Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Zapisywanie zleceń

Zlecenia kopiowania lub drukowania można zapisać na urządzeniu i w dowolnym momencie wydrukować. Zapisane zlecenia można udostępnić innym użytkownikom lub ustawić je jako zlecenia prywatne.

Przechowywanie zleceń w urządzeniu

 1. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną w dół na szybie skanera lub zadrukowaną stroną do góry w podajniku dokumentów.
 2. Na ekranie głównym dotknij opcji Przechowywanie zadań, aby rozwinąć funkcje Przechowywania zleceń. Wybierz kartę Utwórz.
 3. Określ nazwę dla przechowywanego zlecenia na jeden z poniższych sposobów:
  • Wybierz istniejący folder z listy. Dotknij opcji Nowe zlecenie, a następnie wpisz nazwę zlecenia.
  • Dotknij pola poniżej istniejącej Nazwa folderu: lub Nazwa zlecenia:, a potem edytuj tekst.
 4. Poufne zlecenie przechowywania posiada ikonę blokady obok nazwy i do jego odzyskania konieczne jest podanie numeru PIN. Aby ustawić zlecenie jako poufne, wybierz PIN do drukowania, a następnie wpisz kod PIN dla zlecenia.
 5. Dotknij przycisku Więcej opcji, aby zobaczyć inne opcje przechowywania zleceń. Więcej informacji na temat ustawień niestandardowych można znaleźć w części .
 6. Po ustawieniu wszystkich opcji dotknij przycisku Utwórz przechowywane zlecenie (), aby zeskanować dokument i przechować zlecenie. Zlecenie przechowywane jest na urządzeniu do momentu jego usunięcia, można je więc zawsze w razie potrzeby wydrukować.
  Zlecenia zapisywane po zalogowaniu się na urządzeniu są przechowywane w folderze z Twoją nazwą użytkownika. Zlecenia zapisywane bez zalogowania się są przechowywane w folderze publicznym.
  Aby uzyskać informacje dotyczące drukowania przechowywanych zleceń, zobacz .

Przechowywanie zleceń z komputera

W urządzeniu można przechowywać nie tylko dokumenty zeskanowane z poziomu panelu sterowania, ale także zlecenia wysłane z komputera. Służy do tego sterownik drukarki. Istnieje kilka typów przechowywania zleceń.
Rodzaje przechowywania zleceń
Opcja służąca do przechowywania zlecenia
Opis
Drukowanie próbne
Zlecenie jest wysyłane do urządzenia na przechowanie krótkoterminowe. W przypadku drukowania większej ilości kopii ta funkcja umożliwia sprawdzenie pierwszej kopii przed wydrukowaniem wszystkich kopii. Zlecenie jest wysyłane do urządzenia i drukowane raz. Na panelu sterowania urządzenia można wybrać wydrukowanie pozostałych kopii lub anulowanie zlecenia. Zlecenie jest usuwane po wydrukowaniu kopii.
Zachowaj zlecenie do wydruku
Zlecenie jest przechowywane w urządzeniu do momentu jego pobrania. W przypadku określenia 4-cyfrowego numeru PIN pobranie zlecenia możliwe jest jedynie po wprowadzeniu numeru PIN.
Zlecenie jest usuwane automatycznie po zakończeniu drukowania.
Szybkie kopie
Zlecenie jest wysyłane do urządzenia i drukowane raz. Zlecenie jest przechowywane w urządzeniu, więc możliwe jest wydrukowanie większej liczby kopii.
Przechowywane zlecenie
Zlecenie jest przechowywane w urządzeniu do momentu jego usunięcia. Zlecenie nie zostanie pobrane, dopóki nie zostanie wydane takie polecenie na urządzeniu. W przypadku określenia 4-cyfrowego numeru PIN pobranie zlecenia jest możliwe jedynie po wprowadzeniu numeru PIN.
Ta opcja umożliwia przechowywanie dokumentów współużytkowanych.

