hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise – konfigurere og konfigurere AutoSend

Lær hvordan du angir skanneinnstillingene på EWS.

Innføring

Med AutoSend-funksjonen kan skriveren sende informasjon om konfigurasjon og rekvisitabruk til HPs nettadresser eller e-postadresser med jevne mellomrom, inkludert serienummer, hendelseslogger og antall sider brukt.

Denne funksjonen er deaktivert som standard.

AutoSend-side

AutoSend-side

Før du begynner

Administratorer trenger følgende informasjon før de begynner:

 • Administrativ tilgang til skriveren

 • DNS-suffiks (f.eks. selskapsnavn.com)

 • SMTP-server (for eksempel smtp.mittselskap.com)

  Merk:

  Hvis du ikke vet navnet på SMTP-serveren, SMTP-portnummeret eller godkjenningsinformasjon, kontakter du e-post-/Internett-leverandøren eller systemansvarlig for informasjon. SMTP-servernavn og portnavn finnes vanligvis ved å gjøre et Internett-søk. Bruk for eksempel uttrykk som "Gmail SMTP servernavn" eller "yahoo SMTP servernavn" for å søke.

 • Krav til SMTP-servergodkjenning for utgående e-postmeldinger, inkludert brukernavn og passord som brukes for godkjenning, hvis aktuelt.

Merk:

Les e-postleverandørens dokumentasjon for å finne informasjon om begrensninger for digitale sendinger for e-postkontoen din. Noen leverandører kan låse kontoen din midlertidig hvis du overskrider begrensningen for sending.

Trinn én: Konfigurere AutoSend-funksjonen

Konfigurere AutoSend-funksjonen som følger.

Aktiver AutoSend og velg innstillinger

Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere AutoSend og velge innstillingene for hvordan den vil fungere.

 1. Bruk toppnavigasjonsfanene, og klikk på Generelt.

 2. Klikk på AutoSend i den venstre navigasjonsruten.

 3. Merk av for Aktiver AutoSend.

  Merk:

  Når du aktiverer denne funksjonen, aktiveres også datasamlingsfunksjonen, som gjør at skriveren kan samle inn og analysere produktdata automatisk osv. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Aktiver datasamling.

 4. I Send hver-feltet angir du frekvensen for sending av informasjonen. Send informasjon etter et bestemt antall dager, uker eller måneder eller etter at et bestemt antall sider er skrevet ut.

 5. Velg metode for sending av informasjon. Velg ett eller alle av følgende alternativer:

  • Send ved feil: Send automatisk en AutoSend-rapport når kritiske hendelser oppstår

  • Inkluder detaljert informasjon om feil

  • Send til HP: Last opp informasjonen direkte til HP via en Internett-tilkobling

  • Publiser til nettadresser: Angi opptil fem nettadresser der informasjonen skal publiseres

  • Send til e-post: Send informasjon om AutoSend via e-post til opptil fem mottakere, for eksempel til forhandleren din, den lokale støttepersonen eller IT-støtten på stedet

 6. Klikk på Test for å teste valgene.

 7. Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.

Konfigurer en SMTP-server for alternativet Send til e-post

Finn ut hvordan du konfigurerer en SMTP-server for AutoSend-funksjonen i den innebygde webserveren.

Legge til en utgående server

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å legge til og konfigurere en utgående SMTP-server.

 1. Klikk på Legg til i området Servere for utgående e-post (SMTP).

 2. På siden Servere for utgående e-post (SMTP) velger du ett av alternativene nedenfor og fullfører trinnene:

Alternativ ett: Bruk en server som allerede brukes av en annen funksjon

Bruk dette alternativet når SMTP allerede er konfigurert av en annen app og ikke inkluderer alternativet Automatiske e-postmeldinger.

 1. Velg Bruk en server som allerede brukes av en annen funksjon, og klikk deretter på Neste.

 2. Kontroller informasjonen, og klikk deretter på Fullfør.

Alternativ 2: Jeg kjenner SMTP-serveradressen eller -vertsnavnet

Bruk dette alternativet når du kjenner SMTP-serveradressen eller vertsnavnet.

