Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP - Wyświetlacz lub monitor nic nie wyświetla (jest czarny) po włączeniu komputera

Wyświetlacz jest podłączony do komputera, ale nic się na nim nie wyświetla. Użyj procedury opisanej w niniejszym dokumencie, aby rozwiązać ten problem lub aby ustalić, czy ekran jest uszkodzony.
Niniejszy dokument opisuje, jak rozwiązywać problemy z połączeniem z wyświetlaczem (lub telewizorem używanym jako wyświetlacz) a komputerem. Jeśli posiadasz komputer z wbudowanym wyświetlaczem, taki jak komputer All-in-One HP lub Compaq lub komputer HP TouchSmart, zobacz Po uruchomieniu komputera ekran pozostaje pusty.
Niniejszy dokument pozwala ustalić, czy czarny lub pusty ekran jest spowodowany przez komputer, sygnał wideo przesyłany do wyświetlacza, czy sam wyświetlacz.
  Uwaga:
Niniejszy dokument nie opisuje problemów związanych z korzystaniem z kabli HDMI i wyświetlaczy. Informacje na temat rozwiązywania problemów z kablami HDMI znajdują się w Rozwiązywanie problemów z obrazem i dźwiękiem przesyłanym po HDMI.
Przed rozpoczęciem
Wykonaj następujące czynności, aby przygotować się do procedury rozwiązywania problemów:
 • Wyłącz komputer.
 • Odłącz wszystkie urządzenia od komputera, z wyjątkiem myszy i klawiatury. Dotyczy to także odłączenia kamer internetowych, urządzeń USB, pamięci flash, kart pamięci do aparatu i innych wyświetlaczy.
 • Jeśli wyświetlacz ma odłączany kabel, postaraj się o drugi kabel do wyświetlacza do celów testowych.
 • Odłącz przewód zasilania wyświetlacza, odczekaj około 30 sekund, ponownie podłącz przewód, a następnie włącz wyświetlacz. Spowoduje to zresetowanie elektroniki wyświetlacza. Sprawdź, czy wyświetlacz jest zasilany oraz czy po naciśnięciu przycisku zasilania świeci się lampka zasilania. Jeśli lampka wyświetlacza pozostaje wyłączona, wyświetlacz nie otrzymuje zasilania z gniazdka elektrycznego w ścianie lub z zasilacza sieciowego.
Sprawdź zasilanie
Odłącz kabel wideo od wyświetlacza i upewnij się, że przewód zasilania wyświetlacza jest podłączony do gniazda elektrycznego.
Po podłączeniu wyświetlacza do gniazda elektrycznego, naciśnij przycisk zasilania na wyświetlaczu. Na obudowie wyświetlacza znajduje się kontrolka zasilania. Jak zachowuje się kontrolka?
 • Jeśli kontrolka zasilania świeci się, wyświetlacz jest zasilany. Wtedy przejdź do Wsłuchaj się w pracę komputera i zwróć uwagę na lampki.
 • Jeśli kontrolka nie świeci się po naciśnięciu przycisku zasilania, oznacza to, że wyświetlacz nie jest zasilany lub jest uszkodzony. Sprawdź wszystkie poniższe pozycje przed rozpoczęciem serwisowania lub zwrotem wyświetlacza:
  • Sprawdź, czy w gnieździe elektrycznym jest prąd oraz czy gniazdo jest odpowiednie do zasilania wyświetlacza.
  • Podłącz wyświetlacz do innego gniazda elektrycznego.
  • Podłącz inny kabel zasilający.
  Jeśli kontrolka zaświeci się, oznacza to, że wyświetlacz jest zasilany. Przejdź do następnej sekcji.
Wsłuchaj się w pracę komputera i zwróć uwagę na lampki
W celu ustalenia, czy problem jest spowodowany przez komputer, włącz komputer i posłuchaj, jak pracuje. Przyjrzyj się lampkom komputera. Co zauważasz?
 • Jeśli po włączeniu komputera wydawany jest sygnał dźwiękowy, karta, kabel, moduł pamięci lub procesor wewnątrz komputera mogą być poluzowane. Przejdź do sekcji Zamocuj luźne elementy wewnętrzne, aby sprawdzić, czy elementy wewnętrzne nie poluzowały się.
