Pomoc techniczna HP dla klientów — Witamy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Oświadczenia telekomunikacyjne

Oświadczenie FCC (telekomunikacyjne)
To urządzenie jest zgodne z Częścią 68 Przepisów FCC i wymaganiami ACTA. Z tyłu urządzenia znajduje się etykieta zawierająca pośród innych informacji identyfikator produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXX. Identyfikator ten należy przekazać operatorowi telefonicznemu, jeśli poprosi o jego podanie.
Liczba REN wykorzystywana jest do określenia liczby urządzeń, które można podłączyć do linii telefonicznej. Przekroczenie ustalonej sumy liczb REN poprzez podłączenie zbyt dużej liczby urządzeń do linii telefonicznej może spowodować, że urządzenia nie będą dzwonić w odpowiedzi na połączenia przychodzące. W większości przypadków (ale nie zawsze) suma liczb REN nie powinna przekraczać pięciu (5,0). Aby upewnić się ile urządzeń można podłączyć do linii telefonicznej w danej strefie i ile wynosi maksymalna dozwolona suma liczb REN, skontaktuj się z operatorem telefonicznym.
To urządzenie korzysta z następujących gniazd USOC: RJ11C.
Wraz z urządzeniem dostarczany jest przewód telefoniczny i wtyczka modułowa zgodna z przepisami FCC. Urządzenie powinno zostać podłączone do sieci telefonicznej lub przewodu z wykorzystaniem gniazda modułowego, zgodnego z Częścią 68 przepisów. Urządzenie nie może działać we współpracy z usługami telefonicznymi wykorzystującymi żetony lub karty. Połączenie z numerami Party Line podlega opłatom ustalonym w taryfie.
Jeśli urządzenie powoduje obciążenie sieci telefonicznej, operator telefoniczny wyśle zawczasu powiadomienie o konieczności tymczasowego wyłączenia usługi. Jeśli takie powiadomienie okaże się niepraktyczne, operator telefoniczny powiadomi klienta w trybie natychmiastowym. Klient zostanie także powiadomiony o możliwości złożenia skargi w oparciu o przepisy FCC, jeśli uzna to za konieczne.
Operator telefoniczny może dokonać modyfikacji sprzętu, jego działania lub procedur mających wpływ na pracę urządzenia. Jeśli tak się stanie, operator wyśle zawczasu powiadomienie, aby użytkownik mógł dokonać niezbędnych modyfikacji i uniknąć tym samym przerw w pracy.
Jeśli pojawił się problem z urządzeniem, sprawdź numery w podręczniku, aby znaleźć informacje dotyczących dokonywania naprawy i (lub) gwarancji. Jeśli powstały problem powoduje obciążenie sieci telefonicznej, operator telefoniczny może zażądać usunięcia urządzenia z sieci do momentu rozwiązania problemu.
Użytkownik może dokonać następujących napraw: Wymienić oryginalny sprzęt, dostarczony wraz z urządzeniem. Zaliczamy do niego kasety z tuszem, wsporniki podajników i pojemników, przewód zasilający oraz przewód telefoniczny. Zalecana jest instalacja ochronnika przepięciowego w gniazdku prądu zmiennego, do którego podłączone jest urządzenie. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia sprzętu w wyniku uderzenia piorunu lub nagłego skoku napięcia.
Wymagania Industry Canada CS-03
Uwaga: Etykietą Industry Canada oznaczony jest sprzęt posiadający certyfikat. Otrzymanie certyfikatu oznacza, że sprzęt spełnia określone wymagania ochronne, wymagania dotyczące działania i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej oraz normy bezpieczeństwa opisane w odpowiednich dokumentach Terminal Equipment Technical Requirement. Departament nie gwarantuje, że sprzęt będzie działał zgodnie z życzeniem użytkownika. Przed instalacją sprzętu użytkownicy powinni upewnić się, że dozwolone jest jego podłączenie do urządzeń lokalnej firmy telekomunikacyjnej. Sprzęt powinien być zainstalowany z użyciem dopuszczalnej metody połączenia. Klient powinien pamiętać, że spełnienie powyższych warunków nie eliminuje całkowicie ryzyka pogorszenia jakości usług. Naprawa certyfikowanego sprzętu powinna być przeprowadzona z udziałem przedstawiciela wyznaczonego przez dostawcę. Wszystkie samodzielne naprawy i ulepszenia sprzętu lub modyfikacje jego działania mogą spowodować, że operator telekomunikacyjny zażąda odłączenia sprzętu. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownicy powinni upewnić się, że prawidłowe są połączenia zasilania, linii telefonicznej i wewnętrznego systemu rur wody metalicznej, jeśli są dostępne. Te środki ostrożności są szczególnie istotne w obszarach wiejskich.
  Przestroga:
Użytkownicy nie powinni podejmować prób samodzielnego wykonania tych połączeń, ale skontaktować się odpowiednio z elektrykiem lub elektronikiem. Liczbą REN (Ringer Equivalence Number) urządzenia jest 0,7.
Uwaga: Liczba REN przypisana do każdego urządzenia dostarcza informacji na temat maksymalnej liczby urządzeń podłączonych do interfejsu telefonicznego. Do interfejsu podpięte mogą być dowolne urządzenia, z założeniem, że suma ich liczb REN nie będzie przekraczać liczby pięć (5,0). Standardowym kodem układu połączeń (gniazda telefonicznego) w urządzeniach z połączeniami bezpośrednimi do sieci telefonicznej jest CA11A.
Oświadczenie firmy Telecom dla terytorium Nowej Zelandii
General conditions
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.
Some parameters required for compliance with Telecom's Telepermit requirements are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom's Specification:
For automatically initiated calls to the same number
(a) There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for a single manual call initiation, and The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
For automatically initiated calls to the different numbers
The equipment shall go on-hook for a period of not less than 5 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next attempt.
Auto-answering incoming calls
Incoming calls shall be answered between 3 and 30 seconds of receipt of ringing.
For correct operation of the ringers in each device, the total of the RN's of all devices connected to a single line at any time should not exceed 5. The RN (Ringer Number) can be found printed on the Telepermit Label.
Oświadczenie firmy Telecom dla terytorium Australii
In Australia, the fax modem must be connected to the Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

hp-online-communities-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Spytaj społeczność!


Forum pomocy technicznej

Forum pomocy technicznej

Dołącz do rozmowy! Znajdź rozwiązania, zadawaj pytania i dziel się poradami z innymi użytkownikami produktów HP. Odwiedź teraz


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...