hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Problemer med fastkjørt papir på HP LaserJet Tank MFP 1020-, 1500- og 2500-skrivere

Når du prøver å skrive ut, vises en melding om papirstopp i skuff eller papirstopp i varmeelementet i skriverprogramvaren eller HP Smart-appen, og en av følgende feil vises på skriverens kontrollpanel.

 • Feilmeldingen Fastkjørt papir vises på datamaskinen eller mobilenheten.

 • Papir-ikonet og Varsel-lampen blinker.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave til problemet er løst.

Fjern fastkjørt papir fra skriveren

Papirstopp kan oppstå flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.

Rengjør matevalsene

Støv, papirfiber og andre rester kan hopes opp på matevalsen og forårsake problemer med papirmating. Rengjør matevalsene inni skriveren.

Du trenger følgende:

 • En lofri klut eller bomullspinne

 • Destillert eller filtrert vann eller flaskevann (vann fra kranen kan skade produktet)

 1. Slå av skriveren, og koble deretter fra strømledningen på baksiden.

 2. Fjern bunken med ark fra innskuffen.

 3. Snu skriveren over på siden.

  Snu skriveren over på siden
 4. Slipp og hold fast i den blå låsen, og fjern deretter tilgangspanelet.

  Fjerning av tilgangspanel
 5. Fukt bomullspinnen eller kluten med vann, og klem overflødig vann ut av pinnen.

 6. Rengjør matevalsene med pinnen, og bruk moderat trykk.

  Rengjøring av matevalser
 7. La matevalsene tørke helt (ca. 10 minutter).

 8. Hold fast i den blå låsen, juster og sett inn tilgangspanelet. Slipp den blå låsen for å låse panelet på plass.

  Innsetting av tilgangspanel
 9. Snu skriveren tilbake til opprinnelig, stående posisjon.

  Snu skriveren tilbake til opprinnelig, stående posisjon
 10. Legg papirbunken i innskuffen inn igjen.

 11. Koble strømkabelen til skriveren igjen, og slå på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...