. Kliknij przycisk Next (Dalej) na każdym ekranie, aby uruchomić proces tworzenia płyt.
  Zostanie wyświetlone okno z liczbą czystych płyt wymaganych do utworzenia pełnego zestawu odzyskiwania.
    Uwaga:
  Płyty Mini-disc nie są zgodne z programem Recovery Disc Creation.
  Rys. : Komunikat z liczbą wymaganych płyt
  Komunikat z liczbą wymaganych płyt
 5. Płyty należy ponumerować trwałym flamastrem na wypadek konieczności wykorzystania ich do odzyskania systemu.
  Na przykład w przypadku 10 płyt CD oznakuj je w następujący sposób: 1 z 10, 2 z 10, 3 z 10 itd. W przypadku płyt DVD oznakuj pierwszą z nich 1 z 2 i drugą 2 z 2.
 6. Aktywuj przycisk Next (Dalej), wkładając pierwszą czystą płytę do napędu i zamykając szufladę. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
    Uwaga:
  Jeśli na początku procesu tworzenia płyty zostanie wyświetlony poniższy komunikat autoodtwarzania, zamknij go (kliknij symbol x w prawym górnym rogu komunikatu). Komunikat ten nie ma nic wspólnego z tworzeniem płyt odzyskiwania.
  Rys. : Komunikat autoodtwarzania
  Komunikat autoodtwarzania
  Zostanie wyświetlone okno weryfikacji, informujące o wybranym typie płyty i liczbie potrzebnych płyt.
  Rys. : Okno weryfikacji płyty
  Okno weryfikacji płyty
 7. Kliknij przycisk Dalej.
    Przestroga:
  Anulowanie procesu w momencie zapisu może spowodować, że płyta zostanie uszkodzona i będzie bezużyteczna. Przed anulowaniem należy zatem poczekać, aż zapisywanie i weryfikacja dobiegną końca, a na ekranie wyświetlony zostanie monit o włożenie do napędu kolejnej płyty.
    Uwaga:
  Jeżeli proces tworzenia płyt zostanie anulowany automatycznie podczas zbierania plików, należy tymczasowo wyłączyć Kontrolę konta użytkownika systemu Windows.
  Zostanie wyświetlony ekran procesu programu Recovery Manager. Podczas wyświetlania tego ekranu zachodzi kilka procesów:
  • Zbieranie plików - Program zbiera wymagane pliki z partycji odzyskiwania.
  • Zapisywanie plików na płytę – Program nagrywa pierwszą płytę.
  • Sprawdzenie zawartości płyty CD lub DVD – Program sprawdza zawartość każdej płyty.
   Rys. : Ekran procesu programu Recovery Manager
   Ekran procesu programu Recovery Manager
 8. Poczekaj na komunikat o pomyślnym utworzeniu płyty.
  Rys. : Komunikat o pomyślnym utworzeniu płyty
  Komunikat o pomyślnym utworzeniu płyty
 9. Taca napędu zostanie automatycznie wysunięta. Jeśli płyta jeszcze nie została opisana, oznakuj ją trwałym flamastrem w następujący sposób: 1 z _ (łączna liczba płyt).
 10. Oznakuj następną płytę w następujący sposób: 2 z _, a następnie umieść ją w szufladzie płyty.
    Uwaga:
  Na pulpicie może zostać wyświetlony komunikat autoodtwarzania. W takim wypadku zamknij go, klikając symbol x w prawym górnym rogu. Komunikat ten nie ma nic wspólnego z tworzeniem płyt odzyskiwania.
  Ten sam proces rozpocznie się dla płyty 2 oraz kolejnych, jeżeli będą one potrzebne. Po pomyślnym nagraniu każdej płyty zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający pomyślne utworzenie płyty, a następnie taca napędu wysunie się automatycznie, umożliwiając wyjęcie płyty.
  Kontynuuj tworzenie płyt aż do wyświetlenia poniższego komunikatu.
  Rys. : Komunikat ukończenia pracy programu System Recovery Discs Creation
  Komunikat o ukończeniu tworzenia płyty
 11. Kliknij przycisk Zakończ.
 12. Upewnij się, że płyty zostały odpowiednio oznakowane i odłóż je w bezpieczne miejsce.
    Przestroga:
  Utworzone płyty należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Należy przechowywać je w bezpiecznym i ciemnym miejscu. Płyt nie należy przechowywać w miejscu, w którym byłyby narażone na działanie promieni słonecznych, gdyż z czasem mogłoby to doprowadzić do utraty zapisanych na nich danych.