Konfiguracja opcji przechowywania zleceń

Dzięki kilku funkcjom można zoptymalizować zlecenia zeskanowane przy użyciu urządzenia i przechowywane w nim. Wszystkie funkcje są dostępne na ekranie Przechowywanie zadań podczas tworzenia przechowywanych zleceń.
Uwaga:
Te funkcje nie są dostępne w przypadku pobierania zlecenia do drukowania.
Ekran Przechowywanie zadań składa się z dwóch stron. Na pierwszej stronie dotknij opcji Więcej opcji, aby przejść do następnej strony.
W celu uzyskania informacji na temat opcji dotknij opcji, a następnie przycisku pomocy () w prawym górnym rogu ekranu. Poniższa tabela zawiera przegląd opcji przechowywania zleceń.
Uwaga:
W zależności od rodzaju zainstalowanych akcesoriów, niektórych opcji może nie być na ekranie. Opcje w tabeli uporządkowane są według kolejności ich pojawiania się na ekranie.
Opcje przechowywania zleceń
Nazwa opcji
Opis
Zszywaj/Sortuj lub Sortowanie
Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP jest podłączone, opcja Zszywaj/Sortuj jest dostępna. Ta funkcja pozwala konfigurować opcje zszywania i układania stron w zestawach kopii.
Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP nie jest podłączone, opcja Sortowanie jest dostępna. Ta funkcja umożliwia układanie każdego zestawu skopiowanych stron w tym samym porządku co oryginał.
Wybór papieru
Ta funkcja umożliwia wybranie podajnika zawierającego papier w pożądanym formacie i rodzaju.
Regulacja obrazu
Ta funkcja umożliwia poprawienie jakości pliku. Można dostosować opcje jasności, ostrości i kontrastu. Za pomocą ustawienia Usuwanie tła można usunąć wyblakłe obrazy lub jasny kolor z tła.
Orientacja zawartości
Ta funkcja umożliwia określenie sposobu, w jaki zawartość strony oryginału umieszczana jest na stronie: orientacja pionowa lub pozioma.
Pojemnik wyjściowy
Ta funkcja umożliwia wybór pojemnika wyjściowego dla kopii. Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP jest podłączone, zszyte kopie są przekazywane zawsze do pojemnika wyjściowego 5.
Stron na arkuszu
Ta funkcja umożliwia kopiowanie wielu stron na jeden arkusz papieru.
Znak wodny
Ta funkcja umożliwia drukowanie ciągu tekstu po przekątnej środka każdej strony.
Nakładki
Ta funkcja umożliwia drukowanie półprzezroczystego obrazu na każdej stronie. Nakładki są podobne do znaków wodnych, ale mogą się składać z dowolnego obrazu, takiego jak logo firmy.
Strony rozdziałów
Ta funkcja umożliwia kopiowanie dokumentów z rozdziałami. Można określić, czy rozdziały mają rozpoczynać się zawsze na lewej czy prawej stronie. W razie potrzeby urządzenie wstawia puste strony, tak aby pierwsza strona każdego rozdziału była zawsze po właściwej stronie.
Ostempluj datą/godziną
Ta funkcja umożliwia drukowanie daty i godziny na kopiach. Można wybrać styl cyfr i miejsce na informację.
Numer stemplowanej strony
Ta funkcja umożliwia drukowanie numerów stron na kopiach. Można wybrać miejsce i styl numerowania.
Tekst stempla
Ta funkcja umożliwia drukowanie wcześniej zdefiniowanego tekstu na kopiach lub określenie tekstu do wydrukowania. Stempel tekstowy jest podobny do znaku wodnego, ale można wybrać jego pozycję na stronie oraz kąt nachylenia.
Numer zestawu stempli
Ta funkcja umożliwia drukowanie numeru zestawu na kopiach. Na przykład, w przypadku pięciu kopii dokumentu każda strona w pierwszym zestawie kopii oznaczona jest numerem 1.
Od krawędzi do krawędzi
Jeśli oryginalny dokument jest drukowany blisko krawędzi, użycie tej funkcji umożliwia kopiowanie maksymalnej ilości zawartości. Jednak wzdłuż krawędzi mogą pojawiać się cienie.
Przesunięcie obrazu
Ta funkcja umożliwia przesuwanie obrazu na stronie.
Powtarzanie obrazu
Ta funkcja umożliwia wielokrotne kopiowanie tego samego obrazu na jeden arkusz papieru. Aby skorzystać z tej funkcji, umieść oryginał na szybie skanera i zostaw pokrywę otwartą.

