Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Rozwiązywanie problemów z bezprzewodowymi klawiaturami i myszami

Ten dokument dotyczy komputerów stacjonarnych i All-in-One HP z bezprzewodową klawiaturą i myszą.
Czynności opisanie w tym dokumencie umożliwią rozwiązanie różnych problemów z bezprzewodową klawiaturą i myszą.
  Uwaga:
Dokument przedstawia rozwiązania najczęstszych problemów dotyczących bezprzewodowych klawiatur i myszy. Jeśli dany problem nie jest wymieniony w niniejszym dokumencie lub nie używasz klawiatury bądź myszy bezprzewodowej, skorzystaj z jednego z poniższych dokumentów pomocy technicznej:
Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem
Zapoznaj się z poniższymi przykładami, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje produktów bezprzewodowych są omówione w tym dokumencie.
Rys. : Przykłady bezprzewodowych klawiatur i myszy
Przykłady bezprzewodowych klawiatur i myszy
Przykłady odbiorników USB i innych wtyczek
Z przyciskiem łączności
Bez przycisku łączności
Wtyczki USB z przyciskiem łączności
Wtyczki USB bez przycisku łączności
Przykłady klawiatury bezprzewodowej
Z przyciskiem łączności
Bez przycisku łączności – nie można ponownie synchronizować
Z przyciskiem łączności
Bez przycisku łączności
Przykłady myszy bezprzewodowych
Z przyciskiem łączności
Bez przycisku łączności – nie można ponownie synchronizować
Myszy z przyciskiem łączności
Myszy bez przycisku łączności
Konfiguracja bezprzewodowej klawiatury i myszy
Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować bezprzewodową klawiaturą i mysz przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów.
 1. Podłącz odbiornik USB do gniazda USB komputera.
  Jeżeli komputer dostarczono z ponownie zainstalowaną wtyczką USB, pomiń ten krok.
  Rys. : Odbiornik USB i port
  Podłączanie odbiornika
    Uwaga:
  Jeżeli konfigurujesz komputer po raz pierwszy, sprawdź, czy w opakowaniu znajduje się bezprzewodowy odbiornik USB. Niektóre komputery stacjonarne i All-in-One HP mają już zainstalowany bezprzewodowy odbiornik USB, dlatego nie znajduje się w opakowaniu ani nie jest pokazany w opakowaniu.
  Rys. : Przykłady miejsc, gdzie wtyczki mogą się znajdować w opakowaniu
  Miejsca w opakowaniu, w których można szukać wtyczki
 2. Wyłącz komputer.
 3. Upewnij się, że plastikowa taśma została ściągnięta z baterii.
  Rys. : Taśma na baterii
  Taśma na baterii
 4. Upewnij się, że baterie są włożone zarówno do bezprzewodowej myszy, jak i klawiatury.
 5. Upewnij się, że przełącznik myszy bezprzewodowej jest ustawiony w pozycję On (wł.).
  Przełącznik znajduje się na spodzie bezprzewodowej myszy i klawiatury.
  Niektóre modele klawiatury mogą mieć włącznik zasilania. Przestaw go w pozycję ON (WŁ.).
 6. Upewnij się, że baterie w klawiaturze i myszy nie są rozładowane.
  • W przypadku większości modeli bezprzewodowej klawiatury HP miga dioda LED, gdy poziom baterii jest niski.
  • Niektóre modele klawiatury mają wbudowany akumulator litowo-jonowy. Jeżeli dioda LED miga, podłącz klawiaturę do dowolnego urządzenia ładującego USB za pomocą kabla micro USB.
   Rys. : Podłączanie modelu klawiatury AH0G do urządzenia ładującego
   Podłączanie klawiatury do urządzanie ładującego USB
  1. Wskaźnik LED stanu baterii
  2. Kabel micro USB do ładowania urządzenia
 7. Włącz komputer.
Bezprzewodowa klawiatura lub mysz nie działa
Jeśli klawiatura lub mysz bezprzewodowa nie działają, wykonuj kolejno podane czynności, sprawdzając urządzenie po każdej z nich, aż zaczną działać.
 1. Podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do wolnego gniazda USB komputera.
 2. Jeżeli na spodzie myszy jest wyłącznik, upewnij się, że jest ustawiony w pozycję On, a następnie sprawdź, czy dioda na myszy zaświeci się po przestawieniu wyłącznika w pozycję ON oraz czy kontrolka klawisza Caps Lock się świeci. W przypadku niektórych modeli klawiatury, które są wyposażone w przełącznik zasilania, upewnij się, że on także jest ustawiony w pozycji On.
