hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

    Oppgraderingsguide til Windows 11

  • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Tank 1020, 1500, 2500-skrivere – blinkende lamper

Følgende deler beskriver de vanligste feiltilstandene ved blinkende lamper som vises på printerens kontrollpanel, etterfulgt av løsninger for hver kombinasjon. Finn det blinkemønsteret du ser på kontrollpanelet, og følg deretter trinnene for å løse problemet.

Kontrollpanelknapper, -ikoner og -lamper

Kontrollpanelknapper, -ikoner og -lamper

Knapper/lamper

Beskrivelse

Papir-ikon

Er på når det er en papirfeil, og blinker når innskuffen er tom for papir.

Wi-Fi Direct-ikon

Indikerer at Wi-Fi Direct-funksjonen er på.

Trådløs-ikon (trådløs modell)

Indikerer at skriveren er koblet til et trådløst nettverk.

Ethernet-ikon

Indikerer at skriveren er koblet til via en kablet tilkobling.

Varsel-ikon

Blinker når skriveren krever handling fra brukeren.

Trådløs-knapp (trådløs modell)

Slår trådløs tilkobling av og på.

Trådløs-lampe (trådløs modell)

Indikerer statusen til den trådløse tilkoblingen.

Informasjon-knapp og -lampe (trådløs modell)

Skriver ut en informasjonsside som inneholder et sammendrag av skriverinnstillinger og -status.

Fortsett-knapp og -lampe

Er på når skriveren er i en feil- eller en varselstilstand. Trykk på knappen for å fortsette utskriftsjobben.

Avbryt-knapp og -lampe

Avbryter en utskriftsjobb.

Av/på-knapp og -lampe

Slår skriveren av eller på.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...