 • Czy słyszysz, jak obraca się wentylator komputera? Jeśli nie słyszysz dźwięku wentylatorów oraz lampki zasilania na komputerze nie świecą się, problem dotyczy komputera, nie wyświetlacza. Aby kontynuować rozwiązywanie problemów z komputerem, który się nie uruchamia, skorzystaj z dokumentu Rozwiązanie wspomagane HP - Rozwiązywanie problemów dotyczących braku zasilania lub rozruchu.
 • Jeśli słyszysz dźwięk obracającego się wentylatora komputera, lampki na komputerze świecą się, przyczyną problemu są prawdopodobnie kablowe połączenie wideo lub wyświetlacz. Przejdź do następnej sekcji.
Zresetuj wyświetlacz
Podczas pierwszej konfiguracji lub w pewnych okolicznościach sygnału wyświetlacz może mieć problem z przełączeniem się na nową rozdzielczość obrazu. Nie wyłączaj ani uruchamiaj ponownie komputera. Zamiast tego wykonaj następujące czynności:
Na ekranie powinien zostać wyświetlony obraz z komputera. Jeśli się nie wyświetla, kontynuuj rozwiązywanie problemu.
Na ekranie wyświetlany jest komunikat
Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy na wyświetlaczu wyświetlane są wbudowane komunikaty.
 1. Podłącz kabel wideo i włącz komputer.
 2. Włącz wyświetlacz i zaczekaj około dziesięciu sekund na uruchomienie komputera.
 3. Podczas uruchamiania komputera odłącz kabel wideo. Co się dzieje?
Sprawdź kabel wideo oraz styki wideo pod kątem uszkodzeń
Sprawdź kabel wideo oraz styki wideo pod kątem uszkodzeń. Sprawdź, czy kabel lub styki nie są pozaginane lub uszkodzone. Poszukaj zanieczyszczeń, zabrudzeń lub innych przeszkód i wyczyść złącza w razie potrzeby.
Najczęściej aktualnie używanymi złączami są DisplayPort i DVI.
Rys. : Port DisplayPort
Złącze DisplayPort, męskie
Rys. : Odbiorcze złącze DisplayPort
Złącze DisplayPort, żeńskie
Rys. : Złącze DVI
Złącze DVI, męskie
Rys. : Przykłady złączy odbiorczych DVI
Złącze DVI, żeńskie
Najczęściej aktualnie używanymi złączami są DisplayPort i DVI.
Ponownie podłącz wyświetlacz, upewniając się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony, a następnie włącz komputer i wyświetlacz. Jeśli ekran nadal jest pusty, przejdź do następnej sekcji.
Nie zdejmować zaślepki portu wideo
Jeśli w dostarczonym komputerze była zamontowana karta graficzna, firma HP mogła założyć plastikową zaślepkę na porcie wideo na płycie głównej. Ponieważ sygnał wideo jest ustawiony tak, aby przechodził przez kartę graficzną, co zapewnia większą wydajność. Większość komputerów może używać zewnętrznych kart graficznych lub kart graficznych zintegrowanych na płycie głównej, ale nie obu na raz. Jeśli zdejmiesz plastikową zaślepkę, aby podłączyć wyświetlacz (VGA lub HDMI), obraz nie pojawi się, chyba że zostanie wymontowana zewnętrzna karta graficzna. Lepszym sposobem jest podłączenie odpowiedniego adaptera.
  Rys. : Osłona złącza VGA
  Zaznaczona osłona złącza VGA
 1. Karta graficzna z 1 złączem VGA i 1 złączem DVI
 2. Przykryte złącze VGA - nie powinno być używane
Sprawdź połączenie kablowe
Jeżeli wyświetla się wstępny ekran z logo HP lub Compaq, ale później obraz znika, przejdź do Podłączanie komputera do innego wyświetlacza.
W przeciwnym wypadku sprawdź połączenie kabla wideo na wyświetlaczu i z tyłu komputera. Upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony, a śruby są dokręcone. Wyłącz i ponownie włącz wyświetlacz (gdy komputer jest włączony), aby sprawdzić, czy wyświetli się obraz.
Upewnij się, że kabel zasilacza wyświetlacza jest podłączony do gniazda elektrycznego.
Po ponownym podłączeniu kabla zasilania włącz wyświetlacz (gdy komputer jest włączony), aby sprawdzić, czy wyświetli się obraz. Jeżeli problemy z obrazem nie zostały rozwiązane, przejdź do następnej sekcji.