 3. Wymień baterie na nowe baterie alkaliczne i sprawdź, czy są prawidłowo włożone. W przypadku, gdy mysz lub klawiatura nie działają, należy wymienić ich baterie, nawet jeżeli oprogramowanie myszy/klawiatury wskazuje, że obecne baterie nie są jeszcze zużyte.
  Zdejmij osłonę komory baterii, aby uzyskać do nich dostęp. Osłona komory baterii znajduje się pod spodem klawiatury. Wymieniając baterię, zwróć uwagę na symbol bieguna dodatniego (znak +) wydrukowany przy komorze baterii lub osłonie baterii. Sprawdź, czy biegun dodatni baterii jest zwrócony w stronę komory baterii oznaczoną znakiem +.
    Uwaga:
  Niektóre modele klawiatury wyposażone są we wbudowane akumulatory.
  Rys. : Przykład lokalizacji baterii – rzeczywista lokalizacja może być inna
  Przykład lokalizacji baterii – rzeczywista lokalizacja może być inna
 4. Umieść mysz lub klawiaturę bliżej odbiornika bezprzewodowego. Odbiornik to urządzenie, które odbiera sygnał bezprzewodowy z klawiatury i myszy, a następnie przekazuje otrzymane dane do komputera. Sprawdź, czy klawiatura i mysz znajdują się nie dalej niż 30 cm od odbiornika.
 5. Odłącz inne urządzenia, w tym:
  • Drukarki
  • Dysk USB
  • Zewnętrzne urządzenia pamięci masowej, dyski twarde USB
  • Smartfony
  • Głośniki
  • Skanery
  • Inne urządzenia USB z wyjątkiem urządzenia nadawczo-odbiorczego
 6. Większość bezprzewodowych klawiatur i myszy HP pracuje na częstotliwości 2,4 GHz. Niektóre urządzenia elektryczne również pracujące na częstotliwości 2,4 GHz mogą wywoływać zakłócenia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, oddal te urządzenia. Przykłady urządzeń elektrycznych pracujących na częstotliwości 2,4 GHz:
  • Kuchenki mikrofalowe
  • Stacje bazowe telefonów bezprzewodowych
  • Urządzenia Bluetooth (mikrofon, zestaw słuchawkowy, głośniki itp.)
  • Alarm samochodu
  • Router sieciowy Wi-Fi
  • Bezprzewodowe sieci danych ZigBee/IEEE 802.15.4
    Uwaga:
  Zaleca się, żeby urządzenia nadawczo-odbiorcze USB znajdowały się z dala od dysków flash USB 3.0 oraz zewnętrznych dysków twardych USB 3.0. Częstotliwość radiowa USB 3.0 zakłóca działanie urządzeń pracujących na częstotliwości 2,4 GHz.
 7. Ponownie uruchom komputer. Przynajmniej tymczasowo może to rozwiązać problem, co umożliwi wykonanie pozostałych czynności w celu rozwiązania problemu.
 8. Jeżeli bezprzewodowa klawiatura i mysz mają przyciski łączności, ponownie zsynchronizuj połączenia klawiatury i myszy.
 9. Jeżeli mimo wyjęcia i ponownego włożenia odbiornika bezprzewodowego problem nadal występuje, użyj innego portu USB. Jeżeli odbiornik bezprzewodowy jest podłączony z tyłu komputera stacjonarnego, spróbuj użyć portu USB z przodu komputera, jeżeli taki istnieje.
    Uwaga:
  Większość odbiorników USB HP wykorzystuje częstotliwość radiową 2,4 GHz. Zaleca się, żeby odbiornik USB znajdował się z dala od dysków flash USB 3.0 oraz zewnętrznych dysków twardych USB 3.0. Częstotliwość radiowa USB 3.0 zakłóca działanie urządzeń pracujących na częstotliwości 2,4 GHz.
 10. Jeśli problem występuje nadal, podłącz klawiaturę, mysz i odbiornik do innego komputera. Jeżeli klawiatura i mysz nie działają na komputerze, jeden z elementów zestawu (mysz, klawiatura, odbiornik) może być uszkodzony lub może nie przesyłać sygnału zgodnego z pozostałymi urządzeniami. Może być konieczna wymiana urządzenia.
    Uwaga:
  Niektóre urządzenia będą działać tylko w zestawie, dlatego może być konieczna wymiana zarówno myszki, jak i klawiatury, nawet jeśli tylko jeden element jest uszkodzony.
  Jeżeli problem nie został rozwiązany, kontynuuj rozwiązywanie problemów, wykonując czynności opisane w poniższych sekcjach.
