hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - Forbedre skannekvaliteten

Dette dokumentet gjelder for HP multifunksjonsskrivere.
Når du skanner, har datamaskinen filen eller utskriften vertikale linjer, feil farger, color bånd eller dårlig oppløsning.
Figur : Eksempler på dårlig skannekvalitet
Eksempler på dårlig skannekvalitet

Trinn 1: Bekreft at problemet ikke er relatert til utskrift

Trinnene i dette dokumentet løser problemer med utskriftskvalitet ved skanning bare.
Ikke fortsett med disse trinnene hvis linjer eller bånd oppstår når du skriver ut fra datamaskinen. Gå til HPs kundestøtte, angi modellnummeret til skriveren hvis nødvendig, og søk etter utskriftskvalitet for å finne dokumentet Løse dårlig utskriftskvalitet for skriveren din med trinn for å løse problemet.
Hvis det oppstår problemer med utskriftskvalitet når du skanner, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Rengjør skanneren

Fingeravtrykk, flekker, støv eller rusk på skannerglasset, under lokket på skanneren eller i dokumentmatersporet kan føre til linjer og fargebånd. Tørk av disse delene med en myk, lofri klut sprayet med et rengjøringsmiddel for glass.
Les ett av de følgende avsnittene for trinn for å rengjøre disse komponentene, avhengig av din skrivertype.
Skriver med planskannerglass og deksel
Skriver med en dokumentskannemater
Skriver med planskannerglass
Skriver med en dokumentmater

Trinn 3: Tilbakestill skriveren

Å tilbakestille skriveren kan tvinge noen typer skannere til å kalibrere, noe som kan løse problemet.
 1. Fjern eventuelle elementer fra glassplaten og ADM, og lukk deretter skannerlokket.
 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren og fra veggstøpselet eller skjøteledningen.
 3. Vent i minst 60 sekunder.
 4. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
  merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte i stikkontakten på veggen.
 5. Koble strømledningen til skriveren igjen.
 6. Hvis du har en skriver i HP DeskJet 3700-serien, bør du kalibrere skanneren etter tilbakestilling av skriveren.
 7. Legg det opprinnelige dokumentet eller bildet, og prøv deretter å skanne.
  Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 4: Rengjøre den automatiske dokumentmateren (ADM)

Hvis skriveren har en automatisk dokumentmater (ADM), kan støv eller papirrester på valsene eller separatorplaten i Dokumentmateren føre til skanning problemer med utskriftskvalitet. Åpne den automatiske Dokumentmateren, og rengjør Automatisk dokumentmaterruller og separatorplaten.
merknad:
Plassering av Automatisk dokumentmaterruller kan være annerledes avhengig av skriveren, men fremgangsmåten nedenfor brukes ved fortsatt.
 1. Du trenger følgende:
  • En ren, lofri klut eller et annet mykt materiale som ikke vil gå i oppløsning eller etterlate fibre
  • Distillert eller filtrert vann eller flaskevann (vann fra kranen kan skade produktet)
 2. Ta dokumentmatervinduet ut av dokumentmateren.
 3. Slå av skriveren.
 4. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
 5. Åpne ADM-dekselet.
 6. Finn papir plukke rullene og den styreplaten i Dokumentmateren.
  Figur : Eksempel på papir plukke ruller og separatorplaten i en LaserJet-skriver
  Finn den ruller og separatorplaten.
  Figur : Eksempel på papir plukke ruller og separatorplaten i en OfficeJet-skriver
 7. Fukt en ren, lofri klut lett med flaskevann eller destillert vann, og klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.
 8. Bruk den fuktige kluten til å tørke av valsene og arkskilleren.
 9. La den automatiske Dokumentmater dekselet åpent for to minutter til å tillate papir plukke ruller og separatorplaten til å tørke.
 10. Lukk dekselet på ADM-enheten.
 11. Legg originalen på glasset eller i dokumentmaterskuffen. Skyv forsiktig dokumentet inn i skriveren så langt den går.
 12. Skyv inn papirbreddeskinnen til de ligger tett inntil bunken.
  Gjør ikke Skyv inn lengde-og breddeskinnene så langt at de bøyer papiret.
 13. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 14. Slå på skriveren, og koble den deretter til datamaskinen.
Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 5: Endre skanneinnstillingene.

Endre skanneinnstillingene for å øke oppløsningen, justere color palette eller øke på kontrast.

Trinn 6: Baksiden av skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.
Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.
Gå til HPs produktgarantisjekk for å bekrefte garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...