Podłącz komputer do innego wyświetlacza
Podłącz inny wyświetlacz do komputera, aby ustalić, które urządzenie powoduje problem (wyświetlacz czy komputer). Jeśli nie posiadasz dodatkowego wyświetlacza, w celu rozwiązania problemu podłącz tymczasowo komputer do wyświetlacza kogoś znajomego.
Po podłączeniu wyświetlacza włącz komputer i wyświetlacz. Co się dzieje?
 • Jeśli nowo podłączony wyświetlacz nie wyświetla obrazu, odłącz kabel i zapoznaj się z dokumentem pomocy technicznej Rozwiązanie wspomagane HP - Rozwiązywanie problemów dotyczących braku zasilania lub rozruchu.
 • Jeśli nowo podłączony wyświetlacz ukazuje pierwszy ekran startowy, a następnie traci obraz lub wyświetla czerń, oznacza to, że problem jest związany z uruchamianiem systemu Windows. Patrz dokument wsparcia technicznego: Rozwiązanie wspomagane HP - Rozwiązywanie problemów dotyczących braku zasilania lub rozruchu
 • Jeśli nowy wyświetlacz działa prawidłowo, oznacza to, że uszkodzony jest oryginalny wyświetlacz lub jego kabel. Wykonaj poniższe instrukcje w związku z oryginalnym, uszkodzonym wyświetlaczem.
  1. Sprawdź stan kontrolki zasilania.
   • Jeśli świeci się na bursztynowo, wyświetlacz otrzymuje prawidłowe zasilanie, ale nie odbiera obrazu / sygnału wideo.
   • Jeśli świeci na biało lub niebiesko, wyświetlacz się uruchamia i odbiera sygnał, ale może wskazywać na problemy z panelem wyświetlacza.
   • Jeśli nie świeci się na bursztynowo, biało ani niebiesko, przejdź do następnego kroku.
  2. Wymień kabel zasilania wyświetlacza.
  3. Włącz wyświetlacz. Jeśli na wyświetlaczu ukazał się obraz, problem został rozwiązany. Jeśli ekran wyświetlacza nadal pozostaje pusty, kontynuuj wykonywanie tych czynności.
  4. Wymień kabel wideo.
   Włącz wyświetlacz. Jeśli na wyświetlaczu ukazał się obraz, problem został rozwiązany. Jeśli ekran wyświetlacza nadal pozostaje pusty, kontynuuj wykonywanie tych czynności.
  5. Jeśli po wymianie kabli wyświetlacz nadal nie działa, wymień wyświetlacz lub oddaj go do naprawy.
Zresetuj i uaktualnij system BIOS
Opisane poniżej czynności można wykonać nawet wówczas, gdy na wyświetlaczu nie jest wyświetlany żaden obraz.
Jeżeli w systemie BIOS wprowadzone zostały jakieś zmiany, np. ustawienia głównego urządzenia wyświetlania obrazu, w celu przywrócenia domyślnych ustawień BIOS wykonaj czynności przedstawione w jednej z poniższych sekcji:
 1. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F10 przez 8 sekund.
 2. Trzykrotnie naciśnij przycisk strzałki w dół.
 3. Dwukrotnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Jeśli aktualizacja systemu BIOS nie była dostępna lub wyświetlacz nadal jest pusty, przejdź do następnej sekcji.
Zamocuj luźne elementy wewnętrzne
Zazwyczaj kod dźwiękowy oznacza, że komputer nie rozpoznaje karty, pamięci lub procesora. Pamięć, procesor i kable wideo powodują wygenerowanie sygnału dźwiękowego w zależności od typu testu POST systemu BIOS.
  Ostrzeżenie:
Krawędzie metalowych paneli mogą być ostre. Zachowaj ostrożność.
  Przestroga:
Urządzenie to zawiera składniki, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia uszkodzeń wskutek wyładowań elektrostatycznych zaleca się wykonanie tych czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i założenie opaski antystatycznej na nadgarstek połączonej z uziemioną powierzchnią.
 1. Odłącz wszelkie kable. Zanotuj rozmieszczenie poszczególnych przewodów, aby później je ponownie podłączyć.
 2. Po odłączeniu przewodu zasilania naciśnij włącznik zasilania z przodu komputera i przytrzymaj go przez 5 sekund.
 3. Wykręć znajdujące się z tyłu śruby mocujące panel lub pokrywę komputera.
    Uwaga:
  Obudowa Twojego komputera może nie mieć śrub takich jak pokazane. Może zawierać zaczepy, śruby motylkowe lub inne metody zabezpieczenia panelu lub pokrywy komputera. Szczegółowe informacje znajdziesz w podręczniku użytkownika swojego komputera.