Mysz nie przesuwa się prawidłowo (wskaźnik przeskakuje)
Jeżeli wskaźnik myszy nie przesuwa się prawidłowo, często się zatrzymując podczas ruchu myszy, wykonaj niżej opisane czynności.
 • Zmień powierzchnię pod myszą. Umieść mysz na jasnej podkładce lub na kartce białego papieru i sprawdź jej działanie. Używaj myszy bezprzewodowej na nieprzezroczystej powierzchni. Mysz bezprzewodowa może działać nieprawidłowo na szkle oraz powierzchni karbowanej, przezroczystej, odblaskowej lub prześwitującej.
 • Wymień baterie. Zdejmij osłonę komory baterii i wymień je.
 • Wyczyść małą soczewkę z tworzywa. Wyczyść soczewkę pod spodem myszy za pomocą wilgotnej szmatki lub wacika bawełnianego.
 • Umieść mysz bliżej odbiornika. Sprawdź, czy klawiatura i mysz są nie dalej niż 30 cm od odbiornika.
 • Usuń wszelkie inne obiekty. Oddal wszelkie przedmioty znajdujące się między klawiaturą, myszą i odbiornikiem, szczególnie głośniki.
 • Usuń wszelkie duże metalowe powierzchnie. Jeżeli używasz myszy lub klawiatury blisko dużych metalowych powierzchni, przesuń odbiornik, mysz i klawiaturę w inne miejsce, położone dalej od metalowej powierzchni.
 • Ponownie włóż odbiornik bezprzewodowy lub użyj innego portu USB. Zaleca się, żeby odbiornik USB znajdował się z dala od dysków flash USB 3.0 oraz zewnętrznych dysków twardych USB 3.0.
Brak reakcji na naciśnięcie klawiszy, znaki pojawiają się po kilku sekundach, podczas pisania pojawiają się nieprawidłowe znaki lub klawiatura numeryczna nie działa
Klawisz klawiatury zaklinował się
Jeśli klawisz fizycznie zaklinował się w pozycji wciśniętej, nie oznacza to jeszcze, że konieczna jest wymiana klawiatury. Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać ów problem.
  Uwaga:
Instrukcje te nie mają zastosowania do wbudowanych klawiatur komputerów przenośnych.
 1. Jeżeli klawiatura z zaciętym klawiszem jest w dalszym ciągu objęta gwarancją, przed wyjęciem klawisza warto skontaktować się z firmą HP, aby sprawdzić, czy klawiaturę można wymienić. Jeżeli klawisz zaciął się z powodu płynu lub innej substancji, która dostała się do wnętrza klawiatury, czyszczenie może okazać się jedynym rozwiązaniem, aby ją uratować.
    Uwaga:
  Rozważ wymianę całej klawiatury, jeśli jest to cienka bezprzewodowa klawiatura, ponieważ wymiana pojedynczego klawisza może okazać się bardzo trudna.
 2. Wyłącz klawiaturę i wyjmij baterię przed przystąpieniem do działania, jeśli zdecydujesz się wyczyścić ją samodzielnie.
 3. Włóż płaski nóż (lub podobne narzędzie) pod klawisz i podważ go.
  Rys. : Przykład przedstawiający wyjmowanie i czyszczenie zaklinowanego klawisza
  Wyjmowanie zaklinowanego klawisza
 4. Wyczyść jego spodnią powierzchnię oraz gniazdo w klawiaturze za pomocą wacika zwilżonego alkoholem.
    Uwaga:
  Włóż niewielki metalowy drucik znajdujący się w dłuższych klawiszach, takich jak spacja i enter. Przed ponownym włożeniem klawisza do klawiatury konieczne jest umieszczenie drucika w klawiszu i w klawiaturze.
 5. Wciśnij klawisz z powrotem na miejsce.
Zwiększenie żywotności baterii klawiatury i myszy
Zastosowanie się do wskazówek opisanych poniżej pozwoli lepiej wykorzystać energię baterii w klawiaturze i myszy.
 • Przesuwaj klawiaturę i mysz bliżej odbiornika, gdy nie są używane.
 • Użyj baterii alkalicznych podczas wymiany baterii. Akumulatorki lub baterie innego typu mogą nie zapewnić tak długiego czasu pracy.
 • Nie używaj myszy na szklanej powierzchni.
 • Nie używaj myszy na ciemnej powierzchni. Używaj myszy na jasnej, nieprzezroczystej powierzchni.
 • Upewnij się, że przełącznik myszy lub klawiatury jest w pozycji Off, jeżeli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad 30 minut), a mysz jest wyposażona w przełącznik On/Off.
  Rys. : Przykłady przełączników On/Off
  Przełącznik On/Off na bezprzewodowej myszy i klawiaturze

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...