Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Informacje na temat ostatnich luk w zabezpieczeniach

  HP jest świadome najnowszego rodzaju luk, zwanych "atakami kanałów bocznokanałowych", które mają wpływ na wiele współczesnych procesorów (Intel, AMD i ARM) oraz systemów operacyjnych. Firma HP będzie dostarczać aktualne informacje na tej witrynie pomocy technicznej, niezwłocznie gdy będą one dostępne.

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową i Internetem (system Windows Vista)

Dokument dotyczy komputerów HP korzystających z sieci bezprzewodowej (routera) w systemie Windows Vista.
Sieć Wi-Fi jest wygodnym sposobem dostępu do Internetu. Jednak połączenie bezprzewodowe nie jest pozbawione wad i mogą występować spowolnienia połączenia, okresowe spadki przepustowości lub brak możliwości nawiązania połączenia. W czynnościach zawartych w tym dokumencie opisano rozwiązywanie wielu problemów związanych z siecią bezprzewodową i połączeniami internetowymi.
Krok 1: Użyj narzędzia automatycznego rozwiązywania problemów
W celu użycia narzędzia do automatycznego rozwiązywania problemów, wykonaj następujące czynności:
 1. Jeżeli komputer jest wyposażony w klawisz komunikacji bezprzewodowej na klawiaturze lub w jej pobliżu i wskaźnik aktywności sieci bezprzewodowej jest wyłączony lub świeci na pomarańczowo, naciśnij ten klawisz, aby włączyć kartę sieci bezprzewodowej. Rolę tego klawisza może pełnić klawisz F10, F12 lub inny klawisz oznaczony symbolem samolotu.
  • Jeżeli sieć bezprzewodowa zostanie włączona lub wskaźnik aktywności zaświeci na niebiesko, oznacza to, że włączono komunikację bezprzewodową w systemie. Spróbuj ponownie połączyć się z Internetem. Jeśli problem się powtarza, przejdź do kolejnych czynności.
  • Jeżeli komputera nie wyposażono w klawisz komunikacji bezprzewodowej bądź wskaźnik aktywności sieci bezprzewodowej jest nadal wyłączony lub świeci na pomarańczowo, przejdź do następnych kroków.
 2. Kliknij przycisk Start , wpisz rozwiązywanie problemów w polu Szukaj.
 3. Wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów z listy wyników wyszukiwania.
 4. Kliknij Sieć i Internet.
 5. Kliknij pozycję Połączenia internetowe.
  Rys. : Połączenia internetowe
  Zaznaczona pozycja Połączenia internetowe w oknie Sieć i Internet
 6. Kliknij przycisk Zaawansowane.
  Rys. : Zaznaczony przycisk Zaawansowane
  Zaznaczona pozycja Połączenia internetowe w oknie Sieć i Internet
 7. Kliknij łącze Uruchom jako administrator (jeżeli jest wyświetlane), zaznacz pole wyboru Zastosuj poprawki automatycznie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    Uwaga:
  Jeżeli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.
  Rys. : Zaznaczona pozycja Połączenia internetowe
  Okno Połączenie internetowe z zaznaczonymi łączem Uruchom jako administrator, polem wyboru Zastosuj poprawki automatycznie i przyciskiem Dalej
 8. Kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym, a następnie przycisk Dalej.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zidentyfikować problemy.
  Rys. : Okno Połączenia internetowe
  Okno Połączenia internetowe z zaznaczoną pozycją Rozwiązywanie problemów z połączeniem internetowym
 9. Po zakończeniu automatycznego rozwiązywania problemów zapoznaj się z informacjami wyświetlonymi na ekranie.
  • Jeżeli zostały wykryte jakieś problemy, w oknie zostaną wyświetlone dodatkowe informacje o tych problemach. W oknie mogą również być wyświetlane informacje o rozwiązanych problemach lub czynnościach, które można wykonać, aby rozwiązać dany problem. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi w oknie i wykonaj zalecane czynności. Spróbuj ponownie połączyć się z Internetem. Jeżeli problem będzie się powtarzał, zamknij okno dialogowe Rozwiązywanie problemów i przejdź do następnego kroku.
  • Jeżeli nie wykryto żadnych problemów, ale nadal występują problemy z siecią Wi-Fi, zamknij okno dialogowe Rozwiązywanie problemów i przejdź do następnego kroku.
  Rys. : Komunikat o zakończeniu rozwiązywania problemów
  Komunikat o zakończeniu rozwiązywania problemów z wykrytymi problemami: kabel sieciowy może być odłączony a możliwość komunikacji bezprzewodowej wyłączona (rozwiązane)
Krok 2: Ponowna instalacja sterownika karty sieci bezprzewodowej
Odinstalowanie i ponowna instalacja sterownika karty sieci bezprzewodowej może spowodować wyczyszczenie wartości rejestru i zresetowanie konfiguracji, tak aby sterownik został prawidłowo skonfigurowany i był dostępny dla systemu Windows. Użyj jednej z następujących części, aby ponownie zainstalować kartę sieci bezprzewodowej.