  Rys. : Przykładowe śruby mocujące panel tylny
  Śruby mocujące panelu
 4. Wysuń panel boczny przez tylną część komputera.
  Rys. : Wsuwanie bocznej ściany obudowy
  Wsuwanie bocznej ściany obudowy
 5. Delikatnie dociśnij zewnętrzne krawędzie kart i modułów pamięci, które są zainstalowane na płycie głównej, aby zapewnić ich lepsze zamocowanie. Nie dociskaj zbyt mocno.
 6. Delikatnie dociśnij złącza kabli taśmowych, aby zapewnić ich lepsze zamocowanie.
 7. Zamontuj ponownie boczny panel obudowy.
 8. Podłącz kable od komputera.
 9. Włącz komputer.
Jeśli ekran wyświetlacza nadal jest czarny, może to oznaczać, że sprzęt wideo wymaga wymiany lub naprawy. Jeśli na wyświetlaczu ukazuje się pierwszy ekran startowy, ale nie pojawia się ekran Windows, przejdź do następnej sekcji.
Zmień rozdzielczość obrazu
Nie można tego zrobić, jeżeli nie wyświetlił się pierwszy ekran startowy.
Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć zgodną rozdzielczość ekranu oraz ustawienia głębi kolorów ze standardowego trybu graficznego. W przypadku płaskich wyświetlaczy LCD ustaw rozdzielczość zgodną z natywną rozdzielczością wyświetlacza.
  Uwaga:
W celu wykonania tych czynności podłącz komputer do działającego wyświetlacza.
  Uwaga:
Jeśli nie można wybrać podstawowej rozdzielczości wyświetlacza, zaktualizuj sterowniki karty graficznej komputera i powtórz ten krok.
 1. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F8 po wyświetleniu pierwszego ekranu startowego.
 2. Komputer uruchomi się w trybie awaryjnym. Zwiększ rozdzielczość obrazu w następujący sposób:
Wyłącz ustawienia zasilania w systemie BIOS
Jeśli system Windows został niedawno uaktualniony, to może uruchamiać się w trybie oszczędzania energii i przed uruchomieniem systemu Windows może pojawiać się pusty ekran. Po załadowaniu systemu Windows (około 2 minuty po włączeniu komputera), naciśnij krótko przycisk zasilania lub klawisz wstrzymania, aby sprawdzić, czy system wyjdzie ze stanu uśpienia. Jeśli komputer uruchamia się do stanu wstrzymania przy każdym uruchomieniu, wykonaj następujące czynności, aby wyłączyć funkcję oszczędzania energii w systemie BIOS.
W celu wykonania tych czynności podłącz komputer do działającego wyświetlacza:
 1. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F10. Po włączeniu komputera dany klawisz należy naciskać co około 1 sekundę przez 5 sekund.
 2. Na ekranie narzędzia do konfiguracji systemu BIOS, używając klawisza strzałki w prawo wybierz kartę Zasilanie.
 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby wybrać pozycję Zarządzanie zasilaniem sprzętu.
 4. Naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby wyłączyć ustawienie Zarządzanie zasilaniem SATA.
 5. Naciśnij klawisz F10, żeby zapisać ustawienia i wyjść.
Wymień kartę graficzną lub oddaj urządzenie do naprawy
Jeśli wypróbowano wszystkie kroki opisane w niniejszym dokumencie i problem nie ustąpił, urządzenie jest prawdopodobnie uszkodzone.
Jeśli wyświetlacz działa prawidłowo po podłączeniu do innego komputera oraz komputer jest wyposażony w kartę graficzną, spróbuj wymienić ją na nową. Patrz informacje dotyczące wymiany podzespołów w dokumentacji swojego modelu komputera.
Jeśli wyświetlacz nie działa po podłączeniu do innego komputera, może być uszkodzony. Wyświetlacz należy wymienić lub oddać do naprawy. Skontaktuj się z firmą HP w celu uzyskania pomocy, jeżeli posiadany wyświetlacz jest objęty gwarancją, lub z autoryzowanym serwisem, jeżeli wyświetlacz nie jest objęty gwarancją.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...