 13. W przypadku ponownego uruchomienia programu Recovery Disc Creation po utworzeniu zestawu płyt, wyświetlony zostanie ekran informujący o tym, że dozwolone jest utworzenie wyłącznie jednego zestawu płyt odzyskiwania. W takiej sytuacji można jedynie kliknąć przycisk OK i zamknąć program. Jeżeli zestaw płyt odzyskiwania jest niekompletny lub uszkodzony i wyświetlony zostanie ten komunikat, nowe płyty należy zdobyć w inny sposób. Patrz Komputery HP - Szukasz płyt przywracania?
  Rys. : Komunikat odmowy utworzenia płyty
  Komunikat odmowy utworzenia płyty
Rozwiązywanie problemów z weryfikacją płyty
Jeżeli płyta zostanie wysunięta i pojawi się komunikat o błędzie weryfikacji płyty, oznacza to, że nie została ona nagrana prawidłowo. NIE wychodź z procesu tworzenia płyty odzyskiwania systemu. Zamiast tego włóż inną płytę w celu ukończenia procesu. Jeśli błąd ten pojawi się ponownie, spróbuj użyć płyty innej marki.
Jeżeli proces przebiegnie niepomyślnie i zajdzie konieczność zamówienia płyt do przywracania systemu, patrz część Jak znaleźć płyty przywracania?.
Dodatkowe pytania i odpowiedzi
Nie mogę utworzyć więcej niż jednego zestawu płyt odzyskiwania. Dlaczego?
Ze względu na umowy licencyjne z firmą Microsoft oprogramowanie do tworzenia płyt odzyskiwania umożliwia utworzenie wyłącznie jednego zestawu płyt odzyskiwania.
Na początku procesu tworzenia płyt pojawia się okno autoodtwarzania. Co należy zrobić?
Rys. : Komunikat autoodtwarzania
Komunikat autoodtwarzania
Zamknij okno autoodtwarzania, klikając przycisk zamykania (x) w prawym górnym rogu okna. Komunikat autoodtwarzania jest związany z systemem Windows i nie ma nic wspólnego z programem do tworzenia płyt odzyskiwania.
Zamawianie płyt do przywracania systemu
Płyty do przywracania systemu można zamówić w firmie HP. Więcej informacji znajduje się w części Jak znaleźć płyty przywracania?.
Co należy zrobić, jeżeli podczas procesu nagrywania płyty pojawi się komunikat o błędzie?
Błąd może wynikać z zastosowania niewłaściwego nośnika lub nośnika niskiej jakości. Spróbuj przeprowadzić zapis na płycie innego producenta.
Poniższy komunikat może oznaczać, że na zastosowanej płycie już znajdują się inne dane. Sprawdź, czy stosowane płyty są czyste.
Rys. : Komunikat o błędzie płyty
Komunikat o błędzie płyty
Poniższy komunikat może oznaczać, że zastosowana płyta jest innego typu, niż użyta na początku procesu. Sprawdź, czy wszystkie nośniki są tego samego typu.
Rys. : Komunikat o błędzie typu płyty
Komunikat o błędzie typu płyty
Komputer znajomej osoby ma uszkodzony dysk twardy i nie można go uruchomić. Posiadam identyczny model komputera. Czy możliwe jest utworzenie zestawu płyt odzyskiwania na moim komputerze i pożyczenie płyt znajomej osobie?
Tak, jest to możliwe, ale na żadnym z komputerów nie będzie już można utworzyć kolejnego zestawu płyt odzyskiwania. Oznacza to, że na obu komputerach trzeba będzie korzystać z tego samego zestawu płyt lub konieczne będzie zamówienie osobnego zestawu płyt od firmy HP (o ile HP dysponuje takim zestawem).
Czy ten sam zestaw płyt odzyskiwania można wykorzystać w innym modelu komputera?
Nie, płyty odzyskiwania utworzone na danym komputerze mogą być wykorzystywane tylko w komputerach tego samego modelu.
Dlaczego płyty wielokrotnego zapisu nie mogą być użyte podczas tworzenia płyt odzyskiwania?
Można utworzyć tylko jeden zestaw płyt odzyskiwania. W związku z tym, że dane na płytach typu RW można zastąpić innymi, ten typ nośnika nie jest obsługiwany, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu zestawu płyt odzyskiwania.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...