hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Beskytt data som er lagret på skriverens harddisk

Lær hvordan du beskytter skriverdata på skriverens harddisk(er).

Innføring

Det er en rekke måter å beskytte data som er lagret på skriverens harddisk på. En av de beste løsningene er å kjøpe en skriver med en kryptert stasjon eller oppgradere hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Dataene på en kryptert stasjon er ikke tilgjengelige hvis de er fjernet fra skriveren. Dataene på stasjonen bør slettes før eierrettighetene til denne skriveren gis bort, resirkuleres eller overføres. Hvis du vil sikre at jobbilder for utskrift eller skanning ikke ligger igjen på harddisken (før de overskrives av en annen jobb), velger du en modus for sikker filsletting i feltet Administrere midlertidige jobbfiler på siden Beskytt lagrede data.

Merk:

Hvis en jobb er under behandling samtidig som datasletting er påbegynt, vil jobben fullføres før dataslettingen begynner.

Konfigurere Beskytt lagrede data

Finn ut hvordan du konfigurerer Beskytt lagrede data ved hjelp av den innebygde webserveren.

Harddiskstatus

Klikk på fanen Sikkerhet, og velg deretter Beskytt lagrede data for å få tilgang til harddiskstatusen i EWS.

Feltet Harddiskstatus på siden Beskytt lagrede data inneholder følgende informasjon om hver harddisk som er installert på skriveren:

 • Type stasjon

 • Innhold på stasjonen

 • Serienummer

 • Krypteringsstatus

Hvis flere harddisker er installert på skriveren, bruker du dette Harddiskstatus-området for å spesifisere hvilken harddisk skriveren bruker ved hjelp av operasjonen Bruk stasjon ... og også til å utføre en Slett stasjon ...-operasjon på en angitt harddisk.

eMMC/SSD-enheter viser Statusdisk Kan ikke krypteres for krypteringsstatus. Denne statusen er normal fordi disse enhetene ikke er selvkrypterende. Alle kundedata som er skrevet til eMMC/SSD-enheter, krypteres.

Jobbdata

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å velge en modus for datasletting.

Typer modi for datasletting som er tilgjengelige for datasletting for enheter med en harddisk:

Jobbdata for skrivere med harddisk

Jobbdata for skrivere med harddisk
 • Usikker rask sletting (ingen overskriving)

 • Sikker rask sletting (overskriv 1 gang) – overskriver data én gang og har liten innvirkning på skriverytelsen

 • Sikker saneringssletting (overskriv 3 ganger) – overskriver data tre ganger og kan ha en innvirkning på skriverytelsen

Data slettet ved utføring av en dataslettingsoperasjon:

 • Lagrede jobber

 • Midlertidige jobbfiler (opprettet etter behandling av jobber)

 • Installerte løsninger som lagres som jobbdata

 1. Velg enheter for harddisker, velg modus for data som skal slettes i området Jobbdata på siden Beskytt lagrede data.

 2. Klikk på Bruk nederst på siden.

  Merk:

  Skriveren startes automatisk på nytt når operasjonen Slett jobbdata er ferdig. Skriverens kontrollpanel viser innlastingsskjermbildet mens operasjonen pågår. Operasjoner for sletting av jobbdata kan ta alt fra minutter til timer, avhengig av hvor mye data som skal slettes.

Skrivere med eMMC/SSD-lagringsenheter har ikke modi for datasletting for jobbdata. De har imidlertid alternativer for jobbkrypteringsalgoritme.

Jobbdata for skrivere med eMMC/SSD-lagring

Jobbdata for skrivere med eMMC/SSD-lagring

Algoritmer for å kryptere jobbdata for enheter med eMMC/SSD (ingen harddisk):

 • AES-128 (mindre sikker, normal systemytelse)

 • AES-256 (sikrere, reduserer systemytelsen)

Hvis du vil endre datakrypteringsalgoritmen på en skriver med eMMC/SSD-lagring, velger du algoritmen som skal brukes, og deretter klikker du på Bruk nederst på siden.

Hvis du endrer innstillingen for krypteringsalgoritmen, går alle lagrede jobber tapt.

Endre passord for krypterte stasjoner

Lær hvordan du endrer passordet for krypterte harddisker.

Merk:

Dette er en valgfri konfigurasjonsinnstilling. Skriverkrypteringsnøklene genereres tilfeldig når produktet startes og lagres på en sikker måte i et beskyttet minneområde.

Merk:

Denne konfigurasjonsinnstillingen er ikke tilgjengelig for eMMC/SSD-skrivere. Krypteringsnøkkelen på en eMMC/SSD-skriver regenereres hver gang skriveren startes på nytt.

Hvis det er installert en EIO-stasjon på skriveren, vises informasjonen om den i delen Harddiskstatus, og en Endre passord ...-knapp vil bli tilgjengelig i området Endre passord for krypterte stasjoner.

