Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Wysyłanie faksu z komputera z systemem Windows

Faksy można wysyłać z komputera z systemem Windows, jeśli administrator systemu zainstalował na nim program do wysyłania faksów.

Wysyłanie faksu do jednego odbiorcy

 1. Otwórz dokument do przesłania faksem w programie, w którym został utworzony.
 2. Kliknij polecenie Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.
 3. Wybierz sterownik Wyślij faks z listy drukarek.
 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.
  Uwaga:
  Kliknij przycisk wysyłający dokument do urządzenia. Przycisk może być różnie oznaczony w zależności od programu.
 5. W oknie dialogowym Wyślij faks w obszarze Wyślij faks do wpisz imię i nazwisko odbiorcy, numer faksu i nazwę firmy. Numer faksu jest jedyną wymaganą informacją.
  Uwaga:
  Listę znaków specjalnych, które można wpisać w polu tekstowym Numer faksu, można znaleźć w sekcji .
 6. Kliknij opcję Dodaj do książki telefonicznej, aby dodać informacje o odbiorcy do książki telefonicznej wysyłania faksu. Ten krok jest opcjonalny.
  Uwaga:
  Kliknij opcję Wyczyść pola, aby usunąć wszystkie opisy z pól tekstowych: Nazwa, Numer faksu i Nazwa firmy.
 7. Domyślne informacje na stronie tytułowej pojawią się w obszarze Dołącz do faksu w oknie dialogowym Wyślij faks. Można zmieniać informacje na stronie tytułowej dla każdego zlecenia faksowania.
 8. Jeśli funkcja kodu bilingowego jest włączona i udostępniona przez administratora systemu do edycji, należy wpisać kod bilingowy pod ikoną Informacja na temat opłat, w oknie dialogowym Wyślij faks. Można zmienić kod bilingowy dla każdego zlecenia faksowania.
 9. Aby wysłać faks według ustawień domyślnych, kliknij opcję Wyślij.
  Uwaga:
  Kliknij kartę Konfiguracja w oknie dialogowym Wyślij faks, aby zobaczyć nadawcę, jakość faksu, informację o powiadomieniach i ustawienia podglądu. Można zmienić te informacje dla każdego zlecenia faksowania. Kliknij opcję Wyślij, aby wysłać faks.
 10. Jeżeli zaznaczona została opcja Wyświetl podgląd przed wysłaniem faksu na karcie Konfiguracja, pojawi się podgląd zlecenia faksowania. Sprawdź faks, a następnie kliknij opcję Przejrzyj i wyślij, aby wysłać faks.
  Uwaga:
  Podgląd nie jest dostępny przy korzystaniu z trybu Wskaż i drukuj.
  Wskaż i drukuj to funkcja systemu Windows umożliwiająca łączenie się z drukarką zdalną oraz drukowanie i faksowanie do drukarki zdalnej bez korzystania z dysków instalacyjnych. Informacje konfiguracyjne i pliki są pobierane automatycznie z serwera druku do komputera klienta.
 11. Aby zmienić rozmiar podglądu dokumentu, należy kliknąć opcję Widok lub skorzystać z menu rozwijanego powiększania.
 12. Do nawigacji w dokumencie służą przyciski strzałek.
 13. Kliknij opcję Wyślij faks, aby wysłać faks lub Anuluj faks, aby edytować ustawienia faksu.

