hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - Konfigurer avanserte innstillinger (EWS)

Lær om HPs innebygde webservers (EWS) funksjoner, som er tilgjengelige i hver kategori.

EWS-faner

EWS-faner
Merk:

Fanene Kopier/skriv ut, Skann / digital sending og Faks vises bare på multifunksjonsskrivere. En Skriv ut-fane vises på enkeltfunksjonsskrivere.

Informasjon-kategori

Se i tabellen for å se innstillingene i kategorien Informasjon.

Kategorien Informasjon på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Enhetsstatus

Viser skriverstatusen og viser den beregnede gjenværende levetiden for HP-rekvisita. Siden viser også papirtypen og -størrelsen som er angitt for hver skuff. Hvis du vil endre standardinnstillingene, klikker du på koblingen Endre innstillinger.

Jobblogg

Inneholder en liste over jobbene som har blitt behandlet.

Konfigurasjonsside

Viser informasjonen på konfigurasjonssiden.

Statusside for rekvisita

Viser statusen for rekvisita for skriveren.

Hendelsesloggside

Viser en liste over alle hendelser og feil for skriveren. Bruk koblingen HP Instant Support (i området Andre koblinger på alle sider i HPs innebygde nettserver) for å koble til et sett med dynamiske nettsider som hjelper deg med å løse problemer. Disse sidene viser også ekstratjenester som er tilgjengelige for skriveren.

Forbruksside

Viser en oppsummering av antallet sider skriveren har skrevet ut, gruppert etter størrelse, type og papirutskriftsbane.

Device Information (Enhetsinformasjon)

Viser informasjon om skriverens nettverksnavn, adresse og modell. Hvis du vil tilpasse disse oppføringene, klikker du på menyen Enhetsinformasjon i kategorien Generelt.

Øyeblikksbilde av kontrollpanel

Viser et bilde av gjeldende skjermbilde på kontrollpanelet.

Eksternt kontrollpanel

Tilbyr en måte å feilsøke eller administrere skriveren på fra et nettleservindu på en PC.

Utskrift

Gjør at brukeren kan sende en utskriftsklar fil til skriveren for utskrift.

Utskrivbare rapporter og sider

Viser de interne rapportene og sidene for skriveren. Velg ett eller flere elementer som skal skrives ut.

Åpne kildekoder

Viser et sammendrag av lisensene for åpne kildeprogramvarer som kan brukes med skriveren.

Fanen Generelt

Se i tabellen for å se innstillingene i kategorien Generelt.

Fanen Generelt på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Tilpasning av kontrollpanelet

Endre rekkefølge på, vis eller skjul funksjoner i kontrollpanelvisningen.

Endre standardspråket og tastaturoppsettet.

Hurtigsett

Konfigurer jobber som er tilgjengelige, i feltet Hurtigsett på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.

Varsler

Konfigurer e-postvarsler for ulike skriver- og rekvisitahendelser.

App for kontrollpanelinnstillinger

Viser alternativene for Innstillinger-appen som er tilgjengelige på skriverens kontrollpanel.

Generelle innstillinger

Konfigurer hvordan skriveren gjenopprettes fra fastkjørt papir og andre generelle skriverinnstillinger.

AutoSend

Konfigurer skriveren slik at det automatisk sendes e-postmeldinger angående skriverkonfigurasjon og -rekvisita til bestemte e-postadresser.

Rediger andre koblinger

Legg til eller tilpass en kobling til et annet nettsted. Denne koblingen vises i bunnteksten på alle sidene for HPs innebygde nettserver.

Bestillingsinformasjon

Angi informasjon om bestilling av nye tonerkassetter. Denne informasjonen vises på siden for rekvisitastatus.

Device Information (Enhetsinformasjon)

Gi navn til skriveren, og tildel et gjenstandsnummer til det. Du kan angi navn for hovedkontaktpersonen som skal motta informasjon om skriveren.

Språk

Angi hvilket språk du vil vise informasjon på i HPs innebygde webserver.

Fastvareoppgradering

Last ned og installer fastevareoppgraderingsfiler for skriveren.

Innstillinger for dato/klokkeslett

Still inn datoen og klokkeslettet, eller synkroniser med en nettverkstidsserver.

Strømsparingsinnstillinger

Angi eller rediger oppvåkningstidspunkt, hvilemodustid og dvaleforsinkelse for skriveren. Angi en egen tidsplan for hver ukedag samt for helligdager.