Krok 3: Aktualizacja sterowników karty sieci bezprzewodowej
Pobranie najnowszych sterowników karty sieci bezprzewodowej i ich zainstalowanie może pomóc rozwiązać problemy z bezprzewodowym połączeniem internetowym, szczególnie te związane z wydajnością lub okresowym rozłączaniem.
Wykonaj czynności przedstawione w co najmniej jednej z poniższych części, aby znaleźć aktualną wersję sterowników karty sieci bezprzewodowej. Jeżeli nie można znaleźć nowszej wersji sterownika lub aktualna wersja sterownika nie umożliwi rozwiązania problemu, przejdź do następnego kroku.
Krok 4: Sprawdź i zresetuj sprzęt
Zresetowanie sprzętu sieci bezprzewodowej w odpowiedniej kolejności może pomóc rozwiązać różne problemy związane z połączeniem i przepustowością.
 1. Kliknij Start (), a następnie kliknij przycisk Wyłącz komputer.
  Rys. : Zamknij
  Ilustracja: Zamknij
 2. Jeżeli w sieci jest używany router bezprzewodowy, brama bezprzewodowa lub kombinacja modemu/routera bezprzewodowego, odłącz ich kable zasilające.
  Rys. : Przewód zasilający jest odłączony od gniazda w tylnej części routera
  Przewód zasilający jest odłączony od gniazda w tylnej części routera
 3. Jeżeli w sieci używany jest osobny modem szerokopasmowy, odłącz jego kabel zasilający.
 4. Odczekaj około 5 sekund, a następnie podłącz kabel zasilający do routera bezprzewodowego (i modemu szerokopasmowego, jeżeli jest on osobnym urządzeniem).
 5. Odczekaj, aż wszystkie wskaźniki zaświecą się i będą przedstawiać normalną aktywność Internetu i komputera. Jeżeli wskaźniki modemu szerokopasmowego wskazują problem, zapoznaj się z poniższą listą możliwości:
  • Jeżeli po ponownym podłączeniu do zasilania żaden wskaźnik nie świeci, sprawdź źródło zasilania, podłączając kabel zasilający do innego gniazda zasilania. Oddaj do naprawy lub wymień modem szerokopasmowy, jeżeli nie można go włączyć.
  • Jeżeli świeci tylko wskaźnik zasilania, a pozostałe wskaźniki aktywności nie świecą lub nie wskazują aktywności, oznacza to, że nie wykryto połączenia sieciowego. Upewnij się, że kabel sygnałowy Internetu jest podłączony do urządzenia szerokopasmowego. Sprawdź, czy kable usługodawcy internetowego doprowadzone do posiadłości nie są uszkodzone ani odłączone. Jeżeli problemy z Internetem występują również u sąsiadów, może być konieczne skontaktowanie się z usługodawcą internetowym.
  • Jeżeli wskaźnik Internet lub Online miga równomiernie i nie wskazuje dostępności połączenia, problem jest prawdopodobnie po stronie usługodawcy internetowego. Odczekaj na przywrócenie usługi lub skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby uzyskać więcej informacji.
 6. Włącz komputer i poczekaj, aż system Windows zostanie uruchomiony. W przypadku komputera przenośnego wykonaj twardy reset.
  Odczekaj aż system Windows automatycznie nawiąże bezprzewodowe połączenie internetowe.
 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia sieciowego na pasku zadań i wybierz opcję Centrum sieci i udostępniania.
 8. Wybierz opcję Zarządzaj połączeniami sieciowymi.
 9. Sprawdź stan połączenia z siecią bezprzewodową. Na tym rysunku sieć bezprzewodowa jest wyłączona.
 10. Aby włączyć sieć, kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie i wybierz opcję włącz. Włączenie połączenia może zająć kilka sekund.
  Może zostać wyświetlone okno z monitem o podanie hasła lub przyciskami akcji zależnie od typu używanych zabezpieczeń.
 11. Jeżeli możesz połączyć się z siecią i Internetem, problem został rozwiązany. Jeżeli nie, przejdź do następnego kroku.
Krok 5: Wykonywanie przywracania systemu Microsoft
Jeżeli komputer działał prawidłowo w sieci bezprzewodowej w przeszłości, ale teraz nie można nawiązać połączenia lub jest ono bardzo wolne, użyj funkcji przywracania systemu Microsoft w celu przywrócenia plików systemowych do punktu w czasie, gdy karta sieci bezprzewodowej działała dobrze. Więcej informacji o używaniu funkcji Przywracanie systemu można znaleźć w dokumencie Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft (system Windows Vista).
Krok 6: Inne czynności, które warto wykonać
Jeżeli nadal występują problemy z połączeniem Wi-Fi lub wydajnością, można rozwiązać ten problem, wykonując czynności z poniższych części.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...