hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Konfigurer innstillinger for energisparing

Lær hvordan du konfigurerer innstillingene for energisparing på skriveren for å balansere behovene for hastighet og energibruk.

Skrive ut med EconoMode (bare svart-hvitt-modeller)

Noen skriveren har et EconoMode-alternativ som kan brukes til å skrive ut utkast av dokumenter. Hvis du bruker EconoMode, kan du bruke mindre toner. Men utskriftskvaliteten kan også reduseres når du bruker EconoMode.

HP anbefaler ikke konstant bruk av EconoMode. Hvis EconoMode brukes hele tiden, kan det hende at tonerinnholdet varer lenger enn de mekaniske komponentene i tonerkassetten. Hvis utskriftskvaliteten svekkes og ikke lenger er tilfredsstillende, bør du vurdere å bytte ut tonerkassetten.

Merk:

Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig i din skriverdriver, kan du konfigurere det med med kontrollpanelet.

Konfigurere EconoMode fra skriverdriveren

Bruk følgende fremgangsmåte for å konfigurere EconoMode fra skriverdriveren.

 1. Velg alternativet Skriv ut ved hjelp av programmet.

 2. Velg skriveren, og klikk på Egenskaper- eller Innstillinger-knappen.

 3. Klikk på fanen Papir/kvalitet.

 4. Klikk på avmerkingsboksen for EconoMode for å aktivere funksjonen, og klikk deretter på OK.

Konfigurere EconoMode fra skriverens kontrollpanel (FutureSmart 3)

Bruk følgende fremgangsmåte for å konfigurere EconoMode fra kontrollpanelet for FutureSmart 3.

 1. Trykk på Hjem-knappen på skriverens kontrollpanel.

 2. Åpne disse menyene:

  1. Administrasjon

  2. Generelle innstillinger

  3. Utskriftskvalitet

 3. Velg EconoMode.

 4. Velg eller Av for å aktivere eller deaktivere funksjonen, og trykk deretter på Lagre eller OK-knappen.

Konfigurere EconoMode fra skriverens kontrollpanel (FutureSmart 4)

Bruk følgende fremgangsmåte for å konfigurere EconoMode fra kontrollpanelet for FutureSmart 4.

 1. Velg Innstillinger-menyen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.

 2. Åpne disse menyene:

  1. Kopier/Skriv ut eller Skriv ut

  2. Standard utskriftsalternativer

  3. Economode

 3. Velg eller Av for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

Angi innstillinger for inaktivitet (bare FutureSmart 4)

Bruk følgende fremgangsmåte for å konfigurere skriveren.

Som standard holder skriveren seg varmt mellom jobber. Dette optimaliserer hastigheten og fører til at den første siden i jobber skrives ut raskere. For å spare energi, kan du angi at skriveren skal kjøles ned mellom jobber.

 1. Velg Innstillinger-menyen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.

 2. Åpne disse menyene:

  1. Generelt

  2. Strømsparingsinnstillinger

  3. Innstillinger for inaktivitet

 3. Flytt glidebryteren mot høyre for å spare strøm. Velg Ferdig for å lagre innstillingen.

Start tidsuret for hvilemodus og konfigurer at skriveren skal bruke 1 watt eller mindre

Skriveren har flere alternativer for funksjonen for strømsparing med tidsuret for hvilemodus. Tiden det tar før produktet starter Dvale/Automatisk av-modus kan justeres, og strømbruken under Dvale/Automatisk av-modus avhenger av innstillingene for Oppvåkning/Automatisk på-alternativet.

Merk:

HP anbefaler ikke bruk av dyp hvilemodus hvis du har installert sikkerhetsløsninger. I enkelte situasjoner vil ikke skriveren våkne opp fra dyp hvilemodus. Kontakt HP-servicerepresentanten din for å få mer informasjon.