Angi hvilke handlinger som får skriveren til å gå ut av hvilemodus.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette

Opprett en sikkerhetskopifil som inneholder skriver- og brukerdata. Om nødvendig kan du bruke denne filen til å gjenopprette data til skriveren.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Gjenopprett skriverinnstillinger til fabrikkinnstillingene.

Installeringsprogram for løsning

Installer eller fjern programvarepakker fra tredjeparter som kan utvide eller endre funksjonaliteten til skriveren.

Jobbstatistikkinnstillinger

Gir tilkoblingsinformasjon om jobbstatistikktjenester fra tredjeparter eller aktiverer lokale serverløse enhetsjobbrapporter.

Kvoteinnstillinger

Gir tilkoblingsinformasjon om jobbkvotetjenester fra tredjeparter eller aktiverer en lokal enhetskvotetjeneste.

Liste over Andre koblinger

Konfigurer hvilke koblinger som vises i bunnteksten for HPs innebygde nettserver, ved hjelp av menyen Rediger andre koblinger på fanen Generelt.

Merk:

Følgende koblinger er standardkoblingene.

Listen over Andre koblinger på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

HP Instant Support

Koble til HPs nettsted for å finne løsninger på skriverproblemer.

Kjøp rekvisita

Koble til HPs nettsted for å få informasjon om kjøp av originale HP-rekvisita, for eksempel kassetter og papir.

Produktstøtte

Koble til kundestøtteområdet for skriveren for å søke etter hjelp for forskjellige emner.

Kopier / skriv ut-fanen

Se i tabellen for å se innstillingene i kategorien Kopier / skriv ut.

Fanen Kopier / skriv ut på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Innstillinger for utskrift fra USB-stasjon

Aktiver eller deaktiver menyen Skriv ut fra USB på kontrollpanelet.

Behandle lagrede jobber

Aktiver eller deaktiver muligheten til å lagre jobber i skriverminnet.

Konfigurer alternativer for jobblagring.

Standard utskriftsalternativer

Konfigurer standardinnstillinger for utskriftsjobber.

Begrens farge

(Bare fargeskrivere)

Tillat eller begrens fargeutskrift og -kopiering.

Spesifiser tillatelser for enkeltbrukere eller for jobber som sendes fra bestemte programmer.

PCL- og PostScript-innstillinger

Juster innstillingene for PCL og PostScript for alle utskriftsjobber, inkludert kopijobber eller mottatte fakser.

Utskriftskvalitet

Konfigurer innstillingene for utskriftskvalitet, inkludert fargejustering, bildejustering og tillatte papirtyper.

Kopiinnstillinger

Konfigurer standardinnstillinger og hurtigsett for kopijobber.

Merk:

Hvis du ikke angir alternativer for jobbspesifikke kopiinnstillinger i begynnelsen av en jobb, brukes standardinnstillingene for jobben.

Ekspertkopi

Aktiver eller deaktiver Ekspertkopi, og angi den opprinnelige kopivisningen.

Ekspertkopi-funksjonen er kun tilgjengelig på noen MFP-enheter fra HP med større kontrollpanel og er tilgjengelig på FutureSmart 4-fastvare 24.7.3 eller nyere.

Administrer skuffer

Konfigurer innstillinger for papirskuffer.

Administrer stifte-/stableenhet

Konfigurer innstillinger for stifte-/stableenheten på skrivere som har denne funksjonen.

Kategorien Skanning / digital sending

Se i tabellen for å se innstillingene i kategorien Skanning / digital sending.

Fanen Skanning / digital sending på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

E-postoppsett

Konfigurer standard e-postinnstillinger for digital sending, inkludert følgende:

 • Innstillinger for utgående e-postserver (SMTP)

 • Innstillinger for hurtigsett for e-postjobber

 • Standard meldingsinnstillinger, for eksempel Fra-adresse og emnelinje

 • Innstillinger for digitale signaturer og kryptering

 • Innstillinger for e-postvarsling

 • Standard skanneinnstillinger for e-postjobber

 • Standard filinnstillinger for e-postjobber

Skann til nettverksmappe

Konfigurer nettverksmappeinnstillingene for digital sending, inkludert følgende:

 • Innstillinger for hurtigsettjobber som er lagret i en nettverksmappe

 • Innstillinger for varsling

 • Standard skanneinnstillinger for jobber som er lagret i en nettverksmappe

 • Standard filinnstillinger for jobber som er lagret i en nettverksmappe

Skann til SharePoint®

Konfigurer SharePoint-innstillingene for digital sending, inkludert følgende:

 • Innstillinger for hurtigsettjobber som er lagret i et dokumentbibliotek på SharePoint-nettstedet

 • Standardinnstillinger for jobber som er lagret i et dokumentbibliotek på SharePoint-nettstedet

Skann til USB-stasjon

Konfigurer USB-innstillingene for digital sending, inkludert følgende:

 • Innstillinger for hurtigsettjobber som er lagret på en USB-flashstasjon

 • Innstillinger for varsling

 • Standard skanneinnstillinger for jobber som er lagret på en USB-flashstasjon

 • Standard filinnstillinger for jobber som er lagret på en USB-flashstasjon

Kontakter

Administrer kontakter, inkludert følgende:

 • Legg til e-postadresser i skriveren én om gangen.

 • Last inn en større liste over e-postadresser som brukes ofte, på skriveren på én gang i stedet for å legge til én adresse om gangen.

 • Eksporter kontakter fra skriveren til en CSV-fil på datamaskinen for å bruke som sikkerhetskopi, eller importer oppføringene til en annen HP-skriver.

 • Rediger e-postadressene som allerede er lagret i skriveren.

Innstillinger

Administrer generelle innstillinger for skanning.

Hurtigveivisere for E-post og Skann til nettverksmappe

Konfigurer skriveren til å sende skannede bilder som e-postvedlegg.

Konfigurer skriveren til å lagre skannede bilder til nettverksmappen Hurtigsett. Hurtigsett gir enkel tilgang til filer som er lagret på nettverket.

Oppsett av Digital Sending Software

Konfigurer innstillinger relatert til bruk av Digital Sending Software (ekstrautstyr).

Fanen Faks

Se i tabellen for å se innstillingene i kategorien Faks.

Kategorien Faks på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Oppsett for fakssending

Konfigurer innstillinger for sending av fakser, inkludert følgende:

 • Standardinnstillinger for utgående fakser

 • Innstillinger for hurtigsett for faksjobber

 • Innstillinger for varsling

 • Standardinnstilling for sending av fakser med det innebygde faksmodemet

 • Innstillinger for bruk av en LAN-fakstjeneste

 • Innstillinger for bruk av en Internett-fakstjeneste

Fakshurtigvalg

Administrer hurtigvalg, inkludert:

 • Importer CSV-filer med e-postadresser, faksnumre eller brukeroppføringer, slik at du får tilgang til dem på denne skriveren.

 • Eksporter e-postadresser, faksnumre eller brukeroppføringer fra skriveren til en fil på datamaskinen for å bruke det som sikkerhetskopi, eller importer oppføringene til en annen HP-skriver.

Opps. for faksmottak

Konfigurer standard utskriftsalternativer for innkommende fakser, og opprett et tidsskjema for faksutskrift.

Faksarkiv og videresending

Aktiver eller deaktiver faksarkivering og videresending av fakser, og konfigurer grunnleggende innstillinger for hvert alternativ:

 • Faksarkivering er en metode for å sende en kopi av alle innkommende og utgående fakser til en e-postadresse, nettverksmappe eller FTP-server.

 • Videresending av fakser er en metode for videresending av innkommende fakser til en annen faksenhet.

Faksaktivitetslogg

Inneholder en liste over faksene som er sendt fra eller mottatt av denne skriveren.

Rekvisita-fanen

Se i tabellen for å se innstillingene i kategorien Rekvisita.

HPs innebygde webserver Rekvisita-fane

Meny

Beskrivelse

Håndtere rekvisita

Du kan konfigurere måten skriveren reagerer på når rekvisitaenheten har svært lite igjen.

Fanen Feilsøking

Se i tabellen for å se innstillingene i kategorien Feilsøking.

Fanen Feilsøking på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Generell feilsøking

Bruk følgende alternativer etter behov:

 • Området Rapporter og tester: Velg og skriv ut flere typer rapporter og tester. Noen rapporter kan vises i den innebygde webserveren (EWS) ved å klikke på Vis.

 • Området Faksverktøy: Konfigurer innstillinger for feilsøking av faks. (MFP og digitale senderprodukter kun med HP-tilbehør for analog faks)

 • Området OXPd-feilsøking: Aktiver eller deaktiver alternativet Tillat en usikker tilkobling for webtjenester

 • Området Automatisk gjenoppretting: Aktiver eller deaktiver alternativet Aktiver Automatisk gjenoppretting, som gjør at skriveren automatisk gjenopprettes etter feil som kan kreve at strømmen slås av og på (for eksempel en 49-feil).

