hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet MFP M139-M142-skrivere – Blinkende lamper

Beskrivelser av knapper, feilkoder og lampemønstre for HP LaserJet MFP M139-M142-skrivere.

Kontrollpanelknapper, -ikoner og -lamper

Eksempel på kontrollpanelskjerm

Bildeforklaring

Beskrivelse

1

2-sifret LED-skjerm: Avhengig av modusen viser den ett av følgende:

 • En verdi for antall kopier, mørkhet eller størrelse

 • Feil- eller statuskoder

2

Antall kopier-ikon: Velger antallet kopier.

3

Lysere/mørkere-ikon: Justerer mørkhetsinnstillingen for en kopijobb.

4

Forstørr/reduser-ikon: Justerer størrelsesprosenten for en kopijobb.

Eksempel på kontrollpanelknapper og -lamper

Bildeforklaring

Beskrivelse

1

Opp- og Ned-knapp: Øke eller redusere verdien for det valgte elementet på skjermen.

2

ID-kopi-knapp: Kopiere et identifikasjonskort.

3

Trådløs-knapp og -lampe (bare på trådløse modeller): Slår Wi-Fi av eller på, konfigurerer en Wi-Fi Direct-tilkobling eller kobler til ruteren med Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Lampen angir tilkoblingsstatus.

 • Lampen lyser kontinuerlig: Koblet til et nettverk eller Wi-Fi Direct.

 • Lampen blinker: Ikke koblet til et nettverk, eller konfigurerer en WPS- eller Wi-Fi Direct-tilkobling.

 • Lampen blinker raskt: Problem med nettverks- eller Wi-Fi Direct-tilkobling.

4

Varsel-lampe: Det har oppstått et problem med skriveren (feiltilstand) som krever handling fra brukeren.

Merk:

Kun HP+-skrivere: Hvis lampen blinker raskt (fire ganger på tre sekunder), er det et problem med HP-kontoen din og/eller skrivertilkoblingen. Åpne HP Smart-appen hvis du vil ha mer informasjon.

5

Kopieringsalternativer-knapp: Gå gjennom de forskjellige skjermmenyene, for eksempel Antall kopier (standard), Lysere/Mørkere og Forstørr/Reduser.

6

Start kopiering / Fortsett-knapp: Starter en kopieringsjobb eller skriver ut den andre siden av en tosidig utskriftsjobb (utskrift på begge sider).

7

Avbryt-knapp: Avbryter en utskrifts- eller kopieringsjobb.

8

Rekvisita-lampe: Viser statusen til tonerkassetten.

 • Av: Tonernivået er tilstrekkelig, og det er ingen problemer.

 • Blinker: Det er et problem med tonerkassetten (feiltilstand).

 • Lyser kontinuerlig: Tonernivået er svært lavt, og tonerkassetten må skiftes ut.

9

Av/på-knapp og Klar-lampe: Knappen slår skriveren av og på.

Lampen angir skriverens status.

 • Lampen lyser kontinuerlig: På og klar til å skrive ut.

 • Lampen blinker: Mottar en utskriftsjobb.

 • Svakt lys: Strømsparingstilstand.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...