Pobieranie przechowywanych zleceń

Można pobierać i drukować zlecenia przechowywane w urządzeniu, które zostały wcześniej zeskanowane lub wysłane z komputera.
Nie można pobierać lub drukować przechowywanego zlecenia bez uprawnień do wydruku w kolorze. W tym przypadku pojawia się ostrzeżenie.
 1. Na ekranie głównym dotknij opcji Przechowywanie zadań, aby rozwinąć funkcje Przechowywania zleceń. Wybierz kartę Pobierz.
 2. Wybierz folder, w którym przechowywane jest zlecenie, z listy po lewej stronie ekranu. Wyświetli się lista przechowywanych zleceń.
 3. Wybierz zlecenie z listy. Jeżeli zlecenie jest poufne, dotknij pola poniżej opcji PIN: i wpisz odpowiedni PIN.
 4. Dotknij przycisku Pobierz przechowywane zlecenie (), aby wydrukować zlecenie.
W urządzeniu przechowywana jest większość nieusuniętych zleceń, ale niektóre zlecenia są usuwane automatycznie zaraz po ich wydrukowaniu.
Rodzaj przechowywanego zlecenia
Działanie po zakończeniu drukowania
Wszystkie publiczne i poufne przechowywane zlecenia skanowane w urządzeniu
Zachowywane na dysku twardym urządzenia
Przechowywane zlecenia wysłane z komputera
Zachowywane na dysku twardym urządzenia
Przechowywane zlecenia typu szybkiego kopiowania wysłane z komputera
Zachowywane na dysku twardym urządzenia
Zlecenia typu „Zachowaj zlecenie do wydruku” wysyłane z komputera
Usuwane automatycznie po wydrukowaniu
Przechowywane zlecenia drukowania próbnego wysłane z komputera
Usuwane automatycznie po wydrukowaniu kolejnych kopii

Zarządzanie przechowywanymi zleceniami

Domyślne opcje przechowywania zleceń można ustawić za pomocą menu Zarządzanie na panelu sterowania. Do usunięcia przechowywanych zleceń użyj funkcji Przechowywanie zadań.

Usuwanie przechowywanych zleceń

Aby usunąć przechowywane zlecenie, otwórz funkcję Przechowywanie zadań na panelu sterowania urządzenia.
 1. Na ekranie głównym dotknij opcji Przechowywanie zadań.
 2. Wybierz kartę Pobierz.
 3. Otwórz folder, w którym przechowywane jest zlecenie, i wybierz zlecenie.
 4. Dotknij opcji Usuń.
 5. Tę samą czynność powtórz dla każdego zlecenia przeznaczonego do usunięcia.

Maksymalna liczba przechowywanych zleceń szybkiego kopiowania

Menu Zarządzanie umożliwia ustalenie maksymalnej liczby zleceń przechowywanych na urządzeniu.
 1. Na ekranie głównym użyj funkcji przewijania i dotknij opcji Administracja.
 2. Dotknij opcji Zarządzanie, a następnie dotknij opcji Zarządzanie przechowywanymi zleceniami.
 3. Dotknij Maksymalna liczba przechowywanych zleceń szybkiego kopiowania.
 4. Określ liczbę zleceń do przechowywania Urządzenie może przechowywać maksymalnie 100 zleceń.

Czas przechowywania zlecenia szybkiego kopiowania

Menu Zarządzanie umożliwia konfigurację opcji okresu przechowywania zlecenia, po upłynięciu którego zlecenie jest usuwane.
 1. Na ekranie głównym użyj funkcji przewijania i dotknij opcji Administracja.
 2. Dotknij opcji Zarządzanie, a następnie dotknij opcji Zarządzanie przechowywanymi zleceniami.
 3. Dotknij Limit czasu przechowywania zleceń szybkiego kopiowania.
 4. Dotknij przycisku Wł., aby włączyć tę opcję.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...