Hjelp på nettet

Koble til HPs nettskybaserte hjelp på nettet for å få hjelp til feilsøking av utskriftsproblemer.

Diagnosedata

Merk:

Dette elementet er bare tilgjengelig hvis det er angitt et administratorpassord i fanen Sikkerhet.

Eksporter skriverinformasjon til en fil som kan være til hjelp for HPs tekniske støtte ved en detaljert problemanalyse.

Kalibrering/rensing

(Bare Color LaserJet-skrivere)

Aktiver funksjonen for automatisk rengjøring, opprett og skriv ut rensearket, og velg et alternativ for å kalibrere skriveren umiddelbart.

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Gjenopprett skriverinnstillinger til fabrikkinnstillinger.

Fastvareoppgradering

Last ned og installer fastevareoppgraderingsfiler for skriveren.

Fanen Sikkerhet

Se i tabellen for å se innstillingene i fanen Sikkerhet.

Fanen Sikkerhet på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Generell sikkerhet

Innstillinger for generell sikkerhet, inkludert:

 • Konfigurer et administratorpassord for å begrense tilgangen til bestemte funksjoner på skriveren.

 • Angi en egendefinert tjenestetilgangskode for enheten.

 • Angi PJL-passord for behandling av PJL-kommandoer.

 • Angi tilgang til filsystemet og sikkerhet for fastvareoppgradering.

 • Aktiver eller deaktiver verts-USB-porten på kontrollpanelet eller USB-tilkoblingsporten på formatereren for utskrift direkte fra en datamaskin.

 • Vis status for alle sikkerhetsinnstillinger.

Kontopolicy

Aktiver kontoinnstillinger for administrator.

Tilgangskontroll

Konfigurer tilgangen til skriverfunksjoner for bestemte personer eller grupper, og velg metoden enkeltpersoner kan bruke for å logge seg på skriveren.

Beskytt lagrede data

Konfigurer og administrer den interne lagringsplassen på skriveren.

Konfigurer innstillinger for jobber som er lagret på skriverens interne lagringsplass.

Administrer eksterne applikasjoner

Administrer eller godkjenn eksterne applikasjoner ved å importere eller slette sertifikater som gir enheter tillatelse til å bruke dette produktet.

Sertifikatbehandling

Installer og administrer sikkerhetssertifikater for tilgang til skriveren og nettverket.

Restriksjon av e-postdomene

Hvis e-postfunksjonen er aktivert, kan administratorer begrense e-postadressene som skriveren kan sende meldinger til.

Sikkerhet for webtjenester

Tillat at du kan få tilgang til ressurser på denne skriveren fra websider fra andre domener. Hvis du ikke legger til noen områder på denne listen, er alle områder klarert.

Selvtest

Kontroller at sikkerhetsfunksjonene kjører i henhold til forventede systemparametre.

Fanen HPs webtjenester

Bruk fanen HPs webtjenester til å konfigurere og aktivere HPs webtjenester for denne skriveren. Du må aktivere HPs webtjenester for å kunne bruke HP ePrint-funksjonen.

Fanen HPs webtjenester for HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Oppsett av webtjenester

Koble denne skriveren til HP Connected på Internett ved å aktivere HPs webtjenester.

Webproxy

Konfigurer en proxy-server hvis du har problemer med å aktivere HPs webtjenester eller koble skriveren til Internett.

HP JetAdvantage

Få tilgang til løsninger som utvider funksjonaliteten til skriveren

Smart Cloud Print

Aktiver Smart Cloud Print, som gir nettbaserte programmer tillatelser som kan utvide funksjonene til skriveren.

Fanen Nettverk

Bruk fanen Nettverk til å konfigurere og sikre nettverksinnstillinger for skriveren når den er koblet til et IP-basert nettverk. Denne fanen vises ikke hvis skriveren er koblet til andre typer nettverk.

Fanen Nettverk > Konfigurasjonsinnstillinger på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Trådløs stasjon

Konfigurere innledende trådløse nettverksinnstillinger.

Merk:

Hvilke konfigurasjonsalternativer som er tilgjengelige, avhenger av utskriftsservermodellen.

Wi-Fi Direct

Konfigurer Wi-Fi Direct-innstillinger for skrivere som inkluderer innebygd Wi-Fi Direct Print- og NFC-utskrift eller som har et trådløst tilbehør installert.

