hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - HP ePrint-jobben vil ikke skrive ut

Dette dokumentet gjelder for HPs webtilkoblede skrivere med ePrint.
Med ePrint kan du skrive ut fra hvor som helst så lenge du har Internett-tilgang. Utskriftsjobbene sendes via e-post til e-postadressen for HP-skriveren din. Hvis ePrint-jobben ikke skrives ut, må du sjekke utskriftskravene og om skriveren er tilkoblet Internett.

Trinn 1: Kontroller skriverens status

For å kunne motta ePrint-jobber må skriveren må være på og koblet til Internett.
 1. Slå skriveren av og på igjen for å tilbakestille eventuelle problemer.
 2. Skriv ut en testside fra en enhet på samme nettverk. Hvis det vises en melding om tilkoblingsfeil, eller hvis skriveren ikke blir funnet, er det et problem med nettverkstilkoblingen. Se delen Feilsøk skriverens nettverkstilkobling for å få mer informasjon.
 3. Kontroller at webtjenester er aktivert på skriveren.
  • Skrivere med berøringsskjerm eller LCD-skjerm: Trykk på HP ePrint ikonet og trykk deretter på Innstillinger. Eller gå til webtjenester-menyen under Nettverksoppsett eller Trådløs-innstillinger. Statusen for webtjenester vises med aktiveringsinstruksjoner.
  • Skrivere uten berøringsskjerm eller LCD-skjerm: Skriv ut en nettverkskonfigurasjons- eller selvtestside for å hente ut skriverens IP-adresse. Skriv deretter IP-adressen i nettleserens adresselinje for å åpne den innebygde webserveren. Klikk på Nettjenester-kategorien for å slå på funksjonen.
   Gå til Slik slår du på webtjenester for å få mer informasjon.
 4. Sende en ePrint-jobb. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Sjekk ePrint-e-posten og utskriftsjobbkravene

Bekreft at HP ePrint-jobben er satt opp på riktig måte, og at vedlegget er av en støttet filtype.
Eksempel på ePrint-e-post
 1. Sjekk ePrint-e-postkravene nedenfor.
  • Skriv bare inn skriverens e-postadresse i Til-feltet: Flere e-postadresser kan føre til at utskriftsjobben kanselleres.
  • Legg til tekst i Emne-feltet: Et tomt emnefelt kan føre til at utskriftsjobben kanselleres.
  • Ikke legg til mer enn 10 vedlegg i e-posten: Den totale størrelsen på e-posten, inkludert alle vedleggene, kan ikke overskride 10 MB.
 2. Kontroller at vedleggene er av kompatible filtyper.
  • Bilder: Bildefiler må være i formatene GIF, JPG, PNG, BMP eller TIFF, og ha en vannrette og loddrette oppløsning på 100 piksler eller mer.
  • Dokumenter: Dokumentfiler må være i formatene PDF, HTML, TXT, Microsoft Word, PowerPoint eller Excel. ePrint kan ikke skrive ut krypterte, passordbeskyttede eller digitalt signerte dokumenter.
 3. Bekreft at e-postkontoen for sending har ePrint-tilgang. Logg inn påHP Smart-kontoen din (tidligere HP Connected), klikk på mine skrivere, og bekreft deretter riktige e-postadresser vises under ePrint-tilgang.
 4. Bekreft at ePrint-innstillinger samsvarer med preferansene for utskriftsjobben.
  • Standard utskriftsinnstillinger: Som standard skrives ePrint-jobber ut ensidig, i farger og i samme retning som originalen. Dokumenter skrives ut på letter- eller A4-papir, og bilder skrives ut på 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 tommer) papir.
  • Egendefinerte utskriftsinnstillinger: Logg på HP Connected, klikk på Mine skrivere, og velg svart-hvitt-utskrift, vanlig papir eller fotopapir, og tosidig (dobbeltsidig) utskrift under ePrint-innstillinger.
 5. Sende en ePrint-jobb. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 3: Feilsøk skriverens nettverkstilkobling

Feilsøk vanlige problemer som gjør at skriveren ikke kobles til det lokale nettverket.
 1. Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Noen skrivere har et trådløsikon med en blå lampe på skriverens kontrollpanel. Kontroller at lampen lyser og ikke blinker.
 2. Mange HP-skrivere har en veiviser for oppsett av trådløs tilkobling på kontrollpanel nettverket ellerr trådløse innstillinger-menyene. Bruk veiviseren for å koble skriveren til nettverket.
 3. Flytt skriveren og datamaskinen nærmere den trådløse ruteren, men ikke nærmere enn 1,8 m (6 fot). Trådløse signaler kan være svakere ved større avstander. Sørg også for å plassere skriveren og datamaskinen slik at metallobjekter og enheter som avgir radiosignaler, ikke forstyrrer for det trådløse signalet.
 4. Start ruteren på nytt. Kontakt ruterprodusenten, Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren for å få mer informasjon.
 5. Kontroller ruterens båndinnstilling. Mange rutere kan fungere i både frekvensbåndet 2,4 GHz og 5,0 GHz, men ikke alle HP-skrivere støtter begge båndene. Kontroller at ruterens 2,4 GHz-bånd er aktivert og kringkaster. Hvis ruteren kringkaster separate nettverksnavn (SSIDs) for hvert bånd, kan du koble skriveren til 2,4 GHz-båndets SSID.
 6. Det kan hende at brannmuren din hindrer skriveren i å få tilgang til datamaskinen. Konfigurer brannmuren til å tillate trådløs utskrift. Gå til Brannmuren blokkerer driverinstallering eller skriverfunksjoner (Windows) for å få mer informasjon.
 7. Skriveren kan omgå den automatiske tilordningen av IP-adresse fra DHCP og bruke en gyldig IP-adresse som du velger. Bruk menyen på frontpanelet til å skrive inn en IP-adresse som er gyldig for det lokale nettverket ditt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...