Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Konfiguracja sterownika wysyłania faksu w systemie Windows

Korzystanie ze sterownika wysyłania faksu w systemie Windows do wysyłania faksów z komputera. Aby można było korzystać z tej funkcji, na urządzeniu musi być zainstalowany moduł faksu analogowego i włączona funkcja wysyłania faksu z komputera za pomocą menu Administracja.
  Uwaga:
Funkcja ta jest dostępna tylko w systemie operacyjnym Windows. Ustawienia dokonane w sterowniku drukarki zastępują ustawienia panelu sterowania.
Sterownik faksu nie jest w chwili obecnej dostępny dla systemu Windows Vista, ale będzie dostępny w przyszłości. Dodatkowe informacje może znaleźć na następujących witrynach internetowych: www.hp.com/go/CM8060edgeline_sw lub www.hp.com/go/CM8050edgeline_sw.
Sterownik ten instalowany jest po wybraniu opcji instalacji oprogramowania Typical with fax (Typowa z faksem). Sterownik faksu można też zainstalować później poprzez aktualizację instalacji.
Konfiguracja domyślnych ustawień sterownika wysyłania faksu poprzez naciśnięcie przycisku Edit Defaults (Edytuj domyślne) na karcie Konfiguracja sterownika wysyłania faksu.
  Uwaga:
W trakcie instalacji ustawione mogły zostać ustawienia domyślne.
Ustaw informacje o nadawcy
Domyślna informacja o nadawcy umieszczana jest na wszystkich faksach wysyłanych za pomocą sterownika wysyłania faksów, w tym na stronie tytułowej faksu. Można zmienić informacje o nadawcy dla pojedynczych faksów, korzystając z pola tekstowego na karcie Konfiguracja i wybierając opcję Apply Defaults to this job (Zastosuj ustawienia domyślne dla tego zlecenia).
 1. Otwórz dokument do faksowania w programie, w którym był utworzony.
 2. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij opcję Drukuj.
 3. Wybierz sterownik wysyłania faksu z listy drukarek.
 4. Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Edit Defaults (Edytuj domyślne).
 5. W opcji Sender Information (Informacje o nadawcy) w oknie dialogowym Ustawienia domyślne wpisz domyślną nazwę nadawcy, nazwę firmy, numer faksu i telefonu, a następnie wybierz opcję Apply Defaults to this job (Zastosuj ustawienia domyślne do tego zlecenia).
 6. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga:
  Aby równocześnie ustawić wszystkie domyślne informacje, wybierz informacje o nadawcy, jakość faksowania, potwierdzenia, stronę tytułową i ustawienia podglądu, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie jakości faksowania
Ustawienie jakości faksowania umożliwiają zdefiniowanie rozdzielczości z jaką urządzenie wysyła faksy.
 1. Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Edit Defaults (Edytuj domyślne).
 2. W opcji Jakość faksu w oknie dialogowym Ustawienia domyślne wybierz domyślną jakość wysyłanych faksów.
  • Standardowa: 200 x 100 punktów na cal (dpi)
  • Wysoka: 200 x 200 dpi
  • Bardzo wysoka: 300 x 300 dpi
 3. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga:
  Aby równocześnie ustawić wszystkie domyślne informacje, wybierz informacje o nadawcy, jakość faksowania, potwierdzenia, stronę tytułową i ustawienia podglądu, a następnie kliknij przycisk OK.
Konfiguracja ustawień powiadamiania
Ustawienia powiadomień pozwalają określić, czy i w jaki sposób wysyłane są powiadomienia o faksach wychodzących.
 1. Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Edit Defaults (Edytuj domyślne).
 2. W opcji Powiadomienia w oknie dialogowym Ustawienia domyślne, wybierz sytuacje, w których chcesz otrzymywać powiadomienia:
  • Brak: powiadomienia nie są wysyłane.
  • To zlecenie: powiadomienia są wysyłane po wysłaniu faksu.
  • Przy błędzie: powiadomienia są wysyłane po wystąpieniu błędu.
 3. Wybierz typ powiadomienia do wysłania:
  • Drukuj: powiadomienie drukowane jest na drukarce domyślnej.
  • E-mail: powiadomienia wysyłane są we wiadomości e-mail. Wpisz adres e-mail w polu tekstowym Adres e-mail.
    Uwaga:
  Aby otrzymywać powiadomienia w wiadomościach e-mail, należy skonfigurować funkcję e-mail na urządzeniu.