Merk:

Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

Kontrollpaneltyper

Versjon

Kontrollpaneler

FutureSmart 3

FutureSmart 3-kontrollpaneler

FutureSmart 4

FutureSmart 4-kontrollpaneler

FutureSmart 3

Følg disse trinnene for å administrere strøminnstillingene (FutureSmart 3).

 1. Trykk på Hjem-knappen på skriverens kontrollpanel.

 2. Åpne disse menyene:

  1. Administrasjon

  2. Generelle innstillinger

  3. Strømsparingsinnstillinger

  4. Innstillinger for dvaletid

 3. Bare kontrollpaneler med fire linjer: Velg Dvale / Auto av-tidtaker og Aktivert. Trykk på knappen OK.

 4. Velg Dvale/Auto av etter.

 5. Bruk tastaturet for å skrive inn ønsket tidsperiode, og velg deretter knappen Lagre eller OK.

 6. Velg en av alternativene for Oppvåkning/Automatisk på ved disse hendelsene:

  • Alle hendelser: Skriveren våkner når den mottar en utskriftsjobb (via USB-porten, nettverksporten eller trådløs tilkobling), eller når noen trykker på en knapp på kontrollpanelet eller åpner et deksel eller en skuff.

  • Nettverksport: Skriveren våkner når den mottar en utskriftsjobb som er sendt via nettverksporten, eller når noen trykker på en knapp på kontrollpanelet eller åpner et deksel eller en skuff. Når denne innstillingen er valgt, bruker skriveren maksimalt 1 watt når det er i Hvile/Automatisk av-modus.

  • Bare strømknapp: Skriveren starter bare når noen trykker på av/på-knappen. Når denne innstillingen er valgt, bruker skriveren maksimalt 1 watt når det er i Hvile/Automatisk av-modus.

FutureSmart 4

Følg disse trinnene for å administrere strøminnstillingene (FutureSmart 4).

 1. Velg Innstillinger-menyen på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.

 2. Åpne disse menyene:

  1. Generelle innstillinger

  2. Strømsparingsinnstillinger

  3. Innstillinger for hvilemodus

 3. Velg Hvilemodus etter inaktivitet for å angi hvor mange minutter skriveren må være inaktiv før den går i hvilemodus. Angi aktuell tidsperiode.

  Merk:

  Standardtiden for hvilemodus er 0 minutter. Null (0) indikerer at skriveren går i hvilemodus etter mindre enn ett minutt.

 4. Velg Automatisk av etter hvile for å sette skriveren i en dypere strømsparingsmodus etter en bestemt periode i hvilemodus. Angi aktuell tidsperiode.

  Merk:

  Som standard aktiveres skriveren fra automatisk av når den registrerer aktivitet utenom USB eller Wi-Fi, men du kan angi at det bare kan aktiveres med strømknappen.

 5. Velg Ferdig for å lagre innstillingene.

Konfigurer innstillingene for dato og klokkeslett

Bruk HPs innebygde webserver (EWS) til å angi skriverens innstillinger for dato og klokkeslett, slik at de samsvarer med landet/regionen du befinner deg i.

Merk:

Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

Kontrollpaneler

Fastvareversjon

Kontrollpanel

FutureSmart 3

FutureSmart 3-kontrollpaneler

FutureSmart 4

FutureSmart 4-kontrollpaneler
 1. Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren i nettleserens adresselinje for å åpne den innebygde webserveren. Hvis du vil vite mer, se Åpne HP Embedded Web Server (EWS).

 2. Klikk på Generelt-fanen.

 3. Åpne menyen Innstillinger for dato/klokkeslett.

 4. Finn området som er merket Enhetstid, og konfigurer dato og klokkeslett.

 5. Finn området som er merket Dato-/klokkeslettformat, og velg foretrukket dato-/klokkeslettformat.

 6. Finn området som er merket Tidsserver for nettverk, og velg om skriveren skal synkronisere automatisk med en tidsserver for nettverk. Synkroniser automatisk med en tidsserver for nettverk er valgt som standard.

