hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ENVY Inspire 7200e- og 7900e-skrivere - Førstegangsoppsett av skriver

For å sette opp en skriver for første gang må du ta skriveren ut av esken, koble til strømledningen, legge skriveren til i HP Smart, sette inn blekkpatronene og deretter legge i papir.

Merk:

Hvis du ser etter programvaren for skriveren, kan du gå til 123.hp.com.

Ta skriveren ut av esken

Ta skriveren ut av esken, og fjern alt av teip, klistremerker og emballasje.

ADVARSEL:

For å unngå oppsettsproblemer og potensiell skriverskade må du sørge for at all innvendig emballasje fjernes, at alle deksler er lukket, og at skuffer er satt inn før du slår på skriveren.

 1. Ta skriveren ut av esken.

 2. Fjern all teipen fra utsiden av skriveren.

  Fjerne all teipen fra utsiden av skriveren
 3. Åpne frontdekselet.

  Åpne frontdekselet
 4. Løft opp blekkpatrondekselet.

  Løfte opp blekkpatrondekselet
 5. Fjern pappen fra utskriftsområdet.

  Fjerne pappen fra utskriftsområdet
 6. Senk blekkpatrondekselet.

  Senke blekkpatrondekselet
 7. Lukk frontdekselet.

  Lukke frontdekselet
 8. Åpne hovedskuffen.

  Åpne hovedskuffen
 9. Fjern all teip og papp fra papirskuffen.

  Fjerne all teip og papp fra papirskuffen
 10. Lukk hovedskuffen.

  Lukke hovedskuffen
 11. Resirkuler all emballasjen.

Koble til strømledningen angi preferansene

Koble skriveren til en stikkontakt, skriveren slår seg på automatisk. Angi foretrukket språk og land/region fra kontrollpanelet.

Merk:

Ikke koble til en USB-kabel på dette tidspunktet. Tilkobling til datamaskinen er opprettet under installeringen av programvaren.

 1. Koble strømledningen til baksiden av skriveren, og koble deretter den andre enden av strømledningen til en stikkontakt.

  Koble til strømledningen

  Skriveren slår seg på automatisk.

 2. Hvis skriveren ikke slår seg på automatisk, trykker du på av/på-knappen.

 3. På skriverens kontrollpanel trykker du på foretrukket språk, og deretter på Bekreft.

  Angi foretrukket språk
 4. Trykk på ditt land/region, og trykk deretter på Bekreft.

Legge skriveren til i HP Smart

HP Smart-appen kreves og bidrar til å koble enheten til skriveren. Den veileder deg også gjennom resten av konfigurasjonsprosessen.

 1. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere programvaren.

 2. Åpne appen, og trykk deretter på Legg til en ny skriver eller trykk på plusstegnet for å finne skriveren.

 3. Følg ledetekstene i HP Smart for å koble skriveren til nettverket og enheten.

  • Hvis du blir bedt om å aktivere HP+, leser du skjermbildene for å få mer informasjon og aktiver hvis du godtar kravene og motta så fordelene.

  • Hvis du blir bedt om å melde deg på Instant Ink, må du lese skjermbildene og registrere deg hvis du vil melde deg på abonnementet.

 4. Følg animasjonen i HP Smart-appen for å installere oppsettsblekkpatroner og legge i papir.

Trinnene som følger på denne siden, kan brukes sammen med instruksjonene i HP Smart for å fullføre skriverkonfigurasjonen.

Sette inn blekkpatronene

Du må installere HP-blekkpatronene som fulgte med skriveren.

 1. Åpne frontdekselet.

  Åpne frontdekselet
 2. Løft blekkpatrondekselet.

  Løfte blekkpatrondekselet
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.

 4. Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen.

  Ta den nye blekkpatronen ut av emballasjen
 5. Fjern plasttapen ved hjelp av fliken.

  Merk:

  Ikke berør de kobberfargede kontaktene eller blekkdysene. Håndtering av disse delene kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.

  Fjerne plasttapen
 6. Skyv blekkpatronen inn i sporet til den klikker på plass.

  Skyve blekkpatronen på plass
 7. Gjenta disse trinnene for å sette inn den andre blekkpatronen.

 8. Senk blekkpatrondekselet.

  Senke blekkpatrondekselet
 9. Lukk frontdekselet.

  Lukke frontdekselet

Legge papir i hovedskuffen

Legg vanlig papir i Letter- eller A4-størrelse i hovedskuffen.

 1. Åpne hovedskuffen.

  Åpne hovedskuffen
 2. Skyv fotoskuffen.

  Skyve fotoskuffen
 3. Skyv inn papirbreddeskinnene mot kantene til hovedskuffen.

  Skyv skinnene til kantene av hovedskuffen
 4. Legg en bunke med vanlig papir med utskriftssiden vendt ned i hovedskuffen.

  Legg papir i hovedskuffen
 5. Kontroller at stabelen av papir er justert med de riktige papirstørrelselinjene og ikke overstiger stabelhøydemerket i skuffen.

 6. Skyv inn papirbreddeskinnen til den stopper mot kantene på papirbunken.

  Justere papirbreddeskinnene til de stopper mot kantene på papirbunken
 7. Lukk hovedskuffen.

  Lukke hovedskuffen
 8. Endre eller behold papirinnstillingene på skriverskjermen.

 9. Trekk ut utskuffen, og hev deretter skufforlengeren.

  Trekke ut utskuffen, og deretter heve skufforlengeren

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...