Generer et nytt tilfeldig passord for alle krypterte harddisker

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å generere et nytt passord for krypterte stasjoner.

ADVARSEL:

Alle kundedata som lagres i øyeblikket, går tapt under en kryptografisk sletting.

 1. Velg Generer et nytt tilfeldig passord (anbefales).

 2. Klikk på Endre passord ...-knappen.

Angi et nytt passord manuelt for alle krypterte harddisker

Bruk følgende fremgangsmåte for å angi et passord for skriveren manuelt.

ADVARSEL:

Alle kundedata som lagres i øyeblikket, går tapt under en kryptografisk sletting.

 1. Velg Angi et nytt harddiskpassord manuelt.

 2. Skriv inn et passord for utskriftsjobber i feltene Angi passord: og Bekreft passord:

 3. Klikk på Endre passord ...-knappen.

Administrere midlertidige jobbfiler

Bruk feltet Administrere midlertidige jobbfiler for å angi benyttet modus for datasletting når midlertidige jobbfiler slettes under datasletting.

Følgende typer modi for datasletting er tilgjengelige for sletting av data på midlertidige jobbfiler:

 • Usikker rask sletting (ingen overskriving) – sletter den kryptografiske nøkkelen

 • Sikker rask sletting (overskriv 1 gang) – overskriver data én gang og har liten innvirkning på skriverytelsen

  Merk:

  Denne modusen for datasletting er ikke tilgjengelig for eMMC/SSD-enheter.

 • Sikker saneringssletting (overskriv 3 ganger) – overskriver data tre ganger og kan ha en innvirkning på skriverytelsen

  Merk:

  Denne modusen for datasletting er ikke tilgjengelig for eMMC/SSD-enheter.

Behandle lagrede jobber

Bruk området Behandle lagrede jobber-område for å administrere innstillinger for jobber lagret på skriveren og for hurtigkopijobber; lagrede jobber sendt fra skriverdriveren.

Følgende innstillinger kan konfigureres:

 • Tillat lagrede jobber på denne enheten – velg denne avmerkingsboksen for å aktivere på skriveren. Jobbene sendes fra en skriverdriver, eller de kan opprettes med Appen Skann til jobblagring på skriverens kontrollpanel (hvis tilgjengelig).

  Merk av i én eller flere av følgende avmerkingsbokser for å konfigurere bruken av PIN-koder for lagrede jobber:

  • Krev at alle PIN-kodene er fire sifre

  • Krev at alle jobber for Skann til jobblagring skal være PIN-beskyttet

  • Krev at alle lagrede utskriftsdriverjobber skal være PIN-beskyttede eller krypterte

  • Avbryte alle utskriftsdriverjobber uten PIN-beskyttelse

  • Legg til PIN-beskyttelse i eksisterende lagrede jobber. Den angitte PIN-koden vil bli tilordnet alle eksisterende jobber som ikke allerede har en tilknyttet PIN-kode.

 • Behold midlertidige jobber etter omstart – angi om midlertidige jobber beholdes etter at skriveren er startet på nytt. Du kan velge mellom følgende innstillinger:

  • Ikke behold

  • Bare personlige jobber

  • Alle midlertidige jobber

 • Tidsavbrudd for lagring av hurtigkopieringsjobber – angi hvor lenge hurtigkopieringsjobber lagres på skriveren. Du kan velge mellom følgende innstillinger:

  • Av

   (standard)

  • 30 minutter

  • 1 time

  • 4 timer

  • 1 dag

  • 1 uke

  • 4 uker

  • 3 dager

 • Lagringsgrense for hurtiglagring – angi hvor mange hurtigkopieringsjobber som kan lagres på skriveren.

 • Sortering av jobber – angi hvordan lagrede jobber sorteres, enten etter Jobbnavn (standard) eller Dato.

  Jobbsorteringsrekkefølgen påvirker også jobbene som er i utskriftskøen på enheten.

 • Navn på standardmappe – standardmappen hvor jobber lagres.

 • Standard oppbevaring av lagrede jobber – angi hvor lenge standardjobber lagres på skriveren. Du kan velge mellom følgende innstillinger:

  • Av

   (standard)

  • 30 minutter

  • 1 time

  • 4 timer

  • 1 dag

  • 1 uke

  • 4 uker

  • 3 dager

 • Virkemåte når brukere godkjennes – definer hva brukerne først ser når de skriver inn Hent fra enhetsminne-appen (FutureSmart 3) eller Skriv ut fra Jobblagring-appen (FutureSmart 4) fra skriverens kontrollpanel. Du kan velge mellom følgende innstillinger:

  • Standard – når brukere skriver inn appen fra skriverns kontrollpanel, ser de alle mappene i appen.

  • Gi brukerne hjelp til jobbene sine – godkjente brukere som kommer inn i appen, ser først jobbene sine.

Se gjennom valgte instillinger, og klikk så på Bruk for å lagre endringer på siden Beskytt lagrede data.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...