solution Contentsolution Content

HP CM8060/CM8050 Color MFP with Edgeline Technology - Blokada sekcji Administrator Tools (Narzędzia administratora) w menu startowym

W trakcie inicjacji urządzenia możliwe jest otwarcie specjalnego menu startowego. Pracownik autoryzowanego serwisu firmy HP przeprowadza za jego pomocą zaawansowane procedury rozwiązywania problemów. Jedna z sekcji tego menu udostępnia administratorom systemu dodatkowe funkcje zarządzania urządzeniem, które nie są dostępne za pośrednictwem menu Administracja w panelu sterowania. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do tego menu, można utworzyć hasło dla sekcji Narzędzia administratora menu startowego.
Uwaga:
Do wykonania poniższych czynności konieczne jest przebywanie w pobliżu urządzenia. Hasło Narzędzia administratora można utworzyć wyłącznie za pomocą menu startowego.
Nazwy opcji w menu startowym dostępne są wyłącznie w języku angielskim.
 1. Naciśnij przycisk wł./wył. na panelu sterowania urządzeniem, aby wyłączyć urządzenie, a po wyłączeniu ponownie naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie.
 2. W trakcie inicjacji urządzenia obserwuj wyświetlacz panelu sterowania. Gdy na ekranie pojawi się białe logo HP na czarnym tle, naciśnij przycisk Stop.
 3. Naciśnij przycisk 8, aby zaznaczyć pozycję Narzędzia administratora. Naciśnij przycisk 5, aby ją wybrać.
 4. Naciśnij przycisk 8, aby zaznaczyć pozycję Zmień hasło administratora. Naciśnij przycisk 5, aby ją wybrać.
 5. Pojawi się monit o podanie nowego hasła. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz nowe hasło.
  Pojawi się drugi monit z prośbą o potwierdzenie hasła. Wpisz ponownie hasło.
 6. Naciśnij przycisk Start, aby zapisać hasło.
Uwaga:
Aby wyczyścić już wprowadzone hasło, wpisz puste hasło.
Po ustawieniu hasła administratora konieczne jest zalogowanie do menu startowego, zanim możliwe będzie korzystanie z Narzędzia administratora.
 1. Po otwarciu menu startowego, naciśnij przycisk 8, aby zaznaczyć opcję Zarejestruj. Naciśnij przycisk 5, aby ją wybrać.
 2. Pojawi się monit o podanie hasła. Za pomocą klawiatury numerycznej wpisz nowe hasło.
 3. Naciśnij przycisk Start, aby wprowadzić hasło. Opcja Narzędzia administratora powinna już być dostępna.
 4. Naciśnij przycisk 8, aby zaznaczyć pozycję Narzędzia administratora. Naciśnij przycisk 5, aby ją wybrać.