 7. Klikk på Bruk.

Angi hvilemodusplan

Bruk Hvilemodusplan-funksjonen for å konfigurere skriveren til å våkne opp eller starte Hvile/Auto av-modus automatisk på bestemte tidspunkter.

Merk:

Du må konfigurere innstillingene for dato og tid før du kan bruke funksjonen Dvaletidsplan.

Angi tidsskjema for dvale fra skriverens kontrollpanel

Følg disse trinnene for å angi skriverens tidsskjema for dvale.

 1. Bla til Administrasjon-knappen fra startskjermbildet på kontrollpanelet, og trykk på den.

 2. Åpne disse menyene:

  1. Generelle innstillinger

  2. Innstillinger for dato/klokkeslett

 3. Åpne menyen Dato-/tidsformat, og konfigurer følgende innstillinger:

  • Datoformat

  • Tidsformat

 4. Velg Lagre-knappen.

 5. Åpne Dato/tid-menyen og konfigurer følgende innstillinger:

  • Dato/klokkeslett

  • Tidssone

  Hvis du er på et sted som bruker sommertid, merker du av i boksen Juster for sommertid.

 6. Velg Lagre-knappen.

 7. Trykk på pil tilbake for å gå tilbake til skjermbildet Administrasjon.

 8. Åpne disse menyene:

  1. Generelle innstillinger

  2. Strømsparingsinnstillinger

  3. Tidsskjema for dvale

 9. Trykk på knappen Legg til, og velg deretter hendelsestypen som skal planlegges: oppvåkning eller dvale.

 10. Konfigurer følgende innstillinger:

  • tid

  • Hendelsesdager

 11. Velg OK-knappen, og velg deretter Lagre-knappen.

Angi tidsskjemaet for dvale fra HPs innebygde webserver (EWS)

Bruk følgende fremgangsmåte for å konfigurere skriveren.

Merk:

Trinnene i fremgangsmåten varierer i henhold til kontrollpanelet.

Kontrollpaneler

Fastvareversjon

Kontrollpanel

FutureSmart 3

FutureSmart 3-kontrollpaneler

FutureSmart 4

FutureSmart 4-kontrollpaneler
 1. Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til skriveren i nettleserens adresselinje for å åpne den innebygde webserveren. Hvis du vil vite mer, se Åpne HP Embedded Web Server (EWS).

 2. Klikk på Generelt-fanen.

 3. Åpne menyen Innstillinger for dato/klokkeslett.

 4. Finn området som er merket Enhetstid, og konfigurer dato og klokkeslett.

 5. Finn området som er merket Dato-/klokkeslettformat, og velg foretrukket dato-/klokkeslettformat.

 6. Finn området som er merket Tidsserver for nettverk, og velg om skriveren skal synkronisere automatisk med en tidsserver for nettverk. Synkroniser automatisk med en tidsserver for nettverk er valgt som standard.

 7. Klikk på Bruk.

Lampen i av/på-knappen kan angi skriverstatusen. Bruk følgende tabell til å tolke skriverstatusen.

Printer Status (Skriverstatus)

Kontrollpanelstatus

Status for av/på-knapp

Printer Status (Skriverstatus)

Svart eller tom

Blinker i intervaller på ett sekund

Skriveren er i modusen Hvile / automatisk av

Oppvåkning / Automatisk på ved hendelse er angitt til Alle hendelser

Svart eller tom

Blinker i intervaller på et kvart sekund

Skriveren er i modusen Hvile / automatisk av

Oppvåkning / Automatisk på ved hendelse er angitt til Nettverksport

Aktiv

Blinker

Skriveren er i én av følgende overføringstilstander:

 • Går inn i modusen Hvile / Automatisk av

 • Går ut av modusen Hvile / Automatisk av

 • Går inn i modusen Automatisk på

 • Går inn i modusen Automatisk av


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...