Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Kopia

Urządzenie posiada kilka opcji umożliwiających dostosowanie kopiowanego wydruku. Oryginały można skanować za pomocą podajnika dokumentów lub szyby skanera. Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące następujących tematów:

Kopiowanie z podajnika dokumentów

Do podajnika dokumentów można włożyć maksymalnie 100 arkuszy papieru. Umieść oryginalny dokument zadrukowaną stroną w górę w podajniku dokumentów, górną krawędzią w kierunku tyłu podajnika dokumentów lub szczeliny wejściowej podajnika. Oryginały dwustronne umieszczaj pierwszą zadrukowaną stroną w górę. Dostosuj prowadnice papieru w ten sposób, aby dotykały oryginalnego dokumentu.
Uwaga:
W celu zmaksymalizowania szybkości drukowania na papierze w formacie Letter lub A4 dokumenty należy umieszczać krótką krawędzią w kierunku tyłu podajnika dokumentów.
Rys. : ilustracja produktu
Aby kopiować przy użyciu opcji domyślnego kopiowania, określ liczbę kopii, korzystając z klawiatury numerycznej na panelu sterowania, i naciśnij przycisk Start. Aby korzystać z ustawień niestandardowych, dotknij opcji Kopia. Określ ustawienia i naciśnij przycisk Start. Więcej informacji na temat ustawień niestandardowych można znaleźć w części .
Uwaga:
Można użyć przycisku Start na panelu sterowania lub przycisku Rozpocznij kopiowanie na ekranie dotykowym.
Pobierz oryginalny dokument z pojemnika wyjściowego znajdującego się pod podajnikiem wejściowym podajnika dokumentów. Wyjmij kopię z pojemnika wyjściowego znajdującego się po lewej stronie urządzenia.

Kopiowanie oryginałów mających różny format

Kopiowanie oryginalnych dokumentów wydrukowanych na papierze różnego formatu możliwe jest wtedy, gdy arkusze papieru mają jeden wspólny wymiar nieprzekraczający 297 mm11,7 cala. Na przykład można łączyć formaty Letter i Legal lub formaty A4 i A5.
 1. Ułóż arkusze oryginału w taki sposób, aby miały taką samą szerokość.
 2. Umieść strony wydrukiem do góry w podajniku dokumentów i dostosuj szerokość prowadnic papieru do dokumentu.
 3. Na ekranie głównym dotknij opcji Kopia.
 4. Dotknij opcji Rozmiar oryginalny.
  Uwaga:
  Jeżeli opcja nie pojawiła się na pierwszym ekranie, dotykaj polecenia Więcej opcji aż będzie widoczna.
 5. Wybierz opcję Mieszane formaty (tej samej szerokości), a następnie dotknij przycisku OK.
 6. Dotknij opcji Rozpocznij kopiowanie.

Kopiowanie z szyby skanera

Umieść oryginalny dokument stroną zadrukowaną w dół na szybie skanera. Ustaw oryginał w taki sposób, aby jego narożnik pokrywał się z lewym górnym narożnikiem szyby.
Rys. : ilustracja produktu
Aby kopiować korzystając z opcji domyślnego kopiowania , za pomocą klawiatury numerycznej na panelu sterowania wybierz liczbę kopii i naciśnij przycisk Start. Aby korzystać z ustawień niestandardowych, dotknij opcji Kopia. Określ ustawienia i naciśnij przycisk Start. Więcej informacji na temat ustawień niestandardowych można znaleźć w części .
Uwaga:
Można użyć przycisku Start na panelu sterowania lub przycisku Rozpocznij kopiowanie na ekranie dotykowym.