Wysyłanie faksu do wielu odbiorców

 1. Otwórz dokument, który chcesz przesłać faksem, w programie, w którym został utworzony.
 2. Kliknij opcję Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.
 3. Wybierz sterownik Wyślij faks z listy drukarek.
 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.
  Uwaga:
  Kliknij przycisk wysyłający dokument do urządzenia. Przycisk może być różnie oznaczony w zależności od programu.
 5. W oknie dialogowym Wyślij faks, w obszarze Wyślij faks do wpisz imię i nazwisko odbiorcy, numer faksu i nazwę firmy. Numer faksu jest jedyną wymaganą informacją.
  Uwaga:
  Listę znaków specjalnych, które można wpisać w polu tekstowym Numer faksu, można znaleźć w sekcji .
 6. Kliknij opcję Dodaj do książki telefonicznej, aby dodać informacje o odbiorcy do książki telefonicznej wysyłania faksu. Ten krok jest opcjonalny.
  Uwaga:
  Kliknij opcję Wyczyść pola, aby usunąć wszystkie opisy z pól tekstowych: Nazwa, Numer faksu i Nazwa firmy.
 7. Kliknij opcję Do, aby dodać odbiorcę do pola Odbiorcy faksu.
 8. Tę procedurę należy powtórzyć w przypadku każdego odbiorcy faksu. Faks zostanie wysłany do wszystkich osób widniejących w polu Odbiorcy faksu.
 9. Jeśli funkcja kodu bilingowego jest włączona i udostępniona przez administratora systemu do edycji, należy wpisać kod bilingowy pod ikoną Informacja na temat opłat, w oknie dialogowym Wyślij faks. Można zmienić kod bilingowy dla każdego zlecenia faksowania.
 10. Aby wysłać faks według ustawień domyślnych, kliknij opcję Wyślij.
  Uwaga:
  Kliknij kartę Konfiguracja w oknie dialogowym Wyślij faks, aby zobaczyć nadawcę, jakość faksu, informację o powiadomieniach i ustawienia podglądu. Można zmienić te informacje dla każdego zlecenia faksowania. Kliknij opcję Wyślij, aby wysłać faks.
 11. Jeżeli zaznaczona została opcja Wyświetl podgląd przed wysłaniem faksu na karcie Konfiguracja, pojawi się podgląd zlecenia faksowania. Sprawdź faks, a następnie kliknij opcję Przejrzyj i wyślij, aby wysłać faks.
  Uwaga:
  Podgląd nie jest dostępny przy korzystaniu z trybu Wskaż i drukuj.
  Wskaż i drukuj to funkcja systemu Windows umożliwiająca łączenie się z drukarką zdalną oraz drukowanie i faksowanie do drukarki zdalnej bez korzystania z dysków instalacyjnych. Informacje konfiguracyjne i pliki są pobierane automatycznie z serwera druku do komputera klienta.
 12. Aby zmienić rozmiar podglądu dokumentu, należy kliknąć opcję Widok lub skorzystać menu rozwijanego powiększania.
 13. Do nawigacji w dokumencie służą przyciski strzałek.
 14. Kliknij opcję Wyślij faks, aby wysłać faks lub Anuluj faks, aby edytować ustawienia faksu.

Wstawianie znaków specjalnych do numeru faksu.

W polu Numer faksu można wstawiać cyfry od 0 do 9 oraz znaki specjalne.
Znaki specjalne dla numerów faksów
Znak specjalny
Funkcja
-
Znak łącznika w numerze faksu umożliwia łatwiejsze odczytywanie numeru faksu.
( i )
Wstawienie nawiasów w numer faksu umożliwia łatwiejsze odczytywanie numeru faksu.
[ i ]
Za pomocą nawiasów można ukryć część numeru faksu, aby nie była widoczna na pierwszym arkuszu faksu, w raporcie połączeń faksowych lub w wiadomościach poczty e-mail. To ważne, ponieważ numer faksu może zawierać kod dostępu do karty telefonicznej. Aby ukryć kod dostępu do karty telefonicznej, należy wpisać kod w nawiasie.
*
Gwiazdka oznacza ton DTMF.
#
Krzyżyk oznacza ton DTMF.
,
Za pomocą przecinka można wstawić 2-sekundową pauzę podczas wybierania numeru faksu. Za pomocą wielu przecinków można wstawić dłuższą pauzę podczas wybierania numeru faksu.

