hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - Skrive ut med Apple AirPrint (iOS)

Dette dokumentet gjelder HP AirPrint-kompatible skrivere og Apple iPhone, iPad og iPod touch.
Apple AirPrint er en innebygd trådløs utskriftsløsning for Apple-mobilenheter. Du kan skrive ut fra de fleste iOS-programmer som har en utskriftsfunksjon.
De fleste HP-skrivere lansert siden 2010 støtter AirPrint. Gå til Apple Support - Om AirPrint for en liste med skrivere som støttes.

Trinn 1: Sette opp nettverkstilkobling

Trådløst koble til skriveren og Apple-enheten for å bruke AirPrint.
 1. Kontroller at Wi-Fi er slått på og det er en hake ved siden av navnet på det lokale Wi-Fi-nettverket på Apple-enheten. Hvis du er koblet til et annet nettverk, trykk på navnet på nettverket ditt for å koble til den.
  Gå til å Finne din trådløst passord hvis du ikke vet nettverkets påloggingsinformasjon.
  merknad:
  Hvis et lokalt nettverk ikke er tilgjengelig, eller du bruke en USB-kabel til å koble skriveren til en datamaskin, kan du gå til Hvordan bruker jeg AirPrint hvis en Wi-Fi-nettverk ikke er tilgjengelig? for fremgangsmåten for å bruke Wi-Fi Direct eller HP wireless direct-skrivere-tilkobling.
 2. Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus.
  • Skrivere med berøringsskjerm med kontrollpanel: Trykk på trådløs-ikonet eller åpne menyen Nettverksinnstillinger eller Oppsett for å vise statusen til nettverkstilkoblingen.
  • Skrivere uten en berøringsskjerm med kontroll panel: Trykk på Trådløst og Informasjon -knappene samtidig, eller trykk på Trådløst og Start kopiering i svart -knappene samtidig. Det skrives ut en Testrapport for trådløst med statusen til nettverkstilkoblingen.
 3. Gjør følgende, avhengig av skriverens status.
  • Hvis skriveren er koblet til nettverket, går du til trinnet for å skrive ut fra enheten.
  • Hvis skriveren ikke er koblet til nettverket, fortsett med neste trinn.
 4. Koble skriveren til et nettverk.
  • Skrivere med berøringsskjerm med kontrollpanel: På skriveren, Velg menyen Oppsett, Nettverk eller Trådløst, velg Veiviser for trådløst oppsett, og så følg instruksjonen for å koble skriveren til nettverket.
  • Skrivere uten en berøringsskjerm med kontroll panel: Trykk og hold nede tastene for trådløst og avbryte samtidig til strøm-lyset blinker, og vent deretter på trådløs-lyset å blinke. For Tango skrivere må du trykke og holde nede trådløs-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til Edge-lyset blinker blått.
   Innen to timer, trykk og hold nede WPS -knappen (Wi-Fi beskyttet oppsett) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløs-lyset på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.

Trinn 2: Skriv ut fra Apple-enheten

Skriv ut dokumenter, bilder og nettsider ved hjelp av AirPrint.
 1. Forsikre at skriveren er slått på, blekkpatronene er installert og vanlig papir er lagt inn i hovedskuffen.
 2. Åpne elementet som du vil skrive ut og trykk deretter på Del-ikonet eller .
 3. Trykk på Skriv ut eller Skriv ut -ikonet for å åpne alternativer for skriveren.
 4. Trykk på Velg skriver for å velge skriveren din.
 5. Endre enhver av følgende alternativer for utskriftsjobb. Tilgjengelige innstillinger varierer avhengig av applikasjonen du skriver ut fra, utskriftsjobben, og skriveren.
  • Papir: Foreta endringer av papirstørrelse på skriveren. AirPrint registrerer automatisk papirstørrelse som er lagt inn i skriveren eller størrelsen valgt på skriverens kontrollpanel. Hvis størrelsen registrert er annerledes fra papiret i skuffen, vil en feilmelding vises som spørr om bekreftelse av størrelse.
  • Antall eksemplarer: Velg antall kopier som skal skrives ut.
  • Svart-hvitt: Velg å skrive ut i gråtoner. Dette alternativet vises bare for fargeskrivere.
  • Tosidig utskrift: Skrive ut på begge sider av arket for visse filtyper.
  • Sideområde: Velg spesifikke sider av et dokument eller nettside å skrive ut.
  Skjermbildet for skriveralternativer

Vanlige spørsmål

Se gjennom listen over vanlige spørsmål om utskrift med AirPrint.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...