 4. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga:
  Aby równocześnie ustawić wszystkie domyślne informacje, wybierz informacje o nadawcy, jakość faksowania, potwierdzenia, stronę tytułową i ustawienia podglądu, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie informacji o stronie tytułowej
Ustal standardowy wygląd strony tytułowej korzystając z domyślnej strony tytułowej. Dostępne są pola do wpisania uwag, tematu i umieszczenia loga firmy lub innego obrazka. Karta Fax Job (Zlecenie faksowania) umożliwia modyfikację ustawień strony tytułowej przychodzących zleceń faksowania.
 1. Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Edit Defaults (Edytuj domyślne).
 2. W opcji Include With Fax (Dołącz do faksu) w oknie dialogowym Ustawienia domyślne, wybierz opcję Cover Page (Single recipient only) (Strona tytułowa (Pojedynczy odbiorca)).
 3. W polu tekstowym Uwagi wpisz domyślne uwagi.
 4. Wpisz temat w polu tekstowym Temat.
 5. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby dołączyć obraz do strony tytułowej.
 6. Przejdź do obrazu mapy bitowej, np. loga firmy i wybierz go.
    Uwaga:
  Obraz mapy bitowej skonwertowany zostanie do skali odcieni szarości na stronie tytułowej i umieszczony w jednej trzeciej górnej części strony.
 7. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga:
  Aby równocześnie ustawić wszystkie domyślne informacje, wybierz informacje o nadawcy, jakość faksowania, potwierdzenia, stronę tytułową i ustawienia podglądu, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie preferencji podglądu
Preferencje podglądu można ustawić w ten sposób, aby był on włączany automatycznie przed wysłaniem każdego zlecenia faksowania.
 1. Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Edit Defaults (Edytuj domyślne).
 2. W opcji Podgląd w oknie dialogowym Ustawienia domyślne wybierz opcję Show Preview Before Sending Fax (Pokaż podgląd przed wysłaniem faksu).
 3. Kliknij przycisk OK.
    Uwaga:
  Aby równocześnie ustawić wszystkie domyślne informacje, wybierz informacje o nadawcy, jakość faksowania, potwierdzenia, stronę tytułową i ustawienia podglądu, a następnie kliknij przycisk OK.
Ustawianie preferencji sterownika faksu
Ustawianie opcji domyślnych wykorzystywanych do wszystkich zleceń wysyłania faksu z komputera.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 2. W oknie Drukarki i faksy kliknij prawym przyciskiem opcję Send Fax (Wyślij faks), a następnie kliknij opcję Preferencje drukowania.
 3. W oknie dialogowym Send Fax Document Properties (Właściwości wysyłania dokumentu faksu) kliknij opcję Papier/Jakość, aby skonfigurować domyślne ustawienia papieru i jakości. Aby zapisać domyślne ustawienia papieru i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.
    Uwaga:
  Karta Zaawansowane w oknie dialogowym Send Fax Document Properties (Właściwości wysyłania dokumentu faksu) zawiera informacje wpływające na działanie sterownika wysyłania faksu, ale nie powoduje żadnych zmian ustawień normalnego działania sterownika wysyłania faksów. Jest to standardowa karta systemu Windows i nie można jej usunąć ze sterownika.
 4. Kliknij opcję Usługi, aby sprawdzić stan urządzenia i materiałów eksploatacyjnych lub uruchom wbudowany serwer internetowy. Opcje karty Usługi widoczne są tylko wtedy, gdy sterownik wysyłania faksu podłączony jest do prawidłowego portu TCP/IP.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wszystkie ustawienia i zamknąć okno dialogowe.
Konfiguracja ustawień kodu bilingowego
Oprogramowanie wysyłania faksu z komputera wykorzystuje kody bilingowe do wysyłania faksów.
Włącz funkcję kodów bilingowych za pomocą panelu sterowania urządzenia.
 1. Na panelu sterowania urządzenia dotknij opcji Administracja.
 2. Przewiń do opcji Konfiguracja wstępna i dotknij jej, a następnie dotknij opcji Konfiguracja faksu.
 3. Przewiń do opcji Ustawienia wysyłania faksu i dotknij jej.
 4. Przewiń do opcji Kody bilingu i dotknij jej, a następnie dotknij opcji Konfiguracja.
 5. Wybierz opcję Kody bilingu wł..
 6. Na komputerze kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki i faksy.
 7. W opcji Zadania drukarki w oknie Drukarki i faksy kliknij prawym przyciskiem nazwę urządzenia, a następnie kliknij opcję Właściwości.
 8. W oknie dialogowym Właściwości wysyłania faksów kliknij opcję Ustawienia urządzenia.
 9. Kliknij przycisk OK.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...