Wysyłanie faksu przy użyciu książki telefonicznej

 1. Otwórz dokument, który chcesz przesłać faksem, w programie, w którym został utworzony.
 2. Kliknij opcję Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.
 3. Wybierz sterownik Wyślij faks z listy drukarek.
 4. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.
  Uwaga:
  Kliknij przycisk wysyłający dokument do urządzenia. Przycisk może być różnie oznaczony w zależności od programu.
 5. Kliknij ikonę książki pod opcją Wyślij faks do w oknie dialogowym Wyślij faks.
 6. Aby dodać pozycję do pola Odbiorcy faksu, wybierz nazwę odbiorcy faksu w oknie dialogowym Książka telefoniczna i kliknij Do.
 7. Po dodaniu wszystkich odbiorców faksu do pola Odbiorcy faksu, kliknij przycisk OK.
 8. Pod opcją Dołącz do faksu, w oknie dialogowym Wyślij faks usuń opcję Strona tytułowa (jeden odbiorca), jeśli jest zaznaczona.
 9. Jeśli funkcja kodu bilingowego jest włączona, wpisz kod bilingowy w opcji Informacja na temat opłat w oknie dialogowym Wyślij faks. Można zmienić kod bilingowy dla każdego zlecenia faksowania.
 10. Aby wysłać faks do wszystkich odbiorców według ustawień domyślnych, kliknij opcję Wyślij.
  Uwaga:
  Kliknij kartę Konfiguracja w oknie dialogowym Wyślij faks, aby zobaczyć nadawcę, jakość faksu, informację o powiadomieniach i ustawienia podglądu. Można zmienić te informacje dla każdego zlecenia faksowania. Kliknij opcję Wyślij, aby wysłać faks.
 11. Jeżeli zaznaczona została opcja Wyświetl podgląd przed wysłaniem faksu na karcie Konfiguracja, pojawi się podgląd zlecenia faksowania. Sprawdź faks.
  Uwaga:
  Podgląd nie jest dostępny przy korzystaniu z trybu Wskaż i drukuj.
  Wskaż i drukuj to funkcja systemu Windows umożliwiająca łączenie się z drukarką zdalną oraz drukowanie i faksowanie do drukarki zdalnej bez korzystania z dysków instalacyjnych. Informacje konfiguracyjne i pliki są pobierane automatycznie z serwera druku do komputera klienta.
 12. Aby zmienić rozmiar podglądu dokumentu, należy kliknąć opcję Widok lub skorzystać menu rozwijanego powiększania.
 13. Do nawigacji w dokumencie służą przyciski strzałek.
 14. Kliknij opcję Wyślij faks, aby wysłać faks lub Anuluj faks, aby edytować ustawienia faksu.

Edycja książki telefonicznej

Za pomocą książki telefonicznej można przechowywać informacje kontaktowe pojawiające się pod opcją Wyślij faks do w oknie dialogowym Wyślij faks. Można dodawać i usuwać nazwy.
Książka telefoniczna wysyłania faksu jest zapisywana jako plik typu .XML w folderze Moje dokumenty. Firma HP nie zaleca edycji lub kopiowania tego pliku.

Dodawanie nazw do książki telefonicznej

Dodawanie nazw do książki telefonicznej:
 1. Kliknij ikonę książki pod opcją Wyślij faks do, w oknie dialogowym Wyślij faks.
 2. W oknie dialogowym Książka telefoniczna kliknij element Dodaj.
 3. W oknie dialogowym Dodaj do książki telefonicznej wpisz w polach tekstowych nazwę odbiorcy, numer faksu i nazwę firmy.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. W oknie dialogowym Książka telefoniczna kliknij element Dodaj, aby dodać nazwy.
 6. Po zakończeniu dodawania nazw kliknij przycisk OK.

Usuwanie nazw z książki telefonicznej

Usuwanie nazw z książki telefonicznej:
 1. Kliknij ikonę książki pod opcją Wyślij faks do, w oknie dialogowym Wyślij faks.
 2. W oknie dialogowym Książka telefoniczna wybierz nazwę, którą chcesz usunąć i kliknij opcję Usuń.
 3. Po zakończeniu usuwania nazw kliknij przycisk OK.

Edycja nazw w książce telefonicznej

Edycja nazw w książce telefonicznej:
 1. Kliknij ikonę książki pod opcją Wyślij faks do, w oknie dialogowym Wyślij faks.
 2. W oknie dialogowym Książka telefoniczna wybierz nazwę, którą chcesz edytować, i kliknij opcję Edytuj.
 3. W oknie dialogowym Modyfikuj wpis wpisz w polach tekstowych nazwę odbiorcy, numer faksu i nazwę firmy.
 4. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk OK.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...