Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Konfiguracja serwera powiadomień

Aby można było użyć funkcji Alarmy lub Automatyczne wysyłanie, konieczna jest konfiguracja ustawień SMTP serwera powiadomień.
Uwaga:
Konfigurację serwera poczty e-mail funkcji cyfrowego wysyłania i serwera poczty e­mail funkcji powiadamiania przeprowadza się na różnych kartach wbudowanego serwera internetowego. Serwer cyfrowego wysyłania wiadomości e-mail należy skonfigurować na karcie Cyfrowe wysyłanie. Konfiguracja serwera powiadamiania przeprowadzana jest na karcie Ustawienia. W przypadku obu funkcji można jednak użyć tego samego serwera poczty e-mail lub nazwy hosta SMTP, jeśli tylko serwer nie wymaga uwierzytelniania.
Obszar wbudowanego serwera internetowego służący do konfiguracji serwera powiadomień składa się z dwóch sekcji. Konieczna jest konfiguracja funkcji Wych. wiad. poczty elektr., a konfiguracja funkcji Przych. wiad. poczty elektr. jest opcjonalna.
Wymagana konfiguracja
 1. Uruchom wbudowany serwer internetowy.
 2. Wybierz kartę Ustawienia.
 3. Wybierz opcję Notification Server (Serwer powiadomień) z menu z lewej strony ekranu.
 4. Upewnij się, że w obszarze Wych. wiad. poczty elektr. zaznaczono pole wyboru obok opcji Wł. wych. pocztę elektr..
 5. Wpisz adres sieciowy serwera potwierdzeń obok opcji Serwer SMTP. Należy użyć serwera niewymagającego uwierzytelniania przy wysyłaniu wiadomości e-mail.
 6. Wpisz nazwę domeny serwera obok opcji Nazwa domeny. Upewnij się, że podana nazwa jest prawidłowa.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj.
Opcjonalna konfiguracja
 1. W obszarze Przych. wiad. poczty elektr. obok opcji Adres e-mail urządzenia wpisz nazwę konta e-mail urządzenia. Adres ten jest połączeniem Nazwy użytkownika urządzenia POP3 i Nazwy domeny.
 2. Nie jest konieczne zaznaczanie pola wyboru obok opcji Wł. przych. pocztę elektr. w celu uruchomienia funkcji Alarmy i Automatyczne wysyłanie. Włącz przychodzącą pocztę e-mail i wprowadź informacje o ustawieniach w tym obszarze, aby umożliwić użytkownikom zdalne wysyłanie żądań i poleceń do urządzenia.
 3. Wpisz adres sieciowy serwera POP3 przychodzącej poczty e-mail obok opcji Serwer POP3.
 4. Obok opcji Nazwa użytkownika urządzenia POP3 wpisz nazwę istniejącego użytkownika. Firma HP zaleca skonfigurowanie specjalnego konta e-mail używanego wyłącznie do wysyłania powiadomień i korzystanie z tego konta. Nie należy podawać w tym polu swojego własnego adresu e-mail, gdyż wszystkie prywatne wiadomości zostaną zwrócone.
 5. Wpisz hasło funkcji Nazwa użytkownika urządzenia POP3 obok opcji Hasło.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...