hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet MFP M139-M142-skrivere - Er/03 eller Tomt for papir vises, og skriveren henter ikke papir

Etter at du har sendt en utskriftsjobb, blinker varsel-lampen og Er/03 vises på skrivers kontrollpanel. En Tomt for papir-feilmelding kan også vises på datamaskinen eller HP Smart app.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Kontroller papiret og legg det i på nytt

Kontroller om papirbunken har feil som krøllete eller brettede papirbiter som kan forårsake problem med innmatingen.

 1. Fjern alt papir fra innskuffen.

 2. Fjern eventuelt veldig brettet, krøllet eller revnet papir fra bunken.

 3. Se etter og fjern fastkjørt papir fra innskuffen. Kontroller om det finnes noe som hindrer papiret i å få kontakt med valsene.

 4. Legg papirbunken i papirskuffen.

  Legge papir i innskuffen
 5. Skyv inn lengde- og breddeskinnene til de stopper mot papirkanten.

  Skyve inn papirbreddeskinnene

Skriv ut en rengjøringsside

Bruk tonerrengjøringsmodus for å fjerne støv fra papirmatevalsene.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Åpne avanserte innstillinger, skriverens hjemmeside eller HP Device Toolbox.

  • HP Smart-app (Windows, Mac, iOS, Android): Åpne appen, og klikk deretter på skrivernavnet eller -bildet. Velg Skriverinnstillinger hvis nødvendig, og velg deretter Avanserte innstillinger.

  • HP Printer Assistant (Windows 7): Søk etter og åpne HP, og åpne deretter HP Printer Assistant. Velg Skriv ut, og klikk deretter på Skriverens hjemmeside (EWS) eller HP Device Toolbox.

 3. Klikk på System > Service.

 4. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn Brukernavn og Passord.

  Merk:

  Hvis passordet ikke er endret, kan du finne brukernavnet og PIN-koden (passordet) under tonertilgangsdekselet.

  Eksempel på plassering av brukernavn og pinner
 5. Finn Rengjøringsmodus for varmeelementet, klikk på Start og klikk deretter på OK.

  Varsel-lampen blinker på skriverens kontrollpanel.

 6. Trykk på Fortsett/avbryt-knappen på skriverens kontrollpanel.

  Skriveren bruker ett enkelt papirark til å rengjøre varmeelementet.

 7. Kast papiret i utskuffen.

Rengjøre matevalsene

Tørk støv av matevalsene inne i skriveren.

 1. Med skriveren slått på, frakobler du ut strømledningen på skriveren, og kobler deretter fra strømledningen fra strømkilden.

 2. Åpne tonerdekselet, og ta ut kassetten.

  Åpne utskriftskassettdøren, og ta ut tonerkassetten
 3. Finn matevalsene.

  Matevalsenes plassering
 4. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann. Klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.

 5. Rengjør hver valse med den fuktige kluten.

 6. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).

 7. Sett inn kassetten, og lukk tonerdekslet.

  Justere kassetten med sporene inne i skriveren
 8. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...