 1. Velg Jeg kjenner SMTP-serveradressen eller -vertsnavnet, angi SMTP-serveradressen i feltet og klikk på Neste.

 2. Angi Servernavn og Portnummer, og klikk deretter på Neste.

  Merk:

  I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å endre standard portnummer.

  Merk:

  Hvis du bruker en vertsbasert SMTP-tjeneste, f.eks. gmail, må du kontrollere SMTP-adressen, portnummer og SSL-innstillinger fra tjenesteleverandørens nettsted eller andre kilder. For gmail er SMTP-adressen vanligvis smtp.gmail.com, portnummer er 465 og SSL skal være aktivert. Sjekk kilder på Internett for å bekrefte at disse serverinnstillinger er gjeldende og gyldige ved konfigurasjonstidspunktet.

 3. På siden Servergodkjenningskrav velger du ett av følgende alternativer fra rullegardinlisten:

  • Velg Bruk brukerens påloggingsopplysninger til å koble til etter pålogging i kontrollpanelet, og klikk deretter på Neste (gjelder bare MFP- og nettverksskannerskrivere).

   -ELLER-

  • Velg Bruk alltid disse påloggingsopplysningene, og skriv inn et brukernavn og passord i feltene. Klikk på Neste.

 4. På siden Serverbruk velger du hvilken av følgende funksjoner som skal sende e-post via serveren:

  • E-post: Send skannede dokumenter og jobbstatusvarslinger

  • Faks: Send fakser når metoden for fakssending er satt til Internett-faks

  • Automatiske e-postmeldinger: Enhetsvarsler til en administrator eller arkiverte fakser er noen eksempler på automatiske e-postmeldinger enheten sender

  • AutoSend: Send enhetsinformasjon til HP eller andre mottakere

 5. Se gjennom innstillingene på siden Sammendrag og test. Skriv inn en e-postadresse i feltet Send en test-e-post til, og klikk på Test for å teste konfigurasjonen. Klikk på Fullfør når du er ferdig.

Alternativ 3: Søk i nettverket etter server for utgående e-post

Bruk dette alternativet til å søke etter utgående SMTP-servere.

Merk:

Dette alternativet finner utgående SMTP-servere innenfor brannmuren.

 1. Velg Søk i nettverket etter server for utgående e-post, og klikk deretter på Neste

 2. Velg den aktuelle serveren fra listen Søker etter SMTP-servere, og klikk deretter på Neste.

 3. Angi grunnleggende informasjon som trengs for å koble til serveren. og klikk deretter på Neste.

 4. På siden Servergodkjenningskrav velger du ett av følgende alternativer fra rullegardinlisten:

  • Velg Bruk brukerens påloggingsopplysninger til å koble til etter pålogging i kontrollpanelet, og klikk deretter på Neste (gjelder bare MFP- og nettverksskannerskrivere).

   -ELLER-

  • Velg Bruk alltid disse påloggingsopplysningene, og skriv inn et brukernavn og passord i feltene. Klikk på Neste.

 5. På siden Serverbruk velger du hvilken av følgende funksjoner som skal sende e-post via serveren:

  • E-post: Send skannede dokumenter og jobbstatusvarslinger

  • Faks: Send fakser når metoden for fakssending er satt til Internett-faks

  • Automatiske e-postmeldinger: Enhetsvarsler til en administrator eller arkiverte fakser er noen eksempler på automatiske e-postmeldinger enheten sender

  • AutoSend: Send enhetsinformasjon til HP eller andre mottakere

 6. Se gjennom innstillingene på siden Sammendrag og test. Skriv inn en e-postadresse i feltet Send en test-e-post til, og klikk på Test for å teste konfigurasjonen. Klikk på Fullfør når du er ferdig.

Trinn to: Konfigurer produktets e-postadresse

Angi e-postadressen (Fra) for e-postvarsler som sendes fra denne skriveren.

Velg Bruk standardadresse eller Angi adresse for å legge til en bestemt e-postadresse, og klikk deretter på Bruk i feltet som vises.

Trinn tre: Fullføre konfigureringen

På siden Varsler går du gjennom de valgte innstillingene og klikker deretter på Bruk for å fullføre oppsettet.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...