hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Tank MFP 1005-, 1600-, 2600-skrivere - Løse dårlig utskriftskvalitet

Kvaliteten på utskrevne dokumenter er ikke som forventet. Utskrifter er kladdete, uklare, mørke eller falmet, eller toner er løs, delvis manglende, eller spredt.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Kontroller papiret

Kvalitet og papirtype kan påvirke utskriftsjobben. Følg disse retningslinjene for å kontrollere at papiret er riktig. Hvis det ikke er det, sett inn riktig papirtype.

 • Bruk papir som er utviklet for bruk i HP LaserJet-skrivere. Ikke bruk papir som er laget kun for inkjet-skrivere.

 • Ikke bruk papir som er for grovt. Glosset papir kan føre til bedre utskriftskvalitet.

Kontrollere tonernivå

Lav toner kan føre til dårlig utskriftskvalitet. Kontroller tonernivået og etterfyll hvis nødvendig.

 1. Kontroller statusen for tonernivåindikatoren.

  Status for tonernivåindikator

  Handling

  Indikatorlampene lyser på tre nivåer

  Indikatorlampene lyser på tre nivåer

  Toneren er full. Du trenger ikke å gjøre noe.

  Indikatorlampene lyser på to nivåer

  Indikatorlampene lyser på to nivåer

  Toner er delvis oppbrukt. Du trenger ikke å gjøre noe enda.

  Indikatorlampen lyser på ett nivå og statuslampen er gul

  Indikatorlampen lyser på ett nivå og statuslampen er gul

  Toneren er lav. Fyll på toner.

  Indikatorlampen lyser på ett nivå og statuslampen blinker

  Indikatorlampen lyser på ett nivå og statuslampen blinker

  Toner er veldig lav. Fyll på toner.

 2. Hvis toneren er lav, fyller du på mer toner ved hjelp av minst ett tonerpåfyllingsett.

  Merk:

  Portindikatoren viser bare Lås opp-ikonet når tonerpåfylling er mulig.

  Portindikatoren som viser Lås opp-ikonet

Kontroller utskriftsinnstillingene

Noen ganger kan utskriftsinnstillinger påvirke utskriftskvaliteten. Kontroller at utskriftsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.

Rengjøre patronen

Bruk rengjøringsmodus for patroner til å fjerne støv fra papirmatevalsene og forbedre utskriftskvaliteten.

 1. Åpne avanserte innstillinger, skriverens hjemmeside eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Åpne appen, og klikk deretter på skrivernavnet eller -bildet. Velg Skriverinnstillinger hvis nødvendig, og velg deretter Avanserte innstillinger.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Søk etter og åpne HP, og åpne deretter HP Printer Assistant. Velg Skriv ut, og klikk deretter på Skriverens hjemmeside (EWS) eller HP Device Toolbox.

 2. Klikk på System > Service.

 3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn Brukernavn og Passord.

  Merk:

  Hvis passordet ikke er endret, kan du finne brukernavnet og PIN-koden (passordet) under tonertilgangsdekselet.

  Eksempel på plassering av brukernavn og pinner
 4. Finn Patronrengjøringsmodus, og klikk deretter på Start.

  Skriveren rengjør patronen.

Skriv ut en rengjøringsside

Bruk tonerrengjøringsmodus for å fjerne støv fra papirmatevalsene.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Åpne avanserte innstillinger, skriverens hjemmeside eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Åpne appen, og klikk deretter på skrivernavnet eller -bildet. Velg Skriverinnstillinger hvis nødvendig, og velg deretter Avanserte innstillinger.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Søk etter og åpne HP, og åpne deretter HP Printer Assistant. Velg Skriv ut, og klikk deretter på Skriverens hjemmeside (EWS) eller HP Device Toolbox.

 3. Klikk på System > Service.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn Brukernavn og Passord.

  Merk:

  Hvis passordet ikke er endret, kan du finne brukernavnet og PIN-koden (passordet) under tonertilgangsdekselet.

  Eksempel på plassering av brukernavn og pinner
 5. Finn Rengjøringsmodus for varmeelementet, klikk på Start og klikk deretter på OK.

  Varsel-lampen blinker på skriverens kontrollpanel.

 6. Trykk på Fortsett/avbryt-knappen på skriverens kontrollpanel.

  Skriveren bruker ett enkelt papirark til å rengjøre varmeelementet.

 7. Kast papiret i utskuffen.

Justere innstillingen for utskriftstetthet

Juster innstillinger for utskriftstetthet for å forbedre problemer med utskriftskvaliteten.

 1. Åpne avanserte innstillinger, skriverens hjemmeside eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Åpne appen, og klikk deretter på skrivernavnet eller -bildet. Velg Skriverinnstillinger hvis nødvendig, og velg deretter Avanserte innstillinger.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Søk etter og åpne HP, og åpne deretter HP Printer Assistant. Velg Skriv ut, og klikk deretter på Skriverens hjemmeside (EWS) eller HP Device Toolbox.

 2. Klikk på System > Systemoppsett.

 3. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn Brukernavn og Passord.

  Merk:

  Du kan finne brukernavn og PIN-kode (passord) under tonerdekselet.

  Eksempel på plassering av brukernavn og pinner
 4. Øk innstillingen for utskriftstetthet og klikk deretter på Bruk.

Oppdater skriverprogramvaren

Søk etter og installer alle tilgjengelige fastvareoppdateringer som inneholder nye funksjoner eller løser problemer.

Få utført service på skriveren

Send HP-skriveren til reparasjon, eller skift den ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i Asia/stillehavsregionen, blir du henvist til et lokalt servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Merk:

Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis skriveren, blekkpatroner eller tonerkassetter, eller bildetrommel byttes ut under garantien, kan støtteagenten be om en utskriftsprøve.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...