Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Ustawienia alarmów

Istnieje możliwość włączenia automatycznych alarmów w przypadku wystąpienia określonych warunków, takich jak zacięcie papieru lub potrzeba wymiany kasety drukującej. Alarmy można wysłać do listy dystrybucyjnej za pomocą wiadomości e-mail lub na stronę internetową.
 1. Uruchom wbudowany serwer internetowy.
 2. Wybierz kartę Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Notification Server (Serwer powiadomień) z menu z lewej strony ekranu. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru obok opcji Wł. wych. pocztę elektr., a serwer SMTP jest skonfigurowany.
 4. Wybierz opcję Alarmy z menu z lewej strony ekranu.
 5. Kliknij opcję Nowa lista miejsc przeznaczenia, aby skonfigurować nową listę miejsc przeznaczenia. Pojawi się strona Alarmy - konfiguracja.
 6. Wpisz nazwę listy miejsc przeznaczenia obok opcji Nazwa listy.
 7. Lista miejsc przeznaczenia alarmów może obejmować do 20 pozycji. Miejscami przeznaczenia mogą być adresy e-mail, urządzenia przenośne lub strony internetowe. Wpisz miejsca przeznaczenia na listę obok opcji Miejsca przeznaczenia alarmów. Kolejne miejsca przeznaczenia alarmów oddziel średnikami lub przecinkami.
 8. Wybierz stan urządzenia, po wystąpieniu którego ma zostać wysłany alarm na listę miejsc przeznaczenia. Na liście widoczne są najczęstsze alarmy. Aby zobaczyć wszystkie dostępne alarmy, kliknij opcję Pokaż wszystkie alarmy.
  Po wystąpieniu pewnych stanów urządzenia, np. zacięcia papieru lub otwarcia drzwiczek, określ ilość czasu, jaki ma upłynąć do momentu wysłania alarmu.
  W przypadku alarmu Order and Expired Cartridge (Zamów i zużyte kasety) należy ustawić w procentach próg zużycia, po przekroczeniu którego ma zostać wysłany alarm. Przykładowo, aby włączyć alarm po osiągnięciu 10% pojemności kasety, ustaw próg na 10%.
 9. Po wybraniu alarmu dla stanu urządzenia związanego z materiałami eksploatacyjnymi można zlikwidować powiązany z nią komunikat wyświetlany na panelu sterowania urządzenia. Zaznacz pole wyboru obok każdego komunikatu, który chcesz zlikwidować.
 10. Istnieje możliwość dołączenia strony informacyjnej urządzenia w postaci załącznika do wiadomości e-mail w przypadku każdego adresu e-mail znajdującego się na liście miejsc przeznaczenia. Wybierz strony, które chcesz załączyć. Ta czynność jest opcjonalna.
 11. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.
 12. Powtórz tę czynność dla maksymalnie czterech list miejsc przeznaczenia.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...