solution Contentsolution Content
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

HP-skrivere - Tilbakestill utskriftssystemet (macOS)

Tilbakestilling av utskriftssystemet på en Mac kan løse problemer som utskriftsjobber som sitter fast i køen, tilkoblingsproblemer og ufullstendige driveroppsett.

Merk:

En tilbakestilling av utskriftssystemet fjerner alle HP- og ikke-HP-skrivere og skannere, og sletter alle utskriftsjobber og lagrede utskriftsinnstillinger. Alle skrivere og skannere må konfigureres på nytt etter at tilbakestillingen er fullført.

  1. Klikk på Nc-ikonet, og søk etter og åpne Printers &scanners.

  2. Høyreklikk eller klikk mens du trykker på Control (Kontroller ) i listen over skrivere, og deretter velger du Tilbakestill utskriftssystemet for å fullføre tilbakestillingen.

    Tilbakestille utskriftssystemet
  3. Start skriveren på nytt.

  4. Klikk på Legg til skriver, skanner eller faks eller legg til-knappen, velg skriveren din i listen og klikk deretter legg til.