hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

HP LaserJet Tank MFP 1005-, 1600-, 2600-skrivere - Papirstopp-feil

Når du prøver å skrive ut, vises en melding papirstopp i skuff eller papirstopp i varmeelementet i skriverprogramvaren eller HP Smart-appen, og én av følgende feil vises på skriverens kontrollpanel. Hver feil indikerer en plassering i skriveren hvor det oppstod en papirstopp.

 • En ER og 04 indikerer papirstopp i innskuffområdet eller skriverbasen.

 • En ER og 05 eller 42 indikerer papirstopp bak på skriveren.

 • En ER og 06 indikerer papirstopp i utskuffområdet.

 • En ER og 41 indikerer papirstopp i dokumentmateren.

ADVARSEL:
 • Ikke bruk skarpe gjenstander, som pinsett eller knull, til å fjerne fastkjørte gjenstander.

 • Når du fjerner fastkjørt papir, må du bruke begge hender til å trekke papiret rett ut av skriveren.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave til problemet er løst.

Områder for papirstopp

Fastkjørt papir kan oppstå på følgende steder i produktet.

Områder for papirstopp
Områder for papirstopp

Plassering

Beskrivelse

1

Utskuff

2

Bakre område

3

Papirskuff

4

Skriverbasen

Merk:

Papirstopp kan oppstå på mer enn ett sted.

Fjerne fastkjørt papir fra utdataområdene

Fjern fastkjørt papir som er tilgjengelig fra utskuffen.

Når det oppstår fastkjørt papir, blinker papirlampen.

 1. Slå av skriveren.

 2. Åpne bakdekselet og bakdekselet, og hold døren åpen for å fjerne det fastkjørte papiret enkelt.

  Merk:

  Hvis du ser det fastkjørte papiret i bakre område, må du ikke trekke det fastkjørte papiret ut fra bakdekselet.

  Åpne bakdørene
 3. Åpne skannerdekselet, og fjern alt synlig fastkjørt papir fra utskuffområdet. Hold begge endene av papiret, trekk forsiktig mot deg for å unngå at papiret rives.

  Åpne skannerdekselet, og fjern eventuelt fastkjørt papir

Kontroller andre områder for papirstopp

Se i andre områder der fastkjørt papir kan oppstå, og fjern eventuelt fastkjørt papir eller fremmedlegemer.

Rengjøre matevalsene

Støv, papirfiber og andre rester kan hopes opp på matevalsen og forårsake problemer med papirmating. Rengjør valsene inne i skriveren.

Du trenger følgende:

 • En lofri klut eller bomullspinne

 • Destillert eller filtrert vann eller flaskevann (vann fra kranen kan skade produktet)

 1. Slå av skriveren, og koble deretter fra strømledningen på baksiden.

 2. Fjern bunken med ark fra innskuffen.

 3. Snu skriveren over på siden.

  Snu skriveren over på siden
 4. Slipp og hold den blå sperren fast, og fjern deretter tilgangspanelet.

  Fjerne tilgangspanelet
 5. Fukt en bomullspinne eller kluten med litt vann, og klem overflødig vann ut av pinnen.

 6. Rengjør matevalsene med bomullspinnen, og bruk moderat trykk.

  Rengjøre valsene
 7. La matevalsene tørke helt (ca. 10 minutter).

 8. Hold på den blå sperren, juster og sett inn tilgangspanelet. Slipp den blå sperren for å låse panelet på plass.

  Sette inn tilgangspanelet
 9. Vipp skriveren tilbake til den opprinnelige, stående posisjonen.

  Vippe skriveren tilbake til den opprinnelige, stående posisjonen
 10. Legg papirbunken i innskuffen inn igjen.

 11. Koble strømkabelen til skriveren igjen, og slå på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Forhindre at papirmatingsproblemer skjer igjen

Følg disse tipsene for å forhindre papirstopp, feilmating og ingen mating.

 • Bruk bare papir som er kompatibelt med skriveren. Ikke bruk papir som er for tykt eller for tynt.

 • Når du legger papir i innskuffen, justerer du papirskinnene slik at de ligger tett inntil kanten av papirbunken.

 • Når du endrer papirstørrelse eller -type i skuffen, må du endre papirinnstillingen på utskriftsmenyen til programmet du skriver ut fra.

 • Ikke bruk skriveren i støvete eller skitne omgivelser.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...