Merk:

Hvilke konfigurasjonsalternativer som er tilgjengelige, avhenger av utskriftsservermodellen.

TCP/IP-innstillinger

Konfigurer TCP/IP-innstillinger for IPv4- og IPv6-nettverk.

Merk:

Hvilke konfigurasjonsalternativer som er tilgjengelige, avhenger av utskriftsservermodellen.

Nettverksinnstillinger

Konfigurer innstillinger for IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC og SNMP, avhengig av utskriftsservermodellen.

Andre innstillinger

Konfigurer generelle utskriftsprotokoller og -tjenester som støttes av utskriftsserveren. Tilgjengelige alternativer avhenger av utskriftsservermodellen, men kan inkludere fastvareoppdatering, LPD-køer, USB-innstillinger, støtteinformasjon og oppdateringsfrekvens.

AirPrint

Aktiver, konfigurer eller deaktiver nettverksutskrift fra Apple-støttede skrivere.

Velg språk

Endre språket som vises på HPs innebygde webserver. Denne siden vises hvis nettsidene støtter flere språk. Velg eventuelt støttede språk via språkinnstillingene i nettleseren.

Velg område

Velg land/region for skriveren.

Fanen Nettverk > Google Cloud Print-innstillinger på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Oppsett

Konfigurer Google Cloud Print-alternativer.

Webproxy

Konfigurerer proxyinnstillinger.

Fanen Nettverk > Sikkerhetsinnstillinger på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Innstillinger

Vis og gjenopprett gjeldende sikkerhetsinnstillinger til standard fabrikkinnstillinger.

Konfigurer sikkerhetsinnstillinger ved hjelp av veiviseren for sikkerhetskonfigurasjon.

Merk:

Du bør ikke bruke veiviseren for sikkerhetskonfigurasjon til å konfigurere sikkerhetsinnstillinger hvis du bruker nettverksadministrasjonsprogrammer, for eksempel HP Web Jetadmin.

Godkjenning

Kontroller konfigurasjonsadministrasjon og bruk av denne skriveren, blant annet ved å begrense vertstilgangen til skriveren via en Access Control List (ACL) (bare for utvalgte servere på IPv4-nettverk).

Sikker kommunikasjon

Konfigurer TLS-protokoll (Transport Layer Security) og krypteringsalternativer.

Adm. Protokoller

Konfigurer og administrer sikkerhetsprotokoller for denne skriveren, inkludert:

 • Angi nivået for sikkherhetsadministrasjon for HPs innebygde webserver, og kontroller trafikken over HTTP og HTTPS.

 • Konfigurer SNMP-operasjonen (Simple Network Management Protocol). Aktiver eller deaktiver SNMP v1/v2c- eller SNMP v3-agentene på utskriftsserveren.

 • Kontroller tilgang via protokoller som kanskje ikke er sikre, for eksempel utskriftsprotokoller, utskriftstjenester, registreringsprotokoller, navnløsningstjenester og protokoller for konfigurasjonsstyring.

802.1X-godkjenning

Konfigurer godkjenningsinnstillinger for 802,1X på Jetdirect-utskriftsserveren etter kravene for klientgodkjenning på serveren, og gjenopprett standard fabrikkinnstillinger for godkjenning på 802,1X.

ADVARSEL:

Når du endrer godkjenningsinnstillingene for 802.1X, kan skriveren miste tilkoblingen. Du må kanskje tilbakestille skriveren til en standard fabrikkstatus for å kunne installere skriveren på nytt.

IPsec/brannmur

Vis eller konfigurer brannmurretningslinjer eller IPsec/brannmurretningslinjer.

Kunngjøringsagent

Aktiver eller deaktiver HP Device Announcement Agent, angi konfigurasjonsserveren og konfigurer gjensidig autentisering ved hjelp av sertifikater.

Fanen Nettverk > Diagnostikkinnstillinger på HPs innebygde webserver

Meny

Beskrivelse

Nettverksstatistikk

Vis nettverksstatistikk som er samlet inn, og som oppbevares på HP Jetdirect-utskriftsserveren.

Protokollinformasjon

Vis en liste over nettverkskonfigurasjonsinnstillinger på HP Jetdirect-utskriftsserveren for hver protokoll.

Konfigurasjonsside

Vis konfigurasjonssiden for HP Jetdirect, som inneholder informasjon om status og konfigurasjon.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...