Dostosowywanie ustawień kopiowania

Dzięki kilku funkcjom urządzenia można zoptymalizować kopiowane wydruki. Wszystkie funkcje dostępne są na ekranie Kopia.
Ekran Kopia składa się z kilku stron. Na pierwszej stronie dotknij opcji Więcej opcji, aby przejść do następnej strony. Dotykanie przycisków strzałki w górę lub strzałki w dół pozwala na przechodzenie do innych stron.
W celu uzyskania informacji na temat opcji dotknij opcji, a następnie przycisku pomocy () w prawym górnym rogu ekranu. Poniższa tabela zawiera przegląd opcji kopiowania.
Uwaga:
W zależności od sposobu, w jaki administrator skonfigurował urządzenie, niektórych opcji może nie być na ekranie. Opcje w tabeli uporządkowane są według kolejności ich pojawiania się na ekranie.
Możliwości do wykorzystania w zleceniach kopiowania
Nazwa opcji
Opis
Strony
Ta funkcja umożliwia określenie, czy oryginał został wydrukowany jedno- czy dwustronnie oraz czy kopie powinny być drukowane jedno- czy dwustronnie.
Kolor/Czarny
Ta funkcja umożliwia wybranie, czy kopie mają być drukowane w trybie czarno-białym czy w kolorze. Wybierz opcję Autom. wykrywanie, aby urządzenie automatycznie wykrywało, czy poszczególne strony oryginału są czarno-białe czy kolorowe oraz wykonywało kopię w tym samym kolorze co strony oryginału.
Po wybraniu opcji Kolor lub Autom. wykrywanie można również ustawić opcję Jakość koloru. Wybierz opcję Robocza lub Profesjonalna. W przypadku niektórych typów papieru jakość koloru może zostać ustawiona tylko na wartość Profesjonalna.
Zszywaj/Sortuj lub Sortowanie
Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP jest podłączone, opcja Zszywaj/Sortuj jest dostępna. Ta funkcja pozwala konfigurować opcje zszywania i układania stron w zestawach kopii.
Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP nie jest podłączone, opcja Sortowanie jest dostępna. Ta funkcja umożliwia układanie każdego zestawu skopiowanych stron w tym samym porządku co oryginał (123, 123 itd.) lub układanie zestawów zawierających kopie każdej strony oryginału (111, 222 itd.).
Powiększenie/pomniejszenie
Ta funkcja umożliwia zmniejszanie lub powiększanie kopiowanego obrazu. Dotknij pola poniżej opcji Skalowanie:, aby określić niestandardowy procent. Aby zmniejszyć obraz, wybierz wartość mniejszą niż 100%. Aby powiększyć obraz, wybierz wartość większą niż 100%.
Wybór papieru
Ta funkcja umożliwia wybranie podajnika zawierającego papier w pożądanym formacie i rodzaju.
Regulacja obrazu
Ta funkcja umożliwia poprawienie jakości kopii. Na przykład można dostosować opcje Jasność, Ostrość i Kontrast oraz można wykorzystać ustawienie Usuwanie tła, aby usunąć wyblakłe obrazy lub jasny kolor z tła.
Orientacja zawartości
Ta funkcja umożliwia określenie sposobu, w jaki zawartość strony oryginału umieszczana jest na stronie: orientacja pionowa lub pozioma.
W przypadku kopiowania dokumentu wydrukowanego dwustronnie, można określić orientację drugiej strony.
Pojemnik wyjściowy
Ta funkcja umożliwia wybór pojemnika wyjściowego dla kopii. Jeżeli opcjonalne wielofunkcyjne urządzenie do wykańczania HP jest podłączone, zszyte kopie są przekazywane zawsze do pojemnika wyjściowego 5.
Optymalizacja tekst/zdjęcie
Ta funkcja umożliwia optymalizację wydruku dla określonego rodzaju zawartości. Wydruk można zoptymalizować dla tekstu, drukowanych obrazów, zdjęć lub ich kombinacji.
Stron na arkuszu
Ta funkcja umożliwia kopiowanie wielu stron na jeden arkusz papieru.
Rozmiar oryginalny
Ta funkcja umożliwia określanie rozmiaru strony dla oryginału.
Znak wodny
Ta funkcja umożliwia drukowanie półprzezroczystego tekstu po przekątnej środka każdej strony. Można określić kolor, tekst i rodzaj stylu oraz dostosować poziom przezroczystości.
Negatyw obrazu
Ta funkcja umożliwia odwrócenie kolorów w dokumencie. Ta funkcja umożliwia zmianę koloru czerwonego na turkusowy, koloru niebieskiego na żółty, koloru zielonego na purpurowy i koloru białego na czarny.
Dopasowanie kolorów
Ta funkcja umożliwia dostosowanie ustawień nasycenia i temperatury w celu zmiany ogólnego wyglądu kopii kolorowych.
Zrównoważenie kolorów
Ta funkcja umożliwia oddzielne dostosowanie każdego koloru w celu zmiany równowagi kolorów w kopiach. Na przykład zwiększenie ilości błękitu sprawia, że kopia jest bardziej niebieska, a mniej czerwona.
Jedno/dwukolorowy
Ta funkcja umożliwia przekształcenie wszystkich kolorów w dokumencie na odcienie jednego koloru lub odcienie jednego koloru oraz czarny kolor. Na przykład wszystkie kolory można przekształcić w różne odcienie koloru niebieskiego.
Nakładki
Ta funkcja umożliwia drukowanie półprzezroczystego obrazu na każdej stronie. Nakładki są podobne do znaków wodnych, ale mogą się składać z dowolnego obrazu, takiego jak logo firmy.
Strony rozdziałów
Ta funkcja umożliwia kopiowanie dokumentów z rozdziałami. Można określić, czy rozdziały mają rozpoczynać się zawsze na lewej czy prawej stronie. W razie potrzeby urządzenie wstawia obrazy pustych stron, tak aby pierwsza strona każdego rozdziału była zawsze po właściwej stronie.
Numer stemplowanej strony
Ta funkcja umożliwia drukowanie numerów stron na kopiach. Można wybrać miejsce i styl numerowania.
Ostempluj datą/godziną
Ta funkcja umożliwia drukowanie daty i godziny na kopiach. Można wybrać styl cyfr i miejsce na informację.
Tekst stempla
Ta funkcja umożliwia drukowanie wcześniej zdefiniowanego tekstu na kopiach lub określenie tekstu do wydrukowania. Stempel tekstowy jest podobny do znaku wodnego, ale można wybrać jego pozycję na stronie oraz kąt nachylenia.
Numer zestawu stempli
Ta funkcja umożliwia drukowanie numeru zestawu na kopiach. Na przykład, w przypadku pięciu kopii dokumentu każda strona w pierwszym zestawie kopii oznaczona jest takim samym numerem. Można określić kilka formatów numerowania oraz określić numer początkowego zestawu.
Od krawędzi do krawędzi
Jeśli oryginalny dokument jest drukowany blisko krawędzi, użycie tej funkcji umożliwia kopiowanie maksymalnej ilości zawartości. Jednak wzdłuż krawędzi mogą pojawiać się cienie.
Kompilacja zlecenia
Ta funkcja umożliwia łączenie kilku zestawów oryginalnych dokumentów w jedno zlecenie kopiowania. Ta funkcja umożliwia również kopiowanie oryginalnego dokumentu składającego się z większej ilości stron, niż może pomieścić podajnik dokumentów.
Układ automatyczny
Tej funkcji należy używać podczas kopiowania z szyby skanera. Umieść oryginalny dokument w dowolnym miejscu na szybie skanera. Urządzenie wykrywa krawędzie dokumentu i wyśrodkowuje obraz na kopii.
Automatyczne przycinanie
Ta funkcja umożliwia usunięcie ciemnych obszarów z tła podczas kopiowania z otwartą pokrywą skanera. Urządzenie wykrywa krawędzie obiektu na szybie skanera i usuwa ciemny obszar dookoła obrazu.
Wyrównywanie obrazu
Ta funkcja umożliwia przesuwanie obrazu do krawędzi, narożnika lub środka strony.
Przesunięcie obrazu
Ta funkcja umożliwia przesuwanie obrazu na stronie. Ta funkcja jest podobna do opcji Wyrównywanie obrazu, ale przesuwa obraz o określoną wartość.
Powtarzanie obrazu
Ta funkcja umożliwia wielokrotne kopiowanie tego samego obrazu na jeden arkusz papieru. Aby skorzystać z tej funkcji, umieść oryginał na szybie skanera i zostaw pokrywę otwartą.
Wymaż krawędzie
Ta funkcja umożliwia usunięcie ciemnych linii pojawiających się na krawędziach kopii.
Wymaż oprawę
Ta funkcja umożliwia usunięcie cieni pojawiających się na środku kopii podczas kopiowania otwartej książki lub dwóch stron obok siebie.

Korzystanie z funkcji kompilacji zlecenia

Skorzystaj z opcji Kompilacja zlecenia, aby dzielić złożone zlecenie na mniejsze segmenty. Ta funkcja jest użyteczna, kiedy kopiowany oryginał ma więcej stron, niż może pomieścić podajnik dokumentów, lub w przypadku łączenia stron o różnych wymiarach w jedno zlecenie w celu utworzenia wielu kopii. Do skanowania oryginalnych dokumentów można użyć szyby lub podajnika dokumentów.
Uwaga:
Opcja Kompilacja zlecenia dostępna jest również dla funkcji E-mail i Folder sieciowy.
 1. Umieść pierwszą część zlecenia w podajniku dokumentów lub na szybie skanera.
  Uwaga:
  Jeśli używasz szyby, pierwsza część to jedna strona.
 2. Dotknij opcji Kopia, a następnie ustaw pożądane opcje kopiowania.
 3. Dotknij opcji Kompilacja zlecenia, a następnie wybierz opcję Kompilacja zlecenia wł. Dotknij opcji OK.
 4. Naciśnij przycisk Start, aby skanować pierwszą część.
 5. Urządzenie wyświetli monit o załadowanie następnej części.
  • Aby zastosować inne opcje kopiowania do tej części, dotknij przycisku Opcje.
  • Aby zeskanować kolejną część, dotknij opcji Skanuj.
  • Aby zakończyć skanowanie, dotknij opcji Zakończ.
  • Aby ponownie rozpocząć zlecenie, dotknij opcji Anuluj zlecenie.
 6. Po wybraniu opcji Zakończ można wybrać opcje kopiowania dla całego zlecenia, takie jak liczba kopii lub opcja zszywania.
 7. Naciśnij przycisk Start, aby utworzyć